Update 1 Mei demonstratie Den Haag

Hier kun je discussieren over Update 1 Mei demonstratie Den Haag.
Mobilisatie
De afgelopen maand zijn er duizend posters verspreid in Den Haag en daar buiten en meer dan 10.000 flyers verspreid. Groepen als Faircity, Bond Precaire Woonvormen, Doorbraak, AFA Den Haag en de Koerdische Federatie roepen op voor de demonstratie. Er zijn twee lezingen geweest in aanloop naar de demonstratie. Een over de geschiedenis van 1 Mei en een over gentrificatie op de Kunst Academie. Beide lezingen werden goed bezocht en lijden tot een goede discussie.

Ook jij kan helpen met mobiliseren door de laatste dagen voor de demonstratie de oproep te verspreiden. Hier vind je de oproep:

Nederlands
Engels
Kurdî
Facebook event

Deur dichtgemetseld bij gentrificatie-bouwer
Onbekenden hebben vorig weekend als actie tegen de veryupping van Den Haag de voordeur van bouwbedrijf Meesterbouw dicht gemetseld. “Meesterbouw is o.a. betrokken bij de ontwikkeling van de Binckhorst en Scheveningen. Op beide plekken rukt de veryupping steeds verder op waardoor de allerarmste de stad worden uitgedrukt. In de Binckhorst moet de industrie en sociale woningbouw plaatsmaken voor de bouw van dure appartementen onder het mom van wonen en werken met een rauw randje.”. We vinden het goed om te zien dat meerdere mensen zichzelf organiseren om actie te ondernemen tegen gentrificatie. Alleen door een scala aan actievormen zal een sociale strijd een dynamische en ontembare vorm aannemen.

Video: https://vimeo.com/265980443

Demonstratie
De demonstratie is aangemeld bij de burgemeester en de route goedgekeurd. Tijdens de demonstratie zullen er meerdere sprekers zijn van de 1 Mei groep, FairCity, Bond Precaire Woonvormen, Koeridsche Federatie en Doorbraak.

De demonstratie zal verzamelen op het Stationsplein om 19:00, voor Hollands Spoor in Den Haag en zal een route lopen door wijken en plekken die te maken hebben met gentrificatie. Uiteraard beperkt de demonstratie zich niet enkel tot de strijd tegen veryupping. 1 Mei is de dag dat we strijden tegen onderdrukking, kapitalisme en voor een sociale wereld. Wil je meer weten over de geschiedenis van 1 Mei zie dan hier: https://1meidenhaag.wordpress.com/2018/04/13/1-mei-een-geschiedenis/

Advocaat en arrestantengroep
We gaan er niet van uit, maar mocht de politie moeilijk gaan doen en er vallen arrestaties is er een advocaat en arrestantengroep beschikbaar.

Advocaat: Ineke van den Brûle
Arrestantengroep: 06-87605237

Bel de AG ook als je iemand opgepakt ziet worden, noem dan geen namen maar geef een duidelijke omschrijving van uiterlijk en locatie. Mocht je zelf de pineut zijn, leg dan geen verklaring af. Je hebt het recht om te zwijgen, neem dit recht dan ook! Teken ook niks, met in het bijzonder geen strafbeschikking. Want alles wat je zegt over jezelf of andere mensen kan tegen jou of tegen anderen gebruikt worden. Wordt je onverhoopt langer dan 9 uur vastgehouden en wil je met een advocaat praten, vraag dan naar Ineke van den Brûle. Neem als je weer vrij komt direct contact op met de AG, dan weten ze dat je vrij bent en kunnen ze je voorlichten. Meer info van en over de arrestantengroep vind je hier.

We hopen je te zien op 1 Mei in de straten van Den Haag! Een stad voor de mensen. Geen speeltuin voor de rijken!


Citaat uit oproep : " en

Citaat uit oproep : " en lijden tot een goede discussie " . Lijden en leiden . Als je door die volksbuurten loopt in Den Haag zal je mogelijk opvallen dat je geen enkel maar dan ook letterlijk geen enkel wit gezicht achter de ramen ziet en ook niet op straat. Alleen maar bruine gezichten en alleen maar hoofddoeken bij vrouwen. Is er daar door een andere sfeer ? Op het moment dat de demo door de straat loopt is er een andere sfeer. Maar als je vervolgens als " witte " door die straten loopt hoe ervaar je dat dan ? Dat is afhankelijk van je normen en waarden mogelijk. Maar er valt niet aan te ontkomen dat de meerderheid de sfeer bepaalt. Wie zal daar onder lijden ? Ik herinner me de demo in Den Haag i.v.m. " regeringsleiders " en nucleaire top. Obama was er en ook de president van China. Door de straten lopend met de demo zag ik een groep jongens die de demo blijkbaar grappig vond. Ze spraken Arabisch of zo maar ik ving wel het woord " Mongolen " op. De jongens liepen niet mee in de demo. Wie bepaalde op dat moment de sfeer ? In Den Haag wonen veel Turken . Toch word er niet expliciet gesproken over een Linkse deelname door Turken aan de demo i.t.t. het wel expliciet noemen van Koerden. Hoe zo ? Wel Koerdisch nationalisme en geen Turks nationalisme blijkbaar ? Dat de politie " moeilijk gaat doen " is afwachtn. Dat nationalistische Turken " moeilijk gaan doen " is veel waarschijnlijker.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Off topic.

nationalismes

NN, er is een wezenlijk verschil tussen wat ik voor het gemak "links nationalisme" noem en rechts nationalisme dat beter chauvinisme genoemd kan worden. Links nationalisme ondersteunt diversiteit. Het zegt: wij willen onze eigen taal en/of (aldanniet politieke) cultuur behouden, en als de staat ons dat niet toestaat worden we liever onafhankelijk. Zie Schotland, Koerdistan, Catalonië.
Dat afscheiding in Nederland niet speelt komt omdat we slim genoeg zijn de Friezen toe te staan dat ze voor de rechter Fries praten, en dat ze hun kinderen naar scholen kunnen sturen waar in het Fries lesgegeven wordt.

Chauvinisme (zoals we dat kennen van Spanje en Turkije) is tegen diversiteit. Het zegt : onze taal en cultuur is superieur en de andere moeten de wereld uit.

Ik kan mij kwaad maken over

Ik kan mij kwaad maken over de achterloosheid waarmee deze groepen gebruik maken van leuzen die zo afkomstig zouden kunnen zijn van faschistische groeperingen. De leus “ een stad voor de mensen, geen speelplek voor de rijken” zou op een groot protest kunnen rekenen indien je de term rijken zou vervangen door bijvoorbeeld “vrouwen”, “buitenlanders” of noem maar op. Blijkbaar is het ontmenselijke van personen die blijkbaar meer geld bezitten opeens “gewoon” en ziet niemand bij deze groepering meer dat op deze manier er wordt meegewerkt aan het “ normaal” vinden van het bijtensluiten en stigmatiseren van bepaalde groepen.

De rijken

Daar bedoelen ze natuurlijk de Sorossen en de Rothschilds mee.

dit is geen goede vergelijking

Het is in de oproep niet duidelijk wie er precies bij 'de rijken' horen en wie niet. Vergeleken met de gemiddelde wereldbewoner is 99,5% van de mensen in Nederland best rijk. Maar het zou ook om een klein groepje miljardairs kunnen gaan. De oproep is wat algemeen gesteld en dat is ook niet erg.
De vergelijking met 'de vrouwen' of 'de buitenlanders' gaat niet op. Je kunt je bezit altijd weggeven, ter beschikking stellen aan anderen of wat minder proberen te verdienen. Rijk zijn is een keuze (los van de vraag wanneer je eigenlijk rijk bent). Vrouw zijn of buitenlander zijn (of zo genoemd worden) is geen keuze.

Als je kunt stellen dat rijk

Als je kunt stellen dat rijk een keuze is, omdat je natuurlijk altijd nog alles wat je bezit kan weggeven, is ook buitenlander zijn een keuze. Tenslotte ben je niet overal een buitenlander ;)

De term “rijk” vervangen door

De term “rijk” vervangen door “moslim” zou dan ook geen probleem zijn ? Geloof is natuurlijk ook een keuze ?

Weg met ons!

Krakers en kunstacedemie studentjes zijn toch juist de aanjagers van de gentrificatie.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Gaap. Don't feed the trolls. feed the trolls.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech