´´De eeuwige terugkeer van het antisemitisme´´/Brief aan de Groene Amsterdammer

Hier kun je discussieren over ´´De eeuwige terugkeer van het antisemitisme´´/Brief aan de Groene Amsterdammer.
''DE EEUWIGE TERUGKEER VAN HET ANTISEMITISME''/
BRIEF AAN DE GROENE AMSTERDAMMER

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/de-eeuwige-terugkeer-van-het-antisemitismebrie...

AAN DE REDACTIE VAN DE GROENE AMSTERDAMMER
UW COMMENTAAR ''DE EEUWIGE TERUGKEER VAN HET
ANTISEMITISME''

http://www.groene.nl/artikel/de-eeuwige-terugkeer-van-het-antisemitisme

Geachte Redactie,

U voor een progressieve krant houdend [hetgeen u kennelijk
allang niet meer bent], heb ik met teleurstelling en
verontwaardiging kennisgenomen
van het commentaar van uw redacteur Binnenland en algemeen
verslaggever Margreet Fogteloo ''de eeuwige terugkeer van het antisemitisme'' [1],
waarin u om te beginnen met een nare, suggestieve foto [2] een link wil
leggen tussen echt antisemitisme en deze op de foto duidelijk ten
toon gespreide kritiek op het zionisme en de [ja, want dat is het] zionistische
Staat Israel.
waarbij een hakenkruis op een lijn wordt gesteld met een Davidsster.
Niet als religieus symbool, maar als symbool van de Staat Israel.

Als het alleen om die foto ging, had ik niet de moeite genomen, u
aan te schrijven, maar de inhoud van uw artikel lezende, is er duidelijk
meer aan de hand.

Kort gezegd komt de inhoud van uw commentaar erop neer, dat u
de protesten tegen de Israelische agressie tegen de Palestijnen
die in Nederland plaatsvinden, reduceert tot een probleem van ''religies'',
er ''antisemitisme'' bijhaalt zonder toe te lichten waaruit dat antisemitisme
dan wel zou ontstaan en bovendien oprechte Gaza demonstraties
criminaliseert door ze terug te brengen tot ''een stel schreeuwerige extremisten die bij demonstraties uitdagend van zich laten horen''
zonder die zogenaamde ''extremisten'' en hun uitlatingen te benoemen.
Vanuit journalistiek standpunt bekeken, laag en ''een trap onder de gordel''

Ik durf te stellen, dat u met een dergelijk commentaar bewust de aandacht afleidt van waar het werkelijk om gaat:
De Israelische bezetting, onderdrukking en de daaraan inherente oorlogsmisdaden
en misdaden tegen de menselijkheid.

UW AFLEIDINGSTRUCS VAN DE ISRAELISCHE MISDADEN
SYRIE ,IS, YEZIDI'S, NOEM MAAR OP
U schrijft
''Niemand gaat immers de straat op om te protesteren tegen de voortslepende en voorlopig onoplosbare burgeroorlog in Syrië, de schrijnende situatie van de Yezedi’s, de standrechtelijke executies van tegenstanders door de jihadisten van IS, of noem een andere situatie waarbij strijdende partijen mensenrechten aan hun laars lappen.''
In de eerste plaats is dat onzin.
U weet even goed als ik, dat er wel degelijk protesten geweest
zijn tegen het misdadige optreden van IS, en ook tegen de onmenselijke
situatie in Syrie. [3]
Uw opmerking dus, dat ''niemand de straat opgaat'' voor Syrie of
tegen IS, is een grove misleiding.
Te uwer informatie
Op zondag 7 september is er opnieuw een anti IS
demonstratie in Amsterdam [4]

UW AFLEIDINGSTRUCS VAN DE ISRAELISCHE MISDADEN
GEEN KWESTIE VAN ''RELIGIES''
Wat Israel apologeten [want daaronder reken ik u nu] wel
vaker doen is de aandacht van de Israelische misdaden afleiden met een
quasi religieus verhaal, net zoals hierboven verhalen over Syrie, IS, etc.
Dat werkt bij mij niet.
Ik ga het hele verhaal over religies, meerderheidsmoraal en
identificatie hier niet herhalen, omdat dat weliswaar sociologisch
(als er tenminste niet wordt gegeneraliseerd, zoals u hier doet) interessant
kan zijn, maar niets van doen heeft met oprechte verontwaardiging over het Gaza
conflict.
Hier is geen botsing tussen religies, maar een botsing tussen voor
en tegenstanders van een misdadig regime.
En by the way
Het Midden-Oostenconflict is al evenmin een religieus conflict,
maar een strijd tussen bezetter en onderdrukte. [5]

UW AFLEIDINGSTRUCS/HET AAN GAZA DEMONSTRATIES EN
DEMONSTRANTEN TOEGESCHREVEN ''ANTI SEMITISME''

Wat ik in journalistiek opzicht zo onprofessioneel en laf van u
vind, is dat u antisemitisme wel noemt, maar nergens een concreet
incident, terwijl u het ondertussen wel een grote groep oprecht
verontwaardigden over de misdaden van de Israelische bezettingsstaat
in Gaza, de Westbank en Oost-Jeruzalem toedicht.

Daarnaast geeft u impliciet de Joodse gemeenschap [ik druk
mij met opzet sterk uit] een ''heiligenrol'' en de moslimgemeenschap
een ''schurkenrol''

Ik citeer u:

''De joodse gemeenschap zelf ziet deze trend, hoewel heftig en serieus bedreigend, als een symptoom van de verharding en de intolerantie tegen ‘vreemden’, inclusief moslims, in de hele samenleving. Vanuit dit perspectief streeft zij naar een dialoog met de moslimgemeenschap – hoe onoverbrugbaar de kloof met betrekking tot Israël ook is – om het tij van polarisatie te keren. ''

En over echt/vermeend ''antisemitisme''

''Dat zien we ook terug in reacties op Israël bij autochtonen: ook uit hoogopgeleide progressieve kringen komt onverwacht via de lijn anti-Israël-antizionisme antisemitisme omhoog.''

Ook al citeert u hier Wallet, door het verder niet toe te lichten
doet u beschuldigingen in het wilde weg, waartegen niiemand zich kan
verweren.

Nog een citaat

''Het is voor iedereen onaanvaardbaar dat in onze democratie één groep in de samenleving al jaren bewaakt moet worden. En het is onacceptabel als we ons laten gijzelen door een stel schreeuwerige extremisten die bij demonstraties uitdagend van zich laten horen en, door hun standpunten op internet scherp te verwoorden, anderen opzwepen.''

Weer geen enkele nadere toelichting om wie het gaat en
wat er dan is gezegd.
Kortom, niet onderbouwde aantijgingen.

ANTISEMITISME VERSUS ANTIZIONISME EN
KRITIEK OP ISRAEL

DEFINITIE ANTISEMITISME
Afkeer van Joden als etnisch-religieuze groep
op grond van religie, afkomst, gebruiken.
Het toeschrijven van negatieve kwalificaties aan
Joden als onbetrouwbaar, hebzuchtig, sluw,
moorddadig [het willen ''doden van christenen'',
het willen overheersen van de wereld, etc.

Typisch vooroordelen, die in Europa hoogtij vierden.

U refereert [behalve dan met die opmerking over ''autochtonen'']
voortdurend aan een verband tussen de moslimgemeenschap en
echt/vermeend antisemitisme.
Mag ik u eraan herinneren, dat antisemitisme een
Westers probleem is, dat vrijwel alle uitingen van Jodenhaat, zoals
pogroms, uit het Westen afkomstig zijn en dat een van de grootste
misdaden aller tijden, de Holocaust een Westerse misdaad is?
Dat anti semitisme in de geschiedemis van de Islamitische wereld, in tegenstelling
tot steeds opduikende pogroms in Europa, eerder uitzondering dan regel was?

Dat ten eerste

Ten tweede:

In uw poging, een link te leggen tussen Gaza demonstranten, Isreal
critici en antisemitisme, komt u aanzetten met ''gijzeling door schreeuwerige extremisten'' en ''autochtonen uit hoogopgeleide progressieve kringen''
wat dies meer zij.
Zonder een concrete toelichting.

ANTISEMITISME VERSUS ANTIZIONISME/KRITIEK OP
ISRAEL

Ik zou het niet eens moeten hoeven uit te leggen, maar antisemitisme
is uiteraard iets heel anders dan anti-zionisme, al lijkt u alles
op een hoop te gooien.
Anti zionisme is een fundamentele afwijzing van het zionisme en de gevolgen
voor de oorspronkelijke bevolking van historisch Palestina [zionisme/
kort gezegd, het stichten van een Joodse Staat in het land Palestina,
eerst kolonie van het Ottomaanse Rijk, daarna Brits Mandaatgebied vanaf 1920],
dat heeft geleid tot de Stichting van de Staat Israel, via VN resolutie
181 [1947], over de ruggen van de Palestijnse bevolking heen.
Dat noemen wij: neo kolonialisme. [6]
Daarmee mag u het oneens zijn, maar dat heeft niets met antisemitisme
te maken, maar met afwijzing van landdiefstal.
Datzelfde geldt voor kritiek op de bezettingspolitiek van
Israel als Staat.
Het beste voorbeeld is wel het bestaan van een considerabel aantal
anti zionistische Joden.

Dat helaas kritiek op Israel, zeker nu met de Gaza oorlog,
in geisoleerde gevallen kan leiden tot antisemitische
incidenten is byzonder spijtig, maar zeker niet maatgevend voor
Gaza demonstraties. [7]
En dat weet u ook.

UW FINALE INTENTIE/HET AFLEIDEN VAN DE AANDACHT VAN
DE ISRAELISCHE BEZETTING EN ZIJN MISDADEN.

Waar u in werkelijkheid op uit bent, is de aandacht af te leiden
van de Israelische bezettingspolitiek in het algemeen en het
misdadige Israelische militaire offensief in Gaza in het byzonder,
dat nu reeds aan 2137 Palestijnen het leven gekost heeft, van wie 80
procent burger. [8]
Ziekenhuizen, scholen en medisch personeel zijn beschoten, huizen
verwoest, hele families dakloos gemaakt. [9]
Er is een uithongeringsblokkade van Gaza gaande vanaf
2007 en dan lamenteert u over ''redevoeringen van extremisten?'' [10]

U moest u schamen.
47 jaar bezetting, vernedering, onderdrukking, waartegen de
Palestijnen internationaalrechtelijk gerechtigd zijn, zich
tegen het Israelische leger te verzetten. [11]

En u weet heel goed, dat een bord met een hakenkruis met de
Davidsster, op uw malicieus bij het artikel geplaatste foto,
geen teken van antisemitisme is, maar om te betogen,
dat de Israelische misdaden vergelijkbaar zijn met nazi misdaden.

Daarover kun je van mening verschillen.

Maar antisemitisme is het niet.

Het is Israel, de bezetter, die de oorlogsmisdadiger is en
de misdadiger tegen de menselijkheid [Gaza Blokkade] [12]
niet een demonstrant, die zich misschien niet geheel juist uitdrukt.
En dat ook doen.

EPILOOG

In uw commentaar leidt u op twee kwalijke wijzen
de aandacht af van de Israelische bezettingsterreur.

Door een verwevenheid te suggereren tussen antisemitisme enerzijds
en antizionisme/kritiek op Israel anderzijds.
Dit wilt u bereiken met
verhaaltjes over ''schreeuwerige extremisten'',
zonder naam, toenaam en opmerkingen te noemen en ''autochtonen uit
hoogopgeleide progressieve kringen'', die zich schuldig zouden maken
aan antisemitisme.
Alweer zonder naam, toenaam en zogenaamde ''antisemitische''
uitspraken.

Daarnaast tracht u met allerlei zaken, die er niets mee te maken hebben
[Syrie, ISIS etc] de aandacht a fte leiden van de Israelische terreur in de bezette Palestijnse gebieden, zoals die
zich nu uit in Gaza.

Dit maakt uw commentaar laf, onprofessioneel en minderwaardig.

Ik had dit in een snertkrant als de Telegraaf verwacht.

Dat ik dit in uw quasi ''progressieve'' krant moet aantreffen, is beschamend.

Neem een voorbeeld aan de Holocaustoverlevenden en hun afstammelingen,
die een morele moed hebben tentoongespreid, die u niet kan en wil
opbrengen.
De veroordeling van een misdadig bezettingsregime. [13]

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

[1]

DE GROENE AMSTERDAMMER
DE EEUWIGE TERUGKEER VAN HET ANTISEMITISME
MARGREET FOGTELOO
27 AUGUSTUS 2014

http://www.groene.nl/artikel/de-eeuwige-terugkeer-van-het-antisemitisme

[2]

DE GROENE AMSTERDAMMER
DE EEUWIGE TERUGKEER VAN HET ANTISEMITISME
MARGREET FOGTELOO
27 AUGUSTUS 2014

http://www.groene.nl/artikel/de-eeuwige-terugkeer-van-het-antisemitisme

[3]

RTL NIEUWS
MOSLIMS DEMONSTREREN TEGEN ISIS
29 JUNI 2014

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/moslims-demonstreren-tegen-isis

OMROEP WEST
KOERDEN HOUDEN ANTI ISIS DEMONSTRATIE IN DEN HAAG
26 JULI 2014

http://www.omroepwest.nl/nieuws/26-07-2014/koerden-houden-anti-isis-demo...

DICHTBIJ.NL
DEMONSTRATIE TEGEN GEWELD IN SYRIE
25 FEBRUARI 2012

http://www.dichtbij.nl/den-haag/regio/artikel/2278235/demonstratie-tegen...

HET PAROOL
GESCHEIDEN DEMONSTRATIE OP DE DAM
7 MEI 2011

http://www.parool.nl/parool/nl/4024/AMSTERDAM-CENTRUM/article/detail/207...

[4]

HET PAROOL
TOCH ANTI IS DEMONSTRATIE OP DE DAM
22 AUGUSTUS 2014

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3723229/2014/0...

[5]

CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[6]

CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

UITPERS.BE
60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL
EN ETNISCHE ZUIVERINGEN
ASTRID ESSED
JUNI 2008

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2033

[7]

OMROEP WEST
OM: AANHOUDINGEN NA PRO GAZA DEMONSTRATIE
OP HOEFKADE IN DEN HAAG
31 JULI 2014

http://www.omroepwest.nl/nieuws/31-07-2014/om-aanhoudingen-na-pro-gaza-d...

”Ik heb uit berichtgeving over andere demonstraties de indruk dat er niet veel meer aan de hand was op het antisemitisme-front dan in Rotterdam. Marginale uitingen op en een enkele keer over de rand, daar hebben we het over. Uitzondering is een kleine demonstratie in Den Haag met antisemitische uitingen, iets waar justitie inmiddels werk van maakt, iets wat dan weer breed wordt uitgemeten.

EEN VALSE BESCHULDIGING EN EEN ECHT PROBLEEM
PETER STORM
1 AUGUSTUS 2014

http://www.ravotr.nl/2014/08/01/een-valse-beschuldiging-en-een-echt-prob...

”In toespraken werden nu en dan wel heel treffende dingen gezegd. Sprekers maakten duidelijk dat het niet ging om godsdienstige verschillen. Een belangrijk punt dat vanaf het podium werd gemaakt: “Antisemitisme hoort niet thuis in onze beweging”.

TEGEN ISRAELISCHE AANVALLEN: GROOTSE DEMONSTRATIE
NA MATIGE MANIFESTATIE
PETER STORM
4 AUGUSTUS 2014

http://www.ravotr.nl/2014/08/04/tegen-israelische-aanvallen-grootse-demo...

GAZA DEMONSTRATIES EN ANTI SEMITISME/
BLIKSEMAFLEIDER MOORDCAMPAGNE ISRAEL/
ENKELE INCIDENTEN
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/gaza-demonstraties-en-antisemitismebliksemafle...

[8]

ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT

http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-kill...

[9]

MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014

http://www.amnesty.org/en/news/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza...

INTERNATIONAL RED CROSS
GAZA, ISRAEL AND THE WESTBANK
NO END IN SIGHT TO OVERWHELMING
HUMAN COST OF CONFLICT
19 AUGUST 2014

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2014/08-19-israel-pal...
BTSELEM.ORG

FAMILIES BOMBED AT HOME, GAZA, JULY-AUGUST 2014
(INITIAL FIGURES)
11 AUGUST 2014

http://www.btselem.org/gaza_strip/201407_families

INTERNATIONAL RED CROSS
NO WONDER GAZANS ARE ANGRY.
THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM
25 JULI 2014

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/editorial/07-24-gaza...

NOS
BAN BOOS NA BESCHIETING VN SCHOOL
3 AUGUSTUS 2014

http://nos.nl/artikel/682477-ban-boos-na-beschieting-vnschool.html

[10]

DE GROENE AMSTERDAMMER
DE EEUWIGE TERUGKEER VAN HET ANTISEMITISME
MARGREET FOGTELOO
27 AUGUSTUS 2014

http://www.groene.nl/artikel/de-eeuwige-terugkeer-van-het-antisemitisme

[11]

”Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,
1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”

UN GA RESOLUTION 3246

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C867EE1DBF29A6E5852568C6006B2F0C

[12]

BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7774988.stm

UITPERS.BE
BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2008

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=19

AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED
BLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013

http://www.amnesty.org/en/news/israelopt-gaza-power-crisis-has-compounde...

BTSELEM.ORG

GAZA STRIP
http://www.btselem.org/gaza_strip

[13]

INTERNATIONAL JEWISH ANTI ZIONIST NETWORK
MORE THAN 350 SURVIVORS AND DESCENDANTS OF
SURVIVORS AND VICTIMS OF THE NAZI GENOCIDE
CONDEMN ISRAEL'S ASSAULT ON GAZA

http://ijsn.net/gaza/survivors-and-descendants-letter/

THE HAARETZ
HOLOCAUST SURVIVORS CIONDEMN ISRAEL
FOR 'GAZA 'MASSACRE'', CALL FOR BOYCOT
23 AUGUST 2014

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.612072

NEW YORK OBSERVER
NEW YORK TIMES RUNS AD FROM HOLOCAUST
SURVIVORS, CONDEMNING ISRAEL, ATTACKING ELIE WIESEL
25 AUGUST 2014

http://observer.com/2014/08/ny-times-runs-ad-from-holocaust-survivors-co...


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Goed stuk Astrid! Goed ook

Goed stuk Astrid!
Goed ook dat je dat belachelijke stuk van de Groene gelijk van repliek gedient hebt!

Wegkijken is natuurkijk

Wegkijken is natuurkijk altijd beter.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech