Opnieuw illegale ontruiming kraakpand Den Haag

Hier kun je discussieren over Opnieuw illegale ontruiming kraakpand Den Haag.
Vlak voor het weekend kraakte een aantal studerende en werkende woningzoekenden een woning aan de Jacob Catsstraat 1 in Den Haag. Met veel machtsvertoon werd de woning dinsdagavond door de Haagse politie ontruimd, zonder strafrechtelijke grond of gerechtelijk bevel om binnen te treden. Het is alweer de tweede illegale ontruiming dit jaar. In januari leverden de nieuwe bewoners van een (herkraakt) kraakpand in de Willem van Outhoornstraat overtuigend bewijs van hun huisvrede, maar in plaats van met de feiten te worden geconfronteerd, koos de politie ervoor om willens en wetens tot ontruiming over te gaan. Recentelijk oordeelde de rechter dat de politie niet had mogen ontruimen, omdat de bewoners inmiddels huisvrede genoten en de krakers de kans hadden moeten krijgen om een uitspraak van de voorzieningenrechter af te wachten. Ondanks deze terechtwijzing schendde de politie gisteren opnieuw de huisvrede in een gekraakte woning en arresteerde enkele bewoners en hun bezoek, die rond 23:00uur naar verschillende bureau's werden overgebracht.

Jacob Catsstraat 1, eigendom van vastgoedspeculant en handelaar in gokautomaten T. Berkman, stond al jarenlang leeg, schijnbaar met als enige doel om het pand in dit rap gentrificerende gebied aan de rand van de Schilderswijk over een poosje weer met vette winst te verkopen. Op vrijdag 11 mei werd de woning gekraakt. Naarmate het weekend verstreek, werd begonnen met verhuiswerkzaamheden, om de langdurig leegstaande woning nieuw leven in te blazen. Op 15 mei werd het eerste contact met de hierboven genoemde eigenaar gelegd; een bedrijfsauto reed langs en een werknemer van de eigenaar zag binnen mensen zitten. In een poging om met de man in gesprek te gaan is één van de nieuwe bewoners toen naar buiten gegaan. Terwijl de deur goed dicht zat, werd er en stroef gesprek met de werknemer gevoerd. De man wilde niets weten van de rechten van krakers en dreigde zelfs met een knokploeg. Momenten daarna kwam er een dure Mercedes aanrijden met een nog bozere en onbegripvollere man in pak. Hij pakte direct een moker en een platte schroevendraaier uit zijn auto en probeerde de deur open te slaan, wat hem uiteraard niet lukte. Na zijn tevergeefse poging om de woning binnen te dringen, schroefde hij een hangslotje op de deur. Even later stond ook de politie op de stoep, die al vanaf de hoek had toegekeken hoe de eigenaar de deur probeerde in te beuken, maar zijn poging tot vrijheidsberoving/gijzeling niet zo'n goed idee leek te vinden. Tot dat moment bleef de politie observeren, alsof ze de eigenaar er geluk bij wenstte.

De woordvoerder van de nieuwe bewoners ging het gesprek aan met de politie en overhandigde hen bewijs van leegstand en de nieuw aangevangen bewoonde situatie. Ook de advocaat van de nieuwe bewoners zocht contact met de politie om hen ervan te overtuigen dat er reeds huisrecht was gevestigd en dat het pand dus niet ontruimd kon worden zonder tussenkomst van een rechter. Meerdere buren bevestigden naar de politie het verhaal van de bewoners, dat het pand al meerdere dagen gekraakt was. Ook was er concreet bewijs van huisvrede via een twitter-pagina. Niets wees dus op een heterdaadsituatie, hetgeen volgens de lokale beleidsnotitie in de regel genoeg grond voor een spoedige ontruiming biedt.

De politie en het OM wilden hier echter niets van weten en wuifden op hun gebruikelijke arrogante manier elk bewijs weg. De korpshandleiding waarin expliciet staat dat je een gekraakt pand niet mag ontruimen zonder tussenkomst van een rechter werd compleet genegeerd. Na lang wachten en ongemakkelijke telefoongesprekken van de officier van dienst (OVD), werd besloten om de wet voor het gemak even buitenspel te zetten en tot ontruiming over te gaan. Nog altijd wenste de OVD haar naam niet aan de woordvoerder kenbaar te maken en het beloofde gesprek werd nog steeds afgehouden. Drie ME bussen kwamen vervolgens de straat inrijden. Grote opluchting bij de ongemakkelijk verpozende agenten. Haastig werd een bevel tot binnentreding getoond, waarin de politie erkende dat het pand bewoond was, maar dat ze toch de mensen binnen wilden arresteren voor kraken. Dit is volledig in strijd met de uitspraak van het hoger gerechtshof: als een eigenaar de krakers eruit wilt hebben, moet hiervoor een procedure worden gestart waarbij de krakers de kans krijgen om zich te verdedigen in een rechtszaak.

Na een stuntelige poging met een stormram, probeerde de ME de deur maar open te zagen, wat eveneens faalde. Vervolgens sloeg de ME een bovenraam aan diggelen, om er vervolgens een jong agentje als een soort tarzan op een ladder ondersteboven naar binnen te laten kukelen. Hij moest de deur van de binnenkant openmaken, maar deze zat natuurlijk op slot, dus dat ging niet. Na een half uur in eenzaamheid in het halletje onder aan de trap te hebben doorgebracht, werd de deur geslecht en kon de rest van het peloton mee naar boven om de in het pand aanwezige mensen aan te houden. Op dat moment kwamen de bussen van de gespecialiseerde bratra-eenheid aanrijden, maar van de deur waarvoor zij kwamen was toen al niet veel meer over. Mosterd na de maaltijd. Het mag wat kosten. Eén voor één werden de arrestanten uit het pand verwijderd en verspreid over verschillende politiebureaus in Den Haag en Gouda, mogelijk in een poging om solidariteitsacties bij een politiebureau tegen te gaan.

Het is zonneklaar dat de Haagse politie en het OM doordrongen zijn van willekeur en 'krakerhaat'. Elk bewijs van huisvrede wordt op leugenachtige wijze van tafel geveegd om maar aan de eisen van louche pandjesbazen en vastgoedcriminelen te voldoen. Ook gisteren werd alleen de kant van de eigenaar gehoord, die als een zielige drommel in de armen van de politie werd gesloten, terwijl de vele pogingen van de woordvoerder van de krakers (later vergezeld door een tweede woordvoerder) om feitelijke informatie te verstrekken, velstrekt werden genegeerd. Opnieuw stelt de politie zich boven de wet. Opnieuw wordt een pand ontruimd voor leegstand. Opnieuw wordt het voorbeeld gesteld dat pandjesbaas ongehinderd kunnen speculeren. De politie heeft overduidelijk politieke motieven en probeert de kraakbeweging in Den Haag het leven zo zuur mogelijk te maken. Wij beschouwen dit ongeoorloofde handelen van de politie als een directe aanval op ons bestaan, maar wij zullen niet zwichten voor deze acties en vechten terug tegen de uitverkoop van de stad, tegen leegstand en voor een stad waarin ruimte is voor iedereen!

Haagse krakers


Hoe zit dat eigenlijk,

Hoe zit dat eigenlijk, juridisch ?

Er is recht op property, maar ook recht op huisvrede

De wet is paradoxaal. Je mag niet kraken, maar als je kraakt, dan mag je er ook niet uit gezet worden, maar dat moet wel ?

De statists zijn de échte anarchisten, in hun verwarde wetten hahahahaah

Wat het nog vager maakt

In Amsterdam kan je kraken, maar in Den Haag niet, maar de politie volgt een gemeenschappelijke, nationale wet
Maar ook weer niet en doet soms wat het zelf wilt....maar dat mag niet, maar gebeurt toch, maar als het gebeurt, dan mag het wel

Wat een orde toch, van rechts

Re: Opnieuw illegale ontruiming kraakpand Den Haag

Er is een wet, 'Kraken en Leegstand', die een einde aan kraken en leegstand moest maken (woningnood+leegstand=kraken). Waarom wordt kraken wel aangepakt en hebben onwelwillende pandjesbazen nog altijd vrij spel (in een stad waarin mensen willen wonen)... Leg eens uit.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech