Oproep voor inzendingen anarchistische zine (NL + EN)

Hier kun je discussieren over Oproep voor inzendingen anarchistische zine (NL + EN).
Het is belangrijk om verhalen met elkaar te delen, we zitten niet genoeg rond een kampvuur om dat louter daar te doen. Daarom moeten we meer ruimte creëren in de anarchistische gemeenschap om onze alledaagse ervaringen te politiseren en vanuit een politieke context te zien. Politiek doe je niet alleen in het weekend als je naar een demo gaat. Anarchist ben je immers elk moment van de week.

Anarchisme is een transnationale beweging. Daarom willen we dit gebruik niet alleen in de lokale sfeer houden, maar zullen wij deze call-out ook naar kameraden in andere plekken sturen. Het idee is om een Engelse en een Nederlandse versie te maken van deze publicatie, zodat het geschikt is voor meer mensen. Daarnaast zouden we het leuk vinden als er na deze enkele zine nog meer gemaakt worden door kameraden in andere locaties.
De bedoeling:
Schrijf een persoonlijk verhaal over het moment waarop je besefte dat je een anarchist was geworden. Dat kan één precies moment zijn, een lange aanloop van gebeurtenissen of een sluimerend gevoel dat je altijd al hebt gehad. Om een impressie te krijgen van wat we bedoelen zou je ook de eerste ‘Point of no return’-zine kunnen lezen die we hier bij hebben gevoegd. We zouden het op prijs stellen als de tekst niet langer is dan 1 a4tje (500 woorden), zodat we zoveel mogelijk mensen de ruimte kunnen geven om hun verhalen te delen. De deadline is 11 september 2017. En maak je geen zorgen als je denkt dat je niet kan schrijven of niet interessant genoeg bent. Dat kan en ben je wel! We zijn op zoek naar veel verscheidenheid in zowel inhoud, lengte als ervaringen.
Nog een laatste puntje: ben je bewust dat wat je zegt ook door anderen gelezen kan worden. Je mag zelf bepalen hoeveel informatie je erbij zet, denk aan naam, bijnamen etc. Maar ook referenties naar concrete momenten, plaatsen en mensen geven informatie aan iedereen die dit leest (dus ook de vijand). Bijvoorbeeld als je in de zine uitlegt hoe je bezig bent met gewapende strijd is dat gevaarlijk. Maar ook als je te duidelijke en/of specifieke informatie geeft over je woonomgeving en sociale netwerken, bijvoorbeeld “Eén van mijn eerste radicaliseringsmomenten was uiteraard samen met Barry in Café De Bultsheuvel in Goert, West-Nederland”

Je kunt de inzendingen tot 11 september 2017 naar pointofnoreturn2@riseup.net sturen.

We hopen dit project tot een succes te maken en je vind de zine vanzelf wel verschijnen op de zinetafels!

-----------------------------------

English translation

Hello,

The point of no Return is a zine that we accidentally found on the internet (https://www.sproutdistro.com/catalog/zines/organizing/point-return/). The text includes personal stories of how people became anarchists. We thought this is a great idea and so decided to steal it. This is why we’re making our own version. The original zine consists mostly of different stories of people from North-America. We are from a different context, a different region and therefore know of different stories: we would like to spread those.
It is really important to share our stories with each other and we don’t spend nearly enough time around campfires to just limit the sharing of stories to these moments in our lives. We have to create more space in the anarchist community to politicize our everyday experiences and to look at these from a political point of view. Politics is not something you only do in the weekend, when you’re going to a demo. An anarchist is something you are throughout the week.
Anarchism is a transnational movement. This is why we don’t want to confine the use of the sharing of stories to our locality. We will also send this call-out to comrades in other places. In the end we will create a Dutch and an English version of this text, so it is more accessible to a wider audience. We would also appreciate it when we have fininished making our version of the zine, other people will take up the iniative to recreate similar projects in their social circles and localities.

Guidelines for submissions:
Write a personal story about the moment you became aware you had become an anarchist. This can be one precise moment, a long run of events or a vague feeling you sort of always have had. To get a first impression of what we want to create you can also have a look at the first edition of The Point of no Return, which we have included here. We would greatly appreciate it if submissions are no longer than about 1 a4 (500 words), so we can include as many people’s stories as possible. The deadline is september 11th 2017. Don’t worry about your writing skills or whether your story is interesting enough. You can and you are! We are looking for as much diversity in content, length and experience as we can find.
A final remark: be aware that everything you write can be read by anyone. You can decide for yourself how much information you want to include, like names, nicknames, etc. But also remember that referring to concrete moments, places and people gives information about this to whomever reads this (also to the enemy). If you explain your participation in armed struggle for example, that might be considered dangerous information. As well if you give clear or specific information about your living environment and social networks. For example ‘One of my first moments in the proces of radicalisation was of course together with Barry in the local cafe in Goert, in the Netherlands’

You can send your submissions until september 11th 2017 to pointofnoreturn2@riseup.net.

We hope to make this project into a succes and inspire people with these stories. Thanks for participating!

-----------------------------


Een gevaarlijk idee niet aan

Een gevaarlijk idee niet aan mee doen. De initiatiefnemer waarschuwt zelf ook al. De methodes om je te herleiden zijn zeer geavanceerd niet alleen door software ook door mensen. Je weet wie er aanslaan op de benaming Anarchist met name politie diensten. Bovendien je weet zelf al hoe levens van Anarchisten er uit zien vaak verschrikkelijk uitsluiting vervolging om maar eens wat te noemen. Het leven van Alexander Berkman bijv. een hele bekende. Daar moest ik meteen aan denken. Het leven van zich zelf noemende Anarchisten in Nederland is dat zo veel mooier in de tegenwoordige tijd. Als je je leven doorbrengt in een archief in Nederland daar liepen die Anarchisten weinig risico in Nederland. Eens wat schrijven voor De As hoe veel risico loop je daar mee. Wie leest dat nog. Zou het worden gelezen door de politie tegenwoordig ? Ik wil daar niet neerbuigend over doen niet iedereen hoeft de hele tijd gevang in en uit.
Ieder doet wat hij / zij kan. Maar goed samengevat wat stelt het Anarchisme voor in Nederland sinds bijv. 1940 ? Een randverschijnsel waar mee ik geen waardeoordeel wil geven. Kan ik ook niet geven. Ga later als je oud bent en niet meer actief maar je memoires schrijven mogelijk heb je dan een kind of kleinkind die het wil lezen. Tot slot Anarchisme is volgens mij altijd semi legaal of illegaal daar mee is alles wel gezegd in dit kader.

Prima idee

Nah, als je denkt dat anarchisme 'altijd semi legaal of illegaal' is en bovendien niets meer dan een 'randverschijnsel' (eh, laat dat hypocriete 'wil ik geen waardeoordeel aan geven' maar achterwege, want dat doe je door dat woord te gebruiken), dan lijkt het me juist voor jou bijzonder verhelderend om eens zo'n zine te lezen. Wie weet krijg je een iets completere en genuanceerdere blik op wat anarchisme is.
Over risico's: de auteur geeft heldere tips over wat wel en wat niet handig is. Als we ons bij alles wat we willen doen laten leiden door angst, dan blijft er niets meer over dan in een keldertje te gaan zitten mokken. Wordt de wereld niet beter van.

Re: Oproep voor inzendingen anarchistische zine (NL + EN)

Mensen niet aan mee doen!.dit zou best wel eens een val van de aivd kunnen zijn!

Of de levensloop van de

Of de levensloop van de Anarchist: van gemotiveerd zijn tot mij stuk bijten op de verhalen rondom de zogenoemde anarchisten van de Pinksterlanddagen die daar als een stel kapo's aan de gang zijn gegaan...Mag dat ook?

Tsss, nep anarchist, hoef je

Tsss, nep anarchist, hoef je toch niet te vragen, kun je toch zelf wel bepalen?

Here's my contribution, hope you like it!

I got involved in anarchism when I moved to Amsterdam to study and realised how expensive rent was, after mummy and daddy said I had to fend for myself because of the divorce. Luckily my boyfriend's brother had a squat and we moved in there, they said all I had to do was clean the house a bit and wash the dishes then I could live there for free! It was really central and near all my favourite shops so it was ideal to be honest. I loved roughing it. We didn't even have a real bed!
I love fashion so I quickly assimilated into the anarchist fashion for hoodies, peircing and bikebags. Everything black! Quite stylish really.
After going on some squat actions because I had nothing better to do I hooked up with some pretty fashionable people and they explained how it all worked with the clique and invisible hierarchy. Reminded me of the pony club to be honest. The bitchiness is annoying sometimes but im pretty good at eliminating enemies with well-placed falsehoods. Of course it's more fun when you are on the top, what can I say i've always been pretty.
Every year we have a private get together for all the Amsterdam scene in Appelscha, it's great! The campsite is a bit fuddy duddy with these principled types with a no alcohol policy so we all go hide in the woods like guilty kids and drink away. It's a great time for romance and ostracising people we have got tired of.
My boyfriend told me he wants to open the relationship and I think it's because he likes Inge.
My friend Sophie from the States told me when she flew back for Christmas that she hates the scene here, it's full of bourgeois kids living off their privilege and then disappearing back into their programmed institutional lives and I laughed and I laughed. But then she said she was serious. What does she expect? She wants me to live in a place with no shower indefinitely?? And I get the whole doing it for free thing but why bother, everything costs in the end. That's what everyone in the real world says.
I feel like we could all do with a holiday from life to work out what job we really want to do, maybe use a squat or antisquat for cheap rent to subsidise the business at first, but these guys who are still in the movement at 50, who are they trying to kid? It's not like they have much fashion sense and they don't seem to have much collateral. It's a bit sad really. Some of them seem really committed to social centres, which I totally get, the whole bashed up dirty bar thing is absolutely trendy at the moment but cleaning the toilets without getting paid? That's nonsense!!
My friend Nazima also from the States, she really gets it, she wrote this great novel based on her two weeks living in a squat and running a social centre. It's got all these funny stories where she trashes people and you can kind of guess who she is talking about. It's published by Contemporary Anarchist Studies.

ROFL! Mooie omschrijving van

ROFL!
Mooie omschrijving van het mooie Amsterdam Oost en de PL. Verdacht hoog Grakra humor (yes, sommige blijven lachen en grapjes maken)
Deels gebaseerd op : http://ourautonomouslife.info/ en https://www.oapen.org/view?docId=608061.xhtml en de PL? Dat kennen we wel (en dat rijmt).

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech