Protestschip naar Gaza onderschept door Israelisch leger/Commentaar op NOS berichtgeving

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 22/10/2012 10:02:41

Op 20 october is De Estelle, een schip, dat op weg was naar Gaza om Gaza Blokkade, die de Gazaanse bevolking al vijf jaar uithongert, te doorbreken, geenterd door het Israelische leger, zoals ook al bij eerdere Gaza schepen gebeurde
In haar berichtgeving hierover toont de NOS zich tendentieus en incompleet, door niet te wijzen op de barbaarsheid van de Gaza Blokkade en de 45 jaar durende Israelische bezetting
Verder rechtvaardigt de NOS de Blokkade impliciet, door ten onrechte Hamas en niet de Israelische bezetter, als schuldige aan te wijzen

PROTESTSCHIP GAZA ONDERSCHEPT DOOR ISRAELISCH LEGER/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING

Geachte Redactie en lezers van Indymedia,

A

VOORAF

Dit in verband met een mogelijke discussie

AANTAL DODEN

In mijn commentaar op de mi incomplete en tendentieuze pro Israel NOS berichtgeving
dd 20 october over de recente Israelische militaire entering
van Gaza schip ''de Estelle'', noem ik ook de gewelddadige entering van de Gaza Flotilla in 2010,
waarbij een groot aantal Turkse activisten om het leven kwamen
Sommige media spraken van negen doden, anderen van negentien doden

http://www.nu.nl/buitenland/2258658/israel-valt-hulpvloot-gazastrook.html

Aan die laatste versie heb ik vastgehouden, maar ook al zijn het er negen, dan doet dat niets af aan het misdadige en
illegale karakter van deze aanval

BLOKKADE GAZA/ VN RAPPORT [PALMER] OVER DE ''LEGALITEIT'' VAN DE ZEEBLOKKADE GAZA, NIET DE GEHELE GAZA BLOKKADE

Ik ben ervan op de hoogte, dat het er een VN rapport is [VN Palmer rapport], dat spreekt over de legaliteit van de Gaza Blokkade
maar daarmee wordt de ZEE blokkade genoemd [waarmee ik het ook niet eens ben, maar dat terzijde]
en niet de GEHELE blokkade [1]
Verder bkijven internationale mensenrechtenorganisaties als Amnesty International,
Human Rights Watch en het
Rode Kruis benadrukken, maar ook gezaghebbenden als de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten,
mevrouw Navy Pilay en Bisschop Tutu, dat de Gaza blokkade illegaal is [2]

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

''As the occupying power over the Gaza Strip, Israel has the right to determine where and how goods and people should enter the territory it occupies so the maritime blockade as a tactic is legal. The report did not make a ruling on the entire closure regime or blockade on the Gaza strip.''

Bron:

PALMER REPORT DID NOT FIND GAZA REPORT LEGAL, DESPITE MEDIA HEADLINES

AMNESTY INTERNATIONAL/BLOG
EDITH GARWOOD
6 SEPTEMBER 2011

http://blog.amnestyusa.org/justice/palmer-report-did-not-find-gaza-block...

Opinion on the legality of the blockade is mixed. In September 2011, a UN investigative committee concluded in thePalmer Report that the naval blockade is legal and had to be judged isolated from the restrictions on goods reaching Gaza via the land crossings.
Concerning the restrictions on goods reaching Gaza via the land crossings the Palmer report stated that they were the main reason for a unsustainable and unacceptable humanitarian situation in Gaza.[17][18][19][20]

Bron:

WIKIPEDIA
BLOCKADE OF THE GAZA STRIP

http://en.wikipedia.org/wiki/Blockade_of_the_Gaza_Strip

[2]

''UN envoy Desmond Tutu, United Nations Human Rights Council head Navi Pillay, the International Committee of the Red Cross and, according to Richard Falk, most experts on international law[21] consider the blockade illegal.[22][23][24][25][26]

Bron:

WIKIPEDIA
BLOCKADE OF THE GAZA STRIP

http://en.wikipedia.org/wiki/Blockade_of_the_Gaza_Strip

INFORMATIE OVER DE ISRAELISCHE ENTERING VAN HET GAZA SCHIP ''DE ESTELLE''

Op 20 october heeft het Israelische leger het Gaza schip Estelle geenterd in
internationale wateren
De Estelle heeft vergeefs geprobeerd,
de Israelische
Gaza blokkade, die de Gazaanse bevolking al vanaf 2008 uithongert, te doorbreken

Zie

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3334825/2012/1...

Aangezien ik de NOS teletekstberichtgeving incompleet en tendentieus pro Israel vond, heb ik haar
onderstaand commentaar doen toekomen

Zie NOS berichtgeving [en tekst voor het notenapparaat]

http://nos.nl/artikel/431424-leger-israel-stopt-activistenschip.html

B

COMMENTAAR OP DE NOS TELETEKSTBERICHTGEVING OVER DE ISRAELISCHE
MILITAIRE ENTERING VAN DE ESTELLE

AAN DE NOS TELETEKSTREDACTIE
UW BERICHTGEVING DD 20 OCTOBER ''ISRAEL STOPT ACTIVISTENSCHIP''

Geachte Redactie

In uw berichtgeving ''Leger Israel stopt activistenschip'' dd 20 october vermeldt u,
dat de Israelische marine aan boord is gegaan [euphemisme voor ''schip geenterd] van
een schip met activisten, dat op weg was naar Gaza
Na enige informatie te hebben gegeven over schip en opvarenden bericht u, dat zij
volgens het Israelische leger de Gaza blokkade wilden doorbreken.
Vervolgens vermeldt u, dat de blokkade van Gaza van kracht is vanaf 2007, nadat de
''terreurgroep'' [uw karakterisering] Hamas aan de macht kwam en dat Israel wil
voorkomen, dat er via zee wapens naar het gebied worden gesmokkeld.
In uw slotzin vermeldt u, dat ''Israelische mariniers in 2010 aan boord van een Turks schip gingen'' [uw berichtgeving] en dat daarbij negen Turken om het leven kwamen

Einde van uw berichtgeving [1]

Uw berichtgeving schendt niet alleen de journalistieke principes van hoor en wederhoor
Zij is bovendien tendentieus en incompleet en bagatelliseert zowel het recente als eerdere
Israelische marine en commando optreden
Bovendien bagatelliseert u de ernst en de aard van de Gaza blokkade

HOOR EN WEDERHOOR

Volgens goede journalistieke principes dient bij nieuwsfeiten de lezing van beide partijen gehoord te worden
U hebt in uw teletekstberichtgeving de neiging, slechts de Israelische lezing van gebeurtenissen te vermelden [2], hetgeen helaas ook hier het geval is
U vermeldt de Israelische legeractie tegen het schip ''De Estelle'', maar vermeldt er niet bij, dat volgens de lezing van de opvarenden, Israel de actie in internationale wateren zou
hebben verricht [3]
Zoals u weet is een militaire aanval in internationale wateren verboden volgens het Zeerecht
Dat deze lezing van de gebeurtenissen door de opvarenden/demonstranten
was genoemd, had u moeten vermelden

TENDENTIEUS EN INCOMPLEET
ISRAELISCHE MILITAIRE ACTIES TEGEN GAZA SCHEPEN

Uw incomplete berichtgeving over de recente Israelische legeracties is al besproken
Wanneer er echter doden vallen, zoals op de Gaza Flotilla, is uw falen nog ernstiger
U vermeldt namelijk in de laatste zin van uw berichtgeving als volgt:
''In 2010 gingen Israëlische mariniers aan boord van een Turks schip dat de blokkade van Gaza wilde doorbreken. Daarbij kwamen negen Turken om het leven.'' [4]
Ten eerste vermeldt u niet, dat dit [toegegeven door de Israelische autoriteiten] een aanval was in internationale
wateren [5]
Ten tweede zijn er geen negen, maar negentien Turken om het leven gekomen [6]
Ten derde wordt uit uw berichtgeving niet duidelijk, dat het een commando aanval was op
ongewapende mensen, wat dus een oorlogsmisdaad is. [7]

TENDENTIEUS EN INCOMPLEET/HAMAS ALS ''TERREURGROEP''

Ik citeer u opnieuw
''De blokkade is van kracht sinds de terreurgroep Hamas in 2007 in Gaza aan de macht kwam. ''

Ten eerste

Hamas is een verzetsorganisatie tegen de nu reeds 45 jaar durende Israelische bezetting,
ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israel opriep. zich terug te trekken
uit de in de juni-oorlog veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse
Inherent aan deze bezetting [zoals iedere ter wereld] zijn onderdrukking, vernederingen,
mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden [8]
Verder is nog een destructief gevolg de sinds 1967 plaatsvindende bouw van in bezet Palestijns gebied gebouwde
Israelisch-Joodse nederzettingen, die in strijd zijn met het Internationaal Recht [9]
Daartegen is uiteraard al decennia;ang verzet, legaal [tegen het Israelische leger] en illegaal [aanslagen/raketaanvallen op Israelische burgers/dorpen]
Hamas heeft zich van zowel legale als illegale verzetsacties bediend, maar ook in
Gaza een infrastructuur gecreeerd met medische zorg, onderwijs etc, taken, die Israel als
bezettende macht had moeten vervullen
HAMAS IS DUS GEEN TERREURGROEP, MAAR EEN LEGITIEME VERZETSORGANISATIE

Ten tweede

Hamas is begin 2006 via eerlijke verkiezingen aan de macht gekomen en heeft een regering gevormd, die van meet afaan werd geboycot door het Westen en Israel, omdat de verkiezingsuitslag ze niet beviel
Na een machtsstrijd met Fatah vormde Hamas inderdaad de enige autoriteit in Gaza,
maar sinds wanneer is dat een rechtvaardiging voor de uithongering van een burgerbevolking
Want dat is die Gaza Blokkade

TENDENTIEUS EN INCOMPLEET/GAZA BLOKKADE

De in 2008 door de Israelische autoriteiten ingevoerde Blokkade van Gaza betekende een
totale afsluiting van Gaza voor de buitenwereld
De grenzen werden gecontroleerd door het Israelische leger
Voedsel, medicijnen en andere noodzakelijke levensbehoeften werden niet of met mondjesmaat doorgelaten
Deze situatie is niet nieuw, want al eerder werd door het Israelische leger naar willekeur de toevoer van producten als
brandstof en electriciteit tegengehouden[10]
Het blokkeren van voedsel, medicijnen en andere eerste levensbehoeften treft bewust de burgerbevolking
en is daarom als collectieve straf [artikel 33, 4e Conventie van Geneve] verboden
Terecht wordt hiertegen consequent geprotesteerd door Amnesty International,
Human Rights Watch, het Internationale Rode Kruis en anderen
[11]

In uw berichtgeving is het onacceptabele en inhumane van een dergelijke blokkade niet terug te vinden en dat vind
ik zeer kwalijk

GAZA SCHEPEN

Tegen het onrecht van deze blokkade protesteren de Gaza schepen, die, dat heeft het Israelische
leger goed gezien, proberen de blokkade te breken door medicijnen en andere hulpgoederen
naar Gaza te brengen
Maar ook, om zo aandacht te vragen voor deze onmenselijke blokkade, die een misdaad is tegen de menselijkheid
volgens Internationaal Recht [12]

TENSLOTTE

Uit bovenstaande hebt u kunnen opmaken, wat mijn bezwaren zijn tegen uw incomplete en tendentieuze berichtgeving
die zoals gezegd, niet van vandaag dateert, al zijn er soms verbeteringen merkbaar
Dat was echter deze keer allerminst het geval

Ik hoop, dat u uit bovenstaande lering mag trekken [en ook uit onderstaande noten], het
principe van hoor en wederhoor zal laten gelden in uw Israel/Palestina berichtgeving en oog
zuly hebben voor de internationaalrechtelijke aspecten van het conflict, zoals de Israelische bezetting,
de illegale nederzettingenpolitiek, die maar doorgaat en doorgaat, de even illegale Muurbouw en de inhumane
uithongering van de Gazaanse burgerbevolking, de zogenaamde blokkade Gaza

Uw taak is het immers het teletekstlezende publiek juist te informeren
Niet om de Israelische bezetting te bagatelliseren

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN ONDER NOS BERICHTGEVING

NOS BERICHTGEVING

http://nos.nl/artikel/431424-leger-israel-stopt-activistenschip.html

Leger Israël stopt activisten-schip

Een foto van het activisten-schip, uitgegeven door het Israëlische leger
EPA
Toegevoegd: zaterdag 20 okt 2012, 12:47
Update: zaterdag 20 okt 2012, 12:53
De Israëlische marine is aan boord gegaan van een schip met activisten dat op weg was naar Gaza. Volgens een woordvoerder van het leger zijn er geen gewonden gevallen.

Het schip Estelle vertrok op 7 oktober uit Napels en vaart onder Finse vlag. Aan boord zijn 20 mensen uit acht verschillende landen. Volgens het leger wilden ze de Gaza-blokkade doorbreken.

Het schip is naar de haven van Ashdod gebracht. Het Israëlische leger zegt dat de opvarenden worden overgedragen aan de immigratiedienst.

Wapens
De blokkade is van kracht sinds de terreurgroep Hamas in 2007 in Gaza aan de macht kwam. Israël zegt dat het wil voorkomen dat er via zee wapens naar het gebied worden gesmokkeld.

In 2010 gingen Israëlische mariniers aan boord van een Turks schip dat de blokkade van Gaza wilde doorbreken. Daarbij kwamen negen Turken om het leven.

P/S

[1]

NOS
LEGER ISRAEL STOPT ACTIVISTENSCHIP
20 OCTOBER 2012

http://nos.nl/artikel/431424-leger-israel-stopt-activistenschip.html

[2]

EKUDOS
ISRAELISCHE OUD PREMIER SHAMIR OVERLEDEN/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/359325/israelische_oud_premier_shamir_overl...

[3]

'' De demonstranten spraken zelf van een 'aanval' en berichtten dat hun schip is geënterd in internationale wateren.''

VOLKSKRANT
PROTESTSCHIP NAAR GAZA ONDERSCHEPT DOOR ISRAELISCH LEGER
20 OCTOBER 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3334825/2012/1...

''According to Dror Feiler, spokesperson for Ship to Gaza Sweden, Estelle was attacked at 10.15 AM CET. Five or six military vessels surrounded Estelle. Soldiers wearing masks are now trying to board the ship. The attack took place on international waters: N31 26 E33 45''

ESTELLE IS BEING ATTACKED
20 OCTOBER 2012

http://shiptogaza.se/Pressrum/Pressmeddelanden/estelle-being-attacked

[4]

NOS
LEGER ISRAEL STOPT ACTIVISTENSCHIP
20 OCTOBER 2012

http://nos.nl/artikel/431424-leger-israel-stopt-activistenschip.html

[5]

BBC
ISRAELI NAVY STORMS GAZA AID SHIP
31 MEI 2010

http://www.bbc.co.uk/news/10195997

[6]

NU.NL
ISRAEL VALT HULPVLOOT GAZA AAN
31 MEI 2012

http://www.nu.nl/buitenland/2258658/israel-valt-hulpvloot-gazastrook.html

[7]

REUTERS
''ISRAEL FLOTILLA ACTION CRITICIZED BY FRIENDS AND FOES''
May 31, 2010

http://www.reuters.com/article/2010/05/31/us-palestinians-israel-reactio...

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: FULL,IMPARTIAL INVESTIGATION OF FLOTILLA KILLINGS ESSENTIAL
May 31, 2010

http://www.hrw.org/en/news/2010/05/31/israel-full-impartial-investigatio...

AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAELI KILLINGS OF GAZA SHIP MUST BE INVESTIGATED''
31 May 2010

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/israeli-killings-gaza-ship-ac...

EKUDOS
ISRAELISCHE AANVAL OP HULPKONVOOI GAZA/BARBARISME OP ZEE
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/250367/israelische_aanval_op_hulpkonvooi_ga...

[8]

GAZA/VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING
ASTRID ESSED

http://www.stopdebezetting.com/artikelen/gaza-vuile-oorlog-tegen-de-pale...

[9]

BTSELEM.ORG
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

[10]

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL'S FUEL AND POWER CUTS VIOLATE LAWS OF WAR
29 OCTOBER 2007

http://www.hrw.org/news/2007/10/28/gaza-israel-s-fuel-and-power-cuts-vio...

[11]

AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL GAZA BLOCKADE MUST BE COMPLETELY LIFTED
17 JUNI 2010

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/israel-gaza-blockade-must-be-...

THE INTERNATIONAL RED CROSS
ISRAEL AND THE OCCUPIED TERRITORIES: PROVIDING SUPPORT
IN GAZA AND MONITORING DETAINEES IN HUNGER STRIKE
15 AUGUSTUS 2012

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2012/palestine-israel...

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/GAZA/EASING BLOCAKDE OF IMPORT A FIRST STEP
21 JUNI 2010

http://www.hrw.org/news/2010/06/21/israelgaza-easing-blockade-imports-fi...

[12]

BBC NEWS
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES
10 December 2008

''The UN special rapporteur on human rights in the Palestinian territories has said Israel's policies there amount to a crime against humanity.
Richard Falk's statement came as UN human rights delegates urged Israel to take nearly 100 measures including ending its blockade of the Gaza Strip. ''

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7774988.stm

Tags: Gaza Blokkade israel Palestina

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech