● Doe mee met de MARCH 2 FREEDOM aktieweek in Brussel!

Hier kun je discussieren over ● Doe mee met de MARCH 2 FREEDOM aktieweek in Brussel!.
[English below]

Terwijl de March 2 Freedom goed onderweg is en op maandag 26 mei voor de tweede maal een grens overgaat (Duitsland – Frankrijk: Saargemünd – Saarbrücken), maakt Freedom Not Frontex NL zich op voor deelname aan de actieweek in Brussel. Aan de eerste grensoversteek naar Strasbourg namen 26 mensen vanuit Nederland deel. Vier van hen, waaronder twee vluchtelingen, zijn gebleven en lopen op dit moment mee in de mars.
De grensoversteek naar Strasbourg was een bijzondere ervaring. Een No Border actie precies waar die op zijn plaats is, van naar schatting 500 gelijkgestemden. De groep bestaande uit vluchtelingen en sympathisanten, allen zonder ID bewijzen, ging joelend en juichend de grens over. Dát is vrijheid van beweging, en dát willen we!

Vanuit Nederland organiseert Freedom Not Frontex NL vervoer naar de actieweek in Brussel waarmee de mars wordt afgesloten. Het is de bedoeling om er op 20 juni heen te gaan en de aankomende mars die dag te verwelkomen in Brussel. Op 28 juni gaan we terug. In de loop van de week zijn er demonstraties, workshops en acties. Op 26 en 27 juni is er een EU top over migratie.
De concrete plannen voor de actieweek worden nog verder ingevuld. Zodra er wat bekend is plaatsen we dat op de website http://freedomnotfrontex.nl en op onze facebookpagina https://www.facebook.com/pages/Freedom-Not-Frontex-NL/224807794382817. Ga ervan uit dat je in elk geval een tent en slaapspullen mee moet nemen.

Wil je je vast aanmelden om mee te gaan?

Doe dat zo gauw mogelijk! Mail naar: freedomnotfrontexnl@gmail.com, dan weten we hoeveel vervoer we moeten regelen. Wil je korter gaan, bijvoorbeeld alleen het begin of het eind? Laat dat dan ook even weten. Mogelijk kunnen we voor een groep mensen die alleen een deel van de actieweek kan meedoen apart vervoer heen en/of terug regelen. Vertrek is in elk geval vanuit Amsterdam.

Kosten:

Vluchtelingen: gratis. Supporters: we vragen een donatie om de kosten te helpen dekkken. Richtprijs: 15 euro. Heb je minder maar wil je wel graag mee, dan kan dat. Kun je meer missen, dan is dat zeer welkom.

Intussen op de hoogte blijven van de mars?

Dat kan op verschillende sites en facebook pagina's:

De website en facebook pagina van Freedom Not Frontex NL: http://freedomnotfrontex.nl en https://www.facebook.com/pages/Freedom-Not-Frontex-NL/224807794382817 De internationale website en facebook: http://freedomnotfrontex.noblogs.org/ en https://www.facebook.com/groups/604707289598815/ Facebook documentary: https://www.facebook.com/marchtofreedom2014

Freedom Not Frontex NL.

[ENGLISH]

March 2 Freedom: Join the action week in Brussel, June 20 – 28

As the March 2 Freedom is well on the way and about to cross a border for the second time on Monday May 26 (Germany – France: Saargemünd – Saarbrücken), Freedom Not Frontex NL is preparing for participation in the action week in Brussels. From The Netherlands 26 people took part in the first border crossing to Strasbourg. Four of them, of whom two refugees, have stayed and are currently walking in the march.
The border crossing to Strasbourg was a special experience. A No Border action right there where it is most into place, joined by an estimate of 500 like-minded people. The group existing of refugees and sympathizers, all without ID, crossed the border bawling and cheering. Thát is freedom of movement and thát is what we want!

From The Netherlands Freedom Not Frontex NL organizes transportation to the action week in Brussels that closes the march. It is our intent to go there on June 20 and welcome the march that will arrive in Brussels that day. On June 28 we go back. During the week there will be demonstrations, workshops and actions. On June 26 and 27 there is a EU summit on migration.
The concrete plans for the action week are yet to be completed. As soon as we know things, we will publish it on the website http://freedomnotfrontex.nl and on our facebook page https://www.facebook.com/pages/Freedom-Not-Frontex-NL/224807794382817. Assume that you need to bring a tent and sleeping gear.

Do you want to sign up at this moment?

Do this as soon as you can! Mail to: freedomnotfrontexnl@gmail.com, so we know how much transport we need to arrange. If you want to go a shorter period, for example just the beginning or the end? Let us know. Possibly we can arrange separate transportation to and/or fro for those who can only participate part of the week. Departure will in any case be from Amsterdam.

Costs:

Refugees: for free. Supporters: we ask a donation to help cover the costs. Indicative price: 15 euro. Do you have less but do you want to come, that’s okay. If you can spare more, it is very welcome.

In the meantime, to stay informed about the march?

There are several websites and facebook pages: The website and facebook page of Freedom Not Frontex NL: http://freedomnotfrontex.nl and https://www.facebook.com/pages/Freedom-Not-Frontex-NL/224807794382817 The international website and facebook: http://freedomnotfrontex.noblogs.org/ en https://www.facebook.com/groups/604707289598815/ Facebook documentary: https://www.facebook.com/marchtofreedom2014

Freedom Not Frontex NL.


[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech