[Am*dam] Bellamystraat 135hs gekraakt / verklaring nieuwe bewoners

Nieuws, gepost door: Bellamykrakers op 26/11/2012 11:02:58

Wanneer: 26/11/2012 - 02:20

De onderstaande tekst werd vandaag verspreid tijdens de kraak van het pand aan de Bellamystraat 135hs. Er was nogal wat tumult en verwarrende berichtgeving, daarom nog even voor de duidelijkheid: de kraak was succesvol en er is niemand opgepakt. Verder ging NIET om een herkraak van het ruim een week eerder ontruimde pand op nummer 33 van dezelfde straat.

This text was spread during the squatting action of the Bellamystraat 135hs today. There was a lot going on and some confusing messages came out, so just to be clear: the action was succesful and in the end no one got arrested. It was NOT a resquat of the earlier evicted house on number 33 of the same street. We will post a translation of the full text tomorrow.

Verklaring nieuwe bewoners Bellamystraat 135hs

Aan alle geïnteresseerden,

Zolang er woningnood en leegstand is, zal er gekraakt worden. De wet 'kraken en leegstand', die naast het verbieden van kraken ook tot doel zou hebben om de leegstand in Nederland te bestrijden, is een wet die maar half uitgevoerd wordt. Terwijl de staat bij het ontruimen van kraakpanden op een law and order manier te werk gaat, waarbij de wet de wet is en niet omzeild kan worden, wordt het andere deel van diezelfde wet behandeld alsof het niet bestaat. De staat laat weer eens duidelijk haar echte doelen zien: terwijl de repressie alleen maar toeneemt wordt het kapitaal nog steeds verdedigd.

Wij willen leven in een wereld waar bazen, politie en politici ons niet vertellen wat we wel en niet kunnen doen, waar geen enkele relatie meer op autoriteit is gebaseerd, waar iedereen gelijkwaardig is, maar niemand hetzelfde hoeft te zijn. Het kapitalistische systeem waarin we nu leven biedt daar geen enkele kans toe; we worden zoet gehouden met de nieuwste door kinderhandjes gemaakte rotzooi en bang gemaakt met een economische crisis. Ondertussen wordt deze crisis gebruikt als excuus om al onze sociale voorzieningen waar jarenlang voor gevochten is weer van ons af te nemen en in de uitverkoop te zetten.

Wij zijn het zat. We zijn het zat om te zien hoeveel woningen er in onze stad leeg staan. We zijn het zat om meer dan tien jaar op een wachtlijst te staan voor een sociale huurwoning, en nog meer dat we überhaupt moeten wachten tot we een woning 'mogen'. We zijn het zat om te zien hoe de zogenaamd 'legale' bewoners vaak net zo hard genaaid worden, door zowel particuliere als corporatiespeculanten. We zijn het zat dat onze buurten worden overgenomen door tapas-restaurants en fancy lunch- en koffiezaken, dat alles te koop is en gekocht wordt, en dat de ideale burger een machine is die slaapt, werkt en geld uitgeeft. We zijn het zat dat de staat iedereen die uit deze kooi wil breken criminaliseert en alleen in dienst van zichzelf staat. We zijn het zat om elke paar maanden ontruimd te worden voor leegstand, anti-kraak of gewoon omdat de burgemeester zo geil wordt van al die ME-pakjes op straat.

We geloven niet dat het kraken van een klein pandje in Amsterdam-West revolutie zal ontketenen, maar we weigeren om ons gewonnen te geven en toe te kijken hoe onze huizen terug worden gegeven aan dezelfde speculanten die ze jaren lang hebben verwaarloosd. Het wonen in ontkenning van de wet is slechts een kleine stap. Wij willen niet alleen dit huis, wij willen de totale anarchie.

Was getekend,
De post-ideologische generatie krakers

Tags: amsterdam Bellamystraat kraken


Wie: 
Bellamykrakers

(as promised: english translation of the text)

Statement by the new inhabitants of Bellamystraat 135hs

To everyone interested,

As long as there is emptiness and a need for housing, people will squat. The dutch 'kraken en leegstand' law, that should be aimed not only at banning squatting but also at fighting emptiness, is only being enforced partly. While the state evicts squats in a law and order fashion, where the law is the law and nobody can get around it, the other part of the same law is treated like it doesn't even exist. The state once again shows it's real aim: while repression is constantly rising capital is still being defended.

We want to live in a world in which bosses, cops and politicians don't tell us what we can and can't do, where no relationship is based on authority, and where everybody is treated equally, but no one has to be the same. The capitalist system that we now live in does not offer us any chance for this: we're kept busy with the newest crap manufactured by childlabour and we're kept scared with an economic crisis. Meanwhile exactly this crisis is used to take all our social rights, rights that have been fought for for so long, and they put a large 'for sale' sign on them.

We're sick of it. We're sick of seeing how many buildings are empty in our city. We're sick of waiting for more than ten years to get a social rent house, and even more of the fact that we have to wait until we are 'allowed' to get a house. We're sick of seeing 'legal' inhabitants being fucked over by both private and corporation-speculators. We're sick of our neighbourhoods being taken over by tapas-restaurants and fancy lunch- and coffeehouses. We're sick of everything being for sale, being sold, and the ideal citizen being a robot just sleeping, working and spending. We're sick of the state, that criminalises everyone who wishes to break out of this cage, and only takes care of itself. We're sick of getting evicted every couple of months, for emptiness, for anti-squat, or just because all those riot cop-uniforms on the street make the mayor so horny.

We don't believe that squatting a small house in the West of Amsterdam will invoke revolution, but we refuse to give up and watch our homes being given back to those who neglected them for years and years. Living in negation of the squatting-law is just a small step. We don't just want this house, we want the total anarchy.

Signed,
The post-ideological generation of squatters


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech