EU en Turkije sluiten deal over vluchtelingen/Brief aan parlementariers

Hier kun je discussieren over EU en Turkije sluiten deal over vluchtelingen/Brief aan parlementariers.
EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/BRIEF AAN
LEDEN TWEEDE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/eu-en-turkije-sluiten-deal-over-vluchtelingenb...

BRIEVEN VAN GELIJKE STREKKING ZIJN OOK GEGAAN NAAR
DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE ECONOMISCHE
ZAKEN, DE LEDEN VAN DE EERSTE KAMERCOMMISSIE VOOR
BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
EN DE NEDERLANDSE EUROPARLEMENTARIERS

ZIE

http://www.astridessed.nl/eu-en-turkije-sluiten-deal-over-vluchtelingenb...

http://www.astridessed.nl/eu-en-turkije-sluiten-deal-over-vluchtelingenb...

http://www.astridessed.nl/eu-en-turkije-sluiten-deal-over-vluchtelingenb...

EN ZIEHIER DE BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER
COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN:

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.
UITSPRAAK EINSTEIN

http://www.goodreads.com/quotes/935864-the-world-will-not-be-destroyed-b...

AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE
BUITENLANDSE ZAKEN
Onderwerp: EU-Turkije deal over vluchtelingen

Geachte dames en heren,

Deze brief is een aanklacht.
Een aanklacht tegen de zogenaamde EU-Turkije deal over
de ''beheersing'' van de vluchtelingenstroom, [1] waarvoor u,
parlementariers, medeverantwoordelijk bent door uw
politieke toestemming, aan premier Rutte, voor de onderhandelingen
met de EU over wat is uitgemond in deze onzalige deal. [2]
Ondanks het feit, dat u op voorhands op de hoogte was van het
op Nederlandse bodem ontsproten ''plan Rutte Samsom'',
dat aan dit alles ten grondslag lag. [3]

Daarnaast is deze brief een oproep aan u, op de verkeerd
ingeslagen weg terug te komen en uw uiterste, politieke
invloed aan te wenden, deze onzalige ''EU Turkije deal'' terug te draaien.

WAAROM EEN ONZALIGE DEAL?

Omdat deze deal een elementaire breuk is met het
recht op vluchten, het recht op asiel en het recht op veiligheid,
zoals vastgelegd in de Internationale Verdragen [4] en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
noem betreffende artikel] [5]

Deze deal, ontsproten uit het plan Rutte Samsom [6], houdt namelijk in,
dat alle vluchtelingen, die vanaf Turkije naar Griekenland
vluchten, worden teruggestuurd naar Turkije. [7]
In ruil daarvoor krijgt Turkije een zak geld voor de opvang van
vluchtelingen [3 miljard euro] en wordt door de EU voor elke teruggestuurde
Syrier een Syrische vluchteling uit Turkije opgenomen,
met een maximum van 72. 000 mensen. [8]
Die regeling geldt dus alleen voor Syrische vluchtelingen, niet
voor vluchtelingen uit andere landen zoals Afghanistan, Irak, Eritrea etc. [9]

SCHENDING RECHT OP ASIEL

Onnodig te zeggen, dat het terugsturen van vluchtelingen naar Turkije
een fundamentele inbreuk is op het recht op vluchten EN het recht
op asiel, zoals is vastgelegd in Internationale Verdragen en de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. [10]
Weliswaar staat in de EU Turkey Statement, dat ''Migrants arriving in the Greek islands will be duly registered and any application for asylum will be processed individually by the Greek authorities in accordance with the Asylum Procedures Directive, in cooperation with UNHCR.'' [11].
Maar dat is voor het mooie EU gezicht.
Uit alle berichten, alsmede de kritiek van Amnesty International
blijkt, dat met het recht op asiel in het geheel GEEN rekening
zal worden gehouden. [12]
Dit wordt overigens niet beter verwoord door premier
Rutte
Ik citeer het AD
''Syriërs zullen niet langer hun laatste geld spenderen aan een levensgevaarlijke reis over zee als ze binnen enkele dagen toch weer terug in Turkije zijn, zo verwacht de premier. Ook de laatste vluchteling trekt die conclusie dus binnen vier weken.'' [13]

SCHENDING RECHT OP VEILIGHEID/TURKIJE
GEEN ''VEILIG DERDE LAND''

Maar er is meer:
Een ander zwaar punt van kritiek is, dat Turkije door de EU wordt
beschouwd als een ''Veilig Derde Land'', maar dat allerminst
is:
De criteria voor een ''Veilig Derde Land'' zijn, de naam zegt het al
''Veiligheid'', vertaald, dat er geen sprake is van vervolging
of onmenselijke behandeling en dat het principe van
''non refoulement'' [geen vluchtelingen terugsturen, wanneer
er kans op vervolging of gevaar is] wordt gehandhaafd. [14]

Wat Turkije betreft is daar geen sprake van:
Amnesty International rapporteert, dat Turkije ''vrolijk'' [toevoeging
mijnerzijds] Syrische vluchtelingen terugstuurt naar oorlogsgebied
Syrie en bekritiseert voor een belangrijk deel op grond daarvan
de EU-Turkije deal. [15]
Deze zelfde kritiek wordt gedeeld door Human Rights Watch. [16]
Ook beschiet de Turkse grenspolitie vluchtende Syriers [17]
en zijn vluchtelingen bestookt door de Turkse kustwacht. [18]

Turkije heeft tegenover de EU aangegeven, dat vluchtelingen niet meer zullen worden teruggestuurd naar onveilige gebieden [19], maar de werkelijkheid is anders:
Enkele uren nadat de EU en Turkije hun ´´vluchtelingendeal´´
gesloten hadden, schond Turkije die zogenaamde ´´belofte´´
al, door ongeveer dertig Afghaanse asielzoekers terug te sturen
naar Afghanistan.
Dit was niet alleen grof, omdat bekend is, dat Afghanistan hoogst
ONveilig is vanwege de voortwoedende oorlogssituatie, bovendien
hadden die Afghaanse asielzoekers niet eens toegang gekregen
tot de asielprocedure. (20)
Terecht had Amnesty felle kritiek op deze handelwijze van Turkije.
(21)
Turkije ´´Veilig Derde Land, vergeet het maar. (22)

SCHENDING RECHT OP HUMANE BEHANDELING/
TURKIJE´S MISHANDELING VAN VLUCHTELINGEN

Vluchtelingen in Turkije zijn systematisch mishandeld
en inhumaan behandeld, zo meldt Amnesty International
in zijn rapport ´´Europe´s Gatekeeper/Unlawful detention
and deportation of refugees from Turkey´´ (23)
Vluchtelingen werden opgesloten, in incommunicado
gehouden en mishandeld......alvorens gedwongen te
worden uitgezet
naar de oorlogsgebieden, die zij juist hadden ontvlucht.....(24)

Een praktijk, die Turkije nog steeds bezigt, zoals de uitzetting
van Afghanen naar ONveilig Afghanistan, enkele uren na het
sluiten van de ´´vluchtelingendeal´´ tussen Turkije en
de EU, uitwijst. (25)

TENSLOTTE

Uit bovenstaande, wat na te trekken is uit rapportages en
persberichten van Amnesty International en Human Rights
Watch (26), valt maar een conclusie te trekken:
De EU Turkije vluchtelingendeal is een grove schending van het recht
op vluchten, het recht op asiel en het principe van non
refoulement [het niet terugsturen van vluchtelingen naar
gevaarlijke landen/gebieden en/of gebieden met kans
op vervolging]
Rechten, die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens, de Internationale Verdragen
en ook in de EU Verdragen.
Het is dus een schande, de EU Turkije vluchtelingendeal te
handhaven en daarom deze dringende oproep aan u, uw
politieke invloed aan te wenden, deze deal te ontbinden.
Want ieder politiek accoord, iedere politieke deal, die
gesloten wordt, kan weer ontbonden worden.

Toon, dat het u ernst is met het handhaven van de rechten
van vluchtelingen!
Zo niet, dan bent u, parlementariers, moreel en politiek
medeverantwoordelijk voor al het humanitaire leed,
vluchtelingen aangedaan ten gevolge van deze misdadige
EU-Turkije deal

In herinnering breng ik u de uitspraak van Einstein,
waarmee ik deze brief begon:

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.

Ik reken op uw medewerking

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

http://www.astridessed.nl/eu-en-turkije-sluiten-deal-over-vluchtelingenb...


Testiosteron dat wat al in de

Testiosteron dat wat al in de baarmoeder het geslacht bepaald en een bepaalde agressie veroorzaakt ook al in kleine jongens. Waar bij vrouwen ook testosteron hebben maar minder dan mannen. Testosteron bommen ? Niet huid kleur afhankelijk.De criminaliteit statistieken geven een opmerkelijk verschil tussen vrouwen en mannen te zien hoe wel ook in de criminaliteit een soor " emancipatie " plaats vind vrouwen op bepaalde misdaden wat vaker scoren blijven er nog steeds grote verschillen. Hoe moet ik dan agressieve vrouwen zien aktivisten bijvoorbeeld. is daar sprake van meer mannelijk geslachthormoon bij die vrouwen ? Of is het het al oude wijven die langs de kant staan de boel op te ruien en de mannen op stoken ? Biologisch determinisme ik ben er tegen maar toch. Zou er ook cultuur aan de orde zijn of alleen maar natuur ? Bepaalde zaken zijn aangeleerd en zouden in bepaalde gevallen ook weer afgeleerd kunnen worden. Maar wat zijn de mogelijkheden tot leren bij individuele mensen ? >et is kortom niet eenvoudig.
Niet alles is af te schuiven op testosteron. Er is een eigen verantwoordelijkheid altijd. ook voor Essed. Maar kan Essed die verantwoordelijkheid breder zien dan wat ze tot nu toe als belangrijk noemt ? Of is er een bewustzijnsvernauwing die wel vaker bij fanatici te zien is namelijk alleen het eigen gelijk kunnen zien ? Enzv.
Agressie kan ook gesublimeerd worden dus positief ingezet. Het is niet allemaal hopeloos.

Lobotomie wil wel eens

Lobotomie wil wel eens helpen.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech