Gemeente Breda wil verkoop nazispullen niet verbieden

Nieuws, gepost door: nn op 29/05/2024 05:04:16

Wanneer: 29/05/2024 - 15:36

29-05-2024 - De gemeente Breda weigert elke vorm van beperking of verbieden van de verkoop van nazispullen. In de zaal Vianden is maandelijks een militariabeurs met zulke spullen, zoals aanstaande zaterdag. Ook tolereert de gemeente het ontbreken van een vergunning, die deze beurs als evenement volgens de regels van het Bredase APV moet hebben.

Nazidolken op beurs in Breda

Dat blijkt uit het antwoord van de gemeente op een klacht van de werkgroep 'Herdenk nazi's niet'. De werkgroep had eind april de gemeente gewaarschuwd, dat er een militariabeurs met nazispullen zou plaatsvinden op 4 mei, de dag van de dodenherdenking. De gemeente weigerde daar echter iets aan te doen. Maar na een soortgelijke klacht bij de gemeente Houten had de burgemeester daar wel de grote nazibeurs naar een andere datum laten verplaatsen.

De beurs in Breda vindt elke eerste zaterdag van de maand plaats in de zaal Vianden. Er worden enkele tientallen tot honderden nazispullen aangeboden, naast militaire spullen uit andere landen. Volgens de werkgroep hebben alle nazispullen direct of indirect te maken met de Holocaust. De beurs biedt geen enkele afwijzing van fascisme, nazisme, racisme, antisemitisme of discriminatie. De verkoop is anoniem en zonder enige beperking aan iedereen. De gemeente heeft wel een boa naar de beurs gestuurd, maar deze heeft volgens de gemeente niets onwettigs gezien. De werkgroep heeft het verslag van de boa opgevraagd.

Volgens de werkgroep 'Herdenk nazi's niet' promoten de nazispullen zonder fatsoenlijke contekst altijd nazisme en fascistme, racisme, discriminatie, antisemitisme en haatzaaien. Alleen musea kunnen zulke beladen voorwerpen de juiste contekst bieden, zoals het Verzetsmuseum Amsterdam, meent de werkgroep.

De werkgroep verwijst ook naar een sterke afkeuring van deze handel door de minister van justitie uit 2021. Deze schreef: "Het verheerlijken van het nazi-gedachtegoed door de verkoop van nazivoorwerpen op beurzen is ongewenst en moreel verwerpelijk." https://itsbqkavo9p.b-cdn.net/5d8859ed-3633-4dfe-ba02-4f446f11dd9e.pdf

De werkgroep heeft bezwaar aangetekend tegen de totale weigering van elke handhaving van de gemeente Breda. Volgens haar eigen APV moeten handelaren op de Bredase beurs een verkoopregister van elke verkoop bijhouden met de naam, het adres en wonplaats van de koper ter informatie van de gemeente. Ook dat handhaven weigert de gemeente echter. De gemeente heeft geen reden gegeven waarom zij weigert te handhaven.

___________________________

Alg. Plaats. Verordening (APV) Breda 2024
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR611200

Artikel 2:1a Messenverbod
1. Het is verboden op een door de burgemeester aangewezen weg, met inbegrip van daaraan gelegen voor publiek toegankelijke gebouwen, messen of andere zaken die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben.
Artikel 2:11 Organiseren evenement
1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

Artikel 2:68 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister
1. De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register, en daarin onverwijld op te nemen:
a. het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;
b. de datum van verkoop of overdracht van het goed;
c. een omschrijving van het goed, daaronder begrepen – voor zover dat mogelijk is – soort, merk en nummer van het goed;
d. de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed; en
e. de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.
2. De burgemeester kan vrijstelling verlenen van deze verplichtingen.
3. Op de vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Tags: Breda nazihandel werkgroep Herdenk nazi's niet

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech