Kruisen voor vluchtelingen op 4 mei/Schreeuw tegen het onrecht en de Nederlandse hypocrisie

Hier kun je discussieren over Kruisen voor vluchtelingen op 4 mei/Schreeuw tegen het onrecht en de Nederlandse hypocrisie.
KRUISEN VOOR VLUCHTELINGEN OP 4 MEI/SCHREEUW TEGEN
HET ONRECHT EN DE NEDERLANDSE HYPOCRISIE

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/kruisen-voor-vluchtelingen-op-4-meischreeuw-t...

Dit artikel gaat over de hypocrisie en de Nederlandse whitewashing
van haar misdadige vluchtelingenbeleid.
Waardoor zij liever niet wordt geconfronteerd met haar mede-verantwoordelijkheid
voor het verdrinken van honderden, duizenden vluchtelingen
in de Middellandse Zee.
Maar de stemmen van protest zullen niet zwijgen!

VOORAF:

Zelden is een herdenking zo door hypocrisie omgeven als
de Nationale Dodenherdenking op 4 mei, waarbij de slachtoffers
van de Duitse bezetting in Nederland worden herdacht. [1]
Hieraan heb ik al eens eerder aandacht geschonken. [2]

Begrijp mij niet verkeerd, lezer:
Ik vind het van het grootste belang, DAT die slachtoffers, Joden,
Roma [zigeuners], homosexuelen, politieke tegenstanders, Jehova's Getuigen, verzetsmensen,
etc, etc, worden herdacht.[3]
Vergeten mogen wij [wat mij betreft], nooit!

De slachtoffers van bezetting en fascistische terreur en zij, die daartegen
opstonden, verdienen zonder meer een herdenking!

Maar wat mij daaraan zo stoort is, dat die ''nationale'' herdenking vrijwel
tot het verleden beperkt blijft.
Terwijl juist die herdenking en datgene, waarvoor verzetsmensen hun
leven gelaten hebben, zou moeten inhouden:
Een waarschuwing naar het heden.

Een
TOEN NIET, NU NIET, NOOIT!

Een waarschuwing, dat het verleden zich nooit mag herhalen en
een vastberaden strijd tegen uitsluiting, tegen fascisme, racisme,
xenofobie, Islamofobie.

Een samenleving voor iedereen.

Juist in een tijd, dat het fascisme steeds meer oprukt in Europa,
In Nederland, met de aanwezigheid van twee fascistische partijen
in het parlement [4], waartegen, een enkele parlementaire
uitzondering zoals Denk en een enkel parlementslid als
roepende in de woestijn, nauwelijks wordt geprotesteerd.

Integendeel!
Partijen schuiven steeds meer op richting xenofobie en het racisme
wordt al allengs salonfahiger gemaakt. [5]

Die Nationale Herdenking is trouwens al jarenlang besmet geraakt
[ja, ik zeg BESMET!], door de herdenking van, I quote

''Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.'' [6]
Daarop kom ik nog terug.

KRUISEN VOOR VLUCHTELINGEN
TEGENACTIE: ''KAAP 4 MEI NIET''
What's the fuss about?

'''Ik blijf uitleggen dat een verplicht onderdeel van herdenken is dat we ons realiseren dat we dit, de Tweede Wereldoorlog, nooit meer willen meemaken. Herdenken gaat niet alleen om treuren over vroeger. Ik denk tijdens Dodenherdenking ook aan vluchtelingenkampen in Lesbos en Idomeni, waar ik tijdens een bezoek schrijnende dingen heb gezien. Het thema van 4 en 5 mei is dit jaar 'Geef vrijheid door'. We moeten bereid zijn vrijheid te delen. Mensen hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven gegeven voor onze vrijheid en dan kunnen wij geen ruimte maken voor mensen uit andere oorlogen? Ik vind dat wrang.' [7]

Ik ook!

Aan het woord is hier theoloog Rikko Voorberg,
die een uitstekend initiatief genomen heeft, op 4 mei,
Dodenherdenking op het Rembrandsplein in Amsterdam, drieduizend papieren witte kruisen
ten toon te stellen ter herdenking van de vluchtelingen, die
op de Middellandse Zee zijn omgekomen [het zullen
er nu wel meer zijn] in een wanhopige poging Europa
te bereiken om te worden gevrijwaard van armoede en
oorlog. [8]

De parallel van Voorberg, als je vrijheid ''doorgeeft'',
thema van de herdenking van dit jaar, waarom dan niet aan
de vluchtelingen, die vluchten om in vrijheid en waardigheid
te leven, klopt helemaal.

Maar er is nog een griezeliger parallel met de Tweede
Wereldoorlog, die velen, die op 4 mei herdenken,
maar liever willen vergeten.
Die met de Joodse vluchtelingen aan de vooravond
van de Tweede Wereldoorlog, die in heel West-Europa
werden geweerd, nota bene na de Kristallnacht [9],
met desastreuze gevolgen. [10]
Joodse vluchtelingen, die na de Kristallnacht door
Nederland naar nazi-Duitsland werden teruggestuurd,
ondanks bekendheid met de zware vervolging.....[11]

Wanneer je dan denkt aan de uitzetting door
de Nederlandse ''autoriteiten'' van hedendaagse
vluchtelingen naar oorlogsgebieden en/of naar gebieden,
waar sprake is van directe vervolging, soms met de
dood tot gevolg [12], zie daar de griezelige vergelijking.

Maar politici, die zelf verantwoordelijk zijn voor
een inhumaan asielbeleid, waarbij, om vluchtelingen te
weren:
Onfrisse deals worden gesloten met ONveilige
en mensenrechtenschendende landen als Turkije [13]
Het militair agentschap Frontex [gemeenschappelijk
EU initiatief] de ''buitengrenzen'' van Europa bewaakt [14],
waardoor vluchtelingen steeds riskantere vaarroutes
moeten nemen [met risico op verdrinking]
Waarbij
uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnen
naar hun eigen land, al 4.5 jaar in Amsterdam worden
opgejaagd [15], etc, etc

Dergelijke politici willen natuurlijk geen vergelijking
met Dodenherdenking 4 mei, de herdenking van hen,
die streden tegen xenofobie en uitsluiting........

Vandaar ook, naast onfrisse elementen op Social
media [16], protesten van politici van o.a. de CU
[Christen-Unie], SGP en het Farizeische CDA [wat een
fraaie christenen, bijeen!] tegen deze goede en oprechte
actie van Voorberg, onder het motto ''Kaap 4 mei niet'', [17]
met als schijnheilig argument,
dat ''de betekenis van Dodenherdenking niet mag
verwateren'' [18]

Ook de pro Israel organisatie het CIDI [Centrum Informatie en Documentatie Israel] [19] heeft
zich in dergelijke zin uitgelaten [20] en zelfs aangedrongwen
op een VERBOD van de vluchtelingenherdenking
op 4 mei! [21]
Vreemd van het Cidi, dat naast haar zionistische insteek ,beweert voor Joodse belangen op te komen [22], toch op de hoogte moet zijn
van de misdadige wering van Joodse vluchtelingen],
maar ook weer niet, aangezien zij actief de Israelische
Staat steunen, een reeds 50 jarige bezetter van de Palestijnse
gebieden! [23]

Ja, dat wil ik hier gezegd hebben, omdat bezetting, onderdrukking, onrecht, universeel is.

Maar om op dat verwateringselement terug te komen:
WAT nou verwateren?
Herdenken van de slachtoffers van toen gaat toch
juist prima samen met het waarschuwen tegen uitsluiting
nu?
Herdenking van Joodse vluchtelingen, die gered hadden
kunnen worden als Europa na de Kristallnacht haar
grenzen niet had gesloten [24] en dan vluchtelingen
van nu, die men op allerlei manieren tracht te weren?

Herdenking van de slachtoffers van uitsluiting, xenofobie
en racisme in de jaren 1933-1945 [het gaat natuurlijk
over meer dan de directe Tweede Wereldoorlog], met
een waarschuwing naar het nu in heel Europa
aanstormende fascisme.

Maar DAT is gevaarlijk voor politici, want dan moeten
zij de hand in eigen boezem steken en wordt hun eigen
vuile politiek ontmaskerd.

Want die vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen,
waar het Westen zo nodig oorlog moest voeren.....[25]

KAPEN VAN 4 MEI?
DAT IS DE HERDENKING VAN DE MILITAIREN, DIE
KOLONIALISME/BEZETTING VERDEDIGDEN.....

'''Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.''

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Nationale_Dodenherdenking#Defi nitie

Wat mij ook mateloos stoort is dat naast de slachtoffers van het nazi-regime
[meer dan terecht herdacht!], ook sinds de zestiger jaren Nederlandse militairen
worden herdacht, die bij oorlogsoperaties of ''vredesmissies'' zijn omgekomnen.

Dat houdt onder meer in herdenking van de gevallen militairen tijdens
de politionele acties tegen het toenmalige ''Nederlands Indie'' en de omgekomen
militairen in Irak en Afghanistan. [26]

Dat vind ik ronduit een schande!
In alledrie de gevallen en wat de Nederlandse rol betreft nog het duidelijste
in Indonesie [''Nederlands'' Indie], was hier sprake van militairen, die
bezetting en onderdrukking verdedigden!
Nog even los van de talloze gepleegde oorlogsmisdaden! [27]

Herdenking van militairen, die bezetting en onderdrukking verdedigden, hoort
niet thuis op een 4 mei herdenking, waarbij juist de slachtoffers van
bezetting en terreur worden herdacht.

Daar hoor ik de politici en het Cidi niet over en dat is pas kapen
van 4 mei!

STOP DUS MET DIE HERDENKING VAN MILITAIREN,
DIE BEZETTING EN ONDERDRUKKING VERDEDIGDEN!

EPILOOG

DODENHERDENKING
Dat is de herdenking van de slachtoffers van bezetting, onderdrukking,
racisme en terreur.
Dat is een eerbetoon aan hen, die zich tegen de terreur van bezetting
hebben verzet en zijn opgestaan tegen racisme en uitsluiting.
Maar het is ook een waarschuwing voor heden en toekomst.
Zeker nu het fascisme in Europa overal lijkt
op te laaien.
Herdenking:
Herdenking van het verleden.
Solidariteit met groepen, die ook nu weer worden
uitgesloten.

De vluchtelingen houden de Nederlandse politici een
spiegel voor, of ze dat nu willen erkennen of niet.

Wie het verleden herdenkt, maar in het heden onderdrukt,
is niet alleen hypocriet, maar erfgenaam van een Kwaad,
dat 80 jaar geleden de wereld verteerde.

Het niet opnemen van de vluchtelingen in de herdenking is
niet alleen ontkenning van de misdadigheid van de Nederlandse
Staat.

Maar een signaal, dat de geschiedenis zich kan herhalen.

En daarom verdient het initiatief van Rikko Voorberg alle steun.

De stemmen van de vrijheid zijn niet te doven, ook al heeft
burgemeester van der Laan ervoor gekozen, de vluchtelingen
herdenking te verplaatsen. [28]

VRIJHEID GEEF JE DOOR!
VLUCHTELINGEN, WELKOM!

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/kruisen-voor-vluchtelingen-op-4-meischreeuw-t...

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/05/04/kruisen-v...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech