Demonstratie tegen fascisme, en herdenking van de februari staking

Hier kun je discussieren over Demonstratie tegen fascisme, en herdenking van de februari staking.
**Demonstratie tegen fascisme, en herdenking van de februari staking**
Op vrijdag 24 februari gaan we de straat op tegen fascisme - toen en nu. We herdenken de februari staking (die in 1941 op 25 februari plaatsvond), om moed te putten uit het massale protest van destijds. Ook onderstrepen we hiermee de noodzaak om nu in verzet te komen tegen islamofobie, anti-zwart racisme, antisemitisme en de afschrikwekkende mogelijkheid van Wilders als premier!

FB event https://www.facebook.com/events/1399239930115734/

**Programma**
Wanneer: vrijdag 24 februari, 15:30 – 18:00u.
15.30 verzamelen bij Slavernijmonument
15.45 opening
15.50 Speech van Mercedes Zandwijken over Anton de Kom's rol in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog
16.00 Speech van Khalid van We Are Here over Nederland's asielbeleid en de situatie van We Are Here nu
16.15 lopen naar De Dokwerker
16. 40 Herdenking van alle strijders tegen fascisme toen en nu, en de slachtoffers die vallen door het Europese migratiebeleid.
16.50 Speech van Ibtissam Abaaziz van Meld Islamofobie!
17.00 Speech van Machiel Keestra over antisemitisme toen en nu
17.10 Afsluiting

**Aanleiding**
Vele mensen in Nederland maken zich zorgen om de gespannen tijden waarin we leven. Vooral de verkiezing van Donald Trump als president van Amerika heeft ons beroerd, en dus gaan we terecht de straat op tegen zijn racistische en seksistische politiek.

Het is helaas niet zo dat wij ons in Nederland nergens zorgen over hoeven te maken. Islamofobie is wijdverspreid, zoals de vele meldingen bevestigen die het meldpunt Meld Islamofobie! binnenkrijgt, net zoals anti-discriminatievoorzieningen en in rapporten van het SCP wordt bevestigd. Anti-zwart racisme is nog steeds gemeengoed, zoals we zien in de manier waarop bekende en minder bekende zwarte Nederlanders worden behandeld. Dit blijkt ook uit de felheid waarmee Zwarte Piet verdedigd wordt en anti-Zwarte Piet demonstranten gecriminaliseerd. Antisemitisme is nog steeds niet verdwenen: Joodse mensen en gebouwen hebben geregeld te maken met uitsluiting en bedreigingen. Trump is gekozen in de VS, en Nederland loopt het risico over een paar maanden met ‘premier Wilders’ opgescheept te zitten.

Trump wil een muur bouwen in Mexico, een immigratiestop invoeren en migranten depoteren, maar wij zijn daar in Europa en Nederland ook al heel lang mee bezig. Denk aan de hekken die de ‘Balkan route’ hermetisch afsluiten, maar ook aan de al veel langer bestaande omheiningen om te voorkomen dat mensen Melilla binnen komen - de Spaanse en dus Europese enclave in Marokko. Nederland bouwt ondertussen gezinsgevangenissen in Kamp Zeist waar kinderen en ouders opgesloten zitten tot zij onder dwang uitgezet worden. Ook zijn er mensen in ons land die hierheen zijn gevlucht en asiel hebben aangevraagd, maar niet mogen blijven van de IND en ook niet terug kunnen of willen. Zij leven vervolgens in uitzichtloze en mensonterende omstandigheden, zoals de zelfgeorganiseerde groep vluchtelingen van We Are Here keer op keer aan de kaak stelt.

Kortom, er is heel veel gaande in Nederland en Europa waar we ons terecht zorgen over maken. En waar we ons tegen moeten verzetten! Nu, met de aanstaande verkiezingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk en het reële risico dat fascistisch rechts als winnaar uit de stembus komt, is die noodzaak bijzonder groot.

Ga mee met ons de straat op, op vrijdag 24 februari tegen de opleving van fascisme. Toen niet, nu niet! Nooit meer fascisme!

**Februari staking: de geschiedenis**
De februari staking vond in 1941 op 25 februari plaats en duurde een paar dagen. Arbeiders in Amsterdam staakten massaal tegen het nazi regime van de Duitse bezetter. Deze staking verspreidde zich al snel naar andere delen in Nederland. Het is het enige massale protest geweest in Europa tegen het nazi-regime.

------------------------ عرابي---------------------------------

مظاهرة ضد الفا شية و احياء لذكرى اضراب فبراير 1941 الجمعة 24 فبراير .

في اطار تخليد ذكرى اضراب فبراير، ستنظم مظاهرة ضد الفاشية و العنصرية. سنخرج إلى الشارع يوم الجمعة 24 فبراير للاحتجاج ضد الفاشية التي عاشتها هولندا في الماضي و ما زالت تعيشها إلى حد الآن، لأخذ العبرة و تلمس الشجاعة من تلك الاحتجاجات العارمة التي شهدتها هولندا أنذاك، و نريد أيضل أن نؤكد على ضرورة مقاومة العنصرية و الاسلاموفوبيا و اللاسامية و التمييز ضد السود و مواجهة كل المخاوف التي كن أن تحصل إذا ما أصبح خيرت فيلدزر رئيسًا للحكومة بعد انتخابات شهر مارس المقبل التاريخ 24 فبراير من الساعة الثالثة والنصف اًلي السادسة مساء.

ستنطلق المس ة من أمام Slavernijmonument في Oosterpark في
اتجاه Dokwerker، (رمز اضراب فبراير) Waterlooplein

* * البرنامج * *
متى: يوم الجمعة 24 شباط/فبراير، ح 15:30 – 18:00.
15.30 يجتمع في نصب الرق
15.45 فتح
15.50 الكلام بالرمل مرسيدس يختفي بعد دور أنتون دي كوم في المقاومة خلال الحرب العالمية الثانية
16.00 خطاب "خالد لأننا هنا" إزاء سياسة اللجوء في هولندا والوضع "أننا هنا" الآن
16.15 سيرا على الأقدام إلى دوكويركير
16.40 الاحتفال جميع المقاتلين ضد الفاشية آنذاك والآن، والضحايا التي تقع من خلال سياسة الهجرة الأوروبية.
16.50 Ibtissam أبازيز خطاب كراهية الإسلام علامة!
17.00 خطاب كيسترا ماتشيل في معاداة السامية آنذاك والآن
17.10 إغلاق

-----------------------ENGLISH-----------------------

"Whoever destroys a soul, it is considered as if he destroyed an entire world. And whoever saves a life, it is considered as if he saved an entire world."
Yerushalmi Talmud 4:9 (Thora)
Qur’an 5:32 (Koran)

**Demonstration against fascism, and commemoration of the Februari Staking (February Strike)**
On Friday the 24th of February we will take the streets against fascism, then and now. We commemorate the Februari Staking (which took place on the 25th of February 1941), to draw courage from the massive protest at that time. With that we also emphasize the importance of resistance today, against Islamophobia, anti-black racism, anti-Semitism and the frightening possibility of Wilders as prime minister!

**Details**
When: Friday 24th of February, 15:30 – 18:00u.
15.30 Gather at the Slavery monument, Oosterpark, Amsterdam
15.45 Opening
15.50 Speech by Mercedes Zandwijken about Anton de Kom's participation in the resistance movement in the Netherlands during the Second World War
16.00 Speech by Khalid of We Are Here about the Dutch' asylum system and the current situation of this selforganised group of undocumented refugees
16.15 march to the Dokwerker
16. 40 Commemoration of everyone who is brave enough to resist fascism then and now, and honour the lives of those who passed away because of Europe's deadly immigration policies.
16.50 Speech by Ibtissam Abaaziz of the Islamophobia hotline Meld Islamofobie!
17.00 Speech by Machiel Keestra about antiSemitism then and now
17.10 Closing

**Background**
A lot of people worry and fear the times we are living in. The election of Trump only increased this fear, and we therefore rightfully take the streets against his racist and sexist politics.

Unfortunately it is not like we have nothing to worry about in the Netherlands. Islamophobia is widespread, as is testified by the many reports on the self-organised Islamophobia hotline: Meld Islamofobie!, the anti-discrimination platforms and reports from SCP (the Netherlands Institute for Social Research). Anti-black racism continues to be common in this country, as we can see from the way famous and non-famous Dutch black people are treated. This is also apparent in the way the Zwarte Piet (Black Pete) tradition is protected and anti-zwarte piet protestors criminalized. Anti-semitism still hasn’t disappeared: Jewish people and buildings have to deal with exclusion and threats on a regular basis. The U.S. elected Trump and in the Netherlands there is the risk to be saddled with ‘premier Wilders’.

Trump wants to build a wall in Mexico, stop immigration and deport migrants, but we have been doing that for a long time already here in the Netherlands and Europe. Think of the fenced off ‘Balkan route’, but also the longer existing fences that prevent people from entering Melilla- the Spanish and therefore European enclave in Morocco. In the meantime the Netherlands is building family prisons in Kamp Zeist (Camp Zeist) where children and parents are locked up until they are forcefully deported. There are also people who fled to our country and applied for asylum, who have had their cases rejected even though they have nowhere else to go- they cannot go back. They live in hopeless and inhumane conditions, as the self-organised collective of refugees ‘We Are Here’ continues to underline.

In short, there is a lot going on in the Netherlands and Europe that we should rightfully worry about. And to which we should resist! With the upcoming elections in the Netherlands, but also in Germany and France and the serious risk that the fascist extreme right will have its victory, resistance is all the more urgent!

Join us on the streets, on Friday the 24th of February against the rise of fascism. Not then, not now! Never again fascism!

**February Strike: history**
The February strike took place in 1941 on the 25th of February and lasted for a couple of days. Labourers from Amsterdam went on strike in resistance of the Nazi regime of the German occupiers. Soon enough this strike spread to the rest of the country. This has been the only massive protest in Europe against the Nazi regime


Re: Demonstratie tegen fascisme, en herdenking van de februari s

In de VS wordt een nieuwe president gekozen en de Februaristaking wordt erbij gehaald. Pff.
Niet oké om de Februaristaking te gebruiken voor een eigen politieke toko. Jullie kunnen niet weten wat die stakers van toen over al die verschillende issues van jullie gevonden zouden hebben.
Zo makkelijk als van iedereen een vluchteling gemaakt wordt, zo makkelijk wordt van iedereen een fascist gemaakt, het valt me wel eens op. En zo makkelijk wordt van iedereen een islamofoob gemaakt, of een antisemiet. Zo makkelijk wordt van iedereen een hater gemaakt. Wie niet mee wil doen aan open grenzen is voor sommigen al snel fout na de oorlog. Het platte land is straks achterlijk, want daar hebben nog zwarte piet. Jij wil van de boerka af? Verdacht hoor.
Die stakers van toen hadden misschien graag wat nuance gezien.

"The propaganda that jews got out of the 2nd world war advanced the Rothschilds program of jewish supremacism more significantly than any other event in history."

https://www.youtube.com/watch?v=dQVXpBlnB-w

Re: Demonstratie tegen fascisme, en herdenking van de februari s

"anti-zwart racisme"
De herdenking van de Februaristaking richt zich tegen alle vormen van rascisme en uitsluiting.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. off-topic

Re: Demonstratie tegen fascisme, en herdenking van de februari s

So I object to this, not because it's an anti fascist meeting, but because several people here use the Februari Strike for their own political agenda.
And start telling the whole story. We're all brainwashed with this war stuff.

Re: Demonstratie tegen fascisme, en herdenking van de februari s

So in English it's February Strike I suppose. I want to do this right, I respect these people.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech