Klassejustitie in Zaanstad: apartheid in oude wijken

Hier kun je discussieren over Klassejustitie in Zaanstad: apartheid in oude wijken.
Dit moet dus anders, vinden gemeente en woningbedrijven...

De invoer van het ‘Actieplan Poelenburg Peldersveld’ is gebaseerd op deze wet. Een van de betrokken woningbedrijven, Parteon, dat in Zaanstad menig goedkope sociale huurwoning sloopt ten gunste van dure huurwoningen en koopwoningen, liet het afgelopen maand haar huurders weten. Op hun website kun je een ‘Q&A’ downloaden waarin alles uit de doeken wordt gedaan. Daarbij: ‘je mag niet slecht bekend staan bij de politie’ (artikel 10 van die wet). De politiescreening die in het plan is opgenomen geldt uitdrukkelijk niet voor aspirant-kopers, ofwel (witte boorden) criminelen met veel geld. Zelfs onder mensen met een strafblad geldt klassejustitie.

Het plan is discriminatie op grond van inkomen en opleiding ten voeten uit. Woningbedrijf Parteon zegt van niet, want het staat in de wet dus kan het geen discriminatie zijn. Dat zegt veel over de wetten in dit land. Erger nog: feitelijk is dit nauwelijks verhuld racisme. Het is slechts een dun laagje vernis dat de schone schijn doet ophouden. In een artikel op de website Orkaan van 18 oktober 2017 stond notabene openlijk en zonder schroom het college van B&W geciteerd: “Door vrijkomende woningen anders toe te wijzen wordt de bevolkingssamenstelling van de wijken stap voor stap veranderd.” Er wonen namelijk teveel Turken, Marokkanen en ‘Overige niet-westerse allochtonen en westerse allochtonen’, zo valt er te lezen. En wie zijn in Poelenburg en Peldersveld verhoudingsgewijs de meeste huurders met dat lage inkomen en dat lage opleidingsniveau? Juist. De reeds op grond van hun afkomst gediscrimineerde vooral Turkse en Marokkaanse inwoners waarvan de kinderen een lager schooladvies krijgen en de ouders uitsluiting op de arbeidsmarkt ondervinden. En zo krijgt Stef Blok zijn zin: de wet is de facto een apartheidswet bedoeld om de buurt rijker en witter te maken ofwel, in de woorden van de gemeente Zaanstad: ‘kansrijker’. Allicht treffen de regels die voorrang geven op sociale huurwoningen niet alleen bewoners met een niet-Nederlandse achtergrond. Dan zou het racisme teveel opvallen. Maar onderscheid op klasse is verweven met onderscheid op grond van afkomst. En dus is iedere wet die onderscheid maakt op klasse ook een racistische wet.

Zelf ben ik opgegroeid in de wijk Peldersveld, de wijk die gekenmerkt wordt door de veertien verdiepingen tellende flats die je vanaf de A7 kunt zien als je in de file voor de Coentunnel (verandert die naam nou eindelijk eens?) staat. Als kind kwam ik in beide wijken. Ze liggen naast elkaar. Toen al zorgde hardnekkige vreemdelingenhaat jegens arbeidsmigranten voor verhalen als dat alle Turken vies zouden zijn en dat je in de flats waar zij woonden maar beter niet kon komen. Op die manier kreeg ik als kind in de jaren ‘70 racisme met de paplepel ingegoten.
Nu ben ik later naar Amsterdam verhuisd, maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die er nu (nog) wonen? De Q&A van Parteon beantwoordt die vraag met een sausje van redelijkheid waar je misselijk van wordt. Want: wil je binnen de wijk verhuizen, dan wordt je op grond van je (lage) opleidingsniveau of inkomen gedwongen de buurt te verlaten waar je je jeugd hebt doorgebracht. Je wordt nog net niet direct de wijk uit gedeporteerd alleen maar omdat je er woont, maar als Parteon net als in zoveel andere oude wijken in Zaanstad besluit om je sociale huurwoning te slopen en je aldus dwingt te verhuizen, gelden de voorrangsregels wel. En zo worden alsnog huidige inwoners de wijk uitgegooid, niet omdat ze willen verhuizen, maar omdat ze moeten verhuizen. Je kunt deze ontwikkeling nu al mijlenver zien aankomen. Racisme is een stappenplan en we doen het zo onopvallend mogelijk.

Gentrificatie is staand beleid en moet Poelenburg en Peldersveld omtoveren tot de zoveelste door witte mensen overheerste yuppiewijken, vermengd met die ‘allochtonen’ die zich naar de eisen van de met racisme doordrenkte samenleving hebben gevoegd en zich een goed inkomen hebben kunnen verwerven, ofwel die zich hebben ‘ingevochten’ zoals Rutte zou zeggen. Dat is volgens Blok en Rutte de enige manier waarop een multiculturele samenleving kan slagen: met assimilatie. Loop je mee in de kapitalistische ideologie, beheerst carrière maken je leven en heb je daar alle vernederingen voor over, lever je geen kritiek op bazen of oer-Hollandse tradities, dan ben je welkom. Zo niet, dan leidt dit tot degradatie op de sociaaleconomische ladder. De staat, de gemeente, de woningcoöperatie, zij bepalen dan waar je mag wonen. Dat is wet. Dat mag.

Vraag is waar al die mensen die de wijk uitgejaagd worden of er niet eens in komen dan heen moeten. In rap tempo verdwijnen in Zaanstad net als in andere steden sociale huurwoningen door sloop. Dit is migratiebeheersing op micro niveau. Jaag de ‘kansarmen’ maar weg. Dump ze maar ergens, als het maar niet hier is. In het Actieplan Poelenburg Peldersveld staat het gewoon: men wil ‘kansarmen weren’. Het is dezelfde fascistische ideologie die vluchtelingen tegenhoudt en deporteert. In maart van dit jaar stelde Mark Harbers, bekend van deportaties van kinderen en gezinnen, nog voor om ‘arbeidsmigranten’ te ruilen voor ‘illegalen’. In Poelenburg en Peldersveld vindt de komende jaren een vergelijkbare ruil plaats.

Kapitalisme heeft racisme nodig. Het heeft wijken nodig waar je bij wijze van spreken op elke straathoek voor 5 euro een kopje koffie kunt kopen dat een dure naam heeft en waar mensen wonen die dat kunnen betalen. Het wil geen Turkse groenteboer en geen Surinaamse Toko waar je voor hetzelfde geld een zak boodschappen kan halen of een volledige maaltijd kunt eten. Dat trekt maar mensen met weinig geld aan. Het wil geen straatjochies met hiphopmuziek uit Ghettoblasters die de smeris in de maling nemen, maar wel yuppies met ateliers en hun uithangborden die hoge huren kunnen betalen. In zo’n buurt zou ik niet eens willen wonen. Maar mensen moeten ergens wonen. Aan de rand van de stad als stadsnomade dan maar? Ook dat wordt allemaal weggevaagd. Slapen onder een brug? Verboden op straffe van een boete.

Dus: willen al die ‘kansarmen’ zich alsjeblieft onzichtbaar maken en alleen tevoorschijn komen als we hun goedkope arbeidskracht nodig hebben? Zo houden we de stadse buurten schoon, wit, en vooral: kansrijk. Dank u.

Joke Kaviaar, 22 juli 2018


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Long hot summers door ghetto

Long hot summers door ghetto vorming. Dat er ghettos ontstaan door de toegang tot sociale huurwoningen te beperken voor lage inkomens is al aangekondigd naar aanleiding van de sinds enkele jaren 1 persoon € 0 € 22.400* € 597,30 2 personen € 0 € 30.400 € 597,30.
Wie wil er in een ghetto wonen ? Het schijnt zo te zijn dat opwaarts mobiele Turken dus die meer inkomen krijgen gaan kopen in bijv. Almere en weg gaan uit een ghetto als de Indische buurt Amsterdam. Ik ken ze niet maar heb dat eens gelezen. Er zijn er ook die het prettig vinden in het ghetto de moskee in de buurt de winkeltjes met Halal vlees de buren die de zelfde taal spreken en de zelfde normen en waarden hebben. De " witten " verschillen niet eens zo veel van hun buren uit Afrika Azie enzv. in de ghettos wbt. opvattingen normen en waarden. Hoe wel witten niet zo snel stenen zullen gooien naar meisjes zonder hoofddoek omdat die geen hoofdoek dragen. Not bene die er nog wel werk hebben bij een " baas " altijd slechte klote baantjes slecht betaald niet zelden zetten zich af tegen die in de uitkering. In de uitkering dat zijn de lowlifes volgens die opvattingen van bepaalde werkenden in de volksbuurt. De "volksbuurten " in Nederland in de grote steden maar ook in de kleinere steden zijn berucht vanwege drugshandel drugsmisbruik allerlei vormen van criminaliteit. Ook zijn dat de buurten waar de psychiaterische patienten die in de volksbuurten MOETEN wonen hun woning opblazen door het gas open te draaien. Een opeenstapeling van probleem figuren verslaafden aan drugs eenouder gezinnen vaak vrouwen in de armoe enzv. Vaak zijn het alleenstaande mannen die hun woning opblazen hun huistraad uit het raam gooien gillend over het dak lopen snachts . Maar dat terzijde. Isolatie eenzaamheid en de keiharde mores van de volksbuurt. Dat noemt Joke niet want dat past niet in haar anti discriminatie tirade. Er zijn nog meer problemen die ze niet noemt. De " zwarte school " bijv. Femke Halsema de huidige burgemeester van Amsterdam had haar kinderen aanvankelijk op een " zwarte school " maar heeft ze daar afgehaald. Stel je voor je bent als wit kind met nog een of twee de witte minderheid op zo'n zwarte school waar ook nog eens de meerderheid van de ouders islamitisch is. Is dat fijn voor zo'n wit kind. Nee. Ik wil niet in een ghetto wonen maar ben er toe gedwongen want ik mag niet een woning huren duurder dan 597,30. Dus woon ik in een woonblok waar niemand zn tuintje onderhoud waar niemand uit eigen beweging zwerfvuil opruimt waar iedereen de spreekwoordelijke andere kant op kijkt als er weer wat illegaals gebeurd. Waar met oud en nieuw de stenen door de ruiten van de supermarkt vliegen waar door die nu pantser luiken heeft na sluitingstijd. Waar een gerucht genoeg is om iemand aan te vallen . Sterker nog gerucht niet nodig vaak.
Ben ik en zo velen beter af in een overwegend witte volksbuurt ? Nee zeker niet. Het is er te vaak achterlijk dom en primitief in de volksbuurt ja ook in de 21 e eeuw met leerplicht internet en tv. Ik wil maar zeggen het is niet zo eenvoudig als Joke beweert.

Zie bijv. https://www.youtube.com/watch?v=fyWWeF1zM6U

Daar word je neus gebroken je tanden uit je bek geramd als je ook maar iets terug zegt tegen zo 'n bully. De politie komt eens kijken op hun gemak lopend. Verdwijnt dan weer jij blijft achter met die buurman die jou naar de eerste hulp heeft geramd. Je bent dan als homootje gebrandmerkt of je dat nou wel of niet bent.
Je kan maar beter niet opvallen in de volksbuurt. Klagen over hangers bij de politie kan al aanzet zijn tot een enorme rel zo als in Amsterdam waar bij Marokkaanse Amsterdammers zich massaal tgen de politie richte. Er was toen niemand gedood overigens. Wie wil daar nog wonen ?

https://www.npostart.nl/andere-tijden/14-04-2018/VPWON_1283682

Tegenwoordig ook nog eens de "radicalisering " tot moslim terrorist en moorden door te schieten met automatische wapens en granaten gooien.
Wat doen die gemeenschappen zelf het zijn hun kinderen. Die gemeenschappen Turkse Marokkaanse enzv. zwijgen gaan niet naar de politie.
Tsja Joke daar heb jij natuurlijk weer alle begrip voor ?
Laat mensen wonen naar hun leefstijl dus gezinnen die graag op straat zitten bij elkaar enzv. Is dat een oplossing ? Nee en het is taboe in Nederland.
De gemeente de overheden politici negeren feedback van uit de basis. Zo als ook Joke feedback negeert. Niks nieuws maar hoe kom ik uit die ellende ? Meer inkomen zit er niet in.
Huichelen ligt me niet ik heb een pest hekel aan moslims ontwikkeld aan migranten in het algemeen en volkse aso witten maar groet terug als ik per ongeluk word gegroet . Voor de " lieve vrede ".

https://www.youtube.com/watch

https://www.youtube.com/watch?v=h0rg4-MDRYE Het helpt niet als die tieners zich er mee bemoeien . Een aantal van die jongens zijn gewoon op een rel uit om dat dat ze opwind. Je zal maar aan een trappenhuis wonen met die gastjes durf je de deur niet meer uit als ouwetje of tot " homo " verklaarde.

De argumenten zijn al vele

De argumenten zijn al vele malen naar voren gebracht . Een bekend argument is minderheden aanspreken op het gedrag van een aantal personen uit die minderheden. Daar op is altijd het antwoord maar ik ben geen terrorist ik ben geen crimineel dus waarom spreek je mij er op aan ? Omdat bijvoorbeeld vele honderden Turken ook Neder Turken zijn te mobiliseren blijkbaar als een minister uit Turkije een toespraak wil houden en vervolgens als dat niet door gaat ze massaal aan het vechten gaan met de politie. Dat is blijkbaar iets waar voor het waard is te vechten . Kijk die minderheden spreken de taal zitten in de cultuur en krijgen veel mee gewild of ongewild aan louche deals en dergelijke ongetwijfeld. Als ze dan vervolgens niks doen is er dan sprake aan onwil om te assimileren ? Nee dan is het medewerking aan een misdaad of misdrijf. Blijkbaar is het geen offer geen gevecht waard om de misdaad in eigen kring in Nederland te stoppen. Neder Turken en Neder Marokkanen ontlopen hun verantwoordelijkheid zo ook andere minderheden. Dan zeg ik je gedraagt je als iemand die in Nederland niks anders zoekt dan snel geld. Er zit nog een duistere kant aan namelijk de weerzin tegen de algemeen geaccepteerde waarden en normen in Nederland met name door een toenemend aantal moslims in Nederland.
Er word verwacht als een vrouw uit het westen in een moslim land is dat ze haar kleding aanpast. Het zelfde mag hier in Nederland van een moslima worden verwacht. Wil die moslima of moslim dat niet dan is het tijd voor ze om te vertrekken uit Europa naar een moslim land. Velen hebben ouders die als tijdelijk arbeider als gastarbeider zijn gekomen en zijn gebleven. Dan stel ik nu je bent als gastarbeider gekomen en het is tijd daar inhoud aan te geven dus terug naar je land van herkomst. Dat die gastarbeiders inmiddels grootouder zijn met kleinkinderen in Nederland geboren is hun eigen verantwoording. Ook daar moeten ze inhoud aan geven en als familie terug namelijk gezins hereniging in het land van herkomst. Het burgerschap de nationaliteit van die kinderen in Nederland geboren moet worden heroverwogen en voor zo ver het een dubbele nationaliteit betreft is er daar geen probleem. Een uitzondering voor gastarbeiders uit wat nu EU landen zijn ? Wat mij betreft niet zonder meer. De maat is vol !

straatjochies met hiphopmuziek

Het goede voorbeeld van de Green Gang volgend.
https://panorama.nl/misdaad/iedereen-is-bang-voor-de-green-gang

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech