Israelische annexatie deel bezette Jordaanoever/Brief aan leden Kamercommissie Buitenlandse Zaken

Hier kun je discussieren over Israelische annexatie deel bezette Jordaanoever/Brief aan leden Kamercommissie Buitenlandse Zaken.
ISRAELISCHE ANNEXATIE VAN EEN DEEL VAN DE WESTELIJKE
JORDAANOEVER/BRIEF AAN LEDEN VAN DE VASTE KAMERCOMMISSIE
BUITENLANDSE ZAKEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/israelische-annexatie-deel-westelijke-jordaano...

Een soortgelijke brief is ook uitgegaan naar de leden van de vaste Kamercommissie Economische Zaken

http://www.astridessed.nl/israelische-annexatie-westelijke-jordaanoeverb...

AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER
COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

Onderwerp:
Annexatie door Israel van een deel van de bezette Jordaanoever

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.
UITSPRAAK EINSTEIN

http://www.goodreads.com/quotes/935864-the-world-will-not-be-destroyed-b...

Geachte dames en heren,

Verontwaardiging en verbijstering streden bij mij om de eerste
plaats.
Verontwaardiging over de zoveelste Israelische schending van het
Internationaal Recht, de annexatie van een stuk land op de
bezette Westelijke Jordaanoever, ten zuiden van Jericho en niet
ver van de Dode Zee.
Dit stuk land is verklaard tot Israelisch''Staatseigendom'' [1]
En verbijstering om het feit, dat hierover geen felle protesten geweest
zijn van de kant van de Nederlandse regering en het parlement.
Dat is niet alleen een schoffering van het Internationaal Recht,
maar ook nog eens meten met twee maten, waarop ik nog terug kom.
Een oproep dus aan u, om de regering onder druk te zetten, in
protest te komen.
Suggesties over de vorm van dit protest leest u aan het eind van deze brief,
onder de kop ''Annexatie deel Westelijke Jordaanoever/Tijd voor maatregelen
tegen Israel''

I

GREEP UIT ISRAELISCHE ANNEXATIES:
SYRISCHE GOLANHOOGTE
JERUZALEM ALS ''EEUWIGE EN ONDEELBARE HOOFDSTAD''

Syrische Golan Hoogte:

Het is niet de eerste keer, dat Israel overgaat tot annexaties:

Zo is er de annexatie geweest van de in de Zesdaagse Oorlog
veroverde Syrische Golan Hoogte, hetgeen door de VN
in VN Veiligheidsraadsresolutie 497 [1981] niet alleen is veroordeeld,
maar ook ''nietig verklaard'' [2]
Dat geheel in overeenstemming met het Internationaalrechtelijke
adagium, ''dat de verwerving van gebied door militair geweld
ontoelaatbaar is'
[''Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war''
of ''that the acquisition of territory by military conquest is inadmissible''], hetgeen terugkomt in een scala van VN Resoluties
over Israel, waaronder VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die
Israel opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog
van 1967 veroverde gebieden, waaronder de Syrische Golan
Hoogte en de Palestijnse gebieden [Westelijke Jordaanoever, Oost Jeruzalem en Gaza] [3]
Daarnaast is annexatie van bezet gebied een schending van het Haags Verdrag [1907], waarin
is vastgelegd, dat permanente veranderingen
van bezet gebied, door een bezettende macht, niet is toegestaan. [4]

Annexatie Jeruzalem:

Ook Jeruzalem is door Israel de facto geannexeerd.
In de oorlog van 1948 veroverde de Israelische troepen
West Jeruzalem, ondanks de in VN Resolutie 181 over de
Verdeling van Palestina [1947] voor Jeruzalem
voorziene positie als ''corpus separatum'' [internationale status] [5].
Dit werd gevolgd door de bezetting van Oost-Jeruzalem in 1967,
dat een annexatiekarakter kreeg:
Ik refereer aan VN Veiligheidsresolutie 252, waarin werd
o.a. staat
''2. Merkt op dat alle administratieve wijzigingen in Jeruzalem door Israël niet legaal zijn, en de status van Jeruzalem niet kunnen veranderen;
3. Roept Israël sterk op om deze administratieve veranderingen terug te draaien en niet langer veranderingen in de status van Jeruzalem door te voeren;'' [6]

Het ''wijzigen van de status van Jeruzalem'' ging vrolijk door, gezien

de protesten in VN Veiligheidsraadsresoluties 267 en 298. [7]

De formele annexatie van Jeruzalem volgde in 1980, toen

Jeruzalem werd uitgeroepen tot '' ''eeuwige en ondeelbare hoofdstad'' van Israel.

[8]

Hiertegen kwam al snel internationaal protest.

De VN beschouwde deze annexatie als een schending

van het Volkenrecht. [9]

In VN Veiligheidsraadsresolutie 478 kwam een duidelijke

veroordeling. (10)

Daarbij is Oost/Jeruzalem zowat omsingeld door de illegale

Israelische nederzettingen, wat een eventueel toekomstige

Palestijnse Staat, met als hoofdstad Oost-Jeruzalem, praktisch

en geografisch ernstig bemoeilijkt door de geschapen ´´facts

on the ground´´ (11)

II

NEDERZETTINGEN, PRODUCT VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING

En dan zijn er nog de nederzettingen, die sinds

eind zestiger jaren zijn gebouwd [en nog geregeld worden uitgebreid]

op bezet Palestijns gebied.

Niet alleen is dit landdiefstal [Palestijns land wordt onteigend

zonder enige compensatie], ze zijn volgens het Internationaal

Recht [artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van

1907] illegaal. [12]

Ook is de illegaliteit van de nederzettingen nogmaals bevestigd

door het Internationaal Gerechtshof, dat op 9 juli 2004 de door

bezet Palestijns gebied lopende Israelische Muur illegaal

verklaarde:

''"The Court concludes that the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory (including East Jerusalem) have been established in breach of international law." [13]

Ook de Europese Unie beschouwt de nederzettingen als illegaal:

Op 14 mei 2012 verklaarden de ministers van Buitenlandse Zaken van

van de 27 EU lidstaten, waaronder Nederland:

''"Settlements remain illegal under international law, irrespective of recent decisions by the government of Israel. The EU reiterates that it will not recognise any changes to the pre-1967 borders including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties." [14]

U ziet, deze verklaring is ook een knipoog naar de wijziging in de status

van Jeruzalem, oftewel de annexatie van Jeruzalem. [15]

III

BEZETTING/MILITAIRE INVALLEN IN GAZA/

BLOKKADE GAZA/MUUR

Maar die annexaties en de nederzettingen konden er niet zijn zonder

de nu al bijna 49 jarige bezetting van de Palestijnse gebieden,

ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israel

destijds opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog

veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse [16]

Nooit gehoor aan gegeven.

Integendeel, dagelijks plukken de Palestijnen de bittere

vruchten van die bezetting, die onderdrukking, vernederingen

en [oorlogs]misdaden inhoudt.

Voorbeelden zijn er te over:

Ik pik eruit:

De regelmatig terugkerende militaire invallen op Gaza, met

als misdadig resultaat 1492 burgerdoden, waaronder 551 kinderen

[25 procent], 11. 000 gewonden, 1000 kinderen blijvend gehandicapt. [17]

Duizenden Palestijnen dakloos geraakt, duizenden huizen verwoest,

scholen verwoest, ziekenhuizen beschadigd. [18]

De ellende is niet te tellen.

Zodanig zelfs, dat volgens een VN rapport, Gaza onbewoonbaar

dreigt te worden. [19]

De sinds 2007 heersende Gaza Blokkade is wurgend:

Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk. [20]

Ook is de watersituatie kritiek:

90% van de ondergrondse watervoorraad van Gaza is niet geschikt voor consumptie. Daarnaast stroomt dagelijks zo’n 90 miljoen liter rioolwater niet of nauwelijks gezuiverd in de zee. De hoofdoorzaak: door de blokkade kunnen de Gazanen geen adequate waterzuivering opzetten. [21]

Dit komt neer op een oorlog tegen de burgerbevolking.

Volgens de VN is de blokkade in strijd met het internationaal recht en komt zij neer op collectieve bestraffing, wat volgens artikel

33, 4e Conventie van Geneve, verboden is. [22]

De VN zegt:

"The blockade, imposed by Israel following the Hamas takeover of Gaza in June 2007, intensified the closure applied since the early 1990s. It is a denial of basic human rights in contravention of international law and amounts to collective punishment."

[23]

De Europese Unie eist dat Israël de blokkade “onmiddellijk, permanent en onvoorwaardelijk” opheft:

"The EU continues to call for the immediate, sustained and unconditional opening of crossings for the flow of humanitarian aid, commercial goods and persons to and from the Gaza Strip."

[24]

MUUR

Tien jaar geleden stelde het Internationaal Gerechtshof vast dat de muur die Israël op de bezette Westelijke Jordaanoever bouwt illegaal is. [25] Israël moest de muur afbreken en gedupeerde Palestijnen schadeloos stellen, bepaalde het Hof.

Maar dat heeft Israël niet gedaan. Gevolg: tienduizenden Palestijnen zijn door de muur geïsoleerd geraakt van familie, land, werk, scholen en ziekenhuizen. [26] Israël heeft de muur namelijk niet gebouwd langs de internationaal erkende grens (Groene Lijn), maar op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Maar liefst 85% van de muur loopt door bezet Palestijns gebied.

Opnieuw dreigt een annexatie na voltooiing van de Muur,

omdat dan 9,4 procent van de Westelijke Jordaanoever

bij Israel is ingelijfd, een gebied, waar 85 procent

van de kolonisten wonen. [27]

Bovendien isoleert de Muur Oost-Jeruzalem van de

Westelijke Jordaanoever. [28]

Je zou toch denken, dat al die schendingen van

het Internationaal Recht, bezetting, nederzettingen,

de Muurbouw en de [oorlogs] misdaden, bij diverse

militaire invallen in Gaza [en ook de Westelijke

Jordaanoever] gepleegd, genoeg reden is, op

EU niveau, of op niveau van de Nederlandse regering,

om maatregelen tegen Israel te nemen.

Maar nee, het blijft bij mooie beginselverklaringen,

zonder consequenties.

ANNEXATIE DEEL WESTELIJKE JORDAANOEVER
TIJD VOOR MAATREGELEN TEGEN ISRAEL

Hoog tijd dus, wel maatregelen tegen Israel te nemen, in
verband met die annexatie van een deel van de Westelijke
Jordaanoever. [29]
En dat is dan ook waar ik bij u op aandring:
Om de Nederlandse regering onder druk te zetten, ter uitvoering
hiervan.
Dat kan door de Nederlandse ambassadeur terug te roepen voor
overleg en Israel een ultimatum te stellen, die annexatie van bezet
land, ten behoeve van toerisme, commerciele doeleinden
en de uitbreiding van een of meerdere illegale nederzettingen [30],
terug te draaien.

Zo Israel daaraan niet voldoet, dan moeten er sancties van de kant
van Nederland komen.

Sowieso is het meten met twee maten, ook van EU kant.
Waarom nam de EU wel nieuwe sanctiemaatregelen tegen
Rusland na de annexatie van de Krim [31], roepen
ze zelfs andere landen op om ook mee te doen [32]
en blijft het zo oorverdovend stil als het over Israel gaat?

TENSLOTTE

Een bijna 49 jarige bezetting, landdiefstal door illegale nederzettingen,
bloedige militaire aanvallen, de uithongeringsblokkade van Gaza en de
illegale Muurbouw

En dan nog als klap op de vuurpijl die openlijke, schandalige annexatie
van een deel van (bezet) Palestijns land.

Ik verwacht van u, dames en heren, dat u druk gaat uitoefenen op
de Nederlandse regering om (bovenstaande) of andere maatregelen
te nemen om Israel duidelijk te maken

BASTA!

EU beginselverklaringen zijn er genoeg, maar dat zet geen zoden aan
de dijk.

Dus zeg ik tegen u

Geen woorden, maar daden.

Neem uw humanitaire verantwoordelijkheid en
maak Israel duidelijk, dat genoeg, genoeg is.

Anders bent u medeverantwoordelijk aan het voortduren
van het onrecht tegens het Palestijnse volk.

Denk aan de woorden van Einstein, waarmee ik deze brief ben begonnen.

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.

Ik reken op uw medewerking.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

http://www.astridessed.nl/israelische-annexatie-deel-westelijke-jordaano...


Blijft nodig nu Europa steeds

Blijft nodig nu Europa steeds onveiliger wordt voor Joden.

Neo-nazi's en Likoed

Neo-nazi's en Likoed kunnen het uitstekend met elkaar vinden, http://www.thetimes.co.uk/article/austrian-neo-nazis-are-feted-by-israel...?

nn

Nn zal hier geen neo-nazi's bedoelen.

Aanval op Joods gezin

Vragen voor burgemeester over aanval op Joods gezin Rivierenbuurt
http://www.parool.nl/binnenland/vragen-voor-burgemeester-over-aanval-op-...
Overvallers Heemstedestraat riepen: 'Jullie vuile Joden. Nu is het van ons'
http://www.at5.nl/artikelen/146933/overvallers_heemstedestraat_riepen_ju...

-

Toulouse, Kopenhagen, Brussel...

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Off-topic, stelselmatig getroll, enz.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Off-topic.

Israelische generaal over behandeling Palestijnen

'Als er iets is dat me beangstigt aan de Holocaustherdenking, is het de herkenning van de misselijkmakende processen die toen in Europa en Duitsland plaatsvonden, dat tekenen van diezelfde processen hier in 2016 te zien zijn'
http://www.volkskrant.nl/buitenland/israelische-premier-bekritiseert-hog...

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech