Secularisatie dienstbaar aan Blijde Boodschap.

Hier kun je discussieren over Secularisatie dienstbaar aan Blijde Boodschap..
In zijn inaugurele rede als bijzonder hoogleraar secularisatiestudies in Groningen afgelopen dinsdag (24 september), roept Herman Paul de vraag op of ‘het theologisch wel verantwoord is om van secularisatie te spreken’. Een cruciale vraag die met een volmondig “JA!” beantwoord dient te worden. Daarbij ga ik ervan uit dat de sleutel voor het waarmaken van ‘het’ heil, dat elke godsdienst zijn aanhangers voorhoudt, in secularisatie besloten ligt. Dit impliceert dat secularisatie niets van doen heeft met het verloren gaan van geloof, en de daarmee gepaard gaande angsten en aversies. Integendeel, onze geseculariseerde tijdgeest verwijst juist níet naar een afzetten tegen, maar juist naar de vervolmaking van ‘het’ geloof en het daarmee gepaard gaande heil, de immer en alom beoogde wereldvrede.

Als gevolg daarvan is de taak van onze tijd op te vatten als het in goede banen leiden van de onpersoonlijke (want alomvattende) tijdgeest, in het belang van het algemeen: “De rechtvaardige mondiale samenleving, waar de VN symbool voor staat”.

Om die bijdetijdse mondiale taak wereldwijd handen en voeten te geven, zullen wij niet bij kerk of staat moeten aankloppen, maar bij de overkoepelende VN. De moeilijkheid is alleen dat voor de realisatie van die klop op de mondiale VN-deur, medewerking van zowel kerk als staat - dus van de gevestigde geestelijke én wereldlijke orde - onontbeerlijk is. En die onontbeerlijke medewerking is door geen macht ter wereld af te dwingen, alle mooie woorden en bijzondere intenties van onze seculiere en reguliere hoogwaardigheidsbekleders c.q. machthebbers ten spijt.


Wouter, ga je inschrijven op

Wouter, ga je inschrijven op een datingsite.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech