Stem Niet, Denk Zelf!

Hier kun je discussieren over Stem Niet, Denk Zelf!.
De posters hebben de teksten: "Als verkiezingen echt wat zouden uitmaken dan waren ze allang verboden!", "Stem niet, Denk zelf!", "Geef angst & haat geen stem" en de 'verboden' tekst van Joke Kaviaar waar ze mogelijk enkele maanden gevangenisstraf voor kan krijgen.

Hiermee willen we mensen bewegen om niet te gaan stemmen en ze inspireren om ook in aktie te komen voor een Anarchistische wereld.

Anarchisten Utreg.


Ik vind: echte anarchisten

Ik vind: echte anarchisten stemmen taktisch SP.

Ik vind van niet, om de

Ik vind van niet, om de volgende redenen:

- principieel gezien valideer je door te stemmen het systeem van parlementaire democratie. Maar ook taktisch gezien, want je houdt hiermee het parlementeaire stelsel langer stabiel, en het ogenschijnlijke draagvlak in de samenleving blijft groter overkomen dan het daadwerkelijk is. Zelfs door blanco te stemmen doe je dit, blanco stemmers worden meegenomen in het opkomstprecentage,

- taktisch gezien is er nog een reden om niet 'taktisch links te stemmen'. Je houdt hiermee een mildere vorm van het huidige onderdrukkende systeem in stand, een mildere vorm waar de scherpe randjes er van af zijn, en het volk een beetje gesust wordt. Genoeg geld krijgt om niet te gaan klagen/in opstand te komen, maar niet genoeg om mensen tijd voor zelforganisatie te geven, er is een constante werkdruk. Eigenlijk gewoon het aloude brood en spelen. Een rechtse regering zorgt inderdaad voor heel nadelige omstandigheden, maar zet daardoor de boel wel op scherp, een samenleving polariseert, en het verzet neemt daarmee toe.

Er is dus wel degelijk een probleem met links stemmen, het zou zelfs voordeliger kunnen zijn om, als je dan strategisch gaat stemmen, juist in te zetten op rechts stemmen... ;)

Hallo, Door te stemmen geef

Hallo,

Door te stemmen geef je niemand gelijk je zorgt er hoogstens voor dat je anarchistische wereld niet helemaal wordt gemold en onmogelijk gemaakt door de rechtse belangen alleen moet je wel die linkse partij op zijn of haar politiek rechtelijke verantwoordelijkheid wijzen ten opzichte van de achterban.
Dat kan dus elke burger doen!!

Wel een naieve blik op de

Wel een naieve blik op de rechterlijke verantwoordelijkheid van een partij. Een partij is er om de staat te dienen, en de staat is niet neutraal, de staat is een instrument in de klassestrijd en een instrument voor de heersende klasse.

Om Adam Smith, liberaal econoom die populair is bij rechts en waarvan Thatcher altijd zogenaamd een boek bijdroeg, te citeren:
"Laws and government may be considered in this, and indeed in every case, as a combination of the rich to opress the poor, and preserve to themselves the inequality of the goods which would otherwise be soon destroyed by the attacks of the poor, who if not hindered by the government would soon reduce the others to an equality with themselves by open violence".

Iedere politieke partij dient de staat, de staat dient de kapitalisten, dus ik stem niet!

Haha

Welke anarchistische wereld? Die van de in de intensieve menshouderij gehouden systeemslaaf? Slaap lekker verder.

'zorgt er hoogstens voor dat

'zorgt er hoogstens voor dat je anarchistische wereld niet helemaal wordt gemold'

welke anarchistische wereld?

De westerse wereld mag van mij zo snel mogelijk gemold worden, ik hoef geen mildere vorm van een systeem dat is gebaseerd op uitbuiting en onderdrukking, en zonder uitbuiting en onderdrukking ook niet zou functioneren of kunnen bestaan. hervorming van het huidige systeem, of een minder erge variant van het huidige systeem is, zoals ik dus in mijn vorige post argumenteerde, mijns inziens dus helemaal niet strategisch een slimme weg.

Niet een persoon of partij persoonlijk nee, maar je valideert er wel degelijk het partijpolitieke systeem van de parlementaire democratie mee, je doet immers mee. En door je stem te geven geef je die partij het fiat om namens jou te spreken, en namens jou deals te sluiten met andere partijen, consessie te doen of niet. Je geeft dus alles uit handen. (inclusief het recht om te zeiken op de politiek, je hebt er immers zelf aan bijgedragen, en dat ze hun beloftes niet nakomen, water bij de wijn doen en compromissen moeten sluiten (een soort ruilhandel in stukken beleid die elke partij mag leveren) namens jou, zonder dat je daar invloed op uit kan oefenen naast 1 keer in de vier jaar een hokje inkleuren... zeiken op de politiek is dus geheel voorbehouden aan niet-stemmende anarchisten... :p )

Als stemmen echt invloed op iets had gehad hadden ze het al lang verboden...

Stem niet, denk en doe zelf!
Dat kan iedere burger!

PvdD is een stuk logischer,

PvdD is een stuk logischer, die zijn bovendien ook echt links (SP is voor economische groei).

Overigens is het vrij stupide om niet te stemmen... want dat kan niet. Als je geen stem uitbrengt stem je in feite op alle partijen.

Niet-stemmers zijn eigenlijk gewoon pacifisten.

Flauwekul..

..die laatste twee opmerkingen. Stemmen is legitimeren van een niet door jezelf vormgegeven, beperkend en onderdrukkend systeem. Niet stemmen is niet-legitimeren.

Het heeft i.i.g. zeker niets met anarchisme maken, maar ga gerust je stempas inwisselen voor pseudo-vrijheid. Misschien geeft het een gevoel van participatie. Net echt.

Re: Stem Niet, Denk Zelf!

Wat een rare slogan, 'Stem niet, denk zelf', alsof mensen die stemmen niet nadenken. Is een slogan als 'Stem niet, handel zelf' niet toepasselijker?

zou ik toch gaan voor 'stem

zou ik toch gaan voor 'stem niet, doe 't zelf'. bekt toch lekkerder

:: IIKK SSTTEEMM EENN BBEENN BBAASSIISSDDEEMMOOCCRRAATT ::

Alledaagse keuzes hebben politieke overwegingen. De anarchistische beweging in Nederland is grotendeels liberaal en niet militant. Als je beweert anarchist te zijn is dat naar mijn mening geen anti-these maar een initiatief van onderaf, die je samen ontwikkelt op het gebied van samenwonen en -werken. Zodra je voor open grenzen pleit voel je meteen de consequentie om solidariteit te ontwikkelen met bijvoorbeeld 'mensen zonder papieren'. Als je tegen kapitalisme bent steun je werkprojecten die zonodig geld kosten en daarvoor ga je misschien wel geld verdienen om het mogelijk te kunnen maken. Ben je geen homofoob en sexist dan zijn er sociaal en emotioneel anti-autoritaire omgangsvormen die doorgaans niet als vanzelfsprekend worden ervaren. Anarchisme is een sociale strijd. Het stemmen kan soms gunstig uitwerken als je weet op wie en dat je concreet probeert samen te werken met de parlementariërs om directe democratie te bevorderen. Directe actie is nodig en soms brandt er een politie auto en zijn er rellen nodig voor meer inspraak in de bestuurlijke macht. In de locale verkiezingen kan je anarchistische samenwerkingsverbanden ontdekken, zodra je actief deelneemt. Ik stem en ben basisdemocraat!

Stop de sloop van de maatschappij sloop de strafstaat

Uit een bij het huisvuil gevonden vvd-leus je kent hem vast wel die versie van straf wie dat verdient.
Ze hadden dat vuige haat spul beter allemaal bij het huisvuil kunnen doen.

Dit weten we allemaal als het goed is:

Telefoon en internet getapt bij iedereen zonder duidelijk aanwijsbare rede.
Nieuwe anti-vluchtelingenwetten met bijbehorende mensenrechtenschendingen.
Het hele leven moet gecontroleerd worden. (id-bewijs en meer)
De staat vertrouwd haar eigen burgers niet meer.
Doorgeschoten veiligheidswaanzin allerlei technieken van opsporing die miljarden kosten
en die hooguit een handje vol terroristen opleverde en een hoop rotzooi voor de
bevolking wiens rechten aangetast worden.
Enz.

STRAF WIE STRAF VERDIENT, STRAF DE STRAFSTAAT BLIJF THUIS!

De slogan is inderdaad niet

De slogan is inderdaad niet de sterkste. Kun je er niet beter:
"Stemt niet (alleen)! Doe iets!"
"Maak je droom nu al werkelijkheid, wacht niet op poltici"
"Jouw stem verdrinkt tussen die van anderen, je acties niet"
"toppunt van geduld: de politiek de misstanden laten oplossen"

Ik denk dat ipv mensen aan te sporen niet te stemmen, maar na te denken, Je ze beter aan het nadenken kan zetten door het ze te laten zien. Stemmen moet zinloos voelen, dan komt er actie. Of iemand wel of niet stemt lijkt me dan irrelevant. Stemmen wordt dan wat het is: een leeg ritueel.

Overigens lijkt het mij een gevaarlijke ontwikkeling dat veel mensen (die ons: de alternatieve/anarchistische/autonome/antifascisten, geen warm hart toedragen) dat gevoel nu al hebben. Voor hen is stemmen al zinloos. Waar ze vroeger dom gingen stemmen, komen ze er nu achter dat dat nauwelijks zin heeft. Eén man, een vuige machtswellusteling, speelt daar handig op in. Met een beetje pech hebben we binnenkort "burgerwachten" van het kaliber SA. Hoe minder mensen er op die kerel stemmen, hoe beter. Als ze daarvoor op een andere partij stemmen, des te beter. We hebben in Nederland de politieke infrastructuur niet om een front te vormen tegen fascisten, zodra ze mainstream worden.

Anarchisme is zo een krachtige stroming omdat het terecht veel problemen aankaart als systeemkritiek, maar een beetje realisme is wel op zijn plek. kritiek op stemmen is terecht, maar ik denk dat er grotere problemen zijn.

stemmen is legitimeren

stemmen is legitimeren

@Joop

Dus als ik het goed begrijp raad je mij aan om op vvd/cda/pvv te stemmen? "hoe rechtser, hoe beter?" Dit alles met als doel 'extreem'-rechts aan de macht te helpen waardoor het volk zien zal dat ze belazerd wordt en hier tegen in opstand zal komen?
Mijn vraag is: zal deze opstand komen voordat 'links' systematisch is 'kaltgestelt' of daarna... ?
... Ik ben het dus niet eens met deze gedachtegang.

grt.

ik raadt niemand wat aan

ik raadt niemand wat aan, ik stel de stelling ter discussie dat een 'echte' anarchist (strategisch) links zou stemmen.

Ik stem niet, bewust, juist wegens mijn anarchistische idealen, zoals ik al zei, ik ga een systeem waar ik niet achter sta niet legitimeren en mogelijk langer in stand houden.

Verder geloof ik ook helemaal niet dat stemmen echt iets veranderd, je geeft door te stemmen je fiat aan een partij die mogelijk dan mag gaan handelen met andere partijen op welke fronten ze links of rechts beleid maken.

Links of rechts beleid dat van bovenaf, gecentraliseerd wordt opgelegd.
Daar doe ik simpelweg niet aan mee, als stemmen echte verandering zou brengen zouen ze het al hebben verboden.

Ten tweede stel ik het idee dat strategisch stemmen links stemmen zou zijn ter discussie, en hierin neem ik geen stelling, maar ik torn aan het idee dat het links zou moeten zijn, en stel argumenten voor die voor rechts stemmen zouden pleiten. Ik heb de wijsheid niet in pacht, ik weet niet hoe dingen uit zouden pakken, toch heb ik het idee dat een verzachting van de nare werkelijkheid, dat deze parlementaire, neoliberale, pseudodemocratie alleen kan bestaan op grond van onderdrukking en uitbuiting, ons niet dichter bij revolutie brengt.

Voelt aan als een nare pussende etterende wond met de mantel der liefde bedekken en de echte problemen niet bij de wortel willen aanpakken. En ik denk dat dan de zachte heelmeester, stinkende wonden analogie hier ook op gaat.

Verder weet ik het ook niet, maar stemmen, pfff, ik lever mn stembiljet wel in bij de molli, krijg ik er een gratis biertje voor. (stembiljetten worden in de molli overigens verbrand, niet stiekem gebruikt om uit jou naam te stemmen... ;)

yep

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech