Kleine picketline tegen biometrie in ID-bewijs

Hier kun je discussieren over Kleine picketline tegen biometrie in ID-bewijs.
Woensdagmiddag 18 september werd door de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor een ID-bewijs zonder vingerafdrukken behandeld. Op het Plein was een kleine picketline.

In april 2011 beloofde de minister van Binnenlandse Zaken, toen de heer Donner, dat er 'snel' een ID-bewijs zonder vingerafdrukken zou komen, nadat gebleken was dat het systeem niet goed werkte omdat bij een steekproef in Roermond in ruim 20 procent van de gevallen de vingerafdrukken niet herkend werden. Als het wetsvoorstel wat nu behandeld is aangenomen wordt zal er op zijn vroegst in 2014 een ID-bewijs zonder vingerafdrukken zijn. Dit dus drie jaar na de belofte dat het er snel zou komen! Dat er een vingerafdrukvrij ID-bewijs lijkt te gaan komen is op zich een goede zaak, maar vingerafdrukken zijn niet het ENIGE probleem met het huidige paspoort en ID-bewijs. Het inscannen van de pasfoto is een zelfs nog groter probleem, dit in combinatie met de opslag van de gegevens in een electronische database en in een RFID-chip op het document zelf.

Picketline
Het protest was een initiatief van een vingerafdrukweigeraar die lid is van burgerrechten vereniging Vrijbit. https://www.vrijbit.nl/ Ik ben zelf vingerafdrukweigeraar en lid van Vrijbit en had daarom een mail ontvangen waaruit ik ten onrechte had begrepen dat Vrijbit een protest organiseerde. Maar toen ik rond 14:00 uur aankwam bleek dat er naast de initiatiefnemer maar één andere weigeraar was komen opdagen. Verder werd mij uitgelegd dat het protest niet was aangemeld bij de gemeente en dat ik als ik wilde demonstreren zelf een eenpersoonsdemonstratie moest houden zoals de twee reeds aanwezige leden dat ook deden, al vanaf 12:00 uur. Het kwam er dus op neer dat we om problemen met de politie te voorkomen een bepaalde afstand van elkaar moesten houden. Welke afstand dat precies was was me niet duidelijk, en omdat er de hele tijd agenten langskwamen of in de buurt waren voelde ik me daardoor niet bepaald op mijn gemak. Ik hield dus mijn eigen eenpersoonsdemonstratie. Ik had wat kritiek op het omstanderspamflet en had ook niet zo'n zin om pamfletten uit te delen. Gelukkig was er een poster beschikbaar die ik kon tonen met de tekst "geen foto's en vingerafdrukken van onschuldige burgers in politieregisters". Deze leuze geeft wel goed aan waar het in de kern van de zaak om gaat maar is helaas m.i. toch niet helemaal precies want het gaat er niet om dat de biometrische gegevens voor ID-bewijzen in een computer van de politie bewaard zouden worden (zoals de gegevens van verdachten en veroordeelden), maar dat de politie de gegevens van de bevolkingsadministratie mag gebruiken en doorzoeken. Het is nog niet zo ver, maar de situatie ontwikkelt zich in de richting waarbij de vingerafdrukken of gezichtsscans van ALLE burgers (automatisch) doorzocht gaan worden om bijvoorbeeld een anonieme verdachte (als er een vingerafdruk of beeldmateriaal is) te identificeren. Technisch is het zelfs mogelijk om in real time IEDEREEN te identificeren die door een camera wordt gezien. Ik gruw van deze controlestaat en was dus blij dat ik een tegengeluid, hoe klein het ook was, kon laten horen.

Een van de demonstranten ging rond 15 uur naar binnen om het debat mee te maken. Ondertussen gingen buiten twee eenpersoonsdemonstraties door. Toen minister Plasterk arriveerde slaagde mijn 'collega' er in om hem een pamfletje te overhandigen. Af en toe stonden we wat omstanders te woord, waarvan velen het met ons eens waren. Inmiddels hadden we muziek gekregen omdat er mensen van Dutch Revolution http://september21.nl/ aan het proefdraaien waren met hun geluidsinstallatie. Ik stond ook een agent te woord die wilde weten wat onze argumenten waren. Hoewel hij het aanvankelijk met me eens leek, leek hij later toch wel erg in zijn nopjes te zijn met al het mooie speelgoed wat zijn kant op gaat komen. Ik heb een slecht gevoel over dit gesprek en denk dat ik dit niet meer ga doen, praten met agenten. Op zich heb ik niks tegen individuele agenten als persoon, maar door hun functie ervaar ik ze toch - gezien eerdere ervaringen - als een bedreiging van mijn veiligheid.

Het debat en de media
Toen onze collega die het debat gevolgd had weer naar buiten kwam kregen we te horen dat er maar vijf kamerleden (VVD, PvdA, D66, SP en CDA) aanwezig waren geweest, en dat het nivo van het debat dat van een 'kleuterklas' was geweest. Voor zover er vragen waren gesteld lieten de kamerleden zich met een kluitje in het riet sturen. Zo nam D66 wat een tijdelijke oplossing voor de weigeraars had gevraagd genoegen met de belofte van de minister dat de nieuwe ID-kaart er nu echt "snel" zou komen. (Hij noemde zelfs de datum 1 januari, maar er zijn eerder datums genoemd.) Ook was er geen aandacht voor het probleem van de gezichtsherkenning en de electronische database en RFID-chip met (oa. biometrische) persoonsgegevens. De SP wilde zelfs nog verder gaan en een irisscan opnemen. Ook over het feit dat voor een paspoort vingerafdrukken vereist blijven zwegen de parlementsleden, terwijl hiertegen precies dezelfde bezwaren zijn als tegen de vingerafdrukken in een ID-kaart. Maar paspoorten vallen onder een Europese richtlijn dus daar mag het Nederlandse parlement niks meer van zeggen. Dit is een van de vele voorbeelden waaruit blijkt dat Nederland inmiddels geen souverein land meer is, maar een deelstaat van de EU. Dit ondanks het feit dat de bevolking hier ooit in een referendum massaal tegen heeft gestemd. Overigens heb ik nooit verbondenheid gevoeld met de Nederlandse staat, maar het is natuurlijk altijd nog beter als we het parlement in Den Haag kunnen aanspreken op zaken die ons niet bevallen, dan dat we naar Brussel moeten waar het EU parlement overigens ook niet echt macht heeft en de onverkozen president van Rompuij en zijn trawanten kunnen doen wat ze willen. Om kort te gaan: Het wetsvoorstel is in een uurtje behandeld als een hamerstuk en zal naar verwachting volgende week worden aangenomen door de Tweede Kamer. Of de eerste kamer ook zo gedwee zal zijn moet echter nog blijken.

Op de grote nieuwssites NRC, VK en NU vond ik geen bericht over de zitting van de Tweede Kamer. (De NOS volg ik niet omdat ik geen cookies accepteer. De publieke omroepen zijn bij wet verplicht om hun bezoekers te bespionneren. Maar via een zoekmachine komt er geen bericht van de NOS hierover in de resultaten.) Ook de media vinden het dus niet nodig om aandacht te besteden aan deze zeer belangrijke kwestie. Als een zo belangrijke zaak als de afname van biometrische gegevens wordt doodgezwegen door de politiek en de media kan er m.i. echt niet meer gesproken worden over een democratie. (Zoals er ook niet meer gesproken kan worden over een rechtsstaat nu alle burgers bij voorbaat als verdachten beschouwd worden. NL is een deelstaat van de controlestaat EU.)

Hierbij de koppelingen naar artikels die wél verschenen:
http://www.privacybarometer.nl/maatregel/62/ID-kaart_zonder_vingerafdrukken
http://tweakers.net/nieuws/91376/minister-noemt-introductie-id-kaart-zon...
https://www.security.nl/posting/363910/%27In+januari+ID-kaart+zonder+vin...
https://www.security.nl/posting/363890/Minister%3A+geen+tijdelijke+oplos...

Mijn eigen weigering
In een eerder artikel schreef ik dat ik een juridische procedure was begonnen tegen de burgemeester van Utrecht omdat deze weigerde om mij het door de minister van Binnnenlandse Zaken beloofde ID bewijs zonder vingerafdrukken te verstrekken: https://www.indymedia.nl/nl/2011/07/77558.shtml

Inmiddels heeft de rechtbank mijn beroep nog steeds niet behandeld en ik heb ook nog niet het door de minister in april 2011 beloofde ID bewijs zonder vingerafdrukken ontvangen. Ik wacht al meer dan twee jaar en heb inmiddels geconcludeerd dat het niet mogelijk is om mijn recht te halen langs juridische weg, of zelfs maar om gehoord te worden door een rechter. Ik heb ondertussen heel lang onder druk gestaan van mijn bank die bleef aandringen dat ik mij zou heridentificeren met een geldig ID-bewijs. Maar uiteindelijk bestond daarvoor geen wettelijke basis en namen ze genoegen met mijn verlopen bewijs. Ik heb wel van een andere weigeraar gehoord dat hij gezwicht is voor deze druk vanuit de banken. Volgens mij zijn het de banken die het voor het zeggen hebben in de EU. Dat blijkt m.i. uit de vele honderden miljarden euro's belastinggeld die zij telkens toegestopt krijgen, terwijl de bevolking steeds verder uitgeknepen wordt met bezuinigingen en lastenverzwaringen. In ieder geval zijn de banken dus fanatiek bezig om de identificatieplicht af te dwingen, en omdat het verlies van een bankrekening vrijwel gelijk staat aan het verlies van inkomen zullen daar denk ik best veel mensen voor zwichten.

Ik ben niet van plan om genoegen te nemen met de nieuwe ID-kaart. Ik wil dus ook weigeren een foto te overhandigen zolang deze wordt ingescand t.b.v. gezichtsherkenning. Eerlijk gezegd weet ik niet zeker of ik mijn weigering kan blijven volhouden als de ergste mogelijke consequenties zich zouden waarmaken. Tot nu toe zijn de gevolgen beperkt gebleven tot ongemak (heb ook veel problemen gehad o.a. i.v.m. een erfenis) en onzekerheid, maar ik weet niet of ik mijn weigering kan blijven volhouden als ik bv. mijn inkomen zou verliezen of dringend medische zorg nodig zou hebben. Het is allerminst mijn doel om de martelaar uit te hangen, maar afgeven van mijn biometrische kenmerken zonder dat ik direct met de dood bedreigd wordt (met een pistool tegen mijn hoofd zou ik het wel geven) voelt het toch als collaboratie met een systeem waar ik van gruw. Ondertussen heb ik toch wel een OV-chipcard (deze is zogenaamd wel "anoniem", maar ik geloof dat niet) en maak ik gebruik van het internet wat volledig afgetapt is (zonder dat ik alle maatregelen genomen heb om spionnage te bemoeilijken), heb ik mij (onder protest) geïdentificeerd om te mogen stemmen, en zullen er wel meer zaken te noemen zijn waarin ik gezwicht ben voor de controlestaat om mijn mogelijkheden bv. tot verplaatsing en communicatie te behouden. Men zegt wel eens dat wie dit allemaal niet bevalt in een hutje op de hei moet gaan wonen, maar wie dat zou proberen wordt gelijk weggejaagd of opgepakt. Natuurlijk kan je je als individu niet aan de controlestaat onttrekken. Dat is ook niet mijn doel. Ik denk dat de controlestaat alleen maar afgeschaft kan worden als een grote beweging door middel van demonstraties en andere akties hiervoor de straat op zal komen.

Het is goed dat Vrijbit en andere organisaties bezig zijn met rechtszaken en politieke lobby, maar op zichzelf bereik je daar niks mee als er niet de druk van een massabeweging achter zit. Een demonstratie met drie deelnemers kan nauwelijks gezien worden als een begin van deze noodzakelijke massabeweging. Ik geloof dat het mogelijk is om een demonstratie met enkele honderden mensen op de been te krijgen tegen de controlestaat. De eis zou moeten zijn dat ALLE wetten van de laatste 15 tot 20 jaar die hierop betrekking hebben worden afgeschaft. Om een kleine greep te doen: koppelingswet, identificatieplicht, ov-chipcard, dbc-registratie en epd, bewaarplicht telecomgegevens .... Ook moet het afluisteren sterk worden beperkt, moeten de geheime diensten aan banden worden gelegd (ook de buitenlandse!) en moet het demonstratierecht beter worden gegarandeerd. Ik zou me hier graag voor inzetten.

wessel.koopmans [at] hccnet.nl


http://cvdazzle.com/ een mooi

http://cvdazzle.com/

een mooi project waarbij wordt gekeken hoe je gezichtsherkenning kan omzeilen.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech