Pussy Riot krijgt twee jaar strafkamp/Vrijheid van meningsuiting als misdaad

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 20/08/2012 08:11:59

Iedere veroordeling tot een strafkamp is barbaars vanwege de slechte detentieomstandigheden. Pussy Riot's veroordeling is bovendien in strijd is met de vrijheid van meningsuiting, omdat zij slechts kritiek op president Putin leverden. Gezien zijn mensenrechtenschendingen in Rusland en oorlogsmisdaden in Tsjetsjenie zou
Putin terecht moeten staan en worden bestraft, niet Pussy Riot

PUSSY RIOT KRIJGT TWEE JAAR STRAFKAMP/VRIJHEID VAN MENINGSUITING ALS MISDAAD

''Het type strafkamp waar de vrouwen terecht kunnen komen, bestaat uit verscheidene gebouwen voor onder meer de administratie, slaapzalen of zones waar de gevangenen werken, omheind door een hek met prikkeldraad en wachttorens op de hoeken.''
...........................
..........................
..........................
...........................
''In een cel verblijven officieel maximaal honderd gevangen, maar dat aantal kan soms oplopen tot 120. De dag, die om zes uur 's ochtends begint, bestaat uit een aantal verzamelmomenten waarop de gevangenen worden geteld. Alleen als het meer dan 30 graden Celsius vriest, wordt het appèl, dat dertig minuten kan duren, binnen gehouden.
''

Bron:

VOLKSKRANT
WERKKAMP VOOR PUSSY RIOT: MET HONDERD IN EEN CEL, IN GRAUW PAK
17 AUGUSTUS 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3302738/2012/0...

RECHT OP VRIJHEID VAN MENINGSUITING

''Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen''

Artikel 10, EUROPEES VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN [EVRM]

http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm

SAMENVATTING:

Iedere veroordeling tot een strafkamp is barbaars vanwege de slechte detentieomstandigheden. Pussy Riot's veroordeling is bovendien in strijd is met de vrijheid van meningsuiting, omdat zij slechts kritiek op president Putin leverden. Gezien zijn mensenrechtenschendingen in Rusland en oorlogsmisdaden in Tsjetsjenie zou
Putin terecht moeten staan en worden bestraft, niet Pussy Riot

ZIE

AMNESTY ACTIE VOOR VRIJLATING PUSSY RIOT

https://www.amnesty.nl/actiecentrum/acties/rusland-laat-pussy-riot-vrij

ZIE ONDER NOTENAPPARAAT:

LETTER TO THE EDITOR, die ik aan een aantal Russische en internationale kranten heb toegezonden

Geachte Redactie en lezers van Indymedia,

Drie leden van de Russische feministische Punk Band ''Pussy Riot'' zijn
veroordeeld tot twee jaar strafkamp op grond van ''vandalisme gebaseerd op
''religieuze haat'' [1]
Iedere veroordeling tot een ''strafkamp'' met honderd op een cel, grauwe pakken
en een zeer beperkt bezoekrecht is op zich al barbaars [2] en gaat in tegen alle
bestaande mensenrechtenverdragen over de behandeling van gevangenen [3]

VRIJHEID VAN MENINGSUITING

Maar wat was nu eigenlijk de reden tot hun veroordeling?
Wel, hun enige ''misdaad'' was, dat zij op 21 februari 2012 de Kathedraal in Moskou ''Christus de Redder'' waren ingegaan en daar een protestsong tegen de
Russische president Putin hadden gezongen
Onder andere zongen zij
''Maagd Maria, verlos ons van Putin'' [4]

DAT WAS ALLES
Dat werd door de rechter ''religieuze haat'' genoemd

In iedere Staat, die althans formeel hecht aan de principes van een rechtsstaat,
wordt dit VRIJHEID VAN MENINGSUITING genoend, wat een fundamenteel recht is
Rusland heeft dat recht erkend door de ondertekening van het EVRM en andere
Internationale Verdragen [5]

Hun veroordeling is dus een ernstige schending van de vrijheid van meningsuiting [6]
Amnesty International heeft ze erkend als gewetensgevangenen [7]

ONEERLIJK PROCES EN POLITIEKE AFREKENING

Volgens Amnesty is hier sprake van een politiek gemotiveerd proces en zijn de richtlijnen
met betrekking tot een eerlijk proces geschonden
De rechter weigerde de meeste door de verdediging aangevoerde getuigen op te roepen
en het hele proces was wel erg kort [8 dagen] [8]

HET BEWIND VAN PUTIN
MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN RUSLAND
OORLOGSMISDADEN IN TSJETJSENIE

Pussy Riot protesteerde in de Kathedraal tegen het beleid van president Putin en de
steun van de Russisch Orthodoxe Kerk voor hem [9]
IK DENK, DAT DE KATHEDRAAL DE PLAATS BIJ UITSTEK WAS OM TE ONTMASKEREN,
DAT HET BELEID VAN PUTIN EEN BELEDIGING IS VOOR DE WERKELIJKE
CHRISTELIJKE WAARDEN EN DE PRINCIPES VAN DE MENSENRECHTEN

Weliswaar is de vorm volgens Human Rights Watch aanstootgevend geweest [10] en
keur ik dergelijk aanstootgevend optreden niet goed, maar juist in een Kerk protesteren tegen de Kerkelijke steun
voor een misdadig bewind als dat van Poetin is en blijft een sterk statement

Zo heeft Pussy Riot juist de christelijke waarden verdedigd!

ABOUT POETIN:

Vladimir Vladimirovich Putin is een Russisch politicus [en voormalig
hoofd van de Geheime Dienst KGB], die twee keer president van Rusland was/is
over de periode 2000-2008 en mei dit jaar tot heden
Hij is ook premier geweest vanaf 1999-2000 en 2008-2012

Zijn bewind is gekenmerkt door het onderdrukken van democratische
rechten in Rusland en het plegen van oorlogsmisdaden en misdaden
tegen de menselijkheid in Tsjetsjenie

EEN SCHANDE, DAT EEN DERGELIJKE POLITICUS DOOR DE KERK WORDT
GESTEUND!

MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN RUSLAND:

De scala van mensenrechtenschendingen onder zijn bewind is lang
Hij is vooral kampioen in het onderdrukken van de vrijheid van meningsuiting
door wetten en maatregelen te promoten, die deze onderdrukken
Daarbij schuwt zijn bewind geweld en oneerlijke processen niet
Mensenrechtenactivisten worden vervolgd en veroordeeld met misbruik van de anti terreurwetgeving
NGO's worden gecriminaliseerd en het politiegeweld tegen vreedzame demonstranten
is hard en onrustbarend [10]

Human Rights Defenders are prosecuted by using anti terrorlaws, laws have been passed

DE VUILE OORLOG IN TSJETSJENIE

Sinds zijn presidentschap in 2000 voert Poetin met de Russische
politiek-militaire top een vuile oorlog in Tsjetsjenie
Folteringen van gevangenen, buitengerechtelijke executies,
de vernietiging van huizen van burgers als collectieve straf voor
oorlogshandelingen van de Tsjetsjeense verzetsstrijders [12], willekeurige
militaire aanvallen, die de levens van Tsjetsjeense burgers in de waagschaal stellen
en verdwijningen zijn nog maar het topje van de Ijsberg [13]

HET IS DUIDELIJK, DAT POETIN HIER DE SCHURK VAN HET STUK IS
NIET PUSSY RIOT, DIE HET REGIME POETIN TERECHT BEKRITISEERT

EPILOOG:

De actie van Pussy Riot in de Kathedraal mag dan misschien qua vorm
aanstootgevend
zijn geweest [14]
Maar drie feiten blijven ovrereind

De barbaarse straf voor iets, dat geen misdrijf is

Het is vrijheid van meningsuiting, die toelaatbaar is

En dat de Kerk was de aangewezen plaats voor deze actie tegen het regime Poetin
Juist vanwege de verwevenheid/steun van de Russisch Orthodoxe Kerk voor Poetin

WERKELIJK AANSTOOTGEVEND IS DIE STEUN AAN POETIN
Want hoe kan een Kerk, die zich beweert te baseren op christelijke principes,
een president steunen, die in Rusland en Tsjetsjenie op zo'n grove wijze
de mensenrechten schendt?

De ''vergeving'' van diezelfde Kerk aan Pussy Riot [15] is dan ook ronduit
ridicuul, want juist de Kerkleiding heeft vergeving nodig voor haar associering
met de chef van de onderdrukking in Rusland en de vuile oorlog in Tsjetjsenie

HOE WAAR IS DE UITSPRAAK VAN DE PROFEET MOHAMED:
HOED U VOOR GEESTELIJKEN, DIE AAN PALEISPOORTEN KLOPPEN

En wat president Poetin en zijn politiek-militair verantwoordelijken voor
de politieke maffiapraktijken betreft:

NIET PUSSY RIOT, MAAR POETIN EN CO ZOUDEN BERECHT EN VEROORDEELD
MOETEN WORDEN

Het is te hopen, dat er genoeg internationale druk kan worden
uitgeoefend om Pussy Riot weer vrij te krijgen

En het onrecht in Rusland en de vuile oorlog in Tsjetjsenie weer uit de vergetelheid te halen

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

NOTEN

[1]

NOS
PUSSY RIOT TWEE JAAR IN STRAFKAMP
17 AUGUSTUS 2012

http://nos.nl/op3/artikel/407882-pussy-riot-twee-jaar-in-strafkamp.html

THE GUARDIAN
PUSSY RIOT SENTENCED TO TWO YEARS PRISON COLONY OVER ANTI PUTIN
PROTEST
17 AUGUST 2012

http://www.guardian.co.uk/music/2012/aug/17/pussy-riot-sentenced-prison-...

[2]

VOLKSKRANT
WERKKAMP VOOR PUSSY RIOT: MET HONDERD IN EEN CEL, IN GRAUW PAK
17 AUGUSTUS 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3302738/2012/0...

[3]

RECHT OP EEN HUMANE BEHANDELING VAN GEVANGENEN, ZOALS
VASTGELEGD IN INTERNATIONALE VERDRAGEN:

''All prisoners shall be treated with the respect due to their inherent dignity and value as human beings.''

Artikel 1, BASIC PRINCIPLES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/g2bpt.htm

''All persons under any form of detention or imprisonment shall be treated in a humane manner and with respect for the inherent dignity of the human person.''

Principle 1, BODY OF PRINCIPLES FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS
UNDER ANY FORM OF DETENTION OR INPRISONMENT

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/g3bpppdi.htm

''Where sleeping accommodation is in individual cells or rooms, each prisoner shall occupy by night a cell or room by himself. If for special reasons, such as temporary overcrowding, it becomes necessary for the central prison administration to make an exception to this rule, it is not desirable to have two prisoners in a cell or room.''

Artikel 9, STANDARD MINIMUM RULES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/g1smr.htm

[4]

AMNESTY INTERNATIONAL
RUSSIAN COURT JAILS PUSSY RIOT FOR TWO YEARS
17 AUGUST 2012

http://www.amnesty.org/en/news/russian-court-jails-pussy-riot-2012-08-17

[5]

Rusland heeft de European Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms ondertekend, in het Nederlandstalige
het EVRM
In artikel 10 is de vrijheid van meningsuiting vastgelegd

RATIFICATIE RUSLAND VAN INTERNATIONALE VERDRAGEN

http://www1.umn.edu/humanrts/research/ratification-russia.html

[6]

HUMAN RIGHTS WATCH
BAND MEMBER CONVICTION A BLOW TO FREE EXPRESSION
17 AUGUST 2012

http://www.hrw.org/news/2012/08/17/russia-band-members-conviction-blow-f...

AMNESTY INTERNATIONAL
RUSSIAN COURT JAILS PUSSY RIOT FOR TWO YEARS
17 AUGUST 2012

http://www.amnesty.org/en/news/russian-court-jails-pussy-riot-2012-08-17

[7]

''Amnesty International said it believed that the trial of the Pussy Riot defendants – Maria Alekhina, Ekaterina Samutsevich and Nadezhda Tolokonnikova – was politically motivated, and that they were wrongfully prosecuted for what was a legitimate – if potentially offensive – protest action.

The organization considers all three activists to be prisoners of conscience, detained solely for the peaceful expression of their beliefs. ''

AMNESTY INTERNATIONAL
RUSSIAN COURT JAILS PUSSY RIOT FOR TWO YEARS
17 AUGUST 2012

http://www.amnesty.org/en/news/russian-court-jails-pussy-riot-2012-08-17

[8]

AMNESTY INTERNATIONAL
RUSSIAN COURT JAILS PUSSY RIOT FOR TWO YEARS
17 AUGUST 2012

http://www.amnesty.org/en/news/russian-court-jails-pussy-riot-2012-08-17

LETTER TO THE EDITOR
TWO YEARS SENTENCE OF PUSSY RIOT TO A PRISON COLONY/VIOLATION OF HUMAN RIGHTS

HUMAN RIGHTS WATCH
BAND MEMBER CONVICTION A BLOW TO FREE EXPRESSION
17 AUGUST 2012

http://www.hrw.org/news/2012/08/17/russia-band-members-conviction-blow-f...

[9]

NU.NL
ORTHODOXE KERK VERGEEFT PUSSY RIOT
18 AUGUSTUS 2012

http://www.nu.nl/algemeen/2887446/orthodoxe-kerk-vergeeft-pussy-riot.html

[10]

''There is no basic human right to barge into a church to make a political statement, jump around near the altar, and shout obscenities. But there is most certainly the right not to lose your liberty for doing so, even if the act is offensive.''

HUMAN RIGHTS WATCH
PRESIDENT PUTIN'S FIRST 60 DAYS
17 JULY 2012

http://www.hrw.org/news/2012/07/17/president-putins-first-60-days

[11]

HUMAN RIGHTS WATCH
PUSSY RIOT AND RUSSIA'S SURREAL ''JUSTICE''
17 AUGUST 2012

http://www.hrw.org/news/2012/08/17/pussy-riot-and-russias-surreal-justice

HUMAN RIGHTS WATCH
PRESIDENT PUTIN'S FIRST 60 DAYS
17 JULY 2012

http://www.hrw.org/news/2012/07/17/president-putins-first-60-days

HUMAN RIGHTS WATCH PAGE
RUSSIA

http://www.hrw.org/europecentral-asia/russia

HUMAN RIGHTS WATCH
RUSSIA: REVERSE JUDGMENT AGAINST HUMAN RIGHTS DEFENDER
12 JULY 2012

http://www.hrw.org/news/2010/07/12/russia-reverse-judgment-against-human...

AMNESTY INTERNATIONAL
RUSSIA: END ''SMEAR CAMPAIGN'' AGAINST NGP'S
13 JULY 2012

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/russia-end-smear-camp...

[12]

Volgens artikel 33, 4e Conventie van Geneve is een collectieve straf verboden

4e CONVENTIE VAN GENEVE

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/380?OpenDocument

Bron: Internationale Rode Kruis

www.icrc.org

[13]

OORLOGSMISDADEN EN MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN TSJETSJENIE

HUMAN RIGHTS WATCH
WELCOME TO HELL
ARBITRARY DETENTION, TORTURE AND EXTORTION IN CHECHNYA
OCTOBER 2000

http://www.hrw.org/reports/2000/russia_chechnya4/

HUMAN RIGHTS WATCH
WHO TELL ME WHAT HAPPENED TO MY SON
27 SEPTEMBER 2009

http://www.hrw.org/reports/2009/09/28/who-will-tell-me-what-happened-my-...

HUMAN RIGHTS WATCH
PROTECT HUMAN RIGHTS DEFENDERS IN CHECHNYA
7 JUNE 2012

http://www.hrw.org/news/2012/06/07/russia-protect-human-rights-defenders...

HUMAN RIGHTS WATCH
RUSSIA: MAKING JUSTICE COUNT IN CHECHNYA
14 NOVEMBER 2011

http://www.hrw.org/news/2011/11/14/russia-making-justice-count-chechnya

UITPERS,BE
VOOR KREMLIN ZIJN IN TSJETSJENIE ALLE MIDDELEN GOED
FREDDY DE PAUW
APRIL 2006

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1305

UITPERS.BE
ZELFMOORDAANSLAGEN METRO MOSKOU: REACTIE OP JARENLANGE
RUSSISCHE VUILE OORLOG
ASTRID ESSED
MEI 2010

http://www.uitpers.be/discussie_view.php?id=2679

[14]

''There is no basic human right to barge into a church to make a political statement, jump around near the altar, and shout obscenities. But there is most certainly the right not to lose your liberty for doing so, even if the act is offensive.''

HUMAN RIGHTS WATCH
PRESIDENT PUTIN'S FIRST 60 DAYS
17 JULY 2012

http://www.hrw.org/news/2012/07/17/president-putins-first-60-days

[15[

NU.NL
ORTHODOXE KERK VERGEEFT PUSSY RIOT
18 AUGUSTUS 2012

http://www.nu.nl/buitenland/2887446/orthodoxe-kerk-vergeeft-pussy-riot.html

DE MORGEN,BE
RUSSISCHE KERKLEIDERS: WE VERGEVEN PUSSY RIOT, MAAR VEROORDELING
WAS TERECHT
19 AUGUSTUS 2012

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1488003/2012/...

LETTER TO THE EDITOR
TWO YEARS SENTENCE OF PUSSY RIOT/VIOLATION OF HUMAN RIGHTS

Letter to the Editor

Dear Editor,

Any sentence to a prison colony is barbarous, giving the harsh detention conditions.
In the case of the two years sentence of Pussy Riot to this facility it is also a
hugh violation of the freedom of expression
Their only ''crime'' was the singing of a protestsong against the Putin regime in the
Moscow Cathedral of ''Christ the Saviour'', leading to their conviction on ''hooliganism motivated by religious hatred''
However, Pussy Riot didn't act against the christian principles, but defended them
by protesting against the inhuman Putin policy and the Orthodox Church's support for Putin
As a president, Putin is a champrion in suppressing the freedom of expression as well by law as oher measures
Human rights defenders are convicted on ''terrorist'' grounds in unfair trials and the police regularly beat up peaceful protesters
Putin waged a dirty war in Chechnya, in which torture of prisoners, disappearances
warcrimes and brutal terror against the Chechnyan civilian population were only the top of the Iceberg
According to my opinion, it is Putin and his co political and military responsibles, who should face trial for human rights violations in Russia and warcrimes in Chechnya
But apart from that, Pussy Riot has the right on free expression and should
be released immediately

Astrid Essed
Amsterdam
The Netherlands

Tags: Poetin Rusland vrijheid van meningsuiting

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech