Klaas Dijkhoff gaat optreden met cabaretier/Rob Scheepers, so you think you are funny?

Hier kun je discussieren over Klaas Dijkhoff gaat optreden met cabaretier/Rob Scheepers, so you think you are funny?.
KLAAS DIJKHOFF GAAT OPTREDEN MET CABARETIER/
ROB SCHEEPERS, YOU THINK YOU ARE FUNNY?/
BRIEF AAN ROB SCHEEPERS

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/klaas-dijkhoff-gaat-optreden-met-cabaretier-r...

AAN
DE HEER R SCHEEPERS
CABARETIER

Onderwerp:
Lol en Jolijt in Veldhoven met Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter
van de VVD

Geachte heer Scheepers,

So you think you are funny?
Ik heb vernomen, dat u aanstaande maandag 25 juni in Veldhoven
een ludiek
tintje gaat geven aan een bijeenkomst met de heer Dijkhoff, fractievoorzitter
van de VVD, die met de zaal in discussie zal gaan over vluchtelingen
en hoe hij de toekomst van Nederland ziet. [1]
TE GEK!
Een voorproefje van 's mans denken hebben wij al kunnen zien
in een filmpje, waarin hij het allemaal uit de doeken doet.[2]
Ik zou het kort samengevat willen noemen
''Wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is de roe'[met een
roetvegen Piet wel te verstaan, HAHAHA], aangezien hij
een ''selectie'' systeem voorstaat, waarin alleen die oorlogsvluchtelingen
[en dan nog wel als byzondere ''gunst''] in Nederland mogen blijven,
die, ik citeer ''bij ons passen'' en ''onze waarden'' delen. [3]

Uw bijdrage kondigt Dijkhoff als volgt aan:
''
Ik praat hier graag over met jullie en natuurlijk ook over andere onderwerpen
en 25 juni is de eerstvolgende keer dat het kan in Veldhoven, bij Cafe
de Burgemeester, vanaf half acht en je gaat sowieso lachen, niet omdat
ik er ben, maar cabaretier Rob Scheepers is er ook en die start de avond, dus
wees op tijd en om ons te belonen na een avond flinke politieke
discussie, zal hij hem ook afronden en zullen we allemaal met een grote
glimlach op ons gezicht naar huis kunnen.'' [4]

Wel, aangezien u toch van plan bent, op deze avond de Paljas uit te
hangen, wil ik u wel een paar goede grappen aan de hand doen, kijken,
of u daarmee de lachers op uw hand krijgt:

GRAP 1

Komt er een vluchteling [in ambtelijk/juridische taal ''vreemdeling'']
uit Afghanistan bij de IND [5] met een asielaanvraag, omdat hij gevaar loopt, te worden gedood door de Taliban.
De IND, een organisatie, die sowieso al een ''gezond'' wantrouwen heeft
tegen vluchtverhalen en er zo haar eigen, selectieve interpretaties op
na houdt [6], wijst zijn asielaanvraag af.
Uiteindelijk wordt de man onder verantwoordelijkheid van de
[toenmalige] minister Verdonk uitgezet.
AND GUESS WHAT?
Vluchteling krijgt alsnog ''gelijk'' en wordt gedood door de Taliban! [7]
Natuurlijk na de ''zorgvuldige'' procedure van de IND! [8]

ISN'T IT FUNNY!

GRAP 2

HAHAHA, DIE IS LEUK ZEG!

Komt er een vluchteling [in ambtelijk/juridische taal ''vreemdeling'']
uit whatever country [Afghanistan/Irak/Somalie, Iran, etc] bij
de IND en doet zijn/haar asielaanvraag.
Wordt door de IND afgewezen, waarna de vluchteling naar de rechter
stapt.
Er wordt toch altijd gesproken over juridische procedures,
die de vluchteling in gang kan zetten na te zijn afgewezen door de IND.
Nou, die vluchteling stapt dus naar de rechter, maar de rechter kan
de afwijzing slechts ''marginaal'' toetsen, dat wil zeggen, of de IND de procedure
wel correct heeft gevolgd.
Een INHOUDELIJKE beslissing van de rechter op de IND belsissing
kan dus niet genomen worden. [9]
, waardoor de vluchteling zijn/haar recht nog niet kan halen.......
Zijn dat ''onze'' normen en waarden, waarover Dijkhoff zo hoog
opgeeft?

HAHAHA. GRAPPIG HE......

GRAP 3
EN DAN DIE VLUCHTELINGEN VAN WE ARE HERE
LACHEN ZEG!

Dat zijn vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn, maar niet uitzetbaar, hetzij vanwege de
oorlogssituatie in hun land [bijv Soedan of Somalie], hetzij vanwege de dictatuur
[bijv Eritrea] en zo in het zogenaamde ''asielgat'' vallen, tussen wal en schip.
Want uitgezet kunnen ze niet worden, maar ze zijn ook rechteloos, omdat
ze uitgeprocedeerd zijn.
Ze zwerven sinds jaar en dag [vanaf 2012] door Amsterdam, na eerst jarenlang
vreemdelingendetentiecentrum in en uit te zijn gegaan, op straat te hebben
rondgezworven, pak hem maar beet.
Nu is de groep ''We are Here vluchtelingen'' in diverse groepen
opgesplitst en is een deel in Amstelveen neergestreken, waar de loco-
burgemeester ze zo snel mogelijk weg wil hebben. [10]

IS DAT NIET GRAPPIG?
NIET UITZETBAAR, MAAR IN NEDERLAND OOK GEEN RECHTEN?

Ik denk, dat het publiek maandag stuk gaat!

GRAP 4

En dan die laatste grap?
Die grap over vluchtelingenkinderen, die met hun ouders
in vreemdelingendetentie zitten oh pardon, tegenwoordig
in ''kindvriendelijke'' locaties.
Locaties, die zo ''vriendelijk;'' zijn, dat er een grote Muur om
de bewoningen staan! [11]
EN ook, dat de kinderen, hoe mooi je de voorzieningen
ook maakt, opgesloten zitten en worden uitgezet, een
onzekere toekomst tegemoet. [12]
Deskundigen vinden deze GRAP trouwens ook zo goed
voor de ontwikkeling van kinderen....[13]

GRAPPIG HE?

WAT U TE DOEN STAAT

Dit zijn dus enkele ''grappen'', die ik u aan de hand
gedaan heb voor uw Stand up Politics optreden met Klaas Dijkhoff, aanstaande maandag 25 juni [14]

Maar u begrijpt het al [daar ga ik tenminste van uit]

Ik vind het ronduit schandalig en beneden ieder peil, dat u uw
medewerking verleent aan de promoting van een beleid, dat
kwetsbare vluchtelingen opjaagt, uitsluit en ronduit
als criminelen behandelt [door ze op te sluiten in
vreemdelingendetentie, zonder dat er sprake is van
strafbare feiten]

En niet alleen, DAT u het beleid promoot, maar u geeft dus
een grappige draai aan dit uitsluitingsbeleid, dat voor
velen een kwestie van leven of dood is.

En daarom een dringend appel op u:

STOP DAARMEE EN TREK UW MEDEWERKING IN!

Want het is niet alleen:

''Wie zwijgt, stemt toe''

Maar ook

''Wie meewerkt, is medeplichtig, in uw geval moreel.

Kies daar niet voor!

Ik verwacht, dat u de juiste beslissing neemt.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/klaas-dijkhoff-gaat-optreden-met-cabaretier-r...

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2018/06/23/klaas-dij...


Politiek is de waan van de

Politiek is de waan van de dag word wel gezegd. De lange termijn word geschetst in Nieuwsuur gister 17 : 51
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/24-06-2018/VPWON_1290282 Dat is een scenario. Waar bij de hoogleraar niet noemt dat een deel van de economie bestaat door " illegale " arbeiders een schaduw economie en min of meer " legale " door migranten die onder slechte omstandigheden leven. De Pool die al meer dan tien jaar in een kamertje leeft met anderen in een overbevolkte vakantie woning zonder uitzicht op beter. Een economie die alleen kan bestaan door uitbuiting. Migratie regeling zou niet moeten worden overgelaten aan ondernemers zegt de hoogleraar. Dat zou dan een radicale vernadering van het systeem betekenen als je schaduw economie er bij betrekt. Wat gaan bepaalde producten kosten als die worden geproduceerd onder betere arbeidsomstandigheden betere beloning rekening houden met natuur en milieu ? Alleen hoog gesschoolde technici van buiten Europa met name IT zijn nu soms " welkom "omdat er " behoefte " i s bij bepaalde bedrijven. Dat er behoefte is aan uitgebuite laagbetaalden word niet gezegd. Wie betaald uiteindelijk voor zo iets als mislukte " integratie " ? Dat word betaald door de mensen die nu al de kosten dragen in meerderheid de mensen die belasting betalen. In tegenstelling tot de grootste bedrijven en hun eigenaren die vrijwel geen belasting betalen.
De conclusie dat er een bestaan met welvart moet komen voor de landen waar nu de illegalen vandaan komen is niet opzienbarend. Ook daar zijn systeem veranderingen voor nodig die direct de belangen raken van de rijksten. Dus zie jij dat gebeuren ? Belangen tegenstellingen worden niet echt benoemd concreet door de hoogleraar. Hij ziet het als een praktisch probleem van regulering dus geen migratie regeling meer door ondernemers met name. Belangen tegenstellingen benoemen is een politieke benadering van migratie.
Daar bij kan er " praktisch " worden gekeken naar voordelen voor " de economie " dus bijv. goedkope arbeid
zo als de land en tuinbouw in het zuiden van de VS niet zou kunnen bestaan zonder migranten.
Een " Rechtse " benadering van migratie haalt er zaken bij als " cultuur " verschillen en godsdeinst verschillen.
Een " Linkse " benadering haalt er zaken bij als " niemand is illegaal " . Beide politieke benaderingen kosten geld kosten ook mensenlevens. Beiden zijn niet praktisch. Wat mij opvalt dat het allemaal te simplistisch word voorgesteld. Uit eigen belang ongetwijfeld te simplistisch word voorgesteld. Een grote bevolkingsgroei levert meer verdeling vraagstukken op lijkt het. Het is te zien in de enorme ongecontroleerde groei van steden in Afrika en Azie. Wie hebben er toegang tot schoondrink water bijv. Daar bij is in Nederland nu ook beleving belangrijk. Verandering grote veranderingen zijn niet voor iedereen makkelijk te dragen integendeel.
Radicaal Links in Nederland roept dan al snel nou dan heb je pech gehad als je niet tegen snelle grote veranderingen kan. Waar mee radicaal Links dan de witte / blanke bewoners bedoelt met de kleine inkomens die hebben dan pech gehad blijkbaar. Maar ook een deel van de zwarte inwoners van Nederland die zich recent hebben gevestigd in Nederland en zich verklaren tegen massa migratie naar Nederland. Uiteindelijk zal de beleving de doorslag geven denk ik. Dat die beleving niet altijd rationeel is dat zal wel. Wat is het hier druk geeft dan de doorslag en zwaaien met statistieken waar uit blijkt dat het best mee valt dat nog wel 50.000 bij kunnen helpt daar niet. Vind ik dat beleving de doorslag moet geven ? Ja als het mijn beleving betreft.
Daar bij is mijn beleving de beleving van de meerderheid in Nederland ? Wat is die beleving dan ? Kijk naar het stemgedrag van de meerderheid ? Ik vraag me af of de beleving van de meerderheid kan worden gemeten door stemgedrag. Immers veel mensen waar onder ik stemmen niet. De PVV en FvD en VVD krijgen de meeste stemmen. Ik ben geen aanhanger van die partijen. Wat ik mis is een alternatief voor die partijen.
Een alternatief wat mijn beleving verwoord. Dan word er mogelijk gesteld aha echte democratie he maar dan alleen voor witte mensen ? Nee. Ik doe niet aan discriminatie op basis van huidskleur . Ik bijv. tegen godsdienst samengevat en vind dat dat op zn best een prive aangelegenheid is dus geen ( grote ) tempels en dergelijke geen uitingen in de openbaarheid dus geen religieuze kleding in het straatbeeld. Dus ook geen kruizen dragen zichtbaar aan ketinkjes geen keppeltjes enzv. Daar bij ben ik bijv. ook tegen massa migratie. Ik ben voor basis democratie en voor het gemeenschappelijk bezit van productie middelen bijv. Gelijke rechten voor man en vrouw . Ik vind dat de " emancipatie " van minderheden zo als homosexuelen te veel op de voorgrond staat. Ik ben uitdrukkelijk voor gelijke rechten van man en vrouw ben. Volgens mij kan er geen solidariteit met de hele wereld zijn moeten daar keuzes worden gemaakt en dat betekend solidair met die dicht bij huis. Waar blijft het alternatief voor de PVV en dergelijke die dat waar maakt ? Ik ben poltitiek " dakloos " kortom. Bijeenkomsten waar Joke Kaviaar en c.s. het woord voeren zijn interessant maar bij de politieke inhoud voel ik me niet meer thuis.

ACAB

Politiek dakloos? Probeer jij grappig te zijn? Een politieagent met hoofddoek heeft niets met emancipatie te maken. Het is goed dat Essed ons wijst op de kwalijke rol die de comediant soms speelt. Daar wordt ook in deze film op gewezen. https://www.youtube.com/watch?v=sly2D8TeH74

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech