Over het weigeren van 'arbeid' in de bajes

Hier kun je discussieren over Over het weigeren van 'arbeid' in de bajes.
Het bleef enige tijd onduidelijk: is werk in afdeling 3 van de vrouwenbajes in ter Peel nu verplicht of niet? Feitelijk doet het er weinig toe. Ik werk niet voor de staat. En als het verplicht is, dan is dat reden te meer om deze uitbuiting te weigeren!

Dat laatste zei ik ook tegen de directrice van wat veel vrouwen, die de Nederlandse bajessen met elkaar kunnen vergelijken, noemen: “de beste vrouwenbajes”. Ze vergeten echter één ding: regels zijn ook hier: regels, en bevel is ook hier: bevel. En een cel is een cel is een cel is een...

De vrouwen hier konden mij een paar dagen geleden niet vertellen wat ze eigenlijk moeten maken tijdens het werk. Op de vraag van hen aan 'piwi's' voor welk bedrijf er wordt geproduceerd, komt het antwoord dat “dit niet bekend is”. Zo kunnen de uitbuiters van gevangenen hun gang gaan!

Nu had ik de directrice een heel betoog kunnen voorleggen over de reden van mijn werkweigering, maar dat leek me tijdverspilling, parels voor de zwijnen... Jaja, ik heb 'rapport' en kom maar op met die straf dan. En nee, ik geef géén hand, en dat ga ik ook niet verder uitleggen. Standaardstraf: “drie dagen uitsluiting van alle activiteiten.” Niet dat dit er zo veel zijn, want hoewel deze afdeling officieel een gevangenisregime heeft ( waaronder ook werkplicht valt), (1) zijn de 'activiteiten' op weekbasis: totaal = 6 uur 'recreatie', 1 uur luchten per dag, 2 x 45 min. sport en 1 x 45 min. naar de bieb. Oja, om de week mag je naar de kerk. Volgens mij is dit één van de nieuwe regimes voor 'arrestanten' van Teeven: 'sober'. Hier zitten veel vrouwen voor boetes, met name gijzeling wet Mulder (verkeersboetes) of gijzeling schadeclaims/ schulden.

Nee, ik werk niet voor justitie. Ik werk niet voor bedrijven die van dit werk hier profiteren. Ik doe dit nú niet en zal dit ook niet doen als ik hier langer zou zitten dan deze 10 dagen.

Het gaat er niet om of het werk zwaar is of niet. Het heeft niets te maken met het gezelschap van de andere vrouwen. Feitelijk trof ik hier een groep vrouwen op de afdeling die lol maakt met elkaar en een huilende vrouw troost, vrouwen die dingen weggeven die ze niet nodig hebben. Nee, hun gezelschap zou me juist kunnen verleiden om wel te gaan werken, ware het niet dat ik dat eenvoudigweg vertik. Deze weigering heb ik aan hen wèl uitgelegd. "Eigenlijk heb je wel gelijk”, zeiden degenen die ik erover sprak. Maar zij gaan wèl. Dit is hoe het systeem werkt: Sluit mensen op in een cel en ze zullen álles aangrijpen om daar even uit te kunnen. Over het werk zeggen ze hetzelfde als over alle andere 'activiteiten': “Is toch gezellig?” Mensen hebben nu eenmaal behoefte aan gezelschap. De bajes reguleert dast gezelschap. Hier wordt bepaald wannéér, hoe lang, hoe vaak, en onder welke voorwaarden je in gezelschap mag verkeren en het afnemen van dat gezelschap is het drukmiddel waarmee alles kan worden afgedwongen met een wir-war aan regels die soms duidelijk zijn, maar vaak ook onduidelijk.. En hoe vriendelijk dat bajessysteem zich ook probeert voor te doen, van enige vorm van zelfbeschikking is geen sprake, het is alleen de illusie die in stand wordt gehouden, de illusie dat je iets te kiezen of te beslissen hebt.

Feitelijk zijn we hier allemaal een speelbal van bewakers, 'piwi's' en directie. We kunnen ons aan deze omgeving niet onttrekken. Aan de dwang om te werken onttrek ik me wèl, ik hoef slechts 'nee' te zeggen. Dat op deze weigering sancties staan, die vermoedelijk in lengte en ernst zullen toenemen indien deze weigering langer moet worden volgehouden ( met 'moeten' bedoel ik: indien ik tot langer verblijf zou worden gedwongen), ligt in het verlengde van de sancties die in de buitenwereld staan om orders op te volgen.

Eerst was er de order om de actie in de gemeenteraadszaal van Soest te beëindigen, hetgeen wijn weigerden zolang de gemeente Soest een vergunning voor de nieuwbouw van kamp Zeist handhaafde. En zolang er grenzen bestaan, en centra bestaan om mensen zonder papierennn in op te sluiten, zullen we door actie druk blijven uitoefenen om die praktijk te beëindigen. Toen volgde de veroordeling voor deze actie. We zouden een werkstraf moeten doen. Deze beschouw ik als dwangarbeid en heb ik geweigerd te doen. Overigens hebben meer mensen deze geweigerd: die moeten ook allemaal tien dagen 'zitten', of hebben dat al gehad. Zo kwam ik dus op deze pek, waar men op zeker moment de deur open doet en enkel zegt: “arbeid”, alsof dat vanzelfsprekend is.

Welke bedrijven zijn dit toch, die daarvan profiteren? In de 'wandelgangen' hoor ik wel wat namen voorbijkomen: Action, Wibra, Halfords. Dat verklaart waarom ze zo (relatief) goedkoop zijn. De 'arbeid' hier wordt betaald” met zo ongeveer 12,50 per week( dat is voor zo'n 3,5 uur per dag). Wie profiteert daarvan? DE bedrijven en zogenaamd de 'consument' die wij allen geacht worden te zijn. Ook hierbinnen, waar de prijs voor zoiets als bananen bijna 3 euro per kilo ! is. Laag loon. Hoge prijzen. De bajes is in vele facetten een vergrote gecondenseerde afspiegeling van de maatschappij 'buiten'.

Ik had dit alles tegen de directrice kunnen zeggen ja. Dan had ik een discussie moeten aangaan met een vertegenwoordiger van de Nederlandse neoliberale strafstaat die dan met de bekende systeembeschermende 'argumenten 'zou zijn gekomen.

“Maar je krijgt hier kost en inwoning”

... Alsof ik daarvoor gekozen heb. Alsof iemand hier daarvoor gekozen heeft!

... en wat voor een 'kost'! Karig en minimaal en smakeloos voedsel zul je bedoelen!

... en wát voor inwoning! We beschikken niet over sleutels! We hebben 'buiten' een eigen huis achtergelaten waarvoor huur moet worden betaald! Mensen raken daarvoor inkomsten kwijt omdat ze hier zitten in deze zinloze strafexercitie die mensen nóg verder de grond en de schulden intrapt!

En dan zouden wij genoegen moeten nemen met deze dwangarbeid, voor een fooi om een telefoonkaart van te kopen die zo op is ('Dankuwel', ...), en verse groente en fruit tegen afzet-prijzen!

Ik weiger! Nu en ook in de toekomst!

NOTABENE! Teeven en zijn ministerie van 'veiligheid en justitie' hebben plannen on gevangenen te laten betalen voor hun 'inwoning'. Zulks staat in het regeerakkoord en óók in de begroting van het ministerie: 12,50 per dag. Ik noem dat: 'celhuur', en dat is net zo veel per dag als je hier kunt 'verdienen' per week!

Sloop de bajes!

Noot (1): over het algemeen is gevangenisregime: hele dag deur open.

Joke Kaviaar, 27 november 2013


"And every friend locked up

"And every friend locked up or raided, it's reason enough to go all in, to raise the stakes, to call the bluff. To burn all the world down for the sake of the ash. For the things that we've got coming through the storm of gasoline and broken glass." -- Pat "the bunny" Schneeweis

Niet werken voor de staat,

Niet werken voor de staat, maar wel bij de zelfde staat je handje ophouden.

wow such analysis of

wow such analysis of power

from now on I'll try to avoid walking on roads because the government made roads and fuck the system

De staat

Het lijkt me wel juist even te vermelden of je een uitkering heb of heeft gehad tijdens de tijd dat jij jezelf als activist heb neergezet.
Graag een antwoord in deze !

Het zou nml je artikel waar ik het helemaal mee eens ben volledig onderuit halen.
Graag dan ook wat meer duidelijkheid hier over al was het alleen maar om de trollen onderuit te halen.

Je anarchistische idealen

Je anarchistische idealen laten subsidieeren door de staat lijkt me een tegenstelling die niet op gaat.
Het gaat dus om de tijd dat je niet in een bajes rond loopt te hangen.

Een eerlijk antwoord dus en mocht je geen uitkering ontvangen vraag ik me af hoe je overleefd in een maatschappij die zo aan geld verbonden is.
Ik wil graag wat leren, weet je !

Ik ben nml zelf ook activist maar werk me helemaal de tering om alles een beetje rond te krijgen om daarnaast de overgebleven tijd in te vullen met acties die net iets meer doen dan alleen maar een grote bek hebben tegen alles en iedereen.

Graag ook even vermelden of

Graag ook even vermelden of jij ooit in de gevangenis hebt gezeten en daar werk hebt geweigerd. Zo niet, dan lijkt je reactie me totaal overbodig...

Jazeker,meerdere malen met

Jazeker,meerdere malen met het gevangenisregime kennis mogen maken en nooit een hand uitgestoken voor ze.
Wel heb ik de directie en gedetineerden er op gewezen dat er betere alternatieven waren voor die misselijkmakende slavenarbeid.
Binnen een dag werd ik overgeplaatst waarna het hele verhaal weer opnieuw begon.
Vertel ook even gelijk waarom dit wil weten want het heeft niets met de vraag naar JK te maken.

Jammer dat de vraag of Joke haar activiteiten uit de staatsruif bekostigd niet beantwoord word door haar !
Toch niet geheel onbelangrijk als je leest waar zij voor staat !

Zo kan het ook.

Onmiddellijk nadat hij sheriff was geworden, werden er drastische veranderingen doorgevoerd. Zo werd er bezuinigd op het budget van de gevangenissen. Voortaan moesten gevangenen het doen met roze kleding en werd hen de toegang tot koffie, pornografie en televisie ontzegd. Hij opende het zogenoemde Tent city waar gevangenen in 60 jaar oude tenten moesten slapen en nauwelijks meer eten kregen. Ook moesten zij zorgen voor hun eigen stroom, die zij konden opwekken door op hometrainers te fietsen. Ook werden er programma's opgezet om gevangenen taken buiten de gevangenis te laten doen, variërend van het schoonhouden van de wegen, tot het schilderen van stoepen, dat volgens Arpaio de belastingbetaler miljoenen dollars bespaart.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joe_Arpaio

uitkering gezeik

ik vind het uitermate slim om de vijand zijn/haar eigen geld tegen zich te gebruiken dus uitkering geen probleem maar slim trek het geld eruit en de staat heefd minder macht enne die trollen die nu iemand achter tralies zit wel durven slaan met de denkbeeldige stok die ze denken te bezitten alsof ze de waarheid in pacht hebben zijn zwak laag en ondermijnen de hele beweging vroeger gingen deze mensen tegen de muur gelukkig gebeurd dat nu niet meer maar zulke lage reacties laten me weleens in gedachten ..................... afdwalen mischien zijn het wel de provocatuers van de staat maar dan nu in het digitale tijdperk ook online te vinden verdekt als iemand die doet alsof hij/zij de beweging vertegenwoordigd ik heb een boodschap voor je ik heb zelf een mond en zelf een mening dus laat me die lekker zelf verwoorden en leg mij of anderen geen woorden in de mond !

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. stfu.

"ik heb zelf een mond en zelf

"ik heb zelf een mond en zelf een mening dus laat me die lekker zelf verwoorden"

Stoere woorden voor iemand die een andere mening niet wil respecteren. En zoals al eerder op je gereutel "ondermijnen de hele beweging vroeger gingen deze mensen tegen de muur" geantwoord:

iemand die geld aanneemt van de "vijand" werd vroeger tegen de muur gezet, gelukkig gebeurt dat nu niet meer.

Ook het hele gescherm met "de beweging" alsof jij die dus wel even zal vertegenwoordigen. Dacht ook eigenlijk dat het hele anarchistische denken juist tegen een beweging was ?

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech