7 juli: Actiedag in support van Boats4People – Day of action in support of Boats4People

Nieuws, gepost door: No Borders! op 25/06/2012 06:01:13

Wanneer: 25/06/2012 - 12:29

Doe mee / Participate: http://www.boats4people.org/index.php/en/participate

(English below)

Van 5 tot 15 juli vaart de Flotilla van Boats4People over de Middellandse Zee. Aan boord zullen activisten en waarnemers o.a. de activiteiten van Frontex in de Middellandse Zee kritisch volgen. Op diverse locaties zullen
acties plaatsvinden. Video: http://youtu.be/DSFE0t2VAYE


Op 7 juli, wanneer de Flotilla reeds twee dagen vaart, roepen we iedereen op om in de eigen regio te helpen de actie van Boats4People op de Middellandse Zee te steunen door iets te ondernemen om er bekendheid aan te geven. Er worden flyers en posters gemaakt die je kunt gebruiken. Je kunt nu vast beginnen met iets te verzinnen! We hopen op lokale acties op zoveel mogelijk plaatsen in het land.
Flyers uitdelen op een drukke plek kan al met een paar mensen. Dit kan verder opgetuigd worden met bijvoorbeeld spandoeken of een fototentoonstelling. Ook een symbolische verwijzing naar boten waarmee migranten de oversteek wagen is een optie. Bijvoorbeeld zoiets:
http://www.boats4people.org/index.php/en/participate/paper-boats-/458-a-...

Het Middellandse Zeegebied functioneert als een route naar Europa voor migranten die naar mogelijkheden om te overleven en een beter leven op zoek zijn. Sommigen worden onder tragische omstandigheden door agentschappen van de Europese staten gered, om vervolgens geconfronteerd te worden met detentie en deportatie. In de meeste gevallen worden migranten in nood op zee achtergelaten of worden egengehouden en “terug geduwd” naar landen in het Zuiden van het Middellandse Zeegebied.

Boats4People is een internationale coalitie van organisaties uit het Middellandse Zeegebied, Afrika en Europa. Opgericht om een einde te maken aan sterfgevallen aan de zeegrenzen en om de rechten van migranten op zee te verdedigen, pleiten we voor vrijheid van beweging voor iedereen!

We roepen op:

Dat de EU een einde maakt aan zijn gewelddadige controle van de zeegrenzen;
Dat regeringen in Afrika breken met het verleden en weigeren om overeenkomsten te tekenen om mensen terug te nemen met de Europese landen en de EU, aangezien deze overeenkomsten resulteren in schending van de rechten van migranten;
Dat alle landen stoppen met mensen die migranten redden te vervolgen, in overeenstemming met de wet van de zee volgens welke alle zeevaarders “zo snel mogelijk beginnen met het redden van mensen in nood” (art 98 van de United Nations Conventions on the Law of the Sea).

Neem je eigen initiatief op 7 juli!

Help ons deze oproep te verspreiden, mail 'm door, zet 'm op Facebook. Ben je iets van plan? Laat het weten via noborder-nl@riseup.net. We willen een overzicht van de acties op de site (http://www.no-border.nl) plaatsen en een landelijk persbericht versturen. Als je nog vragen hebt of hulp nodig hebt bij het organiseren kun je hetzelfde mailadres benaderen.

De grenzen zijn overal! Maar wij ook!

No Border Netwerk

-------------

July 5 – 15 the Flotilla Boats4People will navigate across the Mediterranean Sea. On board activists and observers will among others be following the activities of Frontex in the Mediterranean Sea very critically. There will be actions at various spots. Video: http://youtu.be/DSFE0t2VAYE

On July 7, when the Flotilla is sailing for two days already, we call upon everyone to undertake action in their own region to support the action of Boats4People on the Mediterranean Sea and make it public. Leaflets and posters are being made to use. You can start by thinking of something to do now! We hope to see local actions in as many places as possible. Handing out leaflets in crowded locations only takes a few people. You can add for example holding banners or showing large photos to this. Another option is a symbolic reference to the boats that migrants use to try to cross the Mediterranean. For example something like
http://www.boats4people.org/index.php/en/participate/paper-boats-/458-a-.....

Today, the Mediterranean acts as a route into Europe for migrants seeking survival and a chance of a better life. Some are rescued at sea in tragic circumstances by agencies of European states, only to be met with detention and deportation. In most cases, migrants in distress at sea are left adrift or are intercepted and “pushed back” to countries in the Southern Mediterranean.

Boats 4 People is an international coalition of organizations from the Mediterranean, Africa and Europe. Established to end deaths at maritime borders and to defend migrants' rights at sea, we advocate freedom of movement for all.

We call upon:

The EU to end its violent control of maritime borders;
Governments of Africa to break with the past and to refuse to sign readmission agreements with European countries and the EU, as these agreements result in violations of migrants' human rights;
All countries to stop prosecuting those who rescue migrants, in accordance with the law of the sea under which all sailors must “proceed with all possible speed to the rescue of persons in distress” (art. 98 of the United Nations Conventions on the Law of the Sea).

Take your own initiative on July 7!

The borders are everywhere! So are we!

Help us to spread this call out by mail and on Facebook. Have you got plans for July 7? Please let us know through noborder-nl@riseup.net. We want to publish an overview of the actions on our website (http://www.no-border.nl) and send out a national press realease. If you have any questions or need help in organizing something you can reach us at the same mail address.

No Border Network

Tags: Boats4people No Borders


Wie: 
B4P Ndl

zie ook: https://www.indymedia.nl/node/5817
voor meer informatie en nieuwsbrief / for more information and the international newsletter

www.boats4people.org
Twitter and Facebook internationaal: Boats 4 People
Facebook B4P Nederland: nl-nl.facebook.com/Boats4PeopleNL
Blog B4P Nederland: http://www.allincluded.nl/index.php/blog-boats4people-12
http://www.allincluded.nl/index.php/actie/boats4people-12Wie: 
B4P Ndl

Alle hens aan dek! Boats 4 People start 1 juli.

Een jaar na onze oproep voor een solidariteitsvloot voor de migranten in het Middellandse Zeegebied, is het zover: we zijn klaar om te varen! 17 organisaties uit 7 verschillende landen hebben de handen ineen geslagen om dit ambitieuze project waar te maken en onze eerste missie op zee van 1 juli tot 19 juli 2012 uit te voeren. Samen inspecteren wij de immigratiecontrole op zee. Boats 4 People is een internationale coalitie van organisaties uit het Middellandse Zeegebied, Afrika en Europa. Opgericht om een einde te maken aan sterfgevallen aan de zeegrenzen en om de rechten van migranten op zee te verdedigen, pleiten we voor vrijheid van beweging voor iedereen!

Onze boot, de Oloferne, van de Italiaanse organisatie Nivi di Carta, is startklaar om op 2 juli te vertrekken uit de haven van Rosignano (Italie), vlakbij de plaats Cecina, waar op dit moment de jaarlijkse Europese anti-racisme conferentie (organisatie: ARCI) plaatsvindt.

Drie weken lang voeren wij actie in de Middellandse Zee in solidariteit met migranten onder de leus 'Stop Migrant Deaths at Sea. For Freedom and Solidarity in the Mediterranean'. Het Middellandse Zeegebied fungeert als een route naar Europa voor migranten die naar mogelijkheden om te overleven en een beter leven op zoek zijn. Sommigen worden onder tragische omstandigheden door agentschappen van de Europese staten (Frontex) gered, om vervolgens geconfronteerd te worden met detentie en deportatie. In veel gevallen worden migranten in nood op zee achtergelaten of worden tegengehouden en "terug geduwd" naar landen in het Zuiden van het Middellandse Zeegebied. GroenLinks-Eerste Kamerlid Tineke Strik onderzocht voor de Raad van Europa de behandeling van bootmigranten op de Middellandse Zee. Zie voor haar vernietigende rapport: http://europa.groenlinks.nl/files/Rapport Tineke Strik.pdf

Boats 4 People heeft het afgelopen jaar op verschillende manieren geholpen dit onderwerp onder de aandacht te brengen. De europese staten die misdaden tegen migranten op de Middellandse Zee begaan mogen niet straffeloos blijven. Zo is er contact gelegd met overlevenden van schipbreuken, er werden satellietbeelden verzameld en er werd onderzoekswerk verricht om de verantwoordelijken voor het criminele migratiebeleid op te sporen. Ook werd er een klacht ingediend tegen Frankrijk vanwege de verantwoordelijkheid van een Frans militair schip dat geen hulp heeft geboden aan bootmigranten tijdens de NAVO interventie in het Libische conflict.

We vertrekken op 2 juli om 13.00 uur met de Oloferne vanaf Rosignano in Italië via Sicilië naar Tunesië (kustplaats Monastir en vluchtelingenkamp Choucha bij Libië) en Lampedusa. Onderweg zijn er lokale evenementen en acties. Zo zal in Cecina op 1 juli een workshop gehouden worden over wet en regelgeving op zee met als lange termijn doel een netwerk op zee van hulp en alarmsignalering voor bootmigranten in nood. Op 2 juli is er aan boord van de Oloferne een persconferentie om 10.30 uur. Op Sicilië zal van 5 tot 7 juli aandacht zijn voor de gewelddadige grensbewaking en de criminalisering van migratie. In Monastir (Tunesië) zal in de haven een samenkomst zijn met vissers op hun vissersboten. Monastir is een plaats waar migranten hun overtocht naar Europa voorbereiden en starten. Tijdens de verschillende stops zal steeds een herdenkingsplechtigheid plaatsvinden op zee voor de vele dodelijke slachtoffers van het Europese antimigratiebeleid. Ook zullen er op verschillende locaties detentiekampen bezocht worden. Aan boord van de Oloferne zijn journalisten, activisten, politici, migranten en documentairemakers. Zie voor meer informatie en voor het volledige programma de bijgevoegde nieuwsbrief en de website boats4people.org. Zie informatie over de bootcrew in de bijlage.

Zeven mensen uit Nederland zullen ter plaatse deelnemen aan de campagne. We zullen nieuwsberichten verspreiden in Nederland tijdens de verschillende evenementen onderweg, via mail, twitter, facebook en een blog. Twee deelnemers uit Nederland zullen deel uitmaken van de delegatie die het vluchtelingenkamp in Choucha (grens Libië/Tunesië) zal bezoeken en meehelpen met de aanklachten van de migranten en vluchtelingen (voornamelijk van Sub Sahara landen) die hier sinds begin 2011 opgevangen worden door Tunesië. Meer dan 3.000 migranten - zowel niet als wel erkende UNHCR-vluchtelingen - wachten nu al langer dan een jaar in het Choucha kamp. Ondanks herhaalde oproepen van UNHCR is er nog steeds geen oplossing voor deze groep.

We roepen op:
- dat de EU een einde maakt aan haar gewelddadige controle van de zeegrenzen;
- dat regeringen in Afrika breken met het verleden en weigeren om overeenkomsten te tekenen om mensen terug te nemen met de Europese landen en de EU, aangezien deze overeenkomsten resulteren in schending van de rechten van migranten;
- dat alle landen stoppen met mensen die migranten redden te vervolgen, in overeenstemming met de wet van de zee volgens welke alle zeevaarders "zo snel mogelijk beginnen met het redden van mensen in nood" (art 98 van de United Nations Conventions on the Law of the Sea).

Boats 4 People organisaties

De reis is te volgen op:
http://boats4people.org/index.php/en/ (Engels)
Twitter: Boats 4 People
Facebook B4P Nederland: http://nl-nl.facebook.com/Boats4PeopleNL
Blog B4P Nederland: http://www.allincluded.nl/index.php/blog-boats4people-12

Contactgegevens:
Vincent de Jong (All Included) 0031 6 59 08 71 74 aanwezig tijdens de campagne van 1 juli t/m 16 juli
(op zee –en daardoor niet bereikbaar- van 2 juli 13.00 uur tot 5 juli 16.00 uur)

Contactnummer in Nederland: 0031 6 24 23 74 88

AttachmentSize
persbericht_B4P_1juli.pdf178.29 KB
Programme B4P_EN.pdf178.2 KB
B4P_permanent crew and first group_EN.pdf192.49 KB


Wie: 
B4P Nederland

WatchTheMed and BOATS 4 PEOPLE

A Mapping Platform to Monitor the Maritime Borders of the EU for Violations
of Migrants’ Rights

| 5 juillet 2012 |

While Boats4People’s Oloferne is at sea, many other people are contributing
to the campaign from land in Africa, Europe and even as far as the USA.
Amongst them, researchers of the Forensic Oceanography research project at
Goldsmiths, University of London, who, in the frame of the B4P campaign,
have launched a new online mapping platform to monitor in almost real time
the death of migrants and violations of their rights at the maritime
borders of the EU.

Acting as a “civilian watchtower” over the Mediterranean, WatchTheMed aims
to collect information concerning incidents at sea from all possible
sources, such as distress signals send out by the Coast Guards, different
types of documentation coming from seamen, the press and migrants
themselves, as well as satellite imagery. It inscribes these incidents
within the complex political ecology of the Mediterranean, an area
criss-crossed by overlapping Search and Rescue zones, maritime patrols,
radar coverage areas, maritime traffic patterns, fisheries and oil rigs.

By assembling these multiple sources of information and spatialising this
data, the WatchTheMed platform aims to become a new tool to bring an end to
the persisting impunity towards migrants across the Mediterranean Sea.

WatchTheMed is a pilot project that will be tested and refined during the
three weeks of the B4P journey. Help us monitor the maritime borders of the
EU by reporting an incident occurred at sea, maritime patrols or means of
surveillance on www.watchthemed.crowdmap.com or send us an email at :
obs@boats4people.org.

For more information on the Forensic Oceanography project visit :
http://www.forensic-architecture.org/investigations/forensic-oceanography/

Press contacts :

Lorenzo Pezzani : 0039.340 775 1303

Charles Heller : 0041 76 383 64 45


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech