Landelijk anti-fascistische kamp van

Nieuws, gepost door: kyl op 25/08/2012 08:06:09

Wanneer: 25/08/2012 - 17:44

n Dortmund (Germany, Ruhr) there's going to be a nationwide, non-dogmatic radical antifascist camp!

Waarom Dortmund? Dortmund is sinds meerdere jaren berucht om zijn nazi-probleem. De zogenaamde “Nationale Anti-Kriegstag” [Nationale anti-oorlogsdag] is, net zoals de fascistische “Herdenking” van het Bombardement op Dresden, van landelijke betekenis voor de nazi-scene.

Bovendien doen Dortmunder naziclubs, zoals de “Nationale Widerstand Dortmund (NWDO)” [Nationaal Verzet Dortmund] en het “Skinhead-Front Dorstfeld”, telkens weer van zich spreken door offensieve acties, gewapende aanvallen en aanslagen. In het Dortmunder stadsdeel Dorstfeld hebben neonazistische structuren zich jarenlang vanuit verschillende woongemeenschappen en het “Nationale Zentrum” kunnen uitbreiden.

Fascistische netwerken – moordende politiek

Het NWDO is voortgekomen uit zogenaamde Dortmunder kameraadsschapsstructuren en beschikt landelijk over erg goede contacten. Dat blijkt enerzijds uit de brede, landelijke en ook internationale deelname van nazi’s aan de Dortmunder Nationale Anti-oorlogsdag’, en anderzijds uit de persoonlijke en infrastructurele ondersteuning bij landelijke nazi-events. De afgelopen jaren heeft de Dortmunder naziscene vaak de aandacht getrokken door haar actieve optreden.

Het Skinhead-Front Dorstfeld valt telkens opnieuw andersdenkenden en mensen met een migrantenachtergrond aan. Een treurig hoogtepunt van hun gewelddaden was de moord door Sven Kahlin op de punker Thomas Schulz. Deze daad werd door de nazi’s onder het mensenverachtende motto “1:0” gevierd. De vroegtijdig uit gevangenschap vrijgelaten Kahlin liet december 2010 wederom van zich horen door samen met leden van het Skinhead-Front de alternatieve kroeg Hirsch-Q aan te vallen. Sinds 2006 werd Hirsch-Q zes keer door nazi’s aangevallen. Op 26 november 2011 viel Sven Kahlin samen met vijf andere nazi’s twee jongeren met een Turkse migrantenachtergrond aan. Daarop werd zijn voorwaardelijke straf ingetrokken en sindsdien zit hij weer achter de tralies.

De racistisch gemotiveerde moord op 4 april 2006 op de kioskuitbater Mehmet Kubaşık door de nazi-terreurcel “Nationalsozialistische Untergrund (NSU)” [Nationaalsocialistische Ondergrondse] moet nog verder op mogelijke verbanden met Dortmunder neonazi structuren onderzocht worden. Een voormalige informant van de geheime dienst (Verfassungsschutz) van de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) verklaarde aan het dagblad “WAZ” dat rond het jaar 2004 NPD-leden uit Dortmund contact hadden gelegd met rechtsradicalen in Thüringen. Daaronder zouden ook verbindingen met de NSU zijn geweest. Naast deze moordcomplexen is nog de Dortmunder wapenfanaat Michael Berger vermeldenswaard, die in 2000 twee politieagenten en een agente vermoordde.

Ontkennen, stimuleren, bestrijden?

De stad Dortmund heeft met zijn opstelling jarenlang aan een gunstig politiek klimaat bijgedragen voor de vestiging en groei van de nazi-scene. Het nazi-probleem werd officieel ontkend, nazi-activiteiten direct en indirect gestimuleerd. De politie oefende al in 2002 druk uit op de verhuurder van de zaal om een concert van een band uit het neonazi netwerk “Blood & Honour” niet af te zeggen. Antifascistische acties werden daarentegen gedwarsboomd en gecriminaliseerd. Op talrijke fysieke aanvallen van de kant van de nazi’s de afgelopen jaren volgden nauwelijks justitiële stappen, hetgeen de nazi’s in een televisie-interview gemeentjes opmerkten. In opdracht van de laatste hoofdcommissarissen van politie kwam het de afgelopen jaren telkens opnieuw tot landelijk bekritiseerd politieoptreden, waaronder de van vele zijden veroordeelde “Polizeikessel” [insluiting voor kortere of langere duur door een politiecordon] in het jaar 2000, waarbij grotendeels jongere activisten urenlang klemgezet werden. Vooraf aan de “Nationalen Anti-Kriegstag” van afgelopen jaar werd een vol busje met bewapende nazi’s, die een groepje antifascisten aangevallen had, niet vervolgd. Daarentegen werd er tegen de slachtoffers een zaak aanhangig gemaakt wegens wildplakken.

Nu, nu er nauwelijks meer politieke speelruimte bestaat om het georganiseerde neonazistische geweld nog langer te negeren, verandert er langzamerhand iets in de stadspolitiek. De nieuwe hoofdcommissaris kondigde een koersverandering van de politie aan en uitte zich zelfs in positieve zin met betrekking tot blokkaden tegen nazi-optochten. Het gebouw, waarin zich het “Nationale Zentrum” bevindt, werd door de gemeente Dortmund opgekocht en het huurcontract met de nazi’s werd opgezegd. Nadat eind maart 2012 nazi’s ’s nachts tijdens het plakken tegen de opzegging van het huurcontract werden gesnapt, werd de volgende dag onder andere het “Nationale Zentrum” doorzocht en werden de persoonsgegevens van meer dan 50 nazi’s uit Dortmund en Unna gescheckt. De slachtofferhulporganisatie “Back Up! – Steunpunt voor slachtoffers van rechts geweld” werd in het leven geroepen, er werd een speciale taskforce door de burgemeester ingesteld en enige weken geleden een “Rondetafel tegen rechts” opgericht. Desondanks blijft het afwachten met welke consequenties en continuïteit zich deze nieuwe antifascistische ijver van de gemeente ontwikkelen zal. De ervaringen van de laatste jaren hebben getoond, dat wantrouwen op zijn plaats is en veelzijdig antifascistische werk noodzakelijk is en ook in de toekomst zal blijven.

Onze perspectieven…

Wij vinden het belangrijk te benadrukken dat antisemitisme en uitsluiting op basis van ras veel wijdverbreider is dan enkel de aanvallen van (door de staat gefinancierde dan wel onbetaalde) nazi-structuren. Antifascistisch verzet moet derhalve ook het dagelijkse racistische optreden bij overheidsinstellingen, bijvoorbeeld mbt tot vluchtelingenpolitiek, aan de kaak stellen, aangezien deze politiek allereerst door de diepe verankering van het racisme in de samenleving mogelijk wordt gemaakt. Een aanknopingspunt voor kritiek biedt de samenwerking met migranten initiatieven, zoals bijvoorbeeld in het noordelijke deel van Dortmund, waar na diverse berichten in de media – gericht tegen zigeuners – de sowieso al precaire situatie van sekswerkers nog verder verslechterd werd. In hun openlijke protesten wezen ze erop dat het gevolg met name was het ontbreken van bescherming tegen gewelddadige klanten, de daarmee samenhangende afpersing van beschermingsgelden en verlies van hun zelfstandigheid.

Wij wensen ons, dat “Seksisme komt er niet in” voldoende zou moeten zijn. Maar we willen genderstereotype rolpatronen zowel “daar buiten” als in onze eigen kringen weren, en daartoe behoort niet alleen de kritiek op blijkbare onderdrukkingsrelaties. Als we proberen ons te ontdoen van de maatschappelijke verschillen tussen man en vrouw, dan betekent dat ook `onzichtbare’ schijnbaar vanzelfsprekende hiërarchieën en privileges aan te pakken.

Door ook zeer bewust het (maatschappelijke) vraagstuk van verarming en buitensluiting op te pikken, willen wij de openbare ruimte terugveroveren en de (on-)sociale verankering van de nazi’s met hun nationalistische protesten tegen belabberde arbeidsomstandigheden en Hartz IV niet aan hen overlaten.
Bovendien roepen wij allemaal er toe op, samen met ons, ervoor te knokken dat de 1e september als anti-oorlogsdag door de publieke opinie niet meer waargenomen wordt als fascistisch, maar als progressief en antimilitaristisch. Degenen die de Buchenwald-eed serieus nemen, dient antimilitarisme en antifascisme als een geheel zien. Het volharden in fictieve deelstrijdbewegingen is een verzwakkende en een verzetswereldvreemde zichtwijze, waarmee de omstandigheden niet structureel veranderd worden.

…een ambitieus voornemen

…dat een goede organisatie en doordachte concepten op vele niveaus vereist. Deze worden aan de Dortmunder omstandigheden aangepast en staan centraal in onze voorbereidingen.

Met dit kamp willen wij een signaal afgeven tegen om de Dortmunder status quo te doorbreken. Wij gaan met een landelijke en internationale mobilisatie in het offensief en we vallen vanuit een radicale onderbouwing en breed mobiliserend de bedrijvigheid van de nazi’s aan tijdens het toppunt van de mobilisering voor hun “Nationalen Anti-Kriegstag” en we zullen hun optocht verstieren.

Wat ons betreft is iedereen welkom, die zijn/haar hart heeft liggen bij ondogmatisch radicaal, antifascistisch verzet.

Kom van 24-8-2012 tot 2-9-2012 naar Dortmund!
Laat ons gezamenlijk de nazi-optocht op 1 september voorkomen.

Uitgebreidere info is te vinden op: www.antifacamp.org. Een Nederlandstalig achtergrondstuk over de Dortmunder nazi-scene op de website van Doorbraak

* Autonome en antifascistische groepen uit de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen

voor meer informatie:

→ Achtergronden uit Doorbraak | »Dortmund bolwerk van autonome nationalisten«:
http://doorbraak.eu/?p=10404

→ Indymedia-DEe Feature:
http://de.indymedia.org/2012/07/332355.shtml

→ Website Antifacamp Dortmund:
http://antifacamp.org/

→ Twitter/Identi.ca: @antifa_camp
(WAP-Ticker: http://ticker.nadir.org)

→ Antifa Radio Dortmund:
http://radio.nadir.org
memurlar netWie: 
nn

dit bericht is een beetje achterhaald. er is niet echt meer sprake van een antifa kamp; de activiteiten worden voort gezet op verschillende locaties. ook meerdere organisaties van nazi's waarover gesproken word zijn verboden. toch, tot komende zaterdag allemaal!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech