Solidariteitsverklaring met bestuurlijk aangevallen Occupy-kampen

Nieuws, gepost door: Occupy Tilburg op 24/11/2011 11:03:41

Wanneer: 24/11/2011 - 15:02

Naar aanleiding van de reeks pogingen van gemeentebestuurders en dergelijke om Occupy-kampen dwars te zitten en op te breken, is de onderstaande solidariteitsverklaring opgesteld, en, na besproken en waar nodig gewijzigd, gisteravond onderschreven door de assemblee van Occupy Tilburg.

Solidariteitsverklaring

Met verontwaardiging hebben wij, actievoerders van Occupy Tilburg, kennis genomen van de reeks pogingen van plaatselijke bestuurders en politici om Occupy-kampen en bijbehorende activiteiten te dwarsbomen, tot aan ontruiming aan toe:
*In Eindhoven loopt op 29 november de verleende toestemming voor het Occupy-kamp af; voortzetting van het kamp is daarmee in gevaar.
*In Arnhem dringt de plaatselijke VVD aan op opbreken van het kamp, met verwijzing naar schade aan het plantsoen;
*In Rotterdam eiste Leefbaar Rotterdam van de burgemeester dat het Occupy-kamp wordt beëindigd, vanwege het rommelige aanzien dat het teweeg zou brengen; gelukkig gaf de burgemeester geen steun aan dit idee en kan Rotterdam doorgaan.
*In Amsterdam dringt de burgemeester aan op verplaatsing van het kamp, wèg van de centrale Beursplein-locatie, naar de Zuidas, vér buiten de binnenstad.
*In Den Haag liet de burgemeester afgelopen vrijdag de media-annex-EHBO-kar, van wezenlijk belang voor informatievoorziening en hulpverlening, met machtsvertoon laten wegslepen; een inhoudelijke motivatie ontbrak.
*Eveneens in Den Haag wil de uitkering stopzetten van baanloze Occupyers ; dit voorstel wordt inmiddels door de landelijke VVD-fractie ook ondersteund;
*In Breda tenslotte is een poging om een Occupy-kamp te vestigen al binnen een dag door de politie beëindigd; een deel van de actievoerders vertrok onder dreiging met middellijke arrestatie; een ander deel werd daadwerkelijk opgepakt en korte tijd vastgehouden.

We protesteren met klem tegen al deze aanvallen op Occupy, en verklaren ons solidair met de Occupyers in Eindhoven, Arnhem, Rotterdam, Amsterdam. Den Haag, Breda en overal waar bestuur, politiek en politie Occupy tegenwerken en bedreigen. Een aanval op één Occupy-kamp is een aanval op ons allemaal. Occupy Arnhem en Eindhoven dienen hun acties ongehinderd te kunnen voortzetten, evenals Occupy Amsterdam – op de door Occupyers zelf gekozen plek. De media/EHBO-kar dient terstond te worden teruggebracht door van Aartsens politiemensen. Occupy Breda dient alsnog ongehinderd gelegenheid te krijgen een kamp op te zetten op een door henzelf geschikt geachte locatie.

In Tilburg is vooralsnog geen sprake van problemen vanuit stadsbestuur en politie. We weten dat dit kan veranderen. We weten dat het aantasten van kampen in andere steden ook de kampen die tot nu toe ongehinderd hun gang kunnen gaan verzwakt. Elke ontruiming schept een precedent voor een volgende ontruiming en geeft onze tegenstanders moed. Ook daarom dringen we er met klem op aan dat deze tegenwerking stopt, en roepen iedereen op om bij iedere tegenslag in grotere aantallen terug te komen.

De algemene vergadering van Occupyers, 23 november 2011, Occupy Tilburg.

Tags: occupy


Wie: 
Utrecht

SolidairWie: 
occupy ede

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech