2.Dh5 keert terug naar Amsterdam in 2018

Hier kun je discussieren over 2.Dh5 keert terug naar Amsterdam in 2018.
(English below)

Op het moment van schrijven is het programma van het weekend nog volop in ontwikkeling. We zullen met workshops, lezingen en paneldiscussies aandacht bieden aan uiteenlopende onderwerpen, steeds gericht op de vraag waar we heen willen en hoe dat het beste aangepakt kan worden. Strategieën voor verandering dus, op vele vlakken: feminisme, queer, anti-racisme, anti-facisme, de-kolonialisme, anti-militarisme, internationale solidariteit, klimaat/ecologie, arbeidsstrijd, migratie/no-border, internet vrijheid/privacy, recht op stad/anti-gentrificatie en alle kruising daar tussen. Maar ook workshops om praktische handvaten te bieden en een cultureel programma in de avonden. In de tweede helft van december maken we het programma bekend. Houd hiervoor onze website en Facebook-pagina in de gaten.

De laatste editie van 2.Dh5 vond begin 2016 in Maastricht plaats. Afgelopen jaar hebben we ons geheroriënteerd op basis van de vraag wat er voor nodig is om met 2.Dh5 een betere bijdrage te kunnen leveren aan de beweging. De input die we daarvoor kregen leverde een aantal punten op die we proberen te verwerken in de organisatie van de komende editie, waaronder: meer representatie en aansluiting ontwikkelen met mensen van kleur en hun strijd, een betere structurering van het programma, meer inzetten op verdiepende discussies en beter letten op toegankelijkheid.

Meld het ons als je een idee hebt voor een workshop, of als je wensen of vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, dan gaan wij kijken hoe we hier samen zo goed mogelijk aan tegemoet kunnen komen. Bij voldoende belangstelling zorgen we dat er dit jaar weer een apart kinderprogramma is. Dit kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen, dus meld je hier aan: kinderprogramma@2dh5.nl. Verder zijn er in Amsterdam op loopafstand van OT301 slaapplekken geregeld. Meld je hier voor aan op slaapplek@2dh5.nl

https://www.2dh5.nl/

:: English ::

2.Dh5 returns to Amsterdam in 2018

2.Dh5 is back! After a year’s pause, the 12th edition will take place in the weekend of February 9 to 11 in OT301 in Amsterdam, with a programme full of workshops, discussion and talks about strategies, campaigns and in-depth analysis. Focusing on the future, and searching for escape routes from this biting right-wing winter. But also a space to catch up with fellow world-changers and cook up some new plans together.

At the time of writing, the programme for the weekend is still under development. This year, we’re focusing on struggles around feminism, queer, anti-racism, anti-fascism, decolonialism, anti-militarism, international solidarity, climate/ecology, labour, migration/no-border, internet freedom/privacy, right to the city/gentrification and all their intersections. The programme will also focus on the practicalities and problems that surround organising and activism, and there will be a cultural programme and a awesome party in the evenings. We will be announcing the first part of the programme halfway through December. Keep an eye on our website and our Facebook page.

The last edition of 2.Dh5 took place early 2016 in Maastricht. Over the past year, we have been reorienting ourselves by asking you what it would take for 2.Dh5 to make a better contribution to the movements in the Netherlands. The input we received resulted in several key points that we aim to integrate in this year’s edition, namely: developing more representation and connections with people of colour and their struggles; better structuring of the programme; more in-depth discussions; and an extra focus on accessibility.

Please get in touch if you have a concrete idea for a workshop, or if you have any questions regarding accessibility. We will then see together how to best accommodate you. If there is enough demand, we will provide a children’s programme. However, this will only be possible with enough requests, so sign up here: kinderprogramma@2dh5.nl. Also, there will sleeping spaces in Amsterdam at walking distance from the Venue OT30. Sign up here slaapplek@2dh5.nl.

https://www.2dh5.nl/en/


Voorstel in kader resultaat

Voorstel in kader resultaat op korte termijn : budget vegan kook workshop voor beginners en / of een workshop vegan budget koken voor groepen. In De Peper OT301. Het resultaat zou dan kunnen worden geserveerd aan de deelnemers aan 2Dh5. Verder : workshop voor 50 plussers die uitgesloten zijn van o.a. betaalde arbeid . De inhoud van de workshop zou kunnen zijn hoe ouderen zich in de vaak heftige activistische kringen kunnen bewegen en wat hun specifieke toevoeging zu kunnen zijn. 50 plussers hebben vaak veel tijd omdat ze een uitkering hebben en niet meer betaald hoeven werken. Toch zijn ze uitzonderingen in activistische kringen is mijn indruk. Om me heen kijkend in Vrijplaatsen in Amsterdam en ook wel elders. Dat terwijl de jongeren altijd druk druk druk zijn door studie en werk. Ouderen willen ook mee doen en niet alleen maar gedwongen toekijken.

" feminisme, queer,

" feminisme, queer, anti-racisme, anti-facisme, de-kolonialisme, anti-militarisme, internationale solidariteit, klimaat/ecologie, arbeidsstrijd, migratie/no-border, internet vrijheid/privacy, recht op stad/anti-gentrificatie en alle kruising daar tussen. " Ik mis wat door de gevestigde orde vergrijzing word genoemd de oudere als bedreiging dus ageism. De oudere zou " te duur " zijn te lang leven. In dat kader is er veel aandacht voor " het recht om te sterven " maar hoe zit het met het recht om te leven voor ouderen ? Dan kan er worden gesteld dat niemand in Nederland ouderen het recht om te leven ontzegt maar ik stel dat als je afhankelijk in een verpleeghuis moet leven dat heel betrekkelijk is dat recht op leven. Ouderen zijn daar niet zelden afhankelijk van artsen die een andere opvatting over kwaliteit van leven hebben dan hun patienten. Dus de oudere wil leven maar de arts ziet geen kwaliteit van leven meer. En laat de ouderen sterven door hem haar verzorging te onthouden. Ook word er wel gesteld dat het leven van afhankelijke ouderen zo erg is door gebrek aan verzorging o.a. nooit eens naar buiten en dergelijke dat ze alleen maar dood willen terwijl als de omstandigheden verbeteren die doods drang minder aanwezig is of afwezig.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech