Iedere politicus een beetje filosoof.

Opinie, gepost door: Wouter ter Heide. op 01/06/2012 06:01:16

Monetarisme noch parlementarisme bieden perspectief.

Ronald van Raak.

In zijn boek ‘Iedere politicus moet eigenlijk een beetje filosoof zijn’ verwijt SP-Kamerlid Ronald van Raak de VVD dat haar beleid in de afgelopen jaren te kortzichtig is geweest. De weg van de door rechts bepleite marktwerking is doodgelopen, dus biedt geen enkel perspectief meer. Terecht merkt Van Raak dan ook op dat ‘we’ weer voor ogen moeten krijgen waar ‘we’ in de toekomst met Nederland heen willen. Als filosoof heeft hij daarin volkomen gelijk, maar als politicus maakt hij die consensus-gedachte niet waar. Begrijpelijk omdat ons partijpolitiek bestel bestaat bij de gratie van het scheppen van verdeeldheid in plaats van eenheid, getuige de periodiek terugkerende verkiezingsstrijd. Om de broodnodige eenheid in het politieke vizier te krijgen zal Van Raak er oog voor moeten krijgen dat verkiezingen geen soelaas bieden, dus dat niet alleen uit de markt (het monetarisme) maar ook uit ons bestel (het parlementarisme) geen perspectief te putten is. Met andere woorden, problemen verdwijnen pas echt door af te zien van de machtsstrijd. Zolang dit inzicht ontbreekt bij Van Raak en zijn 149 collega’s op Het Binnenhof, zal er niet begonnen kunnen worden met maatschappelijk relevante oplossingen van de partij- en landsgrenzen overschrijdende (wereld-)problemen, dus zullen ‘we’ tot sint-juttemis blijven dweilen met de kraan open.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech