Ubica ontruimd.

Nieuws, gepost door: ubicaan. op 25/05/2013 05:04:26

Wanneer: 25/05/2013 - 15:52

Zaterdagmiddag 25 mei om 15:00u de laatste bezetter uit kraakpand de Ubica gehaald. Politie en ME zijn sinds vrijdagavond 23:00 uur bezig geweest met het ontruimen van het gebouw aan de Ganzenmarkt in Utrecht.


Driekwart jaar juridisch gesteggel resulteerde er vrijdag in dat de rechter in hoger beroep besloot dat de krakers maandag het pand zouden moeten verlaten. De krakers, op hun beurt, besloten dat moment niet af te wachten. "De autoriteiten sturen aan op een confrontatie. Niet wij, maar Vloet, de rechter, en de gemeente hebben deze koers gekozen. Als ze het willen, kunnen ze het krijgen.", aldus een statement van de bewoners.
Door het gemeentehuis te bekladden en autobanden in brand te steken zorgden de krakers er vrijdagavond laat voor dat de politie toesnelde. Ook werd er vuurwerk afgestoken en werden agenten en politievoertuigen bekogeld met verf.
Tien mensen hadden zich verschanst in het 13e eeuwse pand, een aantal van hen had zich vastgeketend. Dit zorgde ervoor dat de operatie zoveel tijd in beslag nam.
De bewoners waren zo boos omdat het pand, naar hun zeggen, weer terug gaat naar Vloet. Kraker Jochem: "Vloet heeft punt één aangegeven het niet aan Klaassen te willen verkopen. En punt twéé is dat Vloet gezegd heeft het pand in de staat van twintig jaar geleden terug te brengen: een uitgebrande ruïne. We zullen niet lijdzaam toekijken hoe het pand opnieuw in handen valt van een crimineel."
Wim Vloet, de eigenaar van het pand, is een notoire Utrechtse huisjesmelker. Hij zou het pand verkopen aan Willem Klaassen, die er een hotel wil vestigen. Jochem: "Vloet is degene die het pand meer dan twintig jaar geleden liet verkrotten. Vloet is degene die dwangsom na dwangsom van de gemeente negeerde, en het pand niet opknapte. Waarom zouden we er nu vertrouwen in hebben dat hij het beste voor heeft met dit monumentale pand?".
Omwonenden reageren bij een bijeenkomst zaterdagmiddag geschrokken. Ze zijn boos over de verf op straat en alle commotie, waarbij een groot deel van het plein afgesloten was. "Heel begrijpelijk, en onze excuses voor de overlast. Ik wil hier wel bij opmerken dat de koers naar ontruiming niet door ons is ingeslagen, wij hebben het proces hooguit versneld. Daarbij kun je je ook bedenken dat zonder krakers dit pand de laatste twintig jaar nooit overleefd had." Over de verf zegt Jochem: "Die is nooit gericht op omwonenden, hun spullen, of andere burgers, maar enkel om politie op afstand te houden. Wij hebben niemand verwond, geen gevaarlijke voorwerpen als stenen gegooid, en alle verf is afwasbaar."
De demonstratie die krakers in eerste instantie aankondigden voor zaterdagavond is afgeblazen.

Tags: kraken ubica


Wie: 
nn

Zie ook Ubica ontruiming, https://www.indymedia.nl/node/15864 .


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

Nog wat foto's van vrijdag avond
De start van alle aktie. De brand gaf veel rookontwikkeling. En vanaf het dak werd vuurwerk afgeschoten.

Foto: 


Wie: 
nn

Het vuur trekt veel bekijks in de drukke binnenstad.
Er worden flink wat verfbommen gegooit. Dat levert de nodige gekleurde politieauto's op. Ook agenten lopen rond met afwijkende kleuren uniform en schoenen.

Foto: 


Wie: 
nn

ME zet de straten rond Ubica zeer ruim af.
De BraTra arriveerd
En een ME-bus heeft een nieuwe kleur gekregen! Alvast voorbereid op roze zaterdag ;-)

Foto: 


Wie: 
nn

GREAT ACTIE ... RESPECT !!! autonomen groep AMSTERDOOM

ME COMMANDANT VAN GIESEN =that colours dont suit you (fucking pig)Wie: 
veganarchist
Foto: 

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

dont you have nothing else to do that always bitching about other people ... you know what GO FUCK YOURSELF BIG TIME .. (pigs are my best friends) by da way this is about how people show there anger in kool way not talk about pigsWie: 
nn

English translation published on Squat!net:
https://en.squat.net/2013/05/26/utrecht-netherlands-eviction-ubica/

Utrecht (Netherlands): Eviction Ubica

Saturday May 25th at 3pm, the last squatter of the Ubica was removed from the building. Since Friday evening 11pm, police and riot police were busy evicting the building on the Ganzenmarkt in Utrecht.

After nine month procedures, the higher court decided on Friday that the squatters had to leave the building by Monday. The squatters, on their side, decided not to wait until Monday. “The authorities choose the confrontation. Vloet (owner of the buildings, red.), the judge and the City have chosen this path. If that’s what they want, well they can get it”, according to a statement made by the squatters.

By attacking the City Hall and setting on fire car tires on Friday night, the squatters gave no choice to the police but to react. Fireworks were lit and police officers and police vehicles were targeted with paint. Ten people barricaded themselves in the 13th century old house, some of them were chained in lock-ons. This ensured the eviction would take such a long time.
The squatters from the Ubica are angry because according to them, the house is now back in the hands of mr Vloet (contrary to statements by City council that the house will be sold to a new owner who wants to build a hotel, red.). Squatter Jochem: “One: Vloet stated he withdraws from selling the building to the new owner, Klaassen. Two: he stated that he intends to bring his property back in the state it was twenty years ago: a burned-out ruin. We will not stand by and watch the property fall back into the hands of a criminal.”

Wim Vloet, the owner of the house is a notorious slumlord in Utrecht. He was supposed to sell the property to Willem Klaassen, who wants to establish a hotel. Jochem: “Vloet is the one that let the property dilapidate over twenty years. Vloet has ignored every non-compliance penalty from the municipality and and has never done any maintenance whatsoever to his property. Why should we now trust that he would do his best for this monumental building?”

During a meeting on Saturday, local residents reacted shocked. They are angry about the paint on the street and all the commotion, the closure of a big part of the square. “Very understandable, and we apologise for the inconvenience. I’d like to mention here that the decision to evict did not come from us. We have accelerated the process. You can also consider that without the squatters, the building would had never survived these last twenty years.” About the paint, Jochem says: “It was not aimed at the residents, their belongings nor any citizen, but to keep police away. No one has been injured, no dangerous objects such as stones were thrown, and all the paint can be washed away.”
The demonstration the squatters had announced for Saturday night has been cancelled.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech