Oproep tot het plegen van strafbare feiten

Hier kun je discussieren over Oproep tot het plegen van strafbare feiten.
Bij deze roep ik eenieder die zich actief verzet tegen het huidige asielbeleid en de racistische en mensonterende gevolgen daarvan op om...

... Fred & Co. onder het voorwendsel dat deze 'aan het signalement voldoen' onophoudelijk te dwingen zich te identificeren, bij voorkeur op verbaal agressieve toon om dan vervolgens het eventueel getoonde identificatiedocument als 'vals' te bestempelen;
... Fred & Co. middels iedere denkbare handeling uit te sluiten van een adequate levensstandaard, met name waar het onderdak, kleding en voeding betreft en Fred & Co. deze drie dan ook voortdurend af te nemen;
... Fred & Co. te dwingen zich enige jaren op te houden in een gedeelde kamer (vier personen per negen vierkante meter), alwaar zij geen enkele activiteit mogen ontplooien behoudens het ontwikkelen van ernstige psychische problematiek, zulks in afwachting van een onduidelijke beslissing die toch niet komt;
... op grond van een vermoeden van een verblijf ergens van Fred en Co. deze ruimte, al dan niet prive, binnen te vallen, te doorzoeken en willekeurig persoonlijke bezittingen mee te nemen, dit bij voorkeur vergezeld van fysiek geweld;
... Fred & Co te ontvoeren en op te sluiten in een cel van twee bij drie meter, voor een maximale duur van achttien maanden en daarbij nooit te zeggen hoelang deze opsluiting precies zal duren, vervolgens Fred & Co. weer vrij te laten en ze binnen afzienbare tijd wederom te ontvoeren en op te sluiten voor een nieuwe periode van maximaal achttien maanden;
... Fred & Co. tijdens deze periode(s) van opsluiting slechts te voorzien van kwalitatief uitermate slecht voedsel en zulks in hoeveelheden die niet voldoen aan de dagelijkse behoefte, alsmede Fred & Co tijdens voornoemde periode(s) in geval van medische problemen uitsluitend paracetamol te verstrekken, ongeacht de aard van de medische klachten;
... Fred & Co. bij een eventuele weigering van bovengenoemd voedsel voor een periode van maximaal twee weken (herhaling is mogelijk) op te sluiten in een kleinere cel, zonder daglicht maar met ononderbroken TL-belichting, enkele graden onder kamertemperatuur en er daarbij zorg voor te dragen dat Fred & Co ontdaan zijn van eigen kleding en alleen een papieren overal dragen;
... Fred & Co. tijdens voornoemde periode(s) van opsluiting bij (het vermoeden van) psychische problemen 's nachts ieder uur te wekken;
... Fred & Co. tijdens voornoemde periode(s) van opsluiting bij (het vermoeden van) iedere vorm van protest te mishandelen middels schoppen en/of (stok)slagen, uit te voeren door een team van ten minste tien mensen tegelijk en ze tevens regelmatig te fouilleren en te visiteren, al dan niet met fysieke dwang;
... Fred & Co. te deporteren naar landen waar het, gezien internationale rapportage, bijzonder aannemelijk is dat zij worden blootgesteld aan gevaar voor eigen leven door oorlog, geweld en/of armoede en tijdens de deportatie gebruik te maken van body-cuffs, tiewraps, maskers, bedreiging, fysiek geweld en/of zware sedatieven - dit alles bij voorkeur met gebruikmaking van onwettig verkregen uitzettingspapieren.

Tot slot:

Edelachtbaren,

Ik nodig het Hof van harte uit om mij naar aanleiding van bovenstaande tekst op grond van artikel 131 te veroordelen voor opruiing. Het lijken mij namelijk allemaal stuk voor stuk strafbare feiten waartoe ik oproep, die bovendien een bijzonder ontwrichtend effect zouden kunnen hebben op de samenleving. Niet alleen het plegen van bovengenoemde feiten die allen schendingen van de Rechten van de Mens zijn, maar ook het oproepen daartoe in de media - zoals ik nu doe in de vrije media en Fred & Co. regelmatig doen in de overige media - dient dan ook met straffe hand bestreden te worden.

In afwachting van uw uitspraak,

Met vriendelijke groet,
Dhjana


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Herkenning engagement Dhjana/Het asielbeleid is strafbaar

OPROEP TOT HET PLEGEN VAN STRAFBARE FEITEN/
HET ASIELBELEID IS INHUMAAN, MISDADIG EN STRAFBAAR

ALS ONRECHT RECHT WORDT, IS VERZET EEN PLICHT

Geachte lezers,

Los van het feit, of ik de oproep van Dhjana mijn oproep zou zijn,
ik herken en ondersteun haar engagement tegenover de vluchtelingen,
omdat het het mijne is.
Omdat het het engagement van iedereen zou moeten zijn,
die geeft om elementaire en gelijke rechten van iedereen, ongeacht afkomst,
geaardheid, politieke en religieuze overtuiging of land van herkomst.
Enzovoorts.

Vluchtelingen worden door het Nederlandse en Europese asielbeleid
[maar ook in tal van andere landen in de wereld] schandalig behandeld.
Alsof het geen mensen zijn
Ik ga hier geen opsomming geven, maar enkele voorbeelden

ZIEK/WAT JAMMER NOU/NONE OF OUR BUSINESS

Als een Nederlander [iemand met de Ned nationaliteit
en/of juiste Ned papieren, meaning] ernstig ziek is, wordt
hij/zij in een ziekenhuis opgenomen en behandeld.
Punt

Een uitgeprocedeerde asielzoeker kan wat Teeven en Co betreft,
naar de maan lopen.
Tenzij wordt verwacht ''dat hij binnen drie maanden overlijdt''
wordt hij/zij gewoon uitgezet.
Wat er daarna van hem/haar wordt, zal Teeven en co een zorg zijn.

UITGEPROCEDEERD?/TAKE YOUR CHANCES ON THE STREET

Als iemand uitgeprocedeerd is, maar niet terug kan, moet hij/zij
maar zien op straat te overleven.
Naar elementaire basisbehoeften of een dak boven je
hoofd kun je fluiten, ook al heeft de Europese Commissie
voor Sociale Rechten besloten, dat Nederland deze wel moet verstrekken

VREEMDELINGENDETENTIE/ RECHTELOOS

Beland je in vreemdelingendetentie, is er sprake van de facto
rechteloosheid en administratieve detentie, vanwege de onzekere
duur en omdat er geen aanklacht aan vooraf is gegaan.

Hoe kan dat ook anders.
Er is toch geen strafbaar feit gepleegd?

De detentieomstandigheden zijn slechter dan die van een ''gewone''
gevangenis en bovendien zonder gepleegd strafbaar feit.
Welke Nederlander zit er nu vast, zonder gepleegd strafbaar feit
of verdachtstelling?

En dan heb ik het nog niet eens gehad over uitzetting naar onveilige
en/of oorlogsgebieden, de trauma's die vluchtelingen oplopen
door de moordende onzekerheid hier [mag ik blijven of niet]
en in vreemdelingendetentie.
De angst, van de straat [of thuis] worden opgehaald door
de vreemdelingenpolitie.
De zelfmoorden, uit angst voor dreigende uitzetting
[Dolmatov, Kambiz Roustayi]

Niet vreemd, dat Dhjana de dingen eens omdraait en zegt

Wat nou, als dat Teeven en anderen gebeurt?

Laten we ons op het echt misdadige, het beleid, focussen
en iedereen zijn eigen wijze om hiermee om te gaan, laten.

In dat licht moet de oproep van Dhjana ook gelezen worden.

Aan iedereen, wat hij/zij daarmee wil doen

Zie voor achtergronden ''beleid'' ook

http://www.astridessed.nl/ activiste-ontloopt-celstraf- voor-opruiingopruiing-als- daad-van-verzet/

http://www.astridessed.nl/ activisten-bekladden- rotterdamse-gebouwenrevealing- a-crime-is-no-crime/

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech