Vluchtelingencrisis: Samen Tegen de Elite is het Enige Alternatief voor Genocide

Opinie, gepost door: Dylan op 27/08/2022 08:12:55

Het gaat helemaal mis in Nederland, eigenlijk in heel Europa. Oplossingen voor problemen van vluchtelingen die niet de welvaart verdelen van elite naar het volk, zijn contraproductief. Die leiden namelijk tot groei van (extreem-)rechts. Dit zien we nou al jaren, en is een bewust spelletje van die elite geworden. Solidariteit met vluchtelingen moet daarom ook oproepen tot structurele veranderingen (...)

Solidariteit met vluchtelingen moet daarom ook oproepen tot structurele veranderingen, en duidelijk zeggen: "geen herverdeling van het beetje wat het volk heeft; haal het bij de ultra-rijken die veel te veel hebben." Anders gaan we door in de huidige richting, rechtstreeks naar een nieuwe holocaust.

Want als we niet samen strijden tegen de elite, dan laat de elite ons vechten om de kruimels. Zodat die elite zich verder kan verrijken, en hun macht kan uitbreiden. We moeten voor solidariteit met vluchtelingen en het bestrijden van fascisme onze tijd niet dan ook niet verspillen, met samenwerken met de 'progressieve' vleugel van de elite. We moeten niet kijken naar de leiders van politieke partijen of ‘maatschappelijke organisaties.’ Want dan moeten we onze kritiek op de ultra-rijken en hun systeem verzwijgen. En werken we naar tijdelijke schijn-oplossingen. Die bijvoorbeeld vluchtelingen plaatsen in sociale huurwoningen, zonder het totaal aantal sociale huurwoningen uit te breiden. Waardoor de ene een woning krijgt, ten koste van de andere. Deze strategie leidt logisch tot de groei van (extreem-)rechts, dat doet alsof zij opkomt voor de belangen van het Nederlandse volk tegenover de ander. Dat de wereld verdeelt in nationaliteiten, staten en rassen met (dodelijk) tegengestelde belangen.

Door de Nederlandse elite en het Nederlandse volk in dezelfde belangengroep te duwen, met dezelfde belangen, creëert (extreem-)rechts een valse eenheid. Dit verslechtert de situatie van het volk als geheel (vluchtelingen en mensen die hier al wonen, Nederlanders en anderen). Want geen enkel deel van rechts is geïnteresseerd in dingen als sociale huurwoningen, als het niet in een conflict is tegen andere bevolkingsgroepen. Het is dan ook in het belang van de elite om zoveel mogelijk sociale projecten af te schaffen, zolang dat maar niet tot zoveel woede leidt dat ze hun kop verliezen. Daarbij helpt het om een zondebok te hebben – de vluchtelingen en andere ‘niet-Nederlanders’ – waar de woede van de rest van het volk op gericht kan worden. En zo kan de elite door gaan met het slopen van wat het volk nog over heeft, en het verkrijgen van zoveel mogelijk geld en macht over onze ruggen. Terwijl vluchtelingen, andere 'niet-Nederlanders' en mensen die voor hen opkomen continu de schuld krijgen van het resultaat. “U kunt geen woning krijgen? Tja, van linkse volksverraders moest die naar een asielzoeker.”

Zo wordt de woede van het ene deel van het volk op het andere gericht, in plaats van op de elitaire veroorzakers van de problemen. En zo ontstaat er steun onder het volk voor een 'ontmoedigings-beleid.' Want als steeds meer mensen aanspraak moeten maken op steeds minder (woningen, sociale zekerheid, zorg, loon etc), dan is het logisch dat mensen gaan eisen dat er geen mensen meer bij komen. In de wereld van moordende concurrentie die de elite voor ons creëert, lijkt het in het belang van elk individu in het volk om anderen buitenspel proberen te zetten.

- DE FASCISTISCHE LOGICA -

Maar hoe ontmoedig je mensen hierheen te komen, als ze vluchten van politieke vervolging of extreme armoede? Zolang de situatie hier beter is dan daar, dan blijven ze komen. Dus kan ontmoediging alleen door ze nog harder proberen te vervolgen, en ze in nog hardere armoede proberen te duwen. En zelfs als dat lukt, dan nog zullen mensen hierheen blijven komen. Want veel van hen vluchten voor de dood! Dus in elk geval ontstaat er dan een onderklasse. Die, rechteloos,
voor nog minder geld te werk gesteld kan worden. En nog minder kansen hebben dan de rest van het volk. Deze onderklasse zal worden gehaat door de rest van het volk. Omdat 'ze onze banen jatten' (want bazen en aandeelhouders betalen liever minder loon); tegelijkertijd niet zouden willen werken (omdat ze bovengemiddeld werkloos zijn doordat ze minder kansen hebben); en door hun situatie bovengemiddeld crimineel zullen zijn (omdat een deel de beperkte legale kansen die ze hebben terecht niet zal accepteren). Je zal de argumenten herkennen – dat is omdat deze onderklasse al bestaat. De vraag is niet: zijn er ‘buitenlanders’ in Nederland of niet? De vraag is: met welke rechten zijn zij hier? Hoe minder rechten, hoe meer ze een probleem vormen voor de rest van de bevolking, en hoe meer die dan zal eisen dat ze nóg minder rechten hebben. Een vicieuze cirkel.

Is er dan geen enkele manier om vluchtelingen tegen te houden? Hoe ontmoedig je dan mensen die vluchten voor de dood? Simpel: ze nog bruter te vermoorden, dan ze waren vermoord waar ze vandaan kwamen. In dat geval, en ook voor de onderklasse die ontstaat in het vorige geval, wordt dus de nazistische eind-oplossing uiteindelijk redelijk voor het volk. In 1941 nog werkten nazi's nog aan emigratie van de joden naar Madagascar. Een maf, onuitvoerbaar plan. Omdat eerder al was vastgesteld dat de joden op geen enkele manier in het Duitse Rijk zouden kunnen blijven, kwam daarna de enige logische oplossing die er nog over was: hun totale uitroeiing. Dat lijkt dan ook onze toekomst: een nieuwe holocaust. Misschien nog wat sluipender, nog meer stapsgewijs dan voorheen. De tijden zijn anders, we hebben geen eerste wereldoorlog net achter de rug. De FvD is niet ontstaan zoals de Nazi-partij. Ze is niet ontstaan uit ontevreden groepen oorlogsveteranen die net een radicaal-linkse revolutie in bloed hadden gesmoord (op bevel van Duits gematigd links trouwens). Maar de koers naar genocide is duidelijk ingezet, en de FvD bouwt hard aan een beweging die graag hetzelfde zou doen met heel links – alleen dit keer preventief.

- ONZE ENIGE HOOP -

Onze enige hoop is om recht in te gaan tegen deze logica die van Nederlanders nazi's maakt. Niet te schuilen in burgerlijke coalities die niet verder komen dan een vaag idealisme. Maar de fascistische logica benoemen. De valse eenheid van Nederlandse elite en Nederlands volk doorbreken. De uitbuiters en onderdrukkers in elke bevolkingsgroep aan te vallen. Door eenheid en solidariteit te creëeren tussen de verschillende groepen in het volk, tegen de elite. Dit maakt ook een begin aan de coalitie die nodig is om aan te pakken wat mensen massaal verjaagt van waar ze vandaan komen. Een coalitie tegen de oorlogen en economie voor de macht en winst van de ultra-rijke minderheid, en in toenemende mate de gevolgen van de klimaatverandering (veroorzaakt door diezelfde economie). Om hier mee te beginnen moeten we een duidelijke, heldere boodschap hebben. Voor op posters, flyers en online. En als mensen om ons heen extreem-rechtse dingen zeggen, dan moeten we dat binnen een minuut kunnen ontmantelen. Hopelijk geeft het bovenstaande hiervoor handvaten. Nog wat concrete voorbeelden:

Wanneer vluchtelingen woonruimte nodig hebben, zeg dan bijvoorbeeld: "Zet ze in de vele lang leegstaande gebouwen die er zijn. Die moeten ook beschikbaar worden voor de rest van het volk. Breek de macht van grote beleggers op de woningmarkt, en investeer in volkshuisvesting."

Wanneer geld nodig is, zeg dan iets als: "Stop de belastingontduiking van multinationals en ultra-rijken, belast al die grote bedrijven die record-winsten maken een beetje extra, pak desnoods hun privevliegtuigen en grote plezierjachten af. Daarmee kunnen mensen bijvoorbeeld ook geld krijgen voor hun enorm gestegen energierekeningen. Privevliegtuigen en -jachten heeft niemand nodig, een warm huis heeft iedereen nodig."

Wanneer dan wordt gezegd dat dit allemaal niet realistisch is, zeg dan:"Als het binnen dit systeem menselijkheid niet realistisch is, dan moeten we menselijkheid niet opgeven maar het systeem."

En als dan wordt gezegd dat er geen alternatief is voor het huidige systeem, wijs ze dan op concrete voorbeelden. Er zijn onzettend veel oorbeelden van mensen die zich gelijkwaardig en vrij organiseren, zonder overheid en zonder bazen. Zoals werkerscoöperaties en gedecentraliseerde directe democratie. Op kleine en grote schaal, vroeger en nu. Een boek als Anarchy Works van Peter Gelderloos zit er vol mee.

Uiteindelijk zal de kern van ons verhaal iets moeten zijn als:"Stop de continue oorlog van de elite tegen het volk en de natuur. Laat je niet tegen elkaar uitspelen. Het is een lange strijd en moeilijke strijd, maar het alternatief is dat je voor genocide kiest. Laat je niet intimideren, je weet wat het juiste is om te doen. Breek hun systeem dat ons allemaal naait, en bouw een betere samenleving voor iedereen."

En dit alles moeten we dan herhalen. Keer op keer. Op verschillende manieren, maar altijd met dezelfde strekking. Zoals de media, de overheid en extreem-rechts dat ook doen met hun verhaal. En, niet te vergeten, praktisch uitvoeren. Want als je dan eenmaal wat mensen hiervan hebt overtuigd, dan moet je wel handelingsperspectief bieden. Gelukkig is de basis hiervoor de afgelopen jaren flink gegroeid. Denk aan organisaties als de Vrije Bond, Vloerwerk / Radical Riders / Horeca United, No Border en delen van de klimaatbeweging. De hoop, kortom, is nog niet verloren. Maar die wordt wel met de dag kleiner.

--

PS: Een goede kritiek op dit stuk zou zijn dat de vage en problematische termen 'elite' en 'volk' worden gebruikt. In plaats van bijvoorbeeld bezittende klasse en werkende klasse. Maar, het probleem van die termen is dat het grote publiek niet begrijpt wat er mee bedoelt wordt. Nou is het goed om die uit te leggen aan het grote publiek, maar we kunnen niet wachten tot dat is gelukt voordat we ingrijpen in het 'migratie-debat.' Dan eindigen we namelijk als land- en rassenverraders in een concentratiekamp. En snappen mensen nog steeds niet dat zij én vluchtelingen onderdeel zijn van de wereldwijde werkende klasse die wordt uitgebuit en onderdrukt door de bezitters. Met hoe de termen elite en volk worden begrepen kunnen we prima onze belangrijkste doelen bereiken: de valse eenheid breken van Nederlandse elite en volk, en de gedeelde belangen aantonen van de verschillende bevolkingsgroepen tegen de elite. Ondertussen kunnen we op andere momenten betere termen aandragen.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech