2.Dh5-festival

Aankondiging, gepost door: 2.Dh5-crew op 06/11/2012 11:02:47

Waar: OT301 - MKZ/Binnenpret, Amsterdam, Netherlands (GPS lat: 52.370216 lon: 4.895168)
Wanneer: 23/11/2012 - 14:26 t/m 25/11/2012 - 14:26

De laatste rechte lijn richting het jaarlijkse 2.Dh5-fesitval is ingezet. Dit festival voor wereldversleuteraars en activisten boordevol met workshops, cultuur en vermaak wordt dit jaar georganiseerd in Amsterdam, met name voornamelijk in OT301 en een gedeelte in MKZ/Binnenpret. Dit jaar wordt het festival georganiseerd rond het centrale thema: 'vlam in de pan'.

Het programma is haar definitieve vorm aan het aannemen. Meeste workshops staan vast, aan een aantal wordt nog hard gewerkt. Het beloofd een gevarieerd en boeiend programma te worden voor ieder wat wils. Internationale protesten tegen de crisis, studentenactivisme, hoe om te gaan met NGO's, vakbonden, politieke partijen en academici, queeractivisme, internetveiligheid, occupy, radicaliseren in de praktijk, migrantenstrijd, ecologie is maar een kleine greep uit het programma.

het volledige overzicht kan je hier vinden: http://2dh5.nl/index.html?art_id=457&vlag1=2&vlag2=0.

We hebben ook een tekst gepubliceerd om het centrale thema toe te lichten, om iedereen de kans te bieden zich enigszins in te lezen, beslagen het ijs op te gaan, maar vooral om discussie te voeden. De tekst staat hier: http://2dh5.nl/index.html?art_id=459&vlag1=3&vlag2=0.

Voor meer informatie, check onze website: 2dh5.nl.

mocht je dan nog vragen hebben, mail naar info@2dh5.nl

Tags: 2.Dh5-festival


Wie: 
èneR

Hmmm... Voor de workshop Anonimiteit op het Internet van dit festival wordt je geacht je op te geven bij... facebook (en je daarbij uiteraard met je echte naam te identificeren, want dat moet bij facebook) . Serieus zie: https://www.facebook.com/events/438795716177389

Op de een of andere manier ondermijnt dit mijn vertrouwen in degenen die de cursus geven. Is dit anarcho-amateurisme of slimme sponsoring door het bedrijf?

ik wil geen facebook!Wie: 
2dh5 crew

Beste èneR, je hoeft niet op te geven. de facebook events dienen enkel als promotie.Wie: 
2dh5 crew

Vrijdag
Het begin van het festival!!! en zoals elk jaar hangt de officiële opening van het festival tussen een feestje en een info-avond.

We zijn blij dat we eindelijk, na een lang jaar van voorbereiden, van start kunnen gaan. Vandaar de feestelijke stemming. We willen natuurlijk al van het begin informatief zijn. Daarom vertonen we als goede gewoonte spannende en minder spannende filmpjes. Ook zal er weer een Marretje Arents quiz zijn, met spannende prijzen!

Ons programma begint om 20:30. Het is echter ook mogelijk om vrijdagavond in De Peper te eten om 19:00. Hiervoor moet je wel op tijd reserveren bij De Peper. Na ons programma blijft de kroeg nog een tijdje open.

Zaterdag
OT301: Overtoom 301, Amsterdam
MKZ/Binnenpret: Eerste Schinkelstraat 14-16 Amsterdam
OCII: Amstelveenseweg 134 Amsterdam

09.00

ontbijt (Peper)

10.00

Plenair
zaterdagochtend begint het dagprogramma met een welkomstwoordje. Het centrale thema “Vlam in de pan” zal kort uiteen worden gezet en hoe deze rode draad door de rest van het programma van het festival gaat. Vervolgens komen de verschillende reacties die her en der zijn gepubliceerd op de tekst aanbod en zullen we met de participanten een discussie voeren over de discussietekst en de reacties.
Verder zullen er praktische afspraken gemaakt worden om van dit festival een succes te maken.

11.30

regeerakkoord voor dummies

Het nieuwe regeerakkoord beslaat zo'n 40 pagina's beleidsvoornemens en nog eens 40 pagina's financiele onderbouwing. Wat houden al deze maatregelen in en wat zijn de te verwachten gevolgen? Waar vallen de (hardste) klappen? En zijn er ook nog positieve punten te ontdekken? We nemen het regeerakkoord onder de loep en zetten het in gewone mensentaal uiteen. En we vergelijken het met het regeerakkoord van Bruin-1. Hoeveel verschil maakt de PvdA?
(facebook regeerakkoord voor dummies)

Definitiemacht

Deze workshop gaat niet door.

Organiseren tegen repressie

Deze workshop gaat niet door.

13.00

Lunch (Peper)

14.00

De Vakbond en de Radikaal. Water en vuur, of vlam in de pan?
De grote vakbonden zijn naast het polderen aan het experimenteren met nieuwe-oude vormen van organisatie en actie tegen uitbuiting op de werkvloer en bezuinigingen in het algemeen. Het afgelopen jaar hebben verschillende groepen steun gegeven of actief meegeorganiseerd aan campagnes van schoonmakers, thuiszorgmedewerkers of buschauffeurs.

Welke handelingsperspectieven biedt dit voor linksradicale groepen en individuen? Hoe kan deze hernieuwde strijd worden aangesneden om klassestrijd weer op de kaart te zetten, en basisorganisatie op de werkvloer te vergroten? Zijn de grote reguliere vakbonden voornamelijk een stabiele pilaar onder het poldermodel? Of bestaan er binnen de bonden ook radikalere standpunten en zijn er dus perspectieven voor gezamenlijke strijd? En wat zijn anders de alternatieven? We vragen het aan class-warriors, activisten, vakbondsmensen.

In een reeks van vier debatten praten we over hoe we om kunnen gaan met vakbonden, ngo's, politieke partijen en academici. Hier zullen de valkuilen en opportuniteiten aanbod komen van verschillende omgangsvormen met...
(facebookevent: omgang met vakbonden)

Ecologie versus brede strijd
Soms lijken milieustrijd en bijvoorbeeld sociale strijd te botsen. De
afgelopen maanden leverde dit discussies op over de strijd van
mijnwerkers in Asturie (Spanje), waarbij sociale (behoud
werkgelegenheid) en ecologische (sluiting van de mijn) argumenten
botsten (of leken te botsen). Andere punten van debat waren
bijvoorbeeld het massa-ontslag bij autoproducent Nedcar of de vraag of het positief is dat de nieuwe regering het belastingvoordeel voor oude auto's wil opheffen. Een fundamenteler discussiepunt is onder andere het streven naar bevolkingsbeperking, omdat de aarde niet meer mensen aan zou kunnen: moeten we gaan pleiten voor geboortebeperking, of is
het slechts een kwestie van minder consumeren en produceren en
eerlijker delen? En hoe zit het met milieuactivisten die pleiten voor
migratiebeperking, zoals de Zwitserse milieubeweging Ecopop?
Een paneldiscussie met mensen uit verschillende groepen, die ieder
vanuit hun eigen invalshoek tegen zulke zaken aankijken. Met als
belangrijkste vraag: zijn ecologische en sociale strijd met elkaar te
verbinden en zo ja, hoe kunnen we hiervoor een gezamenlijk perspectief ontwikkelen?
Met Peter Polder (Vrienden van GroenFront!), Eric Krebbers (Doorbraak), Jelle Bruinsma (ASB) en Matthias Lievens (auteur van het boek 'De mythe van de groene economie').
(facebookevent: ecologie vs brede strijd)

Opslaggegevens en internetveiligheid

Het world-wide-web is een geweldige bron voor onderzoek en een zeer efficient medium voor het verspreiden van informatie. Vaak is het van belang om je ware identiteit hierbij verborgen te houden. Het waarborgen van je anonimiteit op het internet is echter niet eenvoudig! In deze presentatie wordt, aan de hand van een fictief
'klokkenluiders'-scenario , uitgelegd op welke manieren private
partijen en overheden jouw identiteit kunnen achterhalen, en hoe je hun pogingen zoveel mogelijk kunt frustreren. Interessant voor eenieder die anoniem wenst te blijven bij het doen van onderzoek of het publiceren van gevoelige informatie.(We doen ons best de presentatie voor iedereen begrijpelijk te maken!).
(facebookevent: internetveiligheid)

Boomklimtraining (Buiten)
ovb

15.30

Omgang met politieke partijen

In een wereld van gelijkwaardigheid is geen plek voor politieke partijen, die immers macht uit handen van stemmers om in hun naam het land te kunnen besturen. Op de korte termijn komen ideeën echter soms wel overeen, zoals bijvoorbeeld het tegenhouden van privatisering van zorg en openbaar vervoer. Hoe stel je je als activist op zo'n moment op tegenover een politieke partij, ga je een tijdelijke coalitie aan uit praktische overwegingen of moet iedere samenwerking met een groep mensen die anderen macht ontnemen vermeden worden? Sprekers zullen ervaring delen over hun opvattingen en samenwerking met politieke partijen.

In een reeks van vier debatten praten we over hoe we om kunnen gaan met vakbonden, ngo's, politieke partijen en academici. Hier zullen de valkuilen en opportuniteiten aanbod komen van verschillende omgangsvormen met...
(facebookevent: omgang met politieke partijen)

Keeping your job is the new raise: klassenstrijd in precaire tijden (ASB)

Deze workshop gaat niet door!

De ASB heeft op vrijdag 23 november om 19:00 een bijeenkomst in de Vondelbunker (Amsterdam, Vondelpark). De presentatie wordt gedaan door twee Spaanse kameraden van de CNT en zal gaan over het anarcho-syndicalisme in het algemeen en specifieker over de CNT. Dit is een interessante bijeenkomst dat inhoudelijk past bij het programma van 2.Dh5 en mits strakke planning ook naadloos aansluit op de programmatie van vrijdagavond in de Peper.

Voor een opbloeiend medialandschap

Mensen die de afgelopen drie jaar de 'gratis krant voor het hele land'
klasse! hebben gemaakt willen hun zorgen over het sterk verschraalde linkse Nederlandse medialandschap voorleggen. En voorstellen bespreken om daar een georganiseerd en structureel einde aan te maken, dwz: te bekijken of er nieuwe initiatieven mogelijk zijn op gebied van uitgeven, radio en tv, tijdschriften en internet om de neoliberale hegemonie te doorbreken.
(facebookevent: autonome media)

Boomklimtraining (Buiten)
ovb

17.00

Omgang met NGO's

This workshop intends to open up a critical and self-reflexive
discussion about the role of NGOs within social movements. Side-
stepping any simplistic distinctions regarding what is a broad field
of organisations, the workshop will try to tease out some of the
present political questions about NGOs and social struggles. We will
look at the emergence and development of the NGOs as an organisational form and their relationships to governments, civil society and the corporate world. We will also look in particular at some of the more problematic instances of collaboration between social movements and NGOs and with a view to present struggles in the context of austerity, debate ways in which to strengthen the potential for radical social change. The workshop begins with a short provocation by Emma Dowling, UK-based writer, researcher and activist. Following on from this, we will invite all participants to react and share their experiences in the Dutch context.

In een reeks van vier debatten praten we over hoe we om kunnen gaan met vakbonden, ngo's, politieke partijen en academici. Hier zullen de valkuilen en opportuniteiten aanbod komen van verschillende omgangsvormen met...
(facebookevent: omgang met ngo's)

Migrantenacties
Het afgelopen jaar zijn (uitgeprocedeerde) migranten steeds meer zelf in opstand gekomen. Diverse tentenkampacties, waarvan op het moment van schrijven die in Den Haag en Amsterdam nog volop bezig zijn, trokken de meeste aandacht. In deze workshop, geinitieerd door het in het juni opgerichte No Border Netwerk, willen we een open gesprek houden over deze acties en focussen op hoe “wij” als “witte migratieactivisten” deze het beste kunnen ondersteunen. Met onder meer mensen die de diverse tentenkampen van de afgelopen tijd hebben ondersteund.
Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan het onder de (publieke)
aandacht brengen en houden van de acties? Hoe help je voorkomen dat de focus op de 'zieligheid' van de betreffende groep komt te liggen en stel je juist het politieke verhaal centraal? Hoe blijf je een radicaal buitenparlementair verhaal uitdragen? En hoe ga je om met mogelijke obstakels, zoals verdeel-en-heers-pogingen vanuit politiek en bestuur om groepen migranten of migranten en andere activisten uit elkaar te drijven?
(facebookevent migrantenacties)

Verhoortrainingen
Als je op het politiebureau terecht bent gekomen en ze je willen verhoren, ben je daar vaak niet op voorbereid. Je weet dat je niets moet vertellen. In de praktijk is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom een praktische worskhop.
(facebookevent: verhoortrainingen)

Boomklimtraining (Buiten)
ovb

19.00

MKZ/Binnenpret: eten

20.30

OCCII: avondprogramma
Aan de spetterende zaterdagavond wordt nog volop gewerkt. Binnenkort wordt het programma vrijgegeven.

Zondag

OT301: Overtoom 301, Amsterdam

09.00

ontbijt (Peper)

10.00

Het Nederlandse barricademodel: Oproer in de Polder Studio1

Dennis Bos vertelt over de Nederlandse barricades, over rellen en oproer als alternatief voor de Nederlandse traditie van overleg en polderen.

In dat verhaal komen dan verschillende historische momenten als het palingoproer, aardappeloperoer 1917, de rode julidagen van 1934, de februaristaking en het bouwvakoproer van 1966 ect langs. Bos laat in zijn verhaal zien dat dit soort momenten ten onrechte geen deel uitmaken van het historisch zelfbeeld van de Nederlandse natie, waardoor het imago van een kalm en bedaard politiek landschap deels een, ideologisch gemotiveerde, vertekening blijkt te zijn. Het geheel wordt geillustreerd met een powerpoint presentatie vol plaatjes van barricaden en oproerkraaiers.
(facebookevent: bewegingsgeschiedenis)

11:30

Sociale wetenschap in dienst van sociale rechtvaardigheid: mogelijk of onmogelijk? (studio1)

De sociale wetenschappen hebben niets minder dan een haat-liefde verhouding met sociale bewegingen. Alle goede intenties ten spijt, lijkt het fundamentele onderscheid tussen de doelstellingen van een onderzoeker en die van de onderzochten vaak onoverkomenlijk in deze context. Ergens óver schrijven is natuurlijk niet hetzelfde als ergens actief aan deelnemen om sociale verandering te weeg te brengen. Maar is de combinatie echt onmogelijk? Nee, er zijn tal van voorbeelden hoe het wél moet.
(facebookevent: facebook omgang met wetenschappers)

Studentenactivisme van Quebec naar NL (studio2)
[NL] Kritische Studenten Utrecht: Wat kunnen we leren van de studentenbeweging in Quebec en hoe kunnen we deze kennis omzetten in de praktijk om een effectieve campagnestrategie, studentennetwerk en actieplan op te stellen. Laten we niet langer wachten, we zullen hier de eerste stappen zetten naar een inspirerende studentenbeweging.

Op 12 februari 2012 ging er een Canadese studentenstaking van start tegen het kabinet van Quebec dat het plan had opgesteld om het collegegeld geleidelijk te verhogen met $300,
- per jaar tot aan 2019. In korte tijd groeide het protest enorm wat leidde tot stevige repressie en politieoptreden, een strategie met een averechts effect. Dankzij de volharding van de studenten en hun aanhoudende protest werd de verhoging van het collegegeld en het inperken van het demonstratierecht uiteindelijk geschrapt.

De Nederlandse regering heeft kort geleden een nieuwe ronde aan bezuinigingsmaatregelen aangekondigd, waarbij de huidige studiefinanciering plaatsmaakt voor een leensysteem. Studenten zijn bezorgd, maar sinds 2010 zijn we er niet in geslaagd om een enorme studentenbeweging op te bouwen die genoeg druk op de regering weet uit te oefenen om de maatregelen terug te draaien. Tijd dus om actie te ondernemen.

[EN] Kritische Studenten Utrecht: What can we learn from the Quebec student movement, and how can we put this into practice and set up an effective campaign strategy, student network and action plan. Let’s sow the seeds for an inspiring movement today.

In February 2012, Canadian students started a student strike against the Quebec Cabinet planning to gradually raise university tuition fees with $300,- a year until 2019. In a short amount of time the protest grew enormously leading to harsh repression and police action. Due to the student’s perseverance, and constant protest, this strategy backfired, causing the fee hike, and Draconian protest repression to be cancelled.

The Dutch government has just announced a new round of austerity measurements in education, proposing to convert student allowance into a loan-system. Students are concerned, but since 2010 we haven’t been able to succeed in building up a huge student movement to force the government to reverse these measures.
(facebookevent: studentenactivisme)

Queeractivisme in tijden van homonationalisme (bar boven)

Sinds een aantal jaren wordt de agenda van LGBT (lesbians, gays, bi- and trans) gekaapt door extreemrechts. Deze agenda wordt misbruikt om een progressief en modern Nederlandse samenleving te positioneren tegenover de conservatieve en onbeschaafde moslim. Hoe gaan we daar als beweging mee om?
(facebookevent: queeractivisme in tijden van homonationalisme)

13.00

Lunch (Peper)

14:00

Verhalen en lessen na een jaar Occupy Wall Street (studio1)

[NL] Iets meer dan een jaar geleden gingen duizenden mensen de straten van New York op om Zucotti Park te bezetten, een plein vlakbij financieel Walhalla Wall Street. Van daaruit ontstond een enorme sociale beweging die zich al gauw over de hele wereld verspreidde. Inmiddels organiseert een kleine, maar gepassioneerde groep Occupiers in New York nog steeds effectief tegen onder andere studentenschulden en het uitzetten van mensen uit hun huizen, maar de aanvankelijke koortsachtige opwinding is inmiddels ver
dwenen. Het verlies van Zucotti Park betekende tegelijkertijd het verlies van een belangrijk momentum. Veel mensen beschouwen de beweging als een daverend succes, een nieuwe mogelijkheid, terwijl anderen hen labelen als zinloos, onrealistisch en niet te vergeten, onhygienisch. Occupy Wall Street blijft worstelen om politiek serieus genomen te worden en tegelijkertijd trouw te blijven aan hun idealen.

Antropologe, Ying Que (net terug van 3 maanden onderzoek naar OWS) zal de volgende vragen verkennen: Wat kunnen we in Nederland leren van Occupy Wall Street? Op wat voor manieren kunnen we Occupy Wall Street beschouwen als een succes en op wat voor manieren nog steeds als een proces?

[EN] Stories and lessons from one year Occupy Wall Street

A little more than one year ago, on September 17th 2011, thousands of people flooded the streets of New York City and occupied Zucotti Park near America’s financial High Temple Wall Street. There, a moment turned into a movement. Right now, a small, but passionate group of Occupiers is still effectively organizing against student debt and home foreclosures, but the flush of excitement of the beginning has died down. The loss of their occupation of Zucotti Park meant the loss of an important momentum: direct community building. Many people consider the movement a thrilling succes, a new opportunity, while others label the movement as pointless, unrealistic and unhygeniec. Occupy Wall Street continues struggling to be taken serious politically and at the same time staying true to themselves.

Anthropologies Ying Que (just back from her OWS research) will discuss the following questions: What can we in Holland learn from what happened and is still happening there? In what ways can we consider Occupy Wall Street a succes and in what ways still a process and why?
(facebookevent: occupy)

Resistance in Greece: From the streets to the neighbourhoods and back (studio2)

Images from huge protests in Greece are filling the news. Should we just sit and watch? We are coming together in this workshop to get motivated and try to set the pan on fire in the Netherlands. What are the factors that spark riots in Greece? Is it just austerity? Taking a closer look to the resistance in the country, we see that there is much more to it than street protest. Looking at examples of social movements coming from the south, we will try to find alternative ways to engage ourselves and engage others in the anti-austerity struggle. Social grocery stores, an agricultural-consumer network without middlemen, antifascist action, neighborhood assemblies: let’s get things moving here as well! Let’s start building conscience.
(facebookevent: resistance in greece)

Radicaliseren in de praktijk (bar boven)

Is je buurvrouw boos over het afschaffen van de zorgtoeslag? Wordt er op de sportclub geklaagt over de achteruitgang bij de post sinds de privatisering? En krijg je begripvolle blikken en goedkeurende opmerkingen als je op je familiedag verteld dat je het niet zo op bazen en managers hebt? Vaak worden bepaalde opvattingen en frustraties gedeeld door niet-activisten om je heen als ze in niet-radicale termen worden uitgedrukt. Maar soms, als termen als klassenstrijd, communisme, anarchie of revolutie voorbij komen worden meningen sceptischer. Tegelijkertijd kan het moeilijk zijn om je visie coherent uit te leggen zonder systeemkritiek. Hoe krijg je nog niet geradicaliseerde mensen toch een keer mee naar een protest, een actiebijeenkomst of een infoavond?
(facebookevent: radicalsieren in de praktijk)

15:30

Consensusbesluitvorming: macht, mogelijkheden en dilemma's (studio1)

[NL]Welke rol speelt macht in activistische groepen die als ideaal hebben open te staan voor de bijdragen van iedereen? Wanneer je je op een horizontale manier wil organiseren, dus zonder leiders die boven anderen staan, heb je praktische manieren nodig om dit vorm te geven. het nemen van besluiten op basis van consensus wordt vaak gezien als een manier om iedereen een stem te geven en gebruik te maken van de collectieve intelligentie van de groep.
Maar wanneer is dit inderdaad het geval? Het streven naar consensus levert ook veel vraagstukken en dilemma's op. Wat zijn goede manieren om de besluitvorming te laten verlopen? Hoe blijf je slagvaardig, terwijl het proces soms veel tijd kost? Aan welke voorwaarden moet voldaan worden voordat consensus mogelijk is? En wat als het niet lukt?
Met als rode draad de thema's horizontaliteit en inclusiviteit behandelt het eerste gedeelte van deze workshop verschillende aspecten van consensusbesluitvorming. Aan de orde komen onder andere randvoorwaarden, machtsstructuren die onder de oppervlakte spelen, verschillende manieren om het groepsproces te structureren- en we bekijken ook wat alternatieven zijn als consensus (nog) geen haalbare kaart is. In het tweede gedeelte staat verdieping centraal door aan de hand van kritische vragen je eigen voorbeelden en aannames onder de loep te nemen.

[EN]Consensus decision making: power, possibilities and dilemma's

What is the role of power in activist groups that wish to be inclusive? When you want to organise in a horizontal way, without leaders who are positioned above other participants, you need concrete ways to put this into practice. Group decision making on the basis of consensus is often seen as a way to make everyone's voice heard and tap into the group's collective intelligence.
But when is this really the case? Striving for consensus also leads many questions and dilemma's. What are useful ways to structure decision making? How to deal with the fact that the process is often time-consuming? What necessary conditions do you need to take into account? And what if you don't manage to reach consensus?
Using horizontality and inclusivity as central themes, the first part of this workshop looks at a number of aspects of consensus decision making. Among other things, we will look at (implicit) power structures, different options for structuring the group process, and the question what to do if consensus turns out to be not (yet) feasible in a certain situation. In the second part of the workshop we will use the key concepts to critically examine assumptions or examples that you may bring up.

Protesten naar aanleiding van internationale crisis (studio2)

De crisis van 2007 woedt nog even hard voort en zorgt overal voor ongekende bezuinigingen en aantasting van rechten. Hoewel de economie uiteraard verregaand gemondialiseerd is en ook het bezuinigingsbeleid in de EU 'internationaal' bepaald wordt, bleven protesten vaak beperkt tot landelijk of lokaal niveau. Maar daar komt zo langzamerhand verandering in.

Afgelopen jaar was er een poging om in Frankfurt acties bij de Europese Centrale Bank te voeren, waar ook tientallen mensen uit Nederland aan deelnamen.
Er worden voor het voorjaar nieuwe plannen gemaakt. Verder is er begin November 'Firenze plus 10' (tien jaar na het eerste Europees Sociaal Forum) waar ook overlegd wordt voor nieuwe internationale campagnes. En op 14 November zal er zowaar voor het het eerst een internationale stakingsdag gehouden worden. Mensen die betrokken zijn bij deze initiatieven, komen verslag doen, met nadruk op komende initiatieven waar we vanuit Nederland op aan kunnen sluiten.
(facebookevent: facebook internationale protesten)

Gentech verzet in Nederland - updates en actieplannen (ASEED) (bar boven)

[NL]ASEED zal een korte update geven over de gentechgewassen op de velden in Nederland, met een focus op aardappels, de universiteit en bedrijven die veldproeven doen met gentechpiepers, eeeeen het verhaal van het verzet daartegen...en verhaal dat deels nog geschreven moet worden!
We willen graag brainstormen en van gedachte wisselen over concrete actieplannen, en over hoe we het beste kunnen werken aan een bredere anti-gentechbeweging in Nederland. Taal van de workshop: Engels en/of Nederlands, naar wat de wensen van de aanwezigen zijn.

ter inspiratie: http://www.youtube.com/watch?v=tq-gIucsKkQ&feature=youtu.be

[EN]GMO resistance in the Netherlands- updates& action plans
ASEED will give a short update on the cultivation of GM crops in The Netherlands, with a specific focus on potatoes, the universities and chemical companies with their GM potato field trials, and the resistance side of the story,...the history still to be written..!
We would like to brainstorm and get feedback about concrete action plans, and on building up a GMO resistance movement in the Netherlands. Workshop language: Dutch and/or English, whatever necessary to give everybody the chance to fully participate.

(facebookevent: facebook anti GMO)

17:00

plenaire afsluiting (studio1)
Aan deze tekst wordt nog gewerkt

19.00

avondeten met aansluitend kroeg(Peper)


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech