Mokum Kraakt kraakt voormalige ramen in het Wallengebied in solidariteit met de sekswerkers en tegen de komst van het erotisch centrum (NL/EN)

Nieuws, gepost door: Mokum Kraakt op 19/01/2024 01:08:39

Waar: Sint Annendwarsstraat, Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 19/01/2024 - 20:11

Tijdens een protest tegen het erotisch centrum heeft kraakcollectief Mokum Kraakt bekend gemaakt een aantal voormalige sekswerkramen in het Sint Annenkwartier te hebben gekraakt.
--------------------
During a protest against the planned erotic centre, squatting collective Mokum Kraakt announced it has squatted a number of former sex work windows in De Wallen, Amsterdam's red light district.


De krakers verklaren dat de ramen zijn gekraakt in solidariteit met sekswerkers die strijden tegen de komst van het erotisch centrum. Sekswerk hoort al 400 jaar bij de Wallen en sekswerkers hebben duidelijk en meerdere keren aangegeven niet weg te willen uit het centrum. Ook de omwonenden van de beoogde locatie voeren actie. En toch blijft de burgemeester haar plannen doordrukken.

Volgens Mokum Kraakt is het geplande erotisch centrum in feite een erotische gevangenis, waarin de overheid de totale controle heeft over wie wel en wie geen sekswerk kan doen, of seks kan kopen. We zien daarin de zoveelste overheidspoging om sekswerkers te beheersen en het recht op seks en seksualiteit in te perken. Bovendien zou het sluiten van ramen op de Wallen een deel van de sekswerkers de illegaliteit in dwingen, waar uitbuiting en dwang veel gebruikelijker zijn.

Hoewel de gemeente zegt met het sluiten van ramen op de Wallen grip te willen krijgen op overtoerisme, laat onderzoek* zien dat het beperken van sekswerk amper invloed zou hebben op het aantal toeristen dat naar de Wallen komt. Met de bezetting van een leegstand budgethotel op de Marnixstraat hebben wij in 2021 eerder actie gevoerd tegen het Amsterdamse toerismebeleid. Wij leggen de oorzaak van het uit de hand gelopen toerisme op de Wallen bij de gemeente zelf. De gemeente is nooit tegen toerisme geweest en is dat nu ook niet. Ze wil slechts een ander soort toerist naar de stad krijgen, eentje met een grotere portemonnee. In de tussentijd wordt de stad steeds onbetaalbaarder voor de bewoners, worden sekswerkers gestigmatiseerd en verdreven, terwijl de drukte hetzelfde zal blijven.

De voormalige ramen stonden bijna twee jaar leeg en zijn eigendom vastgoedbedrijf Stadsgoed NV (dat de eerste wafelwinkel introduceerde in de binnenstad**). In de gekraakte ruimte gaan we een ontmoetingsplek creëren voor sekswerkers om zich te organiseren. Wij eisen meer seks en minder Halsema. We zijn tegen de verpreutsing van de Wallen en het verdrijven van de sekswerkers. Waar het ons om gaat is dat bewoners en werkers bepalen wat er met de buurt gebeurt, in plaats van dat de gemeente van bovenaf veranderingen doorvoert. Als we de burgemeester haar gang laten gaan, zien de Wallen er straks net zo uit als de Negen Straatjes: een schoongeveegd winkelcentrum voor mensen met geld. Dat accepteren wij niet, en daarom zullen we elke stap die gezet wordt richting het erotisch centrum saboteren.
------------------------------------------------------------------------------------------
The squatters say the windows were squatted in solidarity with sex workers who fight against plans for an erotic centre on the outskirts of the city. Sex work has been a part of De Wallen for over 400 years and sex workers have clearly and repeatedly said they want to stay in the city centre. The people living close to the location of the prospective location of the erotic centre are also against it. And still, mayor Halsema is pushing through her plans.

According Mokum Kraakt, the planned erotic centre is in fact an erotic prison, in which the state has total control over who can and can't sell, or buy, sex. In this, we see only the latest state attempt to control sex workers and restrict people's right to sex and sexuality. Also, closing windows in De Wallen would force a part of the sex workers active there now into illegality, where exploitation and coercion are much more prevalent.

Although the municipality presents closing windows as a way to reduce overtourism in the area, research* shows that limiting sex work would barely have an impact on the number of tourists that flock to De Wallen. We previously occupied an empty hotel close to Leidse square to protest Amsterdam's tourism policy and we say the municipality itself is to blame for out-of-control tourism. The municipality was never against overtourism, and isn't now. The real aim is for a different kind of tourist to come to the city, a richer kind. In the meantime, the city becomes more and more unaffordable for its citizens, sex workers are stigmatised and pushed away, and the large numbers of tourists stay as they are.

The former sex work windows have been vacant for nearly two years, and are owned by Stadsgoed NV, the real estate company responsible for introducing the maligned waffle shops to Amsterdam's city centre**. In the squat, we will create a meeting place for sex workers to organise. We demand more sex and less Halsema. We are against pushing out sex workers and against a prudish city. What's fundamental for us is that inhabitants and workers decide what the neighbourhood looks like, instead of the municipality changing things unrecognisably from the top down. If it's up to the mayor, De Wallen will become a sanitised shopping mall for the moneyed class. We don't accept that and that's why we will sabotage every step that's taken towards the erotic centre.
---------------------------------------------------------------------------------------------
* https://openresearch.amsterdam/nl/page/52960/coffeeshops-prostitutie-toe...

** https://www.parool.nl/amsterdam/in-de-smalste-steeg-van-de-wallen-waren-...

Tags: amsterdam kraak mokum kraakt

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech