Toelichting kraak Jan Steenstraat

Nieuws, gepost door: Jan Steen op 26/06/2012 06:03:08

Wanneer: 26/06/2012 - 13:55

Vanwege de vele vragen die wij in de afgelopen dagen hebben gekregen over onze actie geven wij als kraakgroep een wat uitgebreidere toelichting op ons handelen

Afgelopen zondag hebben wij, kraakgroep de Pijp, vier appartementen in de Jan Steenstraat gekraakt. Deze actie is niet alleen bedoeld om huisvesting te creëren voor wat nu trots kraakgroep Jan Steen mag heten, maar ook om een signaal af te geven richting de bewoners van deze buurt, van Amsterdam in het algemeen en wellicht tevergeefs de eigenaar. De panden waar deze appartementen onderdeel van uitmaken, evenals de huidige eigenaars, hebben namelijk een geschiedenis van vastgoedspeculatie.
Het mag dan wel een goedrecht van pandeigenaren zijn om wel of geen onderhoud aan panden te plegen, - Je zou het als een vorm van zelfbeschikking kunnen beschouwen - ware het niet dat hetgeen waarover beschikt wordt de woonsituatie is van de huurders. Dat er geld verdiend mag worden op de vastgoedmarkt is niet onlogisch. Dat huurders in opzettelijk slecht onderhouden panden wonen is echter verwerpelijk. Dat huizen en appartementen kunstmatig leeg gehouden worden in tijden waarin de vraag naar betaalbare woningen het aanbod ruim overstijgt is in onze ogen een misdaad. Zeker wanneer het sociale huurwoningen betreft, die per slot van rekening de minder bedeelden van onze samenleving toebehoren. Woningen worden aan het aanbod onttrokken, deels uitgesloopt en vervolgens als waardevast beleggingsobject beschouwd.
De panden aan de Jan Steenstraat, waar de bovengenoemde appartementen deel van uitmaken, zijn hier in het bijzonder een goed voorbeeld van.

Naast de gekraakte appartementen zijn er in de panden ook huurwoningen aanwezig. Na met de bewoners gesproken te hebben wordt al snel duidelijk dat er in alle appartementen sprake is van achterstallig onderhoud. Zo zijn de woningen zeer slecht geïsoleerd en wordt het er ´s Winters bitterkoud. Sommige vloeren bestaan nog maar uit één enkele laag hout. De panden verzakken ook behoorlijk. De ramen zijn hier en daar letterlijk uit de sponningen geknapt en vervangen door plastic. Bij een van de woningen is er zelfs een hoogteverschil van 14 centimeter gemeten over het verloop van de vloer.
Bij herhaaldelijke verzoeken aan de huiseigenaren om de woningen op te knappen, of in ieder geval het achterstallig onderhoud weg te werken wordt steevast niet gereageerd. Dit vanzelfsprekenderwijs tot grote frustratie van de bewoners. Ter troost wordt na interventie van de huurcommissie de huur volgens bepaalde maatstaven verlaagd. Van renovatie is daarentegen nog steeds geen sprake.

Er lijkt hier een herkenbaar patroon te ontstaan dat we van de huidige eigenaar al kennen: Oude en slecht onderhouden panden met huurders worden opgekocht. De huurders genieten huurbescherming en betalen weinig huur. Je kunt er dus op rekenen dat de maandopbrengst voor de eigenaar/investeerder laag is en dat dat voorlopig nog wel zo zal blijven. Met wat pech is de eigenaar zelfs bakken met geld kwijt aan onderhoud. Dit maakt de panden een magere melkkoe, die je vaak dus voor een ´zacht prijsje´ kunt opkopen. Een doorgewinterde krottenkoning heeft hier echter een goede oplossing voor gevonden.
Door de panden slecht te onderhouden en geen gehoor te geven aan verzoeken dan wel oproepen om woningen te onderhouden kan de eigenaar de huurders wegpesten. Er zijn maar weinig huurders die genoegen nemen met een woning waar de ramen uit de sponningen knappen en er gaten in de vloeren zitten. Zelfs al betaalt men dan slechts 150,- per maand.
Wanneer de panden in het geheel leeg zijn komen te staan stijgt de marktwaarde zeer plotseling. Doordat er geen lastige huurders met opgebouwde rechten meer in een pand aanwezig zijn gaat er immers een wereld aan mogelijkheden open. Renovatie, samenvoegen van verdiepingen, luxe appartementen? Het einde lijkt plotseling zoek. Maar een krottenkoning zou geen krottenkoning zijn als hij dit niet aan de volgende koper over zou laten, resulterend in een doorgaans keurig rendement zonder ooit een cent aan onderhoud te hebben besteed.
De door ons gekraakte appartementen stonden al lang tot zéér lang leeg. Zo is nummer 52 hs al 14 jaar in onbruik en 50 hs al zeker 4 jaar. Dit in combinatie met de signalen van zware speculatie - e.g. achterstallig onderhoud, lange leegstand, geschiedenis eigenaren - rechtvaardigt onzes inziens de ingebruikname van de appartementen.

Omdat het louter betrekken van deze appartementen an sich moeilijk verandering teweeg kan brengen willen wij de volgende eisen aan de eigenaars stellen:
-Directe renovatie dan wel wegwerken achterstallig onderhoud in de huurappartementen aan de tweede Jan Steenstraat nummer 50 en nummer 52
-Behoud van de status sociale huur van de appartementen aan de tweede Jan Steenstraat nummer 50 en 52

Alléén wanneer de eigenaars, Dhr H. van Zijl, F. van Maarschalkerwaart en R. Roeleveld bereid zijn aan deze voorwaarden te voldoen zullen wij tot concessies over onze ingebruikname kunnen komen. Wij zijn dan ook bereid om aan de onderhandelingstafel aan te sluiten.

Was getekend,

Kraakgroep Jan SteenWie: 
jan steen

Bijgevoegd wat foto´s van de voor en achtergevel. Ook de tuin is te zien. Duidelijk mag zijn dat deze al in geen jaren meer is onderhouden.

Foto: 

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

jaaa en check de videofilm van de kraakactie ook eventjes:
http://www.youtube.com/watch?v=tluEZzS08CE&feature=plcpWie: 
nn

[spam deleted]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech