Antizionisme is geen antisemitisme/Verdediging Peter Edel tegen de zoveelste beschuldiging van antisemitisme

Hier kun je discussieren over Antizionisme is geen antisemitisme/Verdediging Peter Edel tegen de zoveelste beschuldiging van antisemitisme.
ANTIZIONISME EN ANTISEMITISME/VERDEDIGING PETER
EDEL TEGEN DE ZOVEELSTE ONTERECHTE BESCHULDIGING VAN ANTISEMITISME

ZIE

https://www.astridessed.nl/antizionisme-en-antisemitismeverdediging-pete...

SCHADUW VAN DE STER DOOR PETER EDEL/
DE COMMOTIE EN BESCHULDIGINGEN VAN ''ANTI-SEMITISME''

Sinds schrijver, kunstenaar, journalist en publicist Peter Edel het boek
''De Schaduw van de Ster'' heeft uitgebracht, is hij Kop van Jut.
In TV uitzendingen, allerhande commentaren en artikelen [1] wordt
hij, in rabiate of meer ''gematigde'' taal ''te grazen genomen'' met
een ding gemeen:
De beschuldiging van antisemitisme.
In een aantal gevallen zelfs ridicuul, wanneer het mensen zijn,
die zijn boek niet eens gelezen hebben! [2]
Dat is bijna om te lachen, als het niet zo ernstig was!

Nou roept het onderwerp '
''het Midden Oostenconflict'' meestal heftige reacties op,
zeker als er, terechte, forse kritiek wordt geleverd op de
Israelische bezetting/Israelische militaire optreden
in de bezette Palestijnse gebieden, de Westbank, Oost-Jeruzalem
en Gaza. [3].
Critici worden doorgaans beschuldigd van ANTISEMITISME,
zoals Gretta Duisenberg
regelmatig heeft moeten ervaren. [4]

Argument:
Kritiek op het optreden van de Joodse Staat Israel is om die reden antisemitisme!
Dat is dezelfde drogreden als kritiek op het optreden van de Zwarte Staat
Oeganda te benoemen als racisme....

ONZIN dus!
Het gaat immers om STAATSoptreden, niet om afkomst of religieuze
gezindheid!

Maar waar Israel verdedigers pas ECHT over vallen is
als er kritiek wordt geleverd op de ONTSTAANSGESCHIEDENIS
van de Staat Israel en de ideologie daarachter, het zionisme.

Dan pas ben je ECHT Kop van Jut!

Anti-zionisten worden in heel veel gevallen per definitie
op een lijn gesteld met anti-semieten.

En dat overkwam Peter Edel bij de publicatie van zijn
boek ''De Schaduw van de Ster'' waarbij overigens [nogmaals]
opviel, dat de ''critici'' hetzij zijn boek in het geheel NIET hadden
gelezen [maar kritiek van anderen napraatten], hetzij [al dan niet
goed of half gelezen hebbende] allerlei citaten uit het boek uit hun verband
haalden of, nog erger, zaken citerend, die er in het geheel niet in stonden.

Ik kan het weten, want ik heb sommige van die kritieken
[in mijn notenapparaat vermeld ik maar een paar] gelezen en
ook het boek van Edel grondig gelezen.
Weet dus, wat er wel of niet in staat!

ZIONISME/ANTI SEMITISME

Goed, maar waar gaat het hier om.
Waarover schrijft Peter Edel in zijn ''Schaduw van de Ster'', waarmee
hij kennelijk zoveel Israel lovers op de kast kreeg?

In het kort gezegd schrijft Peter Edel over de ontstaansgeschiedenis van
de Staat Israel, die wortelt in het zionisme.

[Onderstaand commentaar is van mij]

Deze beweging, het zionisme, is gesticht door de Joods-Oostenrijkse
journalist Theodor Herzl aan het eind van de 19e eeuw, toen een virulent
anti-semitisme Europa [Rusland, Polen, maar ook West Europa, zie
de affaire Dreyfuss] [5] teisterde en miljoenen Joden Europa verlieten,
vaak met bestemming de Verenigde Staten. [6]

Herzl ontwikkelde in ''Der Jodenstaat'' de idee tot het stichten van een Joodse
Staat [7], die in Palestina gesticht zou worden.
Dat was het zionisme.

Dat er al sinds mensenheugenis daar Palestijnen woonde en dat het
nog deel uitmaakte van het Turks-Ottomaanse Rijk, was van ondergeschikt belang.
Er werd de indruk gewekt dat Palestina ''niet bevolkt was'', wat sowsieso bij
ieder land onzin is en de leuze werd ''Een land zonder volk voor een volk
zonder land. [8]

De idee, een Staat te stichten in een land waar reeds eeuwenlang anderen
woonden, in dit geval dus het zionisme, paste naadloos in de eind 19e eeuse
tijd van Westerse koloniale en superioriteitstheorieen.

Dat maakte het zionisme dan ook tot een in wezen koliniale beweging,
waarbij men ook nog eens overtuigd was van de ''superioriteit'' van
de mensen, die zich in Palestina wilden gaan vestigen:
De Joden.

Natuurlijk zou dit tot narigheid leiden, want onafhankelijkheidsbewegingen
kwamen wereldwijd op in de Westerse kolonieeen, maar ook in het Ottomaanse
Rijk.
Het zionisme paste in het machtsspel van de grote mogendheden [Eerste
Wereldoorlog Duitssland/Oostenrijk-Hongarije/Ottomaanse Rijk
tegenover Engeland/Frankrijk/Rusland en vanaf 1917 de Verenigde Staten: ik noem
alleen de belangrijkste landen, er waren er meer] en in 1917 sloot de Engelse
minister van Buitenlandse Zaken Lord Balfour een overeenkomst met
baron de Rotschild over het stichten van een Joods thuisland in Palestina,
the Balfour Declaration [9]
[De Britten en Fransen hadden de landen, die tot het Ottomaanse Rijk
behoorden, al verdeeld in het ''Sykes Picot Verdrag en Palestina, het huidige
Israel en Jordanie, viel toe aan de Britten......][10]

Over de Balfour Declaration zou de schrijver Arthur Koestler opmerken:

"One nation solemnly promised to a second nation the country of a third." [11]

To cut a long story short:
Palestina werd na de Eerste Wereldoorlog [waarna de gebieden van het Ottomaanse
Rijk werden opgedeeld onder overwinnaars Groot-Britannie en Frankrijk, volgens
het Sykes-Picot Verdrag] Btits Mandaatgebied en er ontstond een strijd tussen het
Britse semi-koloniale bestuur enerzijds en het opkomende Arabische nationalisme
[dat Palestina terecht claimde als de toekomstige onafhankelijke Staat
voor de Palestijnen] anderszijds EN de Joodse zionisten, die hun ''Thuisland''
verwerkelijkt wilden zien.

De Britten speelden beiden tegen elkaar uit, kwamen de zionisten voor
een belangrijk deel tegemoet, wat weer leidde tot de Arabische Opstand [1936-1939]

Uiteindelijk werd na de Tweede Wereldoorlog, in 1948, de Staat Israel
eenzijdig uitgeroepen door de zionistische voorman Ben Gurion [na
de bij VN Resolutie 181, december 1947 tot stand gekomen,
''Verdeling voor Palestina'', over de ruggen van de Palestijnen heen],
oorlog brak uit met de Palestijnen met als gevolg grootschalige
etnische zuiveringen, meer dan 750 000 Palestijnen werden
van huis en haard verdreven.
Daarna [in 1967] volgde bezetting, nederzettingenpolitiek,Gaza
Blokkade, de Illegale Muur, etc, etc

Allemaal misdaden van de Staat Israel.

Zie voor verdere gedetailleerdere informatie over het conflict,
mijn artikel, onder noot 12

SCHADUW VAN DE STER/OVER DE INHOUD

Tot zover mijn opmerkingen over het zionisme en de Staat Israel:
Terug naar het boek van Peter Edel:

Waar Edel zich aan ''schuldig'' [HAHAHA] gemaakt heeft is, dat hij
de zionistische beweging, die heeft geleid tot
het ontstaan van de Staat Israel, tegen een kritisch licht
gehouden heeft.

Beter dan ik het hierboven heb beschreven en gebaseerd
op een uitgebreide bibliografie, heeft Edel het
zionistische superioriteitsdenken, dat parallel liep
met Europese racistische superioriteitsheorieeen,
blootgelegd:
Zie de hoofdstukken 4 en 5, Schaduw van de Ster.

Wat Edel ook blootlegt, en ongetwijfeld de woede van geharnaste
Israel-lovers heeft opgewekt, zijn de contacten tussen organisaties
van Palestina zionisten en nazi organisaties en personen op top
niveau.
Er waren zelfs economische [handelscontacten] contacten tussen
zionistisch-Joodse bedrijven en nazi organisaties.
Bizar, maar niet eens zo ''vreemd;''

Immers, er was een gemeenschappelijk doel:

De nazi's wilden [toen nog] zoveel mogelijk Joden verdrijven
uit Duitsland [etnische zuiveringen dus]:
De Palestina zionisten hadden belang bij zoveel mogelijk
Joodse emigratie naar Palestina EN een economische infrastructuur
in Palestina [wat die economische contacten verklaart]

Een en ander kreeg gestalte in de HA'AVARA ABKOMMEN,
een overeenkomst tussen Nazi Duitsland en zionistische
organisaties met als doel de emigratie van Joden naar
Palestina en het overbrengen van Joods kapitaal
naar Palestina. [13]

Ik lees op bladzijde 88, De Schaduw van de Ster, hoofdstuk 6

Potentiele kolonisten kregen het advies een van te voren
vastgesteld bedrag in te leveren bij een speciaal hiertoe
in het leven geroepen bank.
Met dit vermogen vervaardigden Duitse ondernemingen
producten voor export naar Palestina.
Na verkoop kwam de opbrengst van deze producten
terug in de handen van de emigranten.
Deze regeling stond bekend als het Ha'avara Abkommen
(Transfer Agreement)

Einde citaat bladzijde 88, Schaduw van de Ster

Hoe het verloop verder was, leze hoofdstuk 6
''De Ha'avara Abkommen en de antinazi boycot

Hoofdstukken daaropvolgend zijn een felle aanklacht tegen het
zionisme als beweging [die ik deel], het uit dat zionisme voortvloeiende
ontstaan van de Staat Israel, de Israelische bezetting en daaruit voortvloeiende
misdaden en terreur.

Interessant is, dat Edel in de Bijlage na zijn Nawoord aandacht
schenkt aan twee Joodse anti zionisten en mensenrechtenactivisten
, Lenni Brenner en Israel Shahak, [14]
Lenni Brenner zette zich ook in voor de zwarte burgerrechtenbeweging
in de Verenigde Staten. [15]
Ook was hij actief in de verzetsbeweging tegen de oorlog in Vietnam,
was een fel tegenstander van de Zuid-Afrikaanse apartheid [bijna uiteraard,
zou ik zeggen] [16] en schreef hij een interessant boek:
''51 Documents: Zionist Collaboration with the Nazis'' [17]

ANTIZIONISME EN ANTISEMITISME/TWEE HEEL
VERSCHILLENDE ZAKEN

En die laatste bijdrage in het boek van Peter Edel is dan direct het
antwoord op de hysterische aantijgingen van ''antisemitisme''
tegen Peter Edel.
Peter Edel is een felle antizionist en legt de kwalijke gevolgen van
het zionisme als ideologie bloot:
Dat heeft NIETS met anti-semitisme te maken, dat immers impliceert het zich generaliserend, haatzaaiend en denigrerend uitlaten tegenoverf Joden als
GROEP.

Edel valt een IDEOLOGIE aan.
Bovendien:
Er zijn ook [en een niet gering aantal] Joodse anti-zionisten zoals
genoemde Israel Shahak en Lenni Brenner, net zoals er vele niet-Joodse
zionisten zijn, zoals vele christenfundamentalisten, met name in de
Verenigde Staten.

Ik heb de Schaduw van de Ster gelezen en ben nergens een generaliserende
of denigrerende verwijzing naar Joden tegengekomen.
Ik daag iedereen uit, het boek te lezen [en dan ook ECHT te lezen en
op Facebook, Internet of waar ook de anti-semitische passages aan te duiden.

Mijn mening wordt gedeeld door de Joodse journalist en schrijver Milo Anstadt,
die wel kritiek op De Schaduw van de Ster heeft, maar niet op grond
van ''anti-semitisme'' [18]

AANLEIDING TOT HET SCHRIJVEN VAN DIT STUK TER VERDEDIGING
VAN PETER EDEL:

Ik heb dus besloten in dit stuk Peter Edel te verdedigen.
Wat vormt nu de directe aanleiding?

Die vond ik op Indymedia.nl, naar aanleiding van een stuk
van dichteres, schriijfster en activiste Joke Kaviaar, getiteld:
CENSUUR?/ANTI-SEMITISCHE COMPLOTTHEORIE
AANBEVOLEN EN ONTKEND [19]

Haar betoog hield in haar bezwaar tegen website de Lange Mars,
waarop een interview met haar, waar, helaas, zoals Joke schrijft,
ook een ''anti-semitische complotdenker'' Robijn de Ruiter aan het woord
komt en op die website zijn anti-semitische boek wordt verkocht.
Terecht wilde Joke niet met hem worden geassocieerd.

Naar aanleiding van haar artikel ontstond een discussie op
Indymedia, waar een opmerking gemaakt werd, die
voor mij reden was om [op Indymedia/discussie] in de
pen te klimmen:

Een van de discussiedeelnemers, zichzelf ''dapper'' NN noemend,
merkte op"

''“De Ruiter suggereert verder dat Hitler bij de Rothschilds zou hebben behoord, waardoor de joden dus uiteindelijk zelf medeverantwoordelijk zouden zijn aan de Tweede Wereldoorlog en de shoah" Tip voor Robin Misschien moet hij ook eens bij joop.nl gaan solliciteren. Beweert dus het zelfde als Joop auteur Peter Edel.''
[20]

Natuurlijk is het een onbenullige opmerking, die alleen maar verraadt, dat de
''schrijver'' [NN, dus] maar wat napapagaait van wat hysterische
Edel ''critici'' [die vaak het boek in het geheel niet of half gelezen hebben]
eerder, uitgebreider en met een [slechte] poging tot argumentatie hebben
beweerd, ierts, waarvan ik die ''NN'' niet eens kan beschuldigen.

Aan de andere kant frappeerde het mij, dat 15 JAAR NA DE PUBLICATIE
VAN DE SCHADUW VAN DE STER [in 2002!] er nog steeds dwazen zijn [excusez let
mots], die de ''anti-semitisme''' riedel over Edel blijven herhalen, niet
gehinderd door enige kennis over zijn boek, waarin NERGENS beweerd
wordt, dat de Joden medeverantwoordelijk zouden zijn aan de Tweede
Wereldoorlog en de shoa''

Ik besloot daarom een vernietigend stukje te schrijven om de kritiek
van NN, die helaas waarschijnlijk door nog wel meer mensen wordt
''gedeeld'', te weerleggen.

En dat heb ik gedaan, op Indymedia en wil ik hier graag met u delen.

Omdat het niet eerlijk is tegenover Peter Edel, die zich niet alleen
oprecht heeft ingezet voor de Palestijnse zaak, maar altijd een principieel
onderscheid gemaakt heeft tussen antiZIONISME en antiSEMITISME.

Zie dus direct hieronder mijn commentaar op Indymedia.nl, waaronder
het notenapparaat
Maar voor mijn commentaar wil ik Peter Edel nog zelf graag aan het woord
laten in reactie op de tegen hem gerichte aanvallen vanwege ''De Schaduw
van de Ster''
Zie voor de volledige tekst van het interview onder noot 21
Onder noot 22 nog wat extra informatie van de Uitgever over
De Schaduw van de Ster

Ik hoop met dit stuk een juister beeld te hebben gegeven over Peter Edel, die
ook te volgen is op De Wereld Morgen.be en tegenwoordig vooral
publiceert over de situatie in Turkije. [23]

Astrid Essed

ZIE VOOR MIJN REACTIE OP ''NN'' EN HET NOTENAPPARAAT

https://www.astridessed.nl/antizionisme-en-antisemitismeverdediging-pete...

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/08/02/antizioni...


ter info!

Dus volgens Astrid "die vaak

Dus volgens Astrid "die vaak het boek in het geheel niet of half gelezen hebben" mening moet je ook het boek " Mein Kampf" helemaal gelezen hebben om er een mening over te kunnen geven.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech