VU Amsterdam: geef Teeven geen podium

Hier kun je discussieren over VU Amsterdam: geef Teeven geen podium.
Teeven mag ook nog reageren op wat de voorgaande sprekers over het Europese en Nederlandse beleid dat zoveel dode vluchtelingen opeist te zeggen hebben.

Waarom?

Is Fred Teeven nog niet genoeg aan het woord geweest om het beleid te verkopen als zogenaamd humaan en vriendelijk?
Is Fred Teeven nog niet genoeg aan het woord geweest om opsluiting en deportatie met de dood tot gevolg goed te praten?
Is Fred Teeven nog niet genoeg aan het woord geweest om te rechtvaardigen dat vluchtelingen worden opgejaagd, geweigerd en op straat gegooid?
Is Fred Teeven nog niet genoeg aan het woord geweest ter eer en meerdere glorie van zichzelf en zijn racistische apartheidspolitiek en dat van zijn collega's elders in Fort Europa?

Wij vinden van wel.

Tijd om niet Fred Teeven aan het woord te laten en een prijs te laten uitreiken, maar een vluchteling.

Waarom maakt de VU die keuze niet?

Waarom de keuze voor iemand die medeverantwoordelijk is voor vele grensdoden onder andere door verdrinking in de Middellandse zee, door deelname aan de grensbewakingsprogramma's van Frontex?

Waarom niet een overlevende aan het woord laten? Een dakloze vluchteling? Een illegaal verklaarde, een uitgeprocedeerde, een man of vrouw die niet door de IND wordt geloofd ondanks trauma en littekens? Waarom niet?

Wij roepen de VU op om af te zien van de deelname van Fred Teeven aan dit symposium en deze prijsuitreiking.

Als Fred Teeven komt, dan komen wij ook. Massaal. Omdat hij genoeg gezegd en gedaan heeft. Om het woord te geven aan mensen die al veel te lang het woord en het recht op bestaan is ontnomen.
Als Fred Teeven komt, roepen wij op te doen met deze verantwoordelijke voor de vele sterfgevallen en ellende van vluchtelingen, wat hij met vluchtelingen doet: Hem uitzetten. Uit de VU!

Recht van spreken voor de slachtoffers in plaats van de dader! Dat zou Fred Teeven aan moet spreken.

“Geef Teeven geen podium”


Re: VU Amsterdam: geef Teeven geen podium

beul Teeven is de verkeerde keus, dat moge het VU duidelijk zijn?!? Ik ben het met Inlia eens, dat dit niet kan, deze man zou juist NIET, aanwezig mogen zijn!

Gr Nic Wempe

inlia?

Waar zie je staan dat Inlia het er niet mee eens is? Het bericht is niet van Inlia en op hun website zie ik er niets over staan.

Op 15 december presenteren we

Op 15 december presenteren we op de VU ons nog lopende onderzoek naar het grote aantal migranten dat omkomt op de Middellandse Zee. Vooruitlopend op eindconclusies zullen we een aantal tussenconclusies formuleren. In die tussenconclusies spreken we Europese landen aan op de mensenrechten van de omgekomen migranten en van hun nabestaanden.

Omdat we Europese landen aanspreken op hun verantwoordelijkheid, vinden we het een goede zaak dat een vertegenwoordiger van één van die Europese landen, staatssecretaris Teeven, aanwezig zal zijn om te reageren.

Dat is ons op fikse verwijten komen te staan. Naïviteit, niet solidair met omgekomen migranten, we zouden er aan bijdragen dat er migranten op de Middellandse Zee omkomen. En nog wel wat korter door de bocht ook.

Ik ben er trots op dat we op de VU onderzoek doen naar de migranten die omkomen op de Middellandse Zee. Het is noodzakelijk om Europese landen aan te spreken op de verplichtingen die ze, op grond van de rechten van de mens, hebben tegenover migranten en tegenover de nabestaanden van omgekomen migranten. Het is een goede zaak als vertegenwoordigers van die landen de handschoen opnemen en reageren. Voor zover ze het bij het verkeerde eind hebben, kan je ze verder aanspreken. Maar om dat te kunnen doen, moeten ze er wel zijn.

Ik doe dat sinds een paar decennia: overheden aanspreken op hun juridische verantwoordelijkheden tegenover migranten. En ik ben van plan daar nog een paar decennia mee door te gaan. Je moet dat blijven doen, vind ik, omdat overheden steeds opnieuw met mensenrechten geconfronteerd moeten worden.

Andere mensen vinden dat zinloos, en kiezen er voor om andere dingen te doen. Ik kan me daar best iets bij indenken. Maar het is niet verstandig om overheden niet meer aan te spreken op mensenrechten. En het is goed als overheden het gevoel hebben dat ze moeten reageren. Daarom is het goed dat Teeven komt. En daarom is er wel degelijk reden om benieuwd te zijn naar wat hij gaat zeggen.

Iedereen is welkom. Geef je wel op, anders hebben we niet genoeg koffie.

Thomas Spijkerboer

another look at it

Thanks for explaining. But I'm positive that it is in the interest of Teeven to participate in this event otherwise he would never accept to do this, he will use it for his own nasty cause. If this would cause even one drop of sweat for Teeven he would refuse to do it (oh sorry my schedule doesnt allow it).
Teeven really doesn't care, we know that by now. I think he is laughing his ass off that he is asked to do this. He will enjoy it.

Already for years there is a lot of attention to the people drowning, in the mainstream media. People know about it. But EU and Frontex get away with it. Recently there were quite some initiatives for extra rescue operations: by states (first Italy/EU: Mare Nostrum, now EU/Frontex: Triton) and by private initiatives like: http://www.moas.eu/ and http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/3779708/2014/10/31/Die-...
I think that the expectation from the broader public and voters that polticians take humanitarian action already exists for some time, and politicians already included this in new strategies. Actually Frontex has always been using the lie that it is about saving lives in their propaganda machinery, to cover what they are actually doing.

The real problem is that it is not about saving lives, it is about opening the borders, let people migrate. So nobody has to die, people can travel without putting themself into risk, just like we EU passport holders can do. And that is of course what no politician wants to discuss nor hear anything about. And I would be very (positively) surprised if an academic next Monday dares to conclude this in the research. That would be revolutionary and useful. The discussion about saving lives and some humanitarian blabla from Teeven and in the same time the usual propaganda to have the borders well closed, is just really not worth listening to and a big offense that Teeven gets a stage for this in a so called critical academic setting.

http://watchthemed.net/reports/view/84
http://watchthemed.net/media/uploads/report/88/WTM-Interim-Report-AlarmP...
https://www.facebook.com/pages/Watch-The-Med/142123319326364

Prima initiatief Thomas , Ik

Prima initiatief Thomas ,

Ik begrijp ook dat er mensen zijn die anders tegen de discussie met Teeven aanzien en vinden dat hij verantwoordelijk is
voor het negatieve Nederlandse asielbeleid wat er op dit moment heerst.
Ik zou zeggen nu Teeven toch al komt de"discussiebeuk "erin.Maak gebruik van deze gelegenheid om Teeven het vuur aan de schenen te leggen!!

@ Thomas Spijkerboer

Thomas, je intenties zijn vast niet verkeerd. Maar Teeven confronteren met je bevindingen kan ook door het hem op te sturen. Daarvoor hoef je hem niet voor een debat uit te nodigen, dat hij toch alleen maar voor zijn eigen agenda gebruikt, nl. om alles goed te praten. Die kans moet je hem niet geven. Die doden vallen niet per ongeluk, ze worden ingecalculeerd. Die doden vallen namelijk al zo lang, dat als men dat niet gewild had, er allang een grote ommekeer in de Europese politiek van migratiecontrole had kunnen worden gemaakt, maar integendeel: de buitengrens wordt alleen maar nog meer afgesloten.
Ik geef even een ander voorbeeld: na de dood van Dolmatov werd gesproken over hoe dat had kunnen worden voorkomen. Een van de resultaten was dat het beter was om mensen die suicidaal lijken te zijn nog tijdiger in een isoleercel te stoppen. Dat is dus de conclusie. Geen verbetering, nee, een verslechtering. En zo gaat het met alles. Intussen wordt het wel gepresenteerd als humaan.

Zoals ik al zei: die man is zo glad als ijs. Je verwacht er te veel van. Waar daarentegen méér van valt te verwachten is er een debat van te maken waar andere mensen die hiermee ook bezig zijn, maar dan niet op universitair niveau, maar in de praktijk, uitnodigen. Heb het over hoe we met ons allen van onderop deze praktijken kunnen bestrijden. Ik suggereerde al Watch The Med, vluchtelingen.
Met Teeven in discussie willen gaan wordt een witte mannen met een goede baan onderonsje. Enfin, je hebt hem nu uitgenodigd. Als je dat niet wilt afzeggen, stel ik voor: laat op kosten van de VU een paar bussen voorrijden bij de Vluchtopvang en de Vluchtgarage waar honderden vluchtelingen instappen en laat Teeven met hen dealen in de VU maandag. Geen gedoe van mensen moeten zich opgeven. Maken we er een grote actie van.

Dan is er nog de prijsuitreiking: ik weet niet wie die prijs krijgt, maar als ik in zijn of haar schoenen stond, zou ik Teeven in zijn gezicht spugen voor hij de kans kreeg ook maar een woord tegen me uit te spreken, laat staan iets te overhandigen. In naam van deze man krijgen vele vluchtelingen dagelijks iets heel anders overhandigd: het bevel dit land te verlaten, de mededeling dat ze worden gedeporteerd, het vliegticket waarmee dat plaats gaat vinden, naar landen als Afghanistan, Irak, Somalië. Van mij mag Teeven voelen hoe dat is!

Joke Kaviaar

inhoudelijk debat vs leugens

Hallo Thomas, dank voor je aanvulling. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt wat betreft het blijven aanspreken van overheden. Dat is belangrijk - net als alle andere vormen van tegengas, lang leve de diversiteit in verzet. Gedegen onderzoek is óók broodnodig voor het verzet tegen het beleid en het is niet meer dan terecht dat dat onderzoek ruim de aandacht krijgt en in de schijnwerpers staat.

Feit is wel dat Teeven iedere keer dat hij ergens op aangesproken wordt, nooit inhoudelijk reageert en écht op de argumenten in gaat. Of het nu een activist, een academicus, een rechter of een NGO is, zijn reactie bestaat alleen uit de gebruikelijke dooddoeners, ontkenningen, onbeargumenteerde weigeringen om wat dan ook te veranderen, misleidende propaganda of in het 'gunstigste' geval, de een of andere belofte ter verbetering die dan in de praktijk een stevige verslechtering blijkt te zijn. Joke gaf al het voorbeeld van Dolmatov en de inzet van isoleercellen, een ander voorbeeld is de belofte dat er geen kinderen meer in detentie zouden komen - hetgeen Teeven heeft aangegrepen om een kinderconcentratiekamp te openen - of de belofte dat detentie 'humaner' zou worden, wat er op neer kwam dat het regime voor 'overlastgevende/criminele' migranten nog harder zal worden. (Let wel, hongerstaking en blijven aandringen op medische behandeling is in de ogen van detentie-autoriteiten VERSCHRIKKELIJK overlastgevend)

Zal ik je bij voorbaat al een aantal waarschijnlijke reacties van Teeven geven?
- ik herken me niet in de kritiek
- onze medewerkers doen hun werk prima en het beleid is zorgvuldig
- ik zie geen reden om het beleid aan te passen
- ik wacht eerst op ...*lulsmoes*... voordat ik hier een uitspraak over doe
- ik kan me niet uitspreken over individuele gevallen
Die zinnen zal je waarschijnlijk letterlijk tegenkomen en dan zijn er natuurlijk ook nog eens honderden variaties mogelijk op
- het criminaliseren van migranten
- het criminaliseren van activisten of anderen die kritisch zijn op het beleid
- het komen met VOLKOMEN onjuiste en propagandistische cijfers om een of ander misleidend beeld neer te zetten.

In dat laatste kader noem ik bijvoorbeeld alle mediaberichten over de ontzettende toename van de migranten instroom (lulkoek, klopt totaal niet met de cijfers van het CBS en bovendien worden er allerlei andere factoren zoals dubbele aanvraagformulieren in de cijfers van de IND meegenomen die die cijfers vertroebelen) en de hele toestand over het zogenaamde tekort aan opvangplekken waardoor Teeven 'genoodzaakt' is om her en der nieuwe opvangplekken af te dwingen. Intussen hoor je niets over alle AZC's die door het hele land heen sluiten - dat gebeurt allemaal in stilte - waardoor er volgend jaar, nieuwe opvang inbegrepen, meer dan 10.000 plekken MINDER zullen zijn. (ja, daar heb ik de berekeningen bij als je die interessant vindt)

Terug naar Teevens aanwezigheid op het symposium: als hij, door aanhoudende kritische vragen en weerwoord, gedwongen wordt om inhoudelijk te reageren (danwel op z'n bek te gaan omdat hem dan de argumenten ontbreken), dan zou dat - wat mij persoonlijk betreft - prima zijn. Maar waar ik bang voor ben, is dat dat niet het geval zal zijn. Dat hij gewoon een kwartiertje de ruimte krijgt om zijn gebruikelijke rotzooi uit te kramen, gevolgd door een mat applausje of wat beschaafd boe-geroep en THAT'S IT. Poppenkastje gespeeld, gordijntjes weer dicht. Dat er aan kritische onderbrekingen géén ruimte wordt gegeven, omdat dat niet beschaafd is en het protocol in de war stuurt. Dan zou Teeven wéér ongestraft - en onverdiend! - de ruimte krijgen voor zijn gebruikelijke propaganda, met óók nog eens het risico dat mensen dat nog voor waarheid aannemen ook, hetzij daar, hetzij door berichten in de media.

Begrijp me goed, ik zit enerzijds niet te wachten op ongebreidelde ruimte voor Teeven's propaganda, maar anderzijds zit ik ook niet te wachten op een of andere actie om de boel te verstoren. Ten eerste omdat dat cliché zou zijn, ten tweede omdat het Teeven de mogelijkheid geeft om activisten wéér te criminaliseren en te ridiculiseren in de ogen van de beschaafde :) aanwezigen, ten derde omdat na een verstoring de boel weer gewoon door zou gaan en hij verdorie nog de sympathie van de aanwezigen zou hebben ook. Waar ik op zit te wachten, dat is iemand - spreker, voorzitter, student, aanwezige, WHOEVER - die hem het vuur aan de schenen legt, z'n gebruikelijke lulkoek haarfijn door weet te prikken en terzijde weet te schuiven en dóórvraagt, dóórvraagt, dóórvraagt, totdat hij zichzelf publiekelijk klem zet, met z'n bek vol tanden staat en onderuit gaat.
Maar laat het in vredesnaam geen mooi protocollenpoppenkastje worden waarbij hij alle kans krijgt om bij te dragen aan het goedpraten van deze verschrikkingen waar hij ook verantwoordelijk voor is.

Wat betreft de prijsuitreiking, sluit ik me bij Joke aan. Het zou de student in kwestie sieren als die zich niet zou laten inpakken door de 'eer' om uit de handen van een staatssecretaris een prijs te krijgen, maar te zien dat dit juist degene is met het bloed aan de pen. Het is jammer - kwalijk zelfs - dat Teeven de kans wordt gegeven z'n eigen aanwezigheid als eerbetoon te kunnen beschouwen. Ik hoop dat dat stuk van 't programma wordt geschrapt en dat de prijs door iemand wordt uitgereikt aan wie die eer wél toekomt, of dat de student in kwestie zo moedig is om te zeggen: leuk, dankje, maar uit JOUW handen neem ik die prijs niet aan.

groet
dhjana

de rol van Spijkerboer nader belicht

Een stukje geschiedenis.... In verband met Thomas Spijkerboer en zijn uitnodiging van Fred Teeven in de VU: heel verhelderend en met dank aan Doorbraak: http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10470f28.htm

"Anders dan sommige radicale critici van dit beleid twijfel ik geen moment aan de integriteit van de voorstanders; uit alles blijkt dat zij
menen met vallen en opstaan op de goede weg te zijn. Ook zij zijn fel gekant tegen racisme, voor een open, multiculturele samenleving die open
staat voor invloeden van buitenaf. Juist om overwegingen van die aard bepleiten zij hun beleid. En vanwege hun integriteit durf ik hen aan te
spreken op een contra-productieve offspin van hun stellingname."

Socioloog Thomas Spijkerboer presenteert zichzelf op discussiebijeenkomsten graag als woordvoerder van de critici van het asielbeleid. Vorig jaar zei hij nog in De Balie dat Nederland het beste asielbeleid heeft, maar dat het nog beter moet. Na lezing van het boek "Grensoverschrijdingen", dat hij samen met Sarah van Walsum schreef, ben ik ervan overtuigd dat hij dat nog meent ook.

Zijn hoofdstuk over het "mythische debat" rond het Europese asielbeleid is het meest ontluisterend. "Voor- en tegenstanders staan als versteende
rotsen tegenover elkaar", beweert hij verdrietig. "Zo komen we niet verder." Dat vindt Spijkerboer zonde. En onnodig, want uiteindelijk
"gaat het hier slechts om verschillen in nadruk". Uiteindelijk zijn "we" het allemaal eigenlijk best eens, concludeert hij na een uitgebreide
analyse. "We" zijn, volgens de socioloog, immers allemaal liberalen en delen allemaal "het geloof in de democratie en de rechtsstaat".

Spijkerboer komt tot zijn versie van het einde van de geschiedenis door de opvattingen van de "objecten" van het asielbeleid, de migranten zelf,
gemakshalve buiten beschouwing te laten. Ook de stellingnamen van de restanten van links wuift hij weg met een zin over "de bommenfractie",
waarbij hij vermoedelijk doelt op RARA. Spijkerboer bejubelt zo de inmiddels potdicht getimmerde racistische consensus bij de Nederlandse
bestuurlijke en intellectuele elite. Vandaar ook dat de wetenschapper zelf niet in staat is om het racisme van de beleidsmakers te onderkennen.

hm

zie ook mijn reactie hier https://www.indymedia.nl/node/25815

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech