In solidariteit. Het is ons gezamenlijk lijden en onze gezamenlijke strijd.

Hier kun je discussieren over In solidariteit. Het is ons gezamenlijk lijden en onze gezamenlijke strijd..
Ik doe dit om mijn protest kracht bij te zetten. Mijn protest richt zich tegen het vluchtelingenbeleid, maar ook tegen de oorzakelijke factoren van het vluchtelingenbeleid: kapitalisme en verregaande vervreemding van menselijke waarden.

In Nederland en over de hele wereld worden vluchtelingen systematisch kapot gemaakt.

Ik wil dat mensen in Nederland in gaan zien dat dit beleid een fascistoïde basis heeft en dat de vervolgingen, de concentratiekampen en de holocaust zich aan het herhalen zijn – weliswaar in een gemoderniseerde, minder zichtbare en geïnstitutionaliseerde vorm, maar op grotere schaal dan ooit tevoren in de geschiedenis.

Ik wil dat de media zijn verantwoordelijkheid neemt en eerlijk gaat berichten over de feiten van dit vluchtelingenbeleid.
Het interesseert me niet of de politiek deze voedsel- en vochtweigering al dan niet oppikt als een ‘signaal’. Ik wil ook geen uitleg geven aan politici of een discussie hierover aangaan met politici. De politiek is al lang op de hoogte van de afzichtelijke consequenties van de door haar zelf geformuleerde wetten, net zoals de politiek ook al lang weet welke veranderingen ze zou moeten doorvoeren.

Mijn protest richt zich niet op verbetering van de omstandigheden binnen het vluchtelingenbeleid, maar op het politieke en economische beleid zelf, dat middels kapitalistische structuren verdeeldheid, oorlog en machtsmisbruik veroorzaakt en vervolgens de slachtoffers daarvan opjaagt, uitsluit en doelmatig kapot maakt.

Ik roep eenieder op, zich te informeren over de praktijken van dit vluchtelingenbeleid, daar zijn persoonlijke verantwoordelijkheid voor te nemen en middels woord en daad hiertegen in verzet te komen.

Ieder mens, waar dan ook geboren en waar dan ook levend, heeft recht op vrijheid, autonomie en de mogelijkheid tot vervulling van zijn fysieke, mentale, emotionele en spirituele levensbehoeften. Ieder mens, waar dan ook geboren en waar dan ook levend, heeft de verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen.

Ik verklaar bij deze dat ik de beslissing om voedsel en vocht te weigeren weloverwogen en uit vrije wil heb genomen en dat ik mij heb laten informeren over de invloed die deze voedsel- en vochtweigering op mijn gezondheid kan hebben.

Aldus verklaard,

Dhjana – E.D. Samshuijzen

* Dhjana bevindt zich op dit moment, donderdag 16 mei, tesamen met anderen op het Plein in Den Haag


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech