Militant demonstration against meeting with DT&V

Hier kun je discussieren over Militant demonstration against meeting with DT&V.
Inside, there was a meeting with two DT&V civil servants (Karen Temmink, coordinating and special adviser in the head office in The Hague and Peter de Koster, unit manager departure preparations in Hoofddorp) in the leading role, under the title “The emergency exit of The Netherlands: towards an different return policy in 5 steps”.

A group of about twenty people has demonstrated for over an hour. Signs, banner, megaphone. Refugees of We Are Here were present to personally make their objections against this meeting be heard and did so very convincingly.
After a while someone from the Rosa Parks Cafe came out to invite them in. But this meant no more than three minutes speaking time against an hour speaking time for the DT&V 'jury'. The refugees could then “defend” themselves and “Then you demand ten minutes to begin with”. But there were no guarantees. And even more important: it is the DT&V that has to sit in the dock. To listen and suck it up. But this was not the idea and all the more reason to reject this proposal. “Let them come out and listen to ús!”

The Rosa Parks Cafe with it's 'experts' that apparently think they know better than refugees, how the policy should be made better, were inside 'pitching' their ideas as outside the alarm siren went off and “No man, no woman, no one is illegal!” sounded. The only way things can be made better, is by abolishing the DT&V. “Demonstrating outside had no use” was being said. As if talking to the DT&V has any use, with those whose task it is to deport as efficiently as many people as they can. As if refugees haven't sat enough on the other side of the table with a DT&V official that only says: the IND or the judge has decided. You have to leave. And we make sure you do.”. That is the only thing that may be discussed: how does a refugee leave? “Willy-Nilly”.

What is there to talk about deportations? Nothing. Stop deportations! Stop DT&V!

NB. On February 7 there is a big demonstration at 3 PM at the Museumplein:
WE ARE HERE 24/7: show your support of basic human rights!
Check: facebook event and Indymedia

[Nederlands]

Strijdbare demonstratie tegen bijeenkomst met DT&V
(meer foto's HIER)

Afgelopen zondagmiddag werd er gedemonstreerd voor de deur van De Nieuwe Liefde in Amsterdam (lees oproep hier). Binnen was een bijeenkomst met twee DT&V ambtenaren (Karen Temmink, coördinerend en specialistisch adviseur op het hoofdkantoor in Den Haag en Peter de Koster, afdelingsmanager Voorbereiden Vertrek in Hoofddorp) in de hoofdrol, onder de noemer“De nooduitgang van Nederland: in 5 stappen naar een ander terugkeerbeleid”.

Met een groep van ongeveer twintig mensen hebben we ruim een uur gedemonstreerd. Borden, spandoek, megafoon. Een aantal vluchtelingen van Wij Zijn Hier was erbij om persoonlijk hun bezwaar kenbaar te maken tegen deze bijeenkomst en deden dat zeer overtuigend.
Na enige tijd kwam iemand van het Rosa Parks café naar buiten om hen uit te nodigen. Maar dit betekende niet meer dan drie minuten spreektijd tegenover een uur spreektijd voor de DT&V 'jury'. De vluchtelingen zouden zich dan kunnen “verdedigen” en “Dan eis je gelijk tien minuten”. Garanties waren er echter niet. En belangrijker nog: het is de DT&V die hier in het beklaagdenbankje had horen te zitten. Luisteren en incasseren. Zo was het echter niet en dat was alle reden om het voorstel af te wijzen. “Laat ze maar naar buiten komen en naar óns luisteren!”

Het Rosa Parks Café met de 'experts' die het blijkbaar beter denken te weten dan vluchtelingen, hoe het beleid 'beter' moet, zaten binnen hun ideeën te 'pitchen' terwijl buiten de alarmsirene loeide en het “Geen man, geen vrouw, geen mens is illegaal!” klonk. De enige manier waarop het beter kan is afschaffing van de DT&V. “Down down DT&V! Welcome welcome refugees!”. Alarm voor de rechten van vluchtelingen. Vrijheid van beweging en vestiging, het recht op bestaan, het recht op onderdak. Gelijkwaardigheid. Hoe kan een mens illegaal zijn? Maar dat moest binnen maar gezegd gaan worden volgens het Rosa Parks Café, ten overstaan van het zoveelste witte Europeanen met papieren onderonsje met de DT&V. “Buiten demonstreren heeft geen zin” werd er gezegd. Alsof praten met de DT&V zin heeft, met degenen wiens taak het is zo veel en zo efficient mogelijk mensen het land uit te werken. Alsof vluchtelingen niet al vaak genoeg tegenover een DT&V ambtenaar hebben gezeten die alleen maar zegt: “de IND of de rechter heeft besloten. U moet weg. En wij zorgen dat u weggaat.” Dat is het enige waarover het mag gaan: hoe gaat een vluchteling weg? “Goedschiks of kwaadschiks”.

Wat valt er te praten over deportaties? Niets. Stop deportaties! Stop DT&V!

NB. Op 7 februari is er een grote demonstratie om 15 uur op het Museumplein:
WE ARE HERE 24/7: betuig je steun voor de basis van mensenrechten!
Zie: facebook event en Indymedia


Plaats in de bus

Wie bereid is te onderhandelen over het afstaan van zijn/haar (of erger, andermans) plaats in de bus heeft niet het recht de naam Rosa Parks te claimen voor zijn/haar cafe.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech