Rebelact (doesn't?) celebrate five years of rebel clowning!

Nieuws, gepost door: Rebelact op 08/09/2012 09:02:36

Wanneer: 08/09/2012 - 13:16

Sunday, Sept 9th 2007 Amsterdam Rebel Clowns gathered for the first time. Now 5 years and 60 interventions later the red noses even don't have time to celebrate. The clowns have a rehearsal this weekend to prepare their next mission, a very special one!

What happened in the last period? In February we joined the Art as Money Festival: there we 'privatised' the large toilet space. No, we didn't publish it on Indymedia. A pitty because our 'business class toilets' with special services were really great!

In the months after we had discussions about how to renew our concept and way of organising. Although you probably won't notice the differences, we're very glad with the outcome. That's why we start this brand new season with much fresh energy!

By the way: we already started the season with a first training Sunday, August 26th. Much more will follow. Why?
Again: because we should prepare our next mission, a very special one!

If you're curious, take a look at our brand new website! http://www.rebelact.nl
Go to the News column and you read the very first lines about it.

By the way: the new website is not finished yet (still 51 actions to upload and several texts to add and improve), but even now we're already very happy to celebrate our five years that way!

Tags: Amsterdam Rebel Clowns Rebel Clown Army Rebelact


Wie: 
Rebelact

Zondag, 9 september 2007 kwamen Amsterdamse Rebel Clowns voor het eerst bijelkaar. Nu 5 jaar en 60 interventies later, hebben de rode neuzen niet eens tijd om het te vieren. De clowns hebben een bijeenkomst dit weekend om hun volgende missie voor te bereiden, dat wordt een heel speciale!

Wat gebeurde er in de afgelopen periode? In february deden we mee aan het Art as Money Festival: daar 'privatiseerden' we de enorme toiletruimte. Nee, we publiceerden het niet op Indymedia. Jammer, want onze 'business class toiletten' met speciale service waren echt fantastisch!

In de maanden daarna hadden we discussies over hoe we ons concept en manier van organiseren zouden kunnen vernieuwen. Hoewel je waarschijnlijk de verschillen niet zult opmerken, zijn we erg blij met de uitkomst. Daarom starten we dit gloednieuwe seizoen met veel frisse energie!

Tussen haakjes: we zijn het seizoen al begonnen met een eerste training op zondag, 26 augustus. Er komen er nog meer. Waarom?
Nogmaals: omdat we onze volgende missie voorbereiden, dat wordt een heel speciale!

Als je benieuwd bent, kijk dan even op onze gloednieuwe website! http://www.rebelact.nl
Ga naar de News collum en je leest er de allereerste zinnnen over.

Tussen haakjes: de nieuwe website is nog niet helemaal af (er moeten nog 51 acties worden geupload, naast verschillende aan te vullen en te verbeteren teksten), maar zelfs nu zijn we al heel blij om onze 5 jaar op die manier te vieren!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech