Sabir K mag worden uitgeleverd aan de VS/Neerlands medeplichtigheid aan Foltermachine VS

Hier kun je discussieren over Sabir K mag worden uitgeleverd aan de VS/Neerlands medeplichtigheid aan Foltermachine VS.

SABIR K MAG WORDEN UITGELEVERD AAN VS/NEERLANDS MEDEPLICHTIGHEID AAN VS FOLTERMACHINE

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/sabir-k-mag-worden-uitgeleverd-aan-de-vsneerla...

www.astridessed.nl

'' No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.''

ARTIKEL 3, ANTI FOLTERVERDRAG

http://www1.umn.edu/humanrts/ instree/h2catoc.htm

Geachte Redactie en lezers van Indymedia,

INLEIDING

Aandacht graag voor de uitlevering van terreurverdachte Sabir K, een man van Nederlands/Afghaans/ Pakistaanse komaf, aan de VS, die nu definitief geworden is
Sabir K loopt in de VS, voorvechter van het Eerste Uur van de ''strijd tegen het terrorisme'', dat de elementaire rechten
van echte of vermeende ''terreurverdachten'' schendt, groot risico op lichamelijke en of psychische foltering

Ik stel in dit artikel aan de kaak:

De barbaarsheid van VS/CIA folterpraktijken, vaak, maar niet altijd gepleegd in concentratiekamp Guantanamo Bay [1]

Ik klaag aan

De Europese medeplichtigheid aan VS foltering, met name door middel van de zogenaamde ''rendition flights'' [2]

De folterende niet Europese landen, waarnaar de VS zijn slachtoffers transporteert om een deel van zijn beulswerk te doen

Ik wijs erop

Dat foltering in de VS en wereldwijd is verboden en dat het Anti Folterverdrag door de VS en 152 landen is geratificeerd [3]

Ik klaag aan

Nederland, dat onder het mom van ''zorgvuldige rechtspraak'' en ondanks eerdere negatieve ervaringen met de VS, waarin
de met de VS gemaakte afspraken waardeloos bleken, opnieuw een mens overlevert aan vernedering en foltering

Ik wijs er derhalve op

Dat wat Sabir K overkomt in de VS of elders, Neerlands hoofdverantwoordelijkheid is, omdat het is meegegaan in dit uitleveringsverzoek

Want het uitleveren aan een land met gerede kans op foltering is een internationale misdaad

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

AANVULLING:

BIJLAGEN BIJ ARTIKEL

Schrijfster dezes is enkele jaren geleden [2006-2007] betrokken geraakt bij een eerdere uitleveringszaak van
terreurverdachte Wesam Al D aan de VS, die erg op die van Sabir K lijkt

Bijlagen verwijzen naar een [gepubliceerd] ingezonden stuk van schrijfster dezes in de media en een brief aan de toenmalige
Minister van Justitie, mr Hirsch Ballin
De tekst van de bijlagen staan geheel onder het notenapparaat
Overigens werd Wesam Al D, ondanks Amerikaanse ''beloften'' aan de toenmalige minister van Justitie mr Hirsch Ballin, toch gefolterd

BIJLAGEN BIJ ARTIKEL

INGEZONDEN STUK AAN DE KRANTEN/GEPUBLICEERD
TAV UITLEVERING WESAM AL D AAN DE VS

BRIEF DD 21 JUNI 2007 AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE TAV DETENTIEOMSTANDIGHEDEN EENZAME OPSLUITING VAN WESSAM AL D
TAV DE DETENTIEOMSTANDIGHEDEN VAN DE HEER WESAM AL D

ZIE VOOR TEKST GEHEEL ONDER NOTENAPPARAAT

Nu terug naar Sabir K

SABIR K

DE TRAGEDIE:

Dat in de lange lijdensweg vooraafgaande aan de strijd tegen de uitlevering van terreurverdachte Sabir K aan de VS,
uiteindelijk toch tot uitlevering is besloten [4], is, gezien de vele schendingen van de mensenrechten in de ''strijd tegen
het terrorisme'' [5] niet echt verwonderlijk te noemen
Wat wel verbazingwekkend is, is dat dit niet van meet afaan vanzelfsprekend was.
Nadat juridisch gezien groen licht was gezet op die uitlevering [6], lag het doorgaans zo slaafs pro
Amerikaanse Nederlandse Gezagsapparaat, dwars, in de vorm van toenmalig [en huidig] minister van Justitie, Opstelten
Opstelten liet namelijk een onderzoek instellen om te kunnen bepalen, of Sabir K de uitlevering psychisch aan zou kunnen [7]

In een eerder artikel [8] beschreef ik dit als een positieve stap
Helaas heeft dat niet geleid tot een meer assertieve, humanitairdere aanpak inzake Amerikaanse uitleveringsverzoeken
ten aanzien van terreurverdachten en is deze uitlevering alsnog een feit
Maanden van vergeefse hoop dus voor Sabir K

ACHTERGRONDEN:

Uit de nieuwsinformatie blijkt, dat Sabir K, een man van Nederlands/Afghaans/ Pakistaanse komaf [9], in 2010 in Pakistan werd gearresteerd.
Inzet was een VS aanklacht wegens een ''terroristische aanslag'' in
de vorm van een zelfmoordaanslag op een militaire VS basis in Afghanistan [10]
Volgens zijn advocaat zou hij in Pakistan zijn gefolterd [11]
In april 2011 werd hij uitgezet naar Nederland [12]
Op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten werd hij in Nederland opnieuw gearresteerd
en gevangengezet in de terroristen afdeling in de Rotterdamse gevangenis de Schie [13]

Hij trachtte via de rechtbank zijn uitlevering te voorkomen, maar werd door
de rechtbank en de Hoge Raad in het ongelijk gesteld
De rechtsorganen in Nederland zijn dus van mening, dat hij kan worden uitgeleverd [14]
Zijn laatste juridisch-bestuurlijke hoop was minister van Opstelten, die inderdaad enkele maanden het uitleveringsproces heeft stilgelegd
[15], tot de definitieve beslissing, die groen licht zette op uitlevering [16]

TERRORISME AANKLACHT AMERICAN WAY

''Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the
object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.''

Artikel 7, INTERNATIONAAL HUMANITAIR OORLOGSRECHT

http://www.icrc.org/eng/ resources/documents/misc/ basic-rules-ihl-311288.htm

Volgens het Internationaal Recht is de definitie van terrorisme een tegen burgers
en/of burgerdoelen gelanceerde militaire aanval
Zo verklaart dan ook het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht zie hierboven
een aanval op burgers non-combatanten tot illegaal en een oorlogsmisdaad, terwijl een aanval op militairen en hun objecten combatanten wel is toegestaan.
Daarbij komt nog de legitimiteit van een militaire aanval op het leger van een
bezettende macht

Met name sinds 11 september 2001 is echter het recht in een aantal landen, de VS voorop, zodanig uitgehold, dat ook een aanval op militairen en hun objecten
onder ''terrorisme'' wordt gerekend
Hiervan is hier Sabir K de dupe geworden, die de aanklacht ''terrorisme'' aan zijn broek
gekregen heeft vanwege echte/vermeende voorbereidingshandelingen in verband met
een mogelijke aanval op een Amerikaanse militaire aanval op Afghanistan

Lef hebben de Amerikanen overigens wel
Niet alleen is een aanval op een legerbasis geen terrorisme, daarbij zijn zij
nota bene de bezetters van Afghanistan! [17]

Hetzelfde lef wordt en werd voor 11 september 2001 ten toon gespreid door
de Israelische bezetter van de Palestijnse gebieden, die iedere vorm van verzet,
ook Palestijnse militaire aanvallen op het Israelische bezettingsleger, onder de noemer
''terrorisme'' plaatsen [18]

HUMAN RIGHTS AMERICAN WAY/BEHANDELING TERREURVERDACHTEN

GUANTANAMO BAY

Nu Sabir K wordt uitgeleverd aan de VS, bestaat een kans, dat hij,
als terreurverdachte wordt overgebracht naar Guantanamo Bay, tenzij Nederland van
de VS de harde garantie zwart op wit eist, dat dat niet het geval zal zijn
De detentieomstandigheden, behandeling van gevangenen en het onrecht van Guantanamo Bay zijn genoegzaam bekend

Gevangenen worden gedetineerd in wrede en vernederende omstandigheden,
folterpraktijken zijn daar ''de gewoonste zaak van de wereld'' [19] EN er is sprake
van detentie zonder vorm van proces, de zogenaamde ''admininistratieve detentie'' [20]

En ondanks de destijds door de toenmalige presidentskandidaat Obama gedane
belofte, is deze living hell nog steeds open [21]

Militaire commissies:

Enkelen worden daadwerkelijk berecht, zoals
Khalid Shaikh Mohammed en vier anderen, die betrokken zouden zijn geweest bij de
aanslagen van 11 september EN Abd al-Rahim al-Nashiri,
die een NIET terroristische aanslag zou hebben gepleegd op een Amerikaans oorlogsschip [22]
Zij komen echter OP GUANTANAMO BAY ZELF, voor zogenaamde militaire commissies waar een aantal basisvoorwaarden voor een eerlijk proces ontbreken [23]

Ze kunnen de doodstraf krijgen, ondanks het feit, dat een aantal van hen is gefolterd, in Guantanamo Bay zelf en in geheime CIA gevangenissen [24]
En hun folteraars worden niet vervolgd

THAT'S AMERICAN JUSTICE ACCORDING TO GUANTANAMO BAY

AMERIKAANSE BEHANDELING TERREURVERDACHTEN BUITEN
GUANTANAMO BAY OM:
HET GEVAL WESAM AL D

Maar ook als Sabir K niet naar Guantanamo Bay wordt gestuurd,
loopt hij groot risico.
Het is namelijk niet de eerste keer,
dat Nederland een terreurverdachte heeft uitgeleverd aan de VS
Het werd een nachtmerrie voor Wesam Al D, een man van Iraakse komaf.

De zaak lijkt verdacht veel op die van Sabir K
Wesam Al D werd in 2005 in Nederland gearresteerd
De VS verdachten hem van terrorisme, hier het plegen van aanslagen op
Amerikaanse militairen in Irak in 2003 [25]
Ook hier weer die absurde terrorisme aanklacht ivm al dan niet gepleegde aanvallen
op militairen
Vervolgens verzet Wesam Al D zich juridisch, waarna de Hoge Raad beslist, dat hij kan
worden uitgeleverd [26]
Minister Hirsch Ballin stemt in 2006 in met uitlevering aan de VS, omdat hij nav het ''vertrouwensbeginsel'' en een verklaring van de VS ervan uitgaat, dat Wesam Al D niet zal worden gemarteld [27]
Ik had hierover ernstige twijfels en schreef er een gepubliceerd Ingezonden Stuk over
[28]

LEVE HET ''VERTROUWENSBEGINSEL''
EENZAME OPSLUITING

Wat dat ''vertrouwensbeginsel'' waard was, zou al spoedig blijken
In de VS aangekomen, werd Wesam Al D in wrede en vernederende omstandigheden
gedetineerd
Hij zat TWEE JAAR in eenzame opsluiting in een cel, waar geen daglicht doordrong,
waardoor hij geen besef van dag en nacht had
en ernstig getraumatiseerd raakte [29]
Toen mij die informatie bereikte, klom ik opnieuw in de pen, deze keer
gericht aan de minister van Justitie [30]

Uiteindelijk werd Wesam door de VS veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf ''voor
het beramen van moordaanslagen op Amerikaanse militairen''
Terug in Nederland echter afgesproken was, dat hij zijn straf in Nederland kon
uitzitten, wijzigde de rechtbank zijn straf tot acht jaar gevangenisstraf,
waardoor hij vrij snel in vrijheid werd gesteld

De reden was de zeer slechte detentieomstandigheden in de VS
Volgens de verklaring van oud diplomaat Gerding was Nederland zo verontwaardigd
over de detentieomstandigheden van Wesam Al D, dat bijna de rechtshulprelatie
met de VS was opgeschort [31]

TEGEN HET LICHT VAN DE NACHTMERRIE VAN WESAM AL D [32]
GRENST HET AAN HET BIZARRE, DAT DE NEDERLANDSE RECHTSINSTANTIES EN DE MINISTER
NU OPNIEUW DOODGEMOEDEREERD HEBBEN BESLOTEN, DAT DE UITLEVERING VAN SABIR
K GEEN PROBLEEM IS.

EPILOOG:

Aan een land, dat gevangenen met een terreurstempel foltert, vernedert en
administratief detineert en waarmee Nederland bijna tijdelijkde rechtshulprelatie
had opgeschort vanwege de Middeleeuwse detentie van Wesam Al D [33], moet
geen enkele terreurverdachte worden uitgeleverd
Foltering is wreed, inhumaan en barbaars en daaraan mag niemand
worden blootgesteld, ongeacht de inbeschuldigingsstelling

Het is dan ook tegen alle elementaire regels van Beschaving in, dat Nederland nu voor de tweede
keer meegaat in de uitlevering van een terreurverdachte, met alle te voorziene duistere consequenties

''De Westerse Beschaving
Het zou een goed idee zijn''

Uitspraak
Mahatma Gandhi

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

NOTEN:

[1]

HUMAN RIGHTS WATCH
GUANTANAMO TEN YEARS ON

http://www.hrw.org/topic/ retired-terms/guantanamo-ten- years

AMNESTY INTERNATIONAL
GUANTANAMO BAY

http://www.amnesty.nl/ mensenrechten/encyclopedie/ guantanamo-bay

[2]

AMNESTY INTERNATIONAL
EU COUNTRIES MUST INVESTIGATE COMPLICITY IN CIA RENDITIONS
27 MAART 2012

http://www.amnesty.org/en/news/eu-countries-must-investigate-complicity-...

AMNESTY INTERNATIONAL
EXTRAORDINARY RENDITION, ''DISAPPEARANCES'' AND SECRET DETENTION

http://www.amnestyusa.org/our- work/issues/security-and- human-rights/illegal-and- indefinite-detention/ extraordinary-rendition- disappearances-and-secret-det

[3]

RATIFICATIES ANTI FOLTERVERDRAG

UNITED NATIONS TREATY COLLECTION

http://treaties.un.org/Pages/ ViewDetails.aspx?src=TREATY& mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang= en

''What the United States is alleged to have done in its name is torture -- practices prohibited by the Convention Against Torture, ratified by the United States and 152 other countries, and U.S. law under the Anti-Torture Act. It is also prohibited during times of war by the Geneva Conventions, again ratified by the United States and virtually every other country. The U.S. government's authorization of torture during George W. Bush's administration violated U.S. law and should be prosecuted.''

HUMAN RIGHTS WATCH
US: ZERO DARK TORTURE
12 JANUARI 2013

http://www.hrw.org/news/2013/ 01/11/us-zero-dark-torture

[4]

NOS
SABIR K MAG WORDEN UITGELEVERD
21 DECEMBER 2012

http://nos.nl/artikel/454407- sabir-k-mag-worden- uitgeleverd.html

[5]

HUMAN RIGHTS WATCH
COUNTERTERRORISM

http://www.hrw.org/topic/ counterterrorism

HUMAN RIGHTS WATCH
US: RELEASE REPORT THAT ADDRESSES CIA TORTURE
13 DECEMBER 2012

http://www.hrw.org/news/2012/ 12/13/us-release-report- addresses-cia-torture

HUMAN RIGHTS WATCH
GETTING AWAY WITH MURDER
18 OCTOBER 2012

http://www.hrw.org/news/2012/ 10/18/getting-away-murder

HUMAN RIGHTS WATCH
GETTING AWAY WITH TORTURE
THE BUSH ADMINISTRATION AND MISTREATMENT OF DETAINEES
12 JULI 2011

http://www.hrw.org/reports/ 2011/07/12/getting-away- torture

[6]

NU.NL
SABIR K MAG WORDEN UITGELEVERD
17 APRIL 2012

http://www.nu.nl/binnenland/ 2789013/sabir-k-mag-worden- uitgeleverd.html

NOS
UITLEVERING SABIR K AAN VS MAG
17 APRIL 2012

http://nos.nl/artikel/363209- uitlevering-sabir-k-aan-vs- mag.html

RECHTSPRAAK.NL
HOGE RAAD GEEFT GROEN LICHT VOOR UITLEVERING SABIR K AAN VS
17 APRIL 2012

http://www.rechtspraak.nl/ Organisatie/Hoge-Raad/Nieuws/ Pages/Hoge-Raad-geeft-groen- licht-voor-uitlevering-Sabir- K.-aan-VS.aspx

RECHTSPRAAK.NL
HOGE RAAD DER NEDERLANDEN
LJN: BW2489, Hoge Raad , 11/04515 U
DATUM 17-04-2012

http://zoeken.rechtspraak.nl/ detailpage.aspx?ljn=BW2489&u_ ljn=BW2489

[7]

NU.NL
OPSTELTEN WIL ONDERZOEK NAAR SABIR K
25 MEI 2012

http://www.nu.nl/binnenland/ 2819038/opstelten-wil- onderzoek-sabir-k.html

[8]

EKUDOS
UITLEVERING SABIR K AAN VS IN STRIJD MET MENSENRECHTEN
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/ 352774/uitlevering_sabir_k_ aan_de_vs_in_strijd_met_ mensenrechten

[9]

Vader is een Afghaan met de Pakistaanse nationaliteit, moeder Nederlands

Bron:

''Sabir K is een 25 jarige jongeman. Hij wordt geboren in Nederlanden heeft een Afghaanse vader(met Pakistaanse nationaliteit) en een Nederlandse moeder. Na het afronden van zijn middelbare school, verhuist hij naar Pakistan.''

FREESABIR.COM

http://www.freesabir.com/

[10]

NOS
VS VERDENKT NEDERLANDER VAN TERREUR
22 NOVEMBER 2011

http://nos.nl/artikel/315765- vs-verdenkt-nederlander-van- terreur.html

[11]

NOS
ADVOCAAT: NEDERLANDER GEMARTELD IN PAKISTAN
9 NOVEMBER 2011

http://nos.nl/artikel/311880- advocaat-nederlander- gemarteld-in-pakistan.html

[12]

''K. werd in 2010 opgepakt in Pakistan en in april 2011 op een vlucht naar Nederland gezet.''

Bron:

NOS
UITLEVERING SABIR K AAN VS MAG
17 APRIL 2012

http://nos.nl/artikel/363209- uitlevering-sabir-k-aan-vs- mag.html

[13]

NU.NL
SABIR K MAG WORDEN UITGELEVERD
17 APRIL 2012

http://www.nu.nl/binnenland/ 2789013/sabir-k-mag-worden- uitgeleverd.html

[14]

NU.NL
SABIR K MAG WORDEN UITGELEVERD
17 APRIL 2012

http://www.nu.nl/binnenland/ 2789013/sabir-k-mag-worden- uitgeleverd.html

RECHTSPRAAK.NL
HOGE RAAD GEEFT GROEN LICHT VOOR UITLEVERING SABIR K AAN VS
17 APRIL 2012

http://www.rechtspraak.nl/ Organisatie/Hoge-Raad/Nieuws/ Pages/Hoge-Raad-geeft-groen- licht-voor-uitlevering-Sabir- K.-aan-VS.aspx

RECHTSPRAAK.NL
HOGE RAAD DER NEDERLANDEN
LJN: BW2489, Hoge Raad , 11/04515 U
DATUM 17-04-2012

http://zoeken.rechtspraak.nl/ detailpage.aspx?ljn=BW2489&u_ ljn=BW2489

[15]

NU.NL
OPSTELTEN WIL ONDERZOEK NAAR SABIR K
25 MEI 2012

http://www.nu.nl/binnenland/ 2819038/opstelten-wil- onderzoek-sabir-k.html

[16]

NOS
SABIR K MAG WORDEN UITGELEVERD
21 DECEMBER 2012

http://nos.nl/artikel/454407- sabir-k-mag-worden- uitgeleverd.html

[17]

''

''De paradox van een ten oorlog trekkende president, die tegelijkertijd Nobelprijswinnaar is, komt het duidelijkste tot uiting in de beslissing van president Obama opnieuw 30.000 militairen naar Afghanistan te zullen sturen. Dit kwam ruim een week voor de toekenning van de Nobelprijs. 15 Toppunt van cynisme vormde zijn redevoering tijdens de Vredes-prijsuitreiking, waarbij hij de Afghanistan oorlog en bezetting trachtte te rechtvaardigen als ''zelfverdediging''.

EKUDOS
PRESIDENT OBAMA/NOBELPRIJSWINNAAR VREDE 2009/VREDESAPOSTEL TREKT TEN OORLOG
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/ 216538/president_ obamanobelprijswinnaar_vrede_ 2009vredesapostel_trekt_ten_ oorlog

Aanvankelijk gepubliceerd in het Uitpersnummer van januari 2010

http://www.uitpers.be/

[18]

BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND: NEDERLAND LEGITIMEERT
ISRAELISCHE BEZETTING
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/ bezoek-netanyahu-aan- nederlandnederland- legitimeert-israelische- bezetting/

[19]

AMNESTY INTERNATIONAL: GUANTANAMO BAY

http://www.amnesty.nl/ mensenrechten/encyclopedie/ guantanamo-bay

HUMAN RIGHTS WATCH
LOCKED UP ALONE
DETENTION CONDITIONS AND MENTAL HEALTH AT GUANTANAMO
10 JUNI 2008

http://www.hrw.org/reports/ 2008/06/09/locked-alone-0

[20]

ADMINISTRATIEVE DETENTIE

''In Guantánamo Bay hielden de VS vanaf januari 2002 meer dan zevenhonderd verdachten van terrorisme gevangen, zonder proces.''

http://www.amnesty.nl/ mensenrechten/encyclopedie/ administratieve-detentie

[21]

AMNESTY INTERNATIONAL
MENSENRECHTEN VANDAAG
BARACK OBAMA, MILITAIRE COMMISSIES EN FOUNDING FATHERS
LARS VAN TROOST
5 JULI 2011

http://weblogs.amnesty.nl/ mensenrechtenvandaag/2011/07/ 05/barack-obama-militaire- commissies-en-founding- fathers/

[22]

NU.NL
VERDACHTE AANSLAG USS COLE VOOR TRIBUNAAL
10 NOVEMBER 2011

http://www.nu.nl/buitenland/ 2663968/verdachte-aanslag-uss- cole-tribunaal.html

HUMAN RIGHTS WATCH
NO REAL JUSTICE IN GUANTANAMO
19 APRIL 2012

http://www.hrw.org/news/2012/ 04/19/no-real-justice- guantanamo

[23]

HUMAN RIGHTS WATCH
NO REAL JUSTICE IN GUANTANAMO
19 APRIL 2012

http://www.hrw.org/news/2012/ 04/19/no-real-justice- guantanamo

[24]

''This trial may indeed expose torture and cast the U.S. in an unflattering light. But if so, it will simply be exposing the truth, a truth that is otherwise swept under the rug given that the Obama administration has refused to investigate alleged crimes of torture committed during the Bush administration.''

HUMAN RIGHTS WATCH
JUSTICE ON TRIAL
9 MEI 2012

http://www.hrw.org/news/2012/ 05/09/justice-trial

FOLTERING GEVANGENEN IN GUANTANAMO BAY EN GEHEIME CIA GEVANGENISSEN

''A report by the CIA's inspector general details a range of abuses to which Nashiri was subjected, including waterboarding. He was sent on to Poland, where he was, according to the report, threatened with a power drill revved near his head while he was hooded but otherwise naked. His captors also cocked a semiautomatic handgun close to his head as he sat shackled, held him in "standing stress positions" and threatened to sexually abuse his mother in front of him.

Bron:

HUMAN RIGHTS WATCH
NO REAL JUSTICE IN GUANTANAMO
19 APRIL 2012

http://www.hrw.org/news/2012/ 04/19/no-real-justice- guantanamo

HUMAN RIGHTS WATCH
US: ZERO DARK TORTURE
12 JANUARI 2013

http://www.hrw.org/news/2013/ 01/11/us-zero-dark-torture

HUMAN RIGHTS WATCH
US: RELEASE REPORT THAT ADDRESSSES CIA TORTURE
13 DECEMBER 2012

http://www.hrw.org/news/2012/ 12/13/us-release-report- addresses-cia-torture

[25]

VOLKSKRANT
HOGE RAAD: AL D AAN VS UITLEVEREN
7 SEPTEMBER 2006

http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2686/Binnenland/article/ detail/777500/2006/09/07/Hoge- Raad-Al-D-aan-VS-uitleveren. dhtml

[26]

VOLKSKRANT
HOGE RAAD: AL D AAN VS UITLEVEREN
7 SEPTEMBER 2006

http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2686/Binnenland/article/ detail/777500/2006/09/07/Hoge- Raad-Al-D-aan-VS-uitleveren. dhtml

[27]

''Hirsch Ballin gaat er vanwege het vertrouwensbeginsel met de VS ook vanuit dat Al D. niet wordt gemarteld. ''

Bron:

TROUW
TERREURVERDACHTE WESAM AL D MAG UITGELEVERD
19 DECEMBER 2006

http://www.trouw.nl/tr/nl/ 4324/nieuws/article/detail/ 1477545/2006/12/19/ Terreurverdachte-Wesam-al-D- mag-uitgeleverd.dhtml

[28]

INGEZONDEN STUK AAN DE KRANTEN/GEPUBLICEERD
TAV UITLEVERING WESAM AL D AAN DE VS
Ingezonden stuk
24 januari 2007
Geachte Redactie,
Ik heb met verontrusting kennisgenomen van de aanstaande uitlevering van de heer Wessam Al D aan de VS, op beschuldiging van voorbereidingshandelingen tot het plegen van een terroristische aanslag in Irak In de eerste plaats is er volgens het Internationaal Recht geen sprake van terrorisme, aangezien deze echte of vermeende voorbereidingshandelingen niet gericht zouden zijn tegen burgers of burgerdoelen, maar tegen Amerikaanse militairen in Irak, die als buitenlands leger in Irak behoren tot de bezettende macht Volgens het Internationaal Recht is iedere militaire aanval op een bezettingsleger gelegitimeerd
Nog afgezien echter daarvan is mi de uitlevering aan de VS onacceptabel vanwege het eventuele martelingsrisico Hoewel minister Hirsch Ballin gesteld heeft, er vanwege het vetrouwensbeginsel met de VS vanuit te gaan, dat Wessam Al D niet zal worden gemarteld, snijdt een en ander mijns inziens geen hout
Zoals bekend is in september 2006 een nieuwe Amerikaanse wetgeving tav de berechting van terreurverdachten aangenomen, waarbij o.a. wordt afgezien van vervolging van CIA-agenten, die zich in het verleden hebben schuldig gemaakt aan marteling. Het is evident, dat een dergelijke beslissing een vrijbrief is voor gecontinueerde martelpraktijken
Nog afgezien van de inhumaniteit in dezen, is het internationaalrechtelijk verboden, iemand uit te leveren aan een land met gerede kans op marteling
Van de minister van een land, dat zich beroept op de naleving van het Internationaal Recht, mag dan ook verwacht worden, dat hij alsnog op zijn beslissing terugkomt en het Amerikaanse uitleveringsverzoek niet honoreert
Astrid Essed

[29]

VRIJ NEDERLAND
WESAM AL D IN EENZAME OPSLUITING
26 APRIL 2007

http://www.vn.nl/Standaard- Media-Pagina/Wesam-al-D.-in- eenzame-opsluiting.htm

[30]

BRIEF DD 21 JUNI 2007 AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE TAV DETENTIEOMSTANDIGHEDEN EENZAME OPSLUITING VAN WESSAM AL D
TAV DE DETENTIEOMSTANDIGHEDEN VAN DE HEER WESAM AL D

Aan de minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin
Geachte Excellentie, Middels dit schrijven wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: Uiteraard is het u bekend, dat de terreurverdachte, de heer Wesam Al D, na de door u gegeven toestemming totuitlevering en de bevestiging door de rechtbank, dd 27-1-2007 aan de VS is uitgeleverd Hierbij is door de Amerikaanse autoriteiten de garantie gegeven, dat de heer Al D, na eventuele veroordeling, zijn detentiestraf in Nederland mag uitzitten Eveneens heeft mij de informatie bereikt, dat de heer Al D eens in de maand wordt bezocht door een vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade, die de behandeling van de heer Al D door de Amerikaanse gevangenisautoriteiten nauwlettend controleert Hoewel ik een dergelijke zorgvuldigheid zeker waardeer, ben ik van mening, dat het aan de heer Al D opgelegde detentieregime aanleiding geeft tot ernstige verontrusting A Individueel regime: Zo is op een zitting voor de federale rechtbank in Washington dd 25-4 bekend geworden, dat de heer Al D in eenzame opsluiting zit, hetgeen impliceert geen enkel contact met medegevangenen Al evenmin is telefonisch contact met de buitenwereld toegestaan, behalve uiteraard met de advocaten Verder is er sprake van het zeer verzwarende feit, dat hij vrijwel geen daglicht ziet Uiteraard bent u bekend met het feit, dat het langdurig onthouden van contact met medegevangenen kan leiden tot isolatiefolter, hetgeen naar internationaalrechtelijke maatstaven gerekend wordt onder foltering Aan een en ander wordt eveneens regelmatig gerefereerd door Amnesty International Gevolgen van isolatiefolter kunnen o.m. zijn algemene pijngevoelens, desoriëntatie, concentratieverlies, slapeloosheid en waandenkbeelden. Van gedetineerden, die langer in een individueel regime gezeten hebben zijn eveneens verschijnselen zoals tijdelijke pleinvrees en angst voor mensen in het algemeen bekend In het geval van de heer Al D kunnen er eveneens bijkomende medische klachten optreden, aangezien bekend is, dat een periode in een donkere cel kan leiden tot tijdelijk of blijvend verminderd zicht. Ik zou u dan ook willen verzoeken uw invloed te willen aanwenden, er bij de Amerikaanse autoriteiten op te willen aandringen, zowel het individuele regime van de heer Al D, alsmede zijn verblijf in een donkere cel, te willen beeindigen Zoals u immers beter weet dan ik, behoeft een ''slechte behandeling'' niet slechts te impliceren mishandeling of slechte behandeling door de detentieautoriteiten, maar eveneens de door een detentieregime toegebrachte fysieke en psychische schade B Tav detentie na eventuele strafoplegging: Tenslotte zou ik u vriendelijk willen verzoeken, de Amerikaanse autoriteiten te willen houden aan de door hen afgegeven garantie, dat de heer Al D ook werkelijk zijn eventuele detentiestraf in Nederland zal kunnen uitzitten, niet alleen vanwege zijn in Nederland aanwezige familiale en sociale relaties, maar met name ook vanwege de u bekende internationaalrechtelijk strijdige aspecten van een aantal Amerikaanse ''terreurgevangenissen'', zoals Guantanamo Bay, Abu Graibh en de door president Bush bevestigde geheime CIA detentiecentra. Ik spreek de hoop uit, dat u aan bovengedane verzoeken gehoor zult willen geven Zoals u weet is de Nederlandse Overheid niet alleen gehouden aan de naleving van de internationale mensenrechtenverdragen, maar dient zij eveneens Nederlandse burgers in het buitenland te beschermen tegen foltering en andere eventuele mensenrechtenschendingen Vriendelijke groeten Astrid Essed

[31]

''
De rechtbank in Rotterdam heeft een aanzienlijk deel van de straf afgehaald wegens de zeer slechte omstandigheden waaronder Al D. in de VS heeft vastgezeten. Zo werd hij ongeveer twee jaar geïsoleerd opgesloten op een afdeling onder de grond in de zogenoemde DC Jail in Washington. Daar zag hij al die tijd ook geen daglicht.
Voor de rechtbank is de slechte behandeling van Wesam duidelijk geworden, doordat Nederland destijds zeer verontrust heeft gereageerd in de richting van de VS. De rechters verwijzen naar de verklaring van voormalig diplomaat Richard Gerding, die heeft gezegd dat Nederland bijna de rechtshulprelatie met de VS heeft opgeschort wegens de situatie van Wesam.

Bron:

NU.NL
WESAM AL D IS VRIJGELATEN
13 OCTOBER 2010

http://www.nu.nl/binnenland/ 2355462/wesam-al-d- vrijgelaten.html

[32]

VRIJ NEDERLAND
EINDE AAN WESAM'S NACHTMERRIE

http://www.vn.nl/Meer- dossiers/Crime/Artikel-Crime/ Einde-aan-Wesams-nachtmerrie. htm#

[33]

''Volgens Koppe hebben de klachten hierover vanuit de ambassade er indertijd toe geleid dat de rechtshulprelatie tussen Nederland en de VS bijna tijdelijk is opgeschort geweest. ''

VRIJ NEDERLAND
WESAM AL D BLIJFT GEVANGEN ZITTEN

http://www.vn.nl/Archief/Justitie/Artikel-Justitie/Wesam-Al-D.-blijft-ge...

NA NOTEN:

BIJLAGEN

I

INGEZONDEN STUK AAN DE KRANTEN/GEPUBLICEERD
TAV UITLEVERING WESAM AL D AAN DE VS
Ingezonden stuk
24 januari 2007
Geachte Redactie,
Ik heb met verontrusting kennisgenomen van de aanstaande uitlevering van de heer Wessam Al D aan de VS, op beschuldiging van voorbereidingshandelingen tot het plegen van een terroristische aanslag in Irak In de eerste plaats is er volgens het Internationaal Recht geen sprake van terrorisme, aangezien deze echte of vermeende voorbereidingshandelingen niet gericht zouden zijn tegen burgers of burgerdoelen, maar tegen Amerikaanse militairen in Irak, die als buitenlands leger in Irak behoren tot de bezettende macht Volgens het Internationaal Recht is iedere militaire aanval op een bezettingsleger gelegitimeerd
Nog afgezien echter daarvan is mi de uitlevering aan de VS onacceptabel vanwege het eventuele martelingsrisico Hoewel minister Hirsch Ballin gesteld heeft, er vanwege het vetrouwensbeginsel met de VS vanuit te gaan, dat Wessam Al D niet zal worden gemarteld, snijdt een en ander mijns inziens geen hout
Zoals bekend is in september 2006 een nieuwe Amerikaanse wetgeving tav de berechting van terreurverdachten aangenomen, waarbij o.a. wordt afgezien van vervolging van CIA-agenten, die zich in het verleden hebben schuldig gemaakt aan marteling. Het is evident, dat een dergelijke beslissing een vrijbrief is voor gecontinueerde martelpraktijken
Nog afgezien van de inhumaniteit in dezen, is het internationaalrechtelijk verboden, iemand uit te leveren aan een land met gerede kans op marteling
Van de minister van een land, dat zich beroept op de naleving van het Internationaal Recht, mag dan ook verwacht worden, dat hij alsnog op zijn beslissing terugkomt en het Amerikaanse uitleveringsverzoek niet honoreert
Astrid Essed

II

BRIEF DD 21 JUNI 2007 AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE TAV DETENTIEOMSTANDIGHEDEN EENZAME OPSLUITING VAN WESSAM AL D
TAV DE DETENTIEOMSTANDIGHEDEN VAN DE HEER WESAM AL D

Aan de minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin
Geachte Excellentie, Middels dit schrijven wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: Uiteraard is het u bekend, dat de terreurverdachte, de heer Wesam Al D, na de door u gegeven toestemming totuitlevering en de bevestiging door de rechtbank, dd 27-1-2007 aan de VS is uitgeleverd Hierbij is door de Amerikaanse autoriteiten de garantie gegeven, dat de heer Al D, na eventuele veroordeling, zijn detentiestraf in Nederland mag uitzitten Eveneens heeft mij de informatie bereikt, dat de heer Al D eens in de maand wordt bezocht door een vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade, die de behandeling van de heer Al D door de Amerikaanse gevangenisautoriteiten nauwlettend controleert Hoewel ik een dergelijke zorgvuldigheid zeker waardeer, ben ik van mening, dat het aan de heer Al D opgelegde detentieregime aanleiding geeft tot ernstige verontrusting A Individueel regime: Zo is op een zitting voor de federale rechtbank in Washington dd 25-4 bekend geworden, dat de heer Al D in eenzame opsluiting zit, hetgeen impliceert geen enkel contact met medegevangenen Al evenmin is telefonisch contact met de buitenwereld toegestaan, behalve uiteraard met de advocaten Verder is er sprake van het zeer verzwarende feit, dat hij vrijwel geen daglicht ziet Uiteraard bent u bekend met het feit, dat het langdurig onthouden van contact met medegevangenen kan leiden tot isolatiefolter, hetgeen naar internationaalrechtelijke maatstaven gerekend wordt onder foltering Aan een en ander wordt eveneens regelmatig gerefereerd door Amnesty International Gevolgen van isolatiefolter kunnen o.m. zijn algemene pijngevoelens, desoriëntatie, concentratieverlies, slapeloosheid en waandenkbeelden. Van gedetineerden, die langer in een individueel regime gezeten hebben zijn eveneens verschijnselen zoals tijdelijke pleinvrees en angst voor mensen in het algemeen bekend In het geval van de heer Al D kunnen er eveneens bijkomende medische klachten optreden, aangezien bekend is, dat een periode in een donkere cel kan leiden tot tijdelijk of blijvend verminderd zicht. Ik zou u dan ook willen verzoeken uw invloed te willen aanwenden, er bij de Amerikaanse autoriteiten op te willen aandringen, zowel het individuele regime van de heer Al D, alsmede zijn verblijf in een donkere cel, te willen beeindigen Zoals u immers beter weet dan ik, behoeft een ''slechte behandeling'' niet slechts te impliceren mishandeling of slechte behandeling door de detentieautoriteiten, maar eveneens de door een detentieregime toegebrachte fysieke en psychische schade B Tav detentie na eventuele strafoplegging: Tenslotte zou ik u vriendelijk willen verzoeken, de Amerikaanse autoriteiten te willen houden aan de door hen afgegeven garantie, dat de heer Al D ook werkelijk zijn eventuele detentiestraf in Nederland zal kunnen uitzitten, niet alleen vanwege zijn in Nederland aanwezige familiale en sociale relaties, maar met name ook vanwege de u bekende internationaalrechtelijk strijdige aspecten van een aantal Amerikaanse ''terreurgevangenissen'', zoals Guantanamo Bay, Abu Graibh en de door president Bush bevestigde geheime CIA detentiecentra. Ik spreek de hoop uit, dat u aan bovengedane verzoeken gehoor zult willen geven Zoals u weet is de Nederlandse Overheid niet alleen gehouden aan de naleving van de internationale mensenrechtenverdragen, maar dient zij eveneens Nederlandse burgers in het buitenland te beschermen tegen foltering en andere eventuele mensenrechtenschendingen Vriendelijke groeten Astrid Essed


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Reaguren doe je maar ergens anders.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Geen gescheld

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Geen gescheld.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Reaguren doe je maar ergens anders.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Reaguren doe je maar ergens anders.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Reaguren doe je maar ergens anders.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Reaguren doe je maar ergens anders.

Stalinisten hebben blijkbaar

Stalinisten hebben blijkbaar de overhand gekregen binnen de redactie van (indy)media.

eindelijk

ja, en dat is JOUW schuld. ieder weldenkend mesn heeft uiteindelijk toch liever zelfs stalinisten aan het roer dan dat je met lede ogen moet zien hoe de discussie constant gekaapt wordt door een godsgekke aandachtstrekker (strenggelovig), een zure rechtse eikel (fnark), en een onnavolgbare veelreaguurder (mollie himself).
Stalin-mod, ga zo door!

wow, kunnen mensen niet

wow, kunnen mensen niet gewoon reageren op het OP? Scheelt wat schoonmaak-moeite.

"de overhand gekregen"? Ze

"de overhand gekregen"? Ze waren daar toch altijd aal aan de macht? EN tot nu toe maken ze daar eigenlijk weinig misbruik van, en dat siert ze. Fijn dat ze hier bijv. laten zien dat die discussie er niet is om telkens onzin commentaar neer te kwakken. Als je dat niet snapt, dan wordt je zinloze comment telkens weer weggehaald. Punt.

op slot

Dit topic gaat nu op slot. 'Frank' weer blij, ach.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech