Za 20 oktober : Dag van Internationale Solidariteit met de Syrische revolutie.

Nieuws, gepost door: Beno Klee op 19/10/2012 10:05:36

Waar: Centraal Station, Den Haag, Netherlands (GPS lat: 52.081689 lon: 4.325771)
Wanneer: 20/10/2012 - 16:43

In Nederland wordt er om 14.00 u verzamelen geblazen aan het Centraal Station van Den Haag. Er wordt gevraagd om in zwart T-shirt of trui te komen. Het wordt een stille tocht, die via het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal eindigen aan het plein voor de Tweede Kamer. Eind van de actie is voorzien rond 17 uur.

Stop het moorden in Syrië ! Stop de internationale dadeloosheid !

In tegenstelling tot wat hier en daar gesuggereerd wordt, dat het Westen niet tussenbeide komt omdat er geen olie zou zitten in Syrië, of om schrik omwille van zogenaamde Salafisten, is het duidelijk geworden dat het de schrik is om de goede relaties met de criminele Russische en Chinese dictators en de hieraan verbonden economische belangen in gevaar te brengen, die geleid heeft tot een complete blokkering van de Syrische zaak binnen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Het Westen heeft van in het begin van de Arabische Lente altijd binnen de VN de consensus gezocht met de Chinese en Russische criminele dictators. Dit was ook zo tijdens de Libische revolutie. Zonder akkoord binnen de Veiligheidsraad liep er niets. Pas toen Putin en Hu-Jintao dachten dat Ghadaffi het pleit gewonnen had (toen Ghaddafi’s tanks door Benghazi reden leek het pleit zo goed als beslecht) lieten ze hun veto vallen. Een brede uitlegging van het sterke VN-mandaat door de deelnemende landen (met goedgekeurd militair ingrijpen), deed het tij evenwel keren ten nadele van de dictator. Menig internetactivist zou heden nog leven, mocht de VN vroeger tot actie overgegaan zijn.

Tijdens de ontwikkeling van de Syrische revolutie is er op geen enkel moment door de Veiligheidsraadleden een sterk mandaat gevraagd geweest, dat een militair ingrijpen, zoals het afsluiten van het luchtruim, zou toegestaan hebben. Iedere politieke verklaring in die richting, ging altijd gepaard met een verwijzing naar de VN-Veiligheidsraad en de voorwaarde dat er hierbinnen een akkoord daaromtrent moest bereikt worden.

Maar ook alle vreedzame resoluties kregen van de Chinese en Russische criminele dictators een veto, of er werden door Putin en Hu-Jintao eisen opgelegd, die van in het begin het falen van vredesplannen in zich droegen. Zo bedongen zij dat er maar 300 VN waarnemers Syrië binnen mochten om het vredesplan van Koffi Annan te begeleiden. 300 VN waarnemers voor een land zo groot als Syrië is belachelijk. Dit gepaard met Assad’s geschiedenis van gebroken beloftes, zorgde bij de Westerse mogendheden voor de nodige scepsis .

Alles lijkt nu uit te draaien op een Tsjetsjeens scenario. Ter herinnering : de Russische criminele dictators hebben in de jaren 90 en 2000 de vrijheidswil van het Tsjetsjeense volk met brutale repressie de kop ingedrukt. Tussen 7 en 10 % van de Tsjetsjeense burgerbevolking werd vermoord, de grootste oorlogsmisdaad sinds de Tweede Wereldoorlog in de Euraziatische regio, een misdaad die te vergelijken is met hetgeen de Nazi’s in Rusland hebben aangericht. Putin tekent persoonlijk verantwoordelijk voor de tweede moordgolf in de jaren 2000, en het installeren van de brutale dictator Ramzan Kadyrov. Velen die kritiek hadden op de Russische criminele dictators en hun beleid in Tsjetsjenië, hebben dit met hun leven betaald, zoals de journaliste Anna Politkovskaia.

Exact dezelfde methodiek zoals in Tsjetsjenië wordt nu in Syrië toegepast. Het massale vermoorden, folteren, opsluiten van grote delen van de (ook vreedzame)oppositie, het roekeloze bombarderen, vernietigen en uithongeren, etc… van bewoonde stadbuurten en landelijke gemeenten, enz…

99,x % van de moorden in het huidige Syrië gaan op rekening van de Syrische criminele junta. Er zijn ook gevallen waarin delen van de gewapende oppositie buiten het handvest van de Mensenrechten getreden zijn. Doch de verhoudingen zijn duidelijk. De belangrijkste delen van de oppositie opereren ofwel vreedzaam (de zogenaamde Local Coordination Committees met dagdagelijkse betogingen), ofwel kennen geen systematiek van mensenrechtenschendingen, zoals bij de Syrische criminele junta en de milities waarmee de criminele junta nauw samenwerkt, de zogenaamde Shabihas, wel het geval is.

De mensenrechtenschendingen van de criminele Syrische junta zijn ruimschoots gedocumenteerd, en worden zelfs gecatalogeerd onder misdaden tegen de Mensheid (Verenigde Naties, Amnesty International, Human Rights Watch).

Het is duidelijk dat Putin en Hu-Jintao, gezien zij iedere oplossing binnen de Verenigde Naties van in het begin geblokkeerd hebben (toen de situatie bijlange nog niet zo gemilitariseerd was zoals nu), verantwoordelijkheid delen voor de dagdagelijkse misdaden die in Syrië op dit moment gepleegd worden. Zolang zij dit kunnen blijven doen, zonder economisch of ander nadeel te ondervinden, hoeven wij op de Verenigde Naties geen hoop te stellen.

De signalen die vanuit de recente Europees-Chinese top kwamen, of die ons vanuit de verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten bereiken, geven ons weinig hoop op verandering in de situatie. Het is duidelijk dat het Westen zijn economische belangen (I-pads ,I-phones,goedkope Chinese gsm’s en elektronica, Russisch gas of olie (Lukoil), etc…) belangrijker acht dan de misdaden tegen de mensheid in Syrië.
Enkel wanneer China en Rusland het gevoel krijgen,dat zij meer te verliezen dan te winnen hebben bij hun blokkering binnen de VN Veiligheidsraad, zullen we iets zien veranderen. Anders zal het Tsjetsjeens scenario tot het bittere eind uitgevoerd worden.

Daarom, om die stilte en het niets doen te doorbreken, wordt er op 20 oktober een Internationale Dag van Solidariteit georganiseerd.

In Nederland wordt er om 14.00 u verzamelen geblazen aan het Centraal Station van Den Haag. Er wordt gevraagd om in zwart T-shirt of trui te komen. Het wordt een stille tocht, die via het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal eindigen aan het plein voor de Tweede Kamer. Eind van de actie is voorzien rond 17 uur.

Kunt u niet komen, kunt u zelf een actie op touw zetten, zelfs al bent u maar met 2-3 vrouw/man, en deze op het internet op Indymedia of andere sociale netwerk sites posten.
Een boycot actie voor een Lukoil tankstation bijvoorbeeld, of een Apple store, gezien met iedere euro of dollar die wij van de Russische of Chinese criminele dictators kopen, wij hen ook ondersteunen.

Tags: mensenrechten Onderdrukking syrië

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech