Urgent call for immediate release of Turkish activist Başak Şahin Duman

Nieuws, gepost door: Redi Mokro op 12/07/2012 07:02:12

Waar: Ambassade Kroatië, Amaliastraat, Den Haag, Netherlands (GPS lat: 52.084096 lon: 4.305471)
Wanneer: 18/07/2012 - 13:25

Op 28 mei 2012 werd Basak Sahan Duman gearresteerd bij aankomst in Kroatië, op basis van een internationaal arrestatiebevel door Turkije. Basak is een voormalige medisch studente en lange tijd student-activiste. Zij werd in 2004 in Ankara gearresteerd tijdens studentenprotesten tegen de nieuwe Turkse "anti-terreur" wetten dat veroordeling van alle soort van activisme mogelijk maakt van critici van de regering.


Urgent call for immediate release of Turkish activist Başak Şahin Duman

To whom concern,

We, the undersigned (human rights organizations, individuals, etc.) are deeply concerned about the recent imprisonment of the Turkish activist Başak Şahin Duman and her possible extradition to Turkey.

28th of May 2012, Başak Şahin Duman was arrested while entering Croatia on the basis of an international arrest warrant issued by the Turkey. Başak is former medical student and long time student activist. She was arrested in 2004. in Ankara, on student protest against new Turkish „anti-terrorist“ laws that allows conviction for terrorism for every kind of activism that includes critics of government. Paradoxically Başak, along with 46 more students was charged by the same law, in the process known as “Process 46”, and in 2010 convicted on 6 years and 3 months of jail for terrorism! Because of that process, the Turkey Republic was sued to the European Court of Human Rights (procedure 71667/11.) It is important to say that the only evidence of “terrorist” activities is that convicted students were chanting slogans on protest, which is openly stated in the judgment.

We strongly believe that Başak Şahin Duman's conviction is linked to her legitimate activism and therefore we call upon the Croatian authorities to immediately release Başak Şahin Duman and ensure her full protection from extradition to a country where she will be tortured or persecuted for her beliefs. The above-mentioned Antiterrorist law but also torture and ill-treatment of political prisoners in Turkey in general are in the focus of all relevant intenational and local organisations’ reports as well as in the European Comission and the Committee Against Torture reports.

We therefore remind the Croatian authorities of their international obligation to promote and protect the right to freedom of torture or to inhuman or degrading treatment or punishment and call upon them:

To immediately release Başak Şahin Duman;
To take effective measures to respect of the non-refoulement principle and not allowe to expel or return her in any manner whatsoever into a country where she could be exposed to torture, inhuman or degrading treatment or punishment

Nederlands :

Dringende oproep voor de onmiddellijke vrijlating van Turkse activiste Basak Sahin Duman

Aan belanghebbenden,

Wij, de ondergetekenden (mensenrechten organisaties en personen, enz.) zijn diep verontrust over de recente gevengenneming van de Turkse activiste Basak Sahin Duman en haar mogelijke uitlevering aan Turkije.

Op 28 mei 2012 werd Basak Sahan Duman gearresteerd bij aankomst in Kroatië, op basis van een internationaal arrestatiebevel door Turkije. Basak is een voormalige medisch studente en lange tijd student-activiste. Zij werd in 2004 in Ankara gearresteerd tijdens studentenprotesten tegen de nieuwe Turkse "anti-terreur" wetten dat veroordeling van alle soort van activisme mogelijk maakt van critici van de regering.

Tegenstrijdig genoeg werd Basak, samen met nog 46 studenten, aangeklaagd door dezelfde wet in het proces dat bekend staat als "Proces 46", en in 2010 veroordeeld tot 6 jaar en drie maanden gevenagenisstraf voor terrorisme! Vanwege dit proces werd de Turkse Republiek door het Europese Hof voor de Mensenrechten (procedure 71667/11) aangeklaagd. Het is belangrijk te vermelden dat het enige bewijs van "terroristische" activiteiten bestaat uit roepen van protest-slogans, wat openlijk is genoemd in de veroordeling.

Wij zijn er sterk van overtuigd dat Basak Sahin Duman's veroordeling verband houdt met haar legitiem activisme en daarom roepen wij de Kroatische autoriteiten op om Basak Sahin Duman onmiddellijk vrij te laten en haar volledige bescherming te verzekeren aan een land waar zij zal worden gemarteld of vervolgd vanwege haar overtuigingen. De bovengenoemde Anti-terreur wetten maar ook marteling en slechte behandeling van politieke gevangenen in Turkije in het algemeen zijn het middelpunt van rapporten van alle relevante internationale en lokale organisaties als ook in de Europese Commissie en verslagen van de Europese Commissie tegen Marteling.

Wij wijzen daarom de Kroatisch autoriteiten op hun internationale verplichting om het recht op vrijheid van marteling of onmenselijke en vernederende behandeling of straf en roepen hen op:

* Onmiddellijke vrijlating van Basak Sahin Duman;
* Effectieve maatregelen te nemen het non-refoulement principe te respecteren en haar uitlevering of terugkeer te voorkomen op welke wijze dan ook naar een land waar zij kan worden onderworpen aan marteling, onmenselijke of vernederende behandeling of straf.

E: slobodazabasak@gmail.com
W: http://slobodazabasak.blogspot.nl/
F: http://www.facebook.com/sloboda.za.basak

Redi Mokro


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech