Anarchistisch Jongerenweekend

Aankondiging, gepost door: nn op 24/03/2023 03:09:38

Waar: Anarchistisch Kampeerterrein, Aekingaweg 1A, Appelscha, Netherlands
Wanneer: 14/04/2023 - 13:12 t/m 16/04/2023 - 00:00

Kom naar het anarchistisch jongerenweekend*!

Een weekend gericht op de nieuwe generatie anarchisten. drie dagen waarin we ons richten op onze elkaar, het delen van kennis en cultuur, en de toekomst van het anarchisme!
We hebben dit jaar een vol programma met activiteiten zoals een anti-repressie quiz, workshops over arrestatie, skillshare kraken, eerste hulp, info stands, live muziek door Burning Dixie & Clitteband, vegan eten en meer! *leeftijd richtlijn: 16-25 jaar


dutch followed by english:

Om je aan te melden, schrijf je online in op:
https://cryptpad.fr/form/#/2/form/view/s6datoqtRX3cgbK1it+AiWiA4g4imRxO4...

Hoe kan ik me voorbereiden?
Het weekend vind zich plaats op het drank- en drugsvrije kampeerterrein in Appelscha dus neem je kampeerspullen mee!
We vragen om een donatie voor de keuken en de camping dus neem genoeg cash mee.
(Richtlijn donaties: tent per nacht 3,50€ en maaltijd 3€)
Zorg dat je het warm genoeg hebt in de nacht met dekens/slaapzakken/kleding. (Wij zorgen niet voor kampeerspullen!)

Mocht je vragen hebben, schrijf dan naar: anarchojongerenweekend@protonmail.com
Tot dan!

----------------------------------------------------------------------------
english:

Come to the anarchist youth weekend 2023*!
A weekend aimed at the new generation of anarchists. Three days focusing on each other, sharing knowledge and culture, and the future of anarchism!
We have a full programme of activities this year, including an anti-repression quiz, workshops on arrest, skill-share squatting, first aid, info stands, as well as live music by Burning Dixie & Clitteband, vegan food and more! *Age guideline: 16-25 years

To sign up, register online at:
https://cryptpad.fr/form/#/2/form/view/s6datoqtRX3cgbK1it+AiWiA4g4imRxO4...

How to prepare?
The weekend takes place at the alcohol- and drugfree campsite in Appelscha so bring your camping gear!
We ask for a donation for the kitchen and camping so bring plenty of cash.
(Guideline donations: tent per night €3.50 and meal €3)
Make sure you are warm enough at night with blankets/sleeping bags/clothes. (We do not provide camping gear!)

In case you have questions write to: anarchojongerenweekend@protonmail.com
See you then!

Tags: anarchisme appelscha jongerenweekend


Wie: 
nn

beschrijvingen workshops/ descriptions workshops

ZATERDAG/SATURDAY

Organiseren met gesprekken
Hoe organiseer je een beweging; mobiliseer je mensen om deze te steunen; vorm je een succesvolle strategie met haalbare doelen? Vanuit hun ervaring met vakbondswerk en creatief activisme delen twee organizers hun kennis over het opbouwen van een beweging en het opzetten van een campagne. Samen gaan gaan we deze methodes behandelen en oefenen.

english

Organising with conversations
How do you organise a movement; mobilise people to support it; form a successful strategy with achievable goals? From their experience in trade union work and creative activism, two organisers will share their knowledge on building a movement and setting up a campaign. Together we will cover and practice these methods.

----------------------------------

Witheid onder ogen komen & kritisch reflecteren op witheid
Voor witte mensen is witheid en het tot de meerderheid behoren "gewoon normaal". Dit wordt niet vaak benoemd door onszelf. Tegelijkertijd hebben witte mensen veel voordelen/privileges dankzij het in stand houden van racisme en het voortbrengen van racistische structuren.

In deze interactieve workshop willen we op praktische wijze onze witheid onder ogen komen en reflecteren op onze eigen positie in het construct van witheid. Ook willen we werken aan mogelijke veranderingen in ons eigen gedrag. De methode die we gebruiken is niet discussiëren/teksten lezen, maar: gedachten uitwisselen met elkaar zodat we onszelf en elkaar tegenkomen.
BIPoC* zijn uiteraard welkom, de workshop is wel gericht op witte mensen die zelf niet benadeeld worden door racisme in hun dagelijks leven (maar dus wit privilege hebben). Ook als je nog nooit echt hebt stilgestaan bij dit onderwerp, nodigen we je van harte uit! Er zullen verschillende manieren zijn waarop je kunt deelnemen aan de workshop.
Het is belangrijk om toe te voegen dat het reflecteren op je privileges (niet alleen qua racisme, maar op allerlei vlakken) 1 stap is. Een heel belangrijke stap, maar zeker niet de enige.

*BIPoC staat voor Zwarte mensen (Black), Oorspronkelijke bewoners (Indigenous), mensen van kleur (People of Color). Deze termen zijn politieke, zelf gekozen termen van verschillende groepen die structureel racisme ervaren. De termen zijn tot stand gekomen door verzetsstrijden en staan voor de strijd tegen onderdrukking.

english

Facing whiteness and Critical reflections on Whiteness
For white people, Whiteness and belonging to the majority appears as "normal" and not particularly relevant, it is mostly not named. At the same time, white people have numerous advantages through racism and carry racist structures with them.

In this interactive workshop we want to face practically with the omnipresence of whiteness and reflect on our own position in this construct, as well as work on possibilities for change in our own behaviour. The chosen format will not be primarily about discussing theories, texts or approaches, but about exchange and an encounter with oneself and the other participants.
BIPoC* are of course welcome, the workshop is aimed at white people who are not disadvantaged by experiences of racism in their everyday lives. Even if you have never/partly dealt with the topic, feel invited. There will be different options to participate.

It is important to add that reflecting on one's own privileges (not only in relation to racism, but in their totality, intersectionally) is an essential but only one step.

*BIPoC stands for Black, Indigenous, People of Color. The terms are political self-designations of different groups that experience structural racism. They emerged from a resistance and stand for the struggle against oppression and for more equality.

-----------------------------------

Arrestantengroep
Elke actie of demonstratie brengt het risico van arrestatie met zich mee. In deze workshop willen we handvatten en ervaringen aanreiken hoe je je hierop kunt voorbereiden. We doen een ondervragingstraining, leggen praktische zaken en je rechten uit, en beantwoorden vragen over arrestatie en gevolgen van deelname aan een actie of demo.

De Arrestantengroep is een groep mensen die zich richt op voorbereiding & hulp tijdens en na acties om mensen zoveel mogelijk in hun kracht te zetten. Om de mensen in de beweging te helpen zo weerbaar mogelijk te zijn tegen repressie van de staat.

english

Prepare for Arrest
Any action or demonstration carries the risk of arrest. In this workshop we want to provide tools and experiences in how to prepare for this. We will do an interrogation training, explain practicalities and your rights, and answer questions concerning arrest and consequences of participating in an action or demo.

De Arrestantengroep is a group of people focused on preparation & assist during and after actions to empower people as much as we can. To help those in the movement be as resilient as possible in the face of state repression.

-------------------------------------------

Self defence
Kom sporten!

-------------------------------

Pubquiz
Dit keer gaat de alcoholvrije pubquiz van soli-fonds Het Zwarte Gat over repressie! Hint: denk ook alvast na over jouw mooiste/lelijkste herinneringen aan repressie. Wederom zijn er mooie prijzen te winnen, die tevens recept zijn voor anti-repressie, zoals het gouden breekijzer, bivakmuts en nog een aantal verrassingen!

english

Pubquiz
This time the alcohol-free pub quiz from solidarity fund Het Zwarte Gat is about repression! Hint: also think about your best/ugliest memories of repression. Once again there are great prizes to be won, which are also recipes for anti-repression, such as the golden crowbar, balaclava and a few more surprises!

-----------------------

ZONDAG/SUNDAY

Vrijheidsverhalen. Waarom is onze anarchistische geschiedenis belangrijk?
In deze workshop praten we samen over de relevantie van (onze) geschiedenis voor hedendaagse anarchisten en anarchisme. Verhalen vormen ons. In een samenleving waar de meeste verhalen schadelijke zijn voor mensen, de mensheid en de wereld is het van groot belang om betere verhalen te vertellen. Welke verhalen vertel jij, vertellen wij over de wereld en hoe die zou moeten zijn? Hoe worden deze verhalen gevormd door het verleden? Welke inspiratie krijgen we uit onze (anarchistische) geschiedenis? En welke lessen over wat fout ging en wat werkte kunnen we in onze levens gebruiken? Kom, deel en laten we elkaar inspireren!

english

Freedom stories. Why is our anarchist history important?
In this session we’ll collectively talk about the relevance of (our) history for present day anarchists and anarchism. Stories shape who we are. In a society where most stories are harmful to humans, humanity and nature it is of great importance to tell better tales. What stories do you, do we tell about the world and how it should be? How are these stories shaped by the past? What inspiration do we get from (anarchist) history? And what lessons of what went wrong and what went right can we use in our lives? Come, talk and inspire each other!

------------------------------

Persberichten en actieverslagen
Hoera, je organiseert een actie! Hoe zorg je ervoor dat iedereen op de hoogte is van wat je organiseert? Waar voldoet een goed persberichten aan, en aan wie stuur je die? Hoe schrijf je een actieverslag dat tot het einde boeiend is? Daan (any/all) zit in de redactie van Buiten de Orde en praat je bij. Mensen zonder enige schrijfervaring zijn superwelkom.

english

Press releases and action reports
Hooray, you're organizing an action! How do you make sure everyone knows about what you're organizing? What does a good press release meet, and to whom do you send it? How do you write an action report that is captivating to the end? Daan (any/all) is on the editorial board of Buiten de Orde and talks you through it. People without any writing experience are super welcome.

--------------------------------

Patriarkraakt: toxische mannelijkheid ontleren in onszelf en anarchisme
Patriarkraakt is een Utrechts collectief dat focust op het ontleren van toxisch masculien gedrag in onszelf, onze groepen en de maatschappij. In deze workshop die toegankelijk is voor iedereen bespreken we hoe binaire genders ons allemaal schaadt en hoe het een essentieel deel van onze schadelijke maatschappij is. Iedereen, ook anarchisten, hebben deze schadelijke structuren geïnternaliseerd en in deze sessie willen we kleine stappen zetten om ze te ontleren en vervangen door beter gedrag.

english

Patriarkraakt: Unlearning toxic masculinity in ourselves and in anarchism
Patriarkraakt is an Utrecht based collective focusing on unlearning unhealthy masculine behaviour in ourselves, our groups and society. In this workshop open to anyone we’ll discuss how the gender binary harms us and is an essential pillar to our damaging society. Everyone, anarchists included, has internalized these harmful structures and in this session we’ll take small steps to unlearn them and replace them with more wholesome behaviour for ourselves, our groups and our movement.

---------------------------------------

Veiliger websurfen en digitale communicatie.
In tijden van escalerende strijd en staatstoezicht hebben we veiligere methoden nodig om informatie te verzamelen en met elkaar te communiceren. Om daarbij te helpen, willen we enkele praktische hulpmiddelen introduceren.
Als je mee wilt doen, zou het fijn zijn als je een lege usb-stick met minstens 8 Gigabyte aan ruimte kunt meenemen.

english

Safer websurfing and digital communication.
In times of escalating struggles and state surveillance we need safer methods to gather information and communicate with each other. To aid in this, we want to introduce some practical tools.
If you want to participate, it would be nice if you can bring an empty usb stick with at least 8 Gigabytes of space.

----------------------------------

Foto: 


Wie: 
nn

O ja de norm jongeren van 16 tot 25 jaar?
Nee hoor jongeren adolescents van 13 tot 18 jaar.
Of moeten we het beleid van de regering volgen en mensen tot 29 jaar ook nog jongeren noemen?
Stelletje griezels!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech