Dehumanisering.

Opinie, gepost door: Wouter ter Heide. op 05/11/2012 11:11:43

Regeerakkoord biedt geen enkel perspectief, maar enkel dooddoeners.

Hoewel ik alle begrip heb voor de kritiek op het regeerakkoord heb ik er ook waardering voor. Deze bestaat hieruit dat de nieuwe regeringsploeg geen misverstand laat bestaan over het maatschappelijk einddoel dat haar voor ogen staat. Door het vrijgeven van de winkelopenstelling stoomt Rutte-II namelijk onvervaard op naar de 24-uurseconomie. Daarbij voorbijgaand aan de (kern-)vraag: “Doet deze economische koers ons niet sluipenderwijs belanden in een samenleving waarin geen oog meer is voor mensen, maar enkel voor koopplaatjes?”. Een toekomstbeeld dat geen weldenkend mens onberoerd zal laten. Daarbij doet iemands financiële draagkracht niet ter zake, noch zijn/haar levensbeschouwelijke gezindte en/of politieke gezindheid.
Vandaar dat het antwoord op deze ontmenselijkende ontwikkeling buiten de geijkte financieel-economische en partijpolitieke (denk-)kaders gelegen is. Als gevangene van die (denk-)kaders is het initiatief voor het achterhalen van dat broodnodige antwoord helaas niet te verwachten van onze nieuwe regeringscoalitie, hoe groot het algemeen belang ook is dat zij daarmee zou dienen. Alle mooie woorden en retorische kwaliteiten ten spijt staat het dan ook buiten kijf dat het duo Rutte-Samsom en hun secondanten in recordtijd een regeerakkoord in elkaar hebben getimmerd, waar geen bijdetijds wenkend perspectief uit te distilleren is, maar enkel meer van dezelfde dooddoeners, met alle moedeloos makende consequenties van dien. Ons nageslacht, toch onze eerste zorg, zal daar zonder meer de rekening van gepresenteerd krijgen, waarbij het nog maar de vraag is of deze dan nog betaalbaar zal zijn. Hoe zo verantwoordelijkheidsgevoel hoogmogende Dames en Heren van de Staten-Generaal?

Tags: regeerakkoord verantwoordelijkheidsgevoel.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech