In solidariteit. Het is ons gezamenlijk lijden en onze gezamenlijke strijd.

Nieuws, gepost door: Dhjana op 16/05/2013 05:11:26

Wanneer: 16/05/2013 - 10:46

Utrecht, 16 mei 2013.

Ik, E.D. Samshuijzen, geboren op 26 augustus 1966, verklaar bij deze dat ik vanaf donderdag 16 mei 2013 01:00u weiger om voedsel en vocht tot me te nemen. Ik zal dit tenminste gedurende 45 uur blijven weigeren.

Ik doe dit om mijn protest kracht bij te zetten. Mijn protest richt zich tegen het vluchtelingenbeleid, maar ook tegen de oorzakelijke factoren van het vluchtelingenbeleid: kapitalisme en verregaande vervreemding van menselijke waarden.

In Nederland en over de hele wereld worden vluchtelingen systematisch kapot gemaakt.

Ik wil dat mensen in Nederland in gaan zien dat dit beleid een fascistoïde basis heeft en dat de vervolgingen, de concentratiekampen en de holocaust zich aan het herhalen zijn – weliswaar in een gemoderniseerde, minder zichtbare en geïnstitutionaliseerde vorm, maar op grotere schaal dan ooit tevoren in de geschiedenis.

Ik wil dat de media zijn verantwoordelijkheid neemt en eerlijk gaat berichten over de feiten van dit vluchtelingenbeleid.
Het interesseert me niet of de politiek deze voedsel- en vochtweigering al dan niet oppikt als een ‘signaal’. Ik wil ook geen uitleg geven aan politici of een discussie hierover aangaan met politici. De politiek is al lang op de hoogte van de afzichtelijke consequenties van de door haar zelf geformuleerde wetten, net zoals de politiek ook al lang weet welke veranderingen ze zou moeten doorvoeren.

Mijn protest richt zich niet op verbetering van de omstandigheden binnen het vluchtelingenbeleid, maar op het politieke en economische beleid zelf, dat middels kapitalistische structuren verdeeldheid, oorlog en machtsmisbruik veroorzaakt en vervolgens de slachtoffers daarvan opjaagt, uitsluit en doelmatig kapot maakt.

Ik roep eenieder op, zich te informeren over de praktijken van dit vluchtelingenbeleid, daar zijn persoonlijke verantwoordelijkheid voor te nemen en middels woord en daad hiertegen in verzet te komen.

Ieder mens, waar dan ook geboren en waar dan ook levend, heeft recht op vrijheid, autonomie en de mogelijkheid tot vervulling van zijn fysieke, mentale, emotionele en spirituele levensbehoeften. Ieder mens, waar dan ook geboren en waar dan ook levend, heeft de verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen.

Ik verklaar bij deze dat ik de beslissing om voedsel en vocht te weigeren weloverwogen en uit vrije wil heb genomen en dat ik mij heb laten informeren over de invloed die deze voedsel- en vochtweigering op mijn gezondheid kan hebben.

Aldus verklaard,

Dhjana – E.D. Samshuijzen

* Dhjana bevindt zich op dit moment, donderdag 16 mei, tesamen met anderen op het Plein in Den HaagWie: 
nn

Teeven heeft onomwonden aangegeven dat een dorst/hongerstaking geen enkele invloed zal uitoefenen op een eventuele verblijfstatus enz enz.
Dat kan je hem niet kwalijk nemen daar hij uitvoert wat hem opgedragen word door de betreffende ministers etc.
Nu de Pvda vluchtelingen gebruikt heeft als politiek wisselgeld krijgen we de volgende situatie.
De toezeggingen die Samson aan zijn achterban heeft gedaan konden nog weleens de verhoudingen in de 2e kamer op scherp gaan zetten.
De oppositiepartijen zullen de Pvda er op wijzen dat het wisselgeld (Judaspenningen) die zij ingezet hebben aantoont dat zij niet meer de sociale arbeidersbeweging zijn waar ze zo prat op gaan.
De VVD heeft al genoeg toegezegd aan de Pvda, en zal op zijn strepen blijven staan.
Kortom,de kans dat deze regering gaat vallen op dit onderwerp is enorm.

Helaas zal dit alles de positie van de vluchtelingen op korte termijn niet gaan verbeteren.
Zoals het er nu naar uitziet kunnen we er zelfs van uitgaan dat deze verslechterd daar er helaas partijen aanwezig zijn die willen gaan scoren op deze " gelukszoekers cq criminelen".

Alertheid en de inzet van mensenrechten organisaties is hier prioriteit no.1
Het lijkt me daarbij verstandig de voorlichting over het vluchtelingen"probleem" te gaan communiceren naar scholen en universiteiten om het grote publiek het ware gezicht van deze materie te laten zien.Wie: 
nn

Je kan hem alles aanrekenen. Hij is de uitvoerden EN mens en dat mens kan zijn functie naast zich neerleggen. Hopelijk zal hij ooit eens zijn verantwoording op een (gepaste) manier mogen afdragen.Wie: 
nn

Dan moet je wel erg van het padje af zijn als je een vergelijking met de holocaust gaat maken.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech