Het gelijk van Peter Kwint: ‘ga zelf demonstreren’

Hier kun je discussieren over Het gelijk van Peter Kwint: ‘ga zelf demonstreren’.
Lees het origineel op http://rodelynx.nl/het-gelijk-van-peter-kwint-ga-zelf-demonstreren/

‘Ja maar’, wordt nog al eens tegen een activist gezegd, ‘waarom ga je hier en hier niet voor/tegen demonstreren dan?’ ‘Als je voor Palestina bent, Syrië is veel erger, waarom sta je daarvoor niet op straat?’ ‘Weet je niet dat er een massamoord gaande is in Zuid-Soedan / Myanmar / Somalië / etc / etc ?’ Het is iets dat niet-demonstrerende mensen nogal eens zeggen tegen demonstrerende mensen. Met het idee de hypocrisie of de gebrekkige moraliteit van de activist bloot te leggen. De achterliggende boodschap: wat je doet klopt niet en je prioriteiten zijn niet juist. Met zijn twitterbericht onderstreept Kwint een essentieel punt: activisme wordt niet vóór je gedaan maar doe je zelf. Als jij ergens voor staat, ga jij daarvoor de straat op. Dus als mensen graag aandacht willen vestigen op dit of gene punt, laat ze dan in de eerste plaats zèlf in actie komen.

Het persoonlijke is essentieel. Historisch gezien zijn mensen actief vanwege 1) hun eigen leven en daarmee verbonden 2) in welke wereld ze willen leven. Voor veel burgerlijke commentatoren is activisme daarentegen een moreel spel. Deze opvatting wordt helaas ook gedeeld door een aantal activisten. ‘Activist’ wordt dan gezien als een soort sociale positie, zoals ‘bakker’ dat is. Een bakker bakt brood; een activist ‘komt op voor de mensen’ – en die mensen zijn een groep buiten de activist zelf. Activisme wordt gescheiden van de massa’s en wordt een activiteit van een minderheid. Zo past het ook binnen het concept van arbeidsdeling, en ook politieke arbeidsdeling: we hebben politici voor de politiek, activisten voor de buitenparlementaire politiek, en de rest heeft een klotebaan en hoopt dat die of gene (activist of politicus) daar ooit eens verandering in brengt. Binnen deze moralistische opvatting dienen activisten zelf ook nooit aan de knoppen zitten: daar zitten immers de politici, activisten beïnvloeden hen hooguit met meer gematigde of meer radicale ‘signalen’. Hopelijk. Aan de andere kant van de medaille hebben activisten, op het moment dat ze zich ‘activist’ noemen’, een morele plicht om tegen àlle kwaden in te gaan, met het vuur van een kruisvaardersleger. Aan ‘de bevolking’ is vervolgens de ruimte om zich zonder consequentie uit de spreken over het doen en laten van activisten, zoals ze zich zonder consequentie uitspreken over ‘de politiek’. In navolging van Kwint zeg ik dan: dit hele gebeuren zal ons nergens heen brengen behalve de status quo. De moralistisch opvatting van actief zijn staat onze collectieve zelfbevrijding in de weg.

Zoals gezegd zit er wel een dubbele boodschap in de stellingname van Kwint. Een recente aanleiding hiervoor is de positie van zijn partij in Amsterdam. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen was ik op een bijeenkomst van de SP. Het was louter een goedweershow: wat de SP wel niet voor je kon regelen als ze toch eens in de stadsregering zou komen! En wat had de SP in Amsterdam Noord bewezen sociaal te kunnen bezuinigingen. Ik stelde Kwint deze vraag en parafraseer: ‘Prachtig verhaal. Maar er komen grote bezuinigingen aan richting de gemeenten vanuit de landelijke overheid, bezuinigingen die je dan niet kan tegenhouden. En de gemeente Amsterdam heeft reeds grote tekorten. Als jullie nu in B&W gaat zitten moeten jullie die bezuinigingen gaan uitvoeren. Mijn vraag aan de SP is dan ook deze: gaat de SP het dirty work van Rutte II doen?’ Het antwoord van Peter Kwint, en ik citeer letterlijk: ‘beter als een socialist het doet’.

Mijn broek zakte af. Mijn vraag was overduidelijk een retorische truuk, om de SP te dwingen zich uit te spreken. Peter Kwint was er met open ogen ingestonken. Laurens Ivens, lijsttrekker van de SP, zat twee stoelen naast mij, ogen naar de vloer, rechterhand op het voorhoofd: ‘zo beantwoord je dat toch niet’, zei hij tegen zichzelf. Kwint wilde kennelijk een punt maken en hij ging door op de ingeslagen weg. Ik ook: ‘De SP moet geen bezuinigingen uitvoeren, ze moet niet medeplichtig worden! De SP moet juist het verzet aanvoeren!’ Waarop Kwint reageerde door te stellen dat die bezuinigingen misschien wel helemaal niet doorgingen want ze waren er nog niet door (wat een dwaze retorische truuk) en hij herhaalde: de SP kan veel goed doen, en als dat betekent dat de SP ook het dirty work van Rutte II moest doen, dan moest dat maar.

Kwint is dus niet zomaar een activist die voor zichzelf het recht opeist om zèlf wel even te bepalen waarvoor hij de barricaden opgaat. Hij draagt ook met trots de geuzennaam uitvoerder van het dirty work van Rutte II. Er is veel kritiek op het handelen van de SP in Amsterdam. Zo zal de veryupping doorgaan en kunnen tot wel 43.000 sociale huurwoningen verdwijnen. Kwint is dus èn bondgenoot èn tegenstander. Kritiek op een SP is dan ook niet eenvoudig af te doen met ‘ga dan zelf actievoeren’. Verder heeft een partij zo groot als de SP wel degelijk een verantwoordelijkheid richting hun stemmers. De SP zou het verzet moeten aanvoeren tegen de bezuinigingen. Iets wat ze zelf ook vaak genoeg met veel rumoer hadden aangekondigd. Dat vertikken ze nu al jarenlang, afgezien van eens her en der op een of ter manifestatie verschijnen. Tegen al die mensen die al jaren wachten tot de SP nu eens z’n beloftes van verzet gaat inlossen zegt Kwint nu: ‘gaat het lekker zelf doen’.

Zegt Kwint dan: wij gaan, ondanks dat we het vaak aangekondigd hebben, het verzet niet aanvoeren, we hebben het te druk met bezuinigingen?


SP

De rol van de SP is me volledig duidelijk geworden.
Ik heb veel respect voor een ieder die de SP nader beschouwt.
Nadat eerder al de PvdA door de mand is gevallen,
is het nu de beurt aan de SP.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech