Kraaienest solidarity Demonstration Leeuwarden

Aankondiging, gepost door: Kraaienest op 12/04/2022 04:04:59

Waar: Rechtbank Leeuwarden, Zaailand 102, Leeuwarden , Netherlands
Wanneer: 31/05/2022 - 10:00

Kom 31 mei naar de solidariteit demonstratie voor Gronings kraakpand Kraaienest!


Tuesday may 31st at 10:00 we will have our court case in Leeuwarden. We want to invite all our friends, fellow squatters, comrades and supporters to a demonstration in front of the court at Zaailand 102.
After the court case we are organizing a concert night (punk, techno and more!) for our supporters and friends in Kraaienest. So extra reason for all the Randstad friends to travel to the north!

[EDIT: Music is postponed, see 'aanvulling' below]

On january 28 we won our Kort Geding court case that was requested by Stichting Valquest. That was and is an important victory for the squatting movement! They now went into higher appeal, still for a speed eviction.
There is clearly no urgency to evict homeless young people who are trying to create an accessible social space in a gentrifying world. We know squatting is direct action against capitalist property values, and the courts protect those again and again. Is monetary value and real estate more important for them than inproving lives in a concrete way? Still, in the Wet Kraken en Leegstand there is an attempt to prevent illegitimate vacancy, which would be the case in the Heerenhuis. Joshua Camera (under his strawman companies) wants to speculate to make even more money, like the logic of capitalism demands. We prefigure a world without exploitation and oppression.

We have achieved a lot in these months: almost every week we have done voku, so dozens of people could have accessible vegan meals. We have hosted meetings by radical riders, anarchist book club, and activist groups. We have hosted Groningen feminist network for an antiracism evening. We have organized movie nights and solidarity benefits. We have opened our door as social centre for people to have drinks, talks, study, use our library and freeshop and just chill without having to consume and adhere to values and norms of the system. For many people Kraaienest is the first squat they have been to in their life. And next to that, this building provided a home to us after being kicked out of the previous house by Patrimonium.
It’s important to celebrate successes! We can always do better and we have not reached the world we want, but every step ahead that pays off gives us motivation to keep going.

It’s amazing to see all the solidarity from Groningen, the whole country and beyond the borders. Squatters are never alone, we are a movement. Whatever they say, squatting will stay! Kraken gaat door!

Our Radar Squat: https://radar.squat.net/en/groningen/kraaienest

Tags: kraken


Wie: 
nn

Dinsdag 31 mei om 10.00 uur vindt onze rechtszaak in Leeuwarden plaats. We willen al onze vrienden, mede krakers, kameraden en supporters uitnodigen voor een demonstratie voor de rechtbank op Zaailand 102.
Na de rechtszaak organiseren we een concertavond (punk, techno en meer!) voor onze supporters en vrienden in Kraaienest. Dus extra reden voor alle Randstedelijke vrienden om naar het noorden af te reizen!

Op 28 januari hebben we onze Kort Geding rechtszaak gewonnen die was aangevraagd door Stichting Valquest. Dat was en is een belangrijke overwinning voor de kraakbeweging! Ze zijn nu in hoger beroep gegaan, nog steeds voor een spoed ontruiming.
Er is duidelijk geen urgentie om dakloze jongeren uit te zetten die een toegankelijke sociale ruimte proberen te creëren in een gentrificerende wereld. We weten dat kraken directe actie is tegen kapitalistische eigendomswaarden, en de rechtbanken beschermen die keer op keer. Is geldwaarde en onroerend goed voor hen belangrijker dan op een concrete manier levens te verbeteren? Toch wordt in de Wet Kraken en Leegstand geprobeerd onrechtmatige leegstand te voorkomen, wat in het Heerenhuis het geval zou zijn. Joshua Camera wil (onder zijn stromanbedrijven) speculeren om nog meer geld te verdienen, zoals de logica van het kapitalisme eist. Wij zijn de voorbode van een wereld zonder uitbuiting en onderdrukking.

We hebben veel bereikt in deze maanden: bijna elke week hebben we voku gedaan, zodat tientallen mensen toegankelijke veganistische maaltijden konden krijgen. We hebben bijeenkomsten gehost van radical riders, anarchistische boekenclub, en activistische groepen. We hebben Groningen Feminist Network ontvangen voor een antiracisme avond. We hebben filmavonden en solidariteit benefieten georganiseerd. We hebben onze deur open gedaan als sociaal centrum voor mensen om te drinken, te praten, te studeren, onze bibliotheek en weggeefwinkel te gebruiken en gewoon te chillen zonder te hoeven consumeren en te voldoen aan de waarden en normen van het systeem. Voor veel mensen is Kraaienest het eerste kraakpand waar ze in hun leven zijn geweest. En daarnaast bood dit gebouw ons een thuis nadat we uit ons vorige huis waren gezet door Patrimonium.
Het is belangrijk om successen te vieren! Het kan altijd beter en we hebben nog niet de wereld bereikt die we willen, maar elke stap vooruit die vruchten afwerpt, motiveert ons om door te gaan.

Het is geweldig om alle solidariteit te zien uit Groningen, het hele land en over de grenzen. Krakers zijn nooit alleen, we zijn een beweging. Wat ze ook zeggen, kraken zal blijven bestaan!Wie: 
nn

Am Dienstag, den 31. Mai um 10:00 Uhr werden wir unsere Gerichtsverhandlung in Leeuwarden haben. Wir möchten alle unsere Freunde, Mitbesetzer, Genossen und Unterstützer zu einer Demonstration vor dem Gericht am Zaailand 102 einladen.
Nach der Gerichtsverhandlung organisieren wir eine Konzertnacht (Punk, Techno und mehr!) für unsere Unterstützer und Freunde in Kraaienest. Also ein zusätzlicher Grund für alle Randstad-Freunde, in den Norden zu reisen!

Am 28. Januar haben wir den von der Stichting Valquest geforderten Prozess gegen Kort Geding gewonnen. Das war und ist ein wichtiger Sieg für die Hausbesetzerbewegung! Sie gingen nun in die höhere Berufung, immer noch für eine schnelle Räumung.
Es besteht eindeutig keine Dringlichkeit, obdachlose junge Menschen zu räumen, die versuchen, einen zugänglichen sozialen Raum in einer sich gentrifizierenden Welt zu schaffen. Wir wissen, dass Hausbesetzungen direkte Aktionen gegen kapitalistische Eigentumswerte sind, und die Gerichte schützen diese immer wieder. Sind Geldwert und Immobilien für sie wichtiger als die konkrete Verbesserung des Lebens? Dennoch wird im Wet Kraken en Leegstand versucht, unrechtmäßigen Leerstand zu verhindern, was im Heerenhuis der Fall wäre. Joshua Camera (mit seinen Strohmannfirmen) will spekulieren, um noch mehr Geld zu verdienen, wie es die Logik des Kapitalismus verlangt. Wir stellen uns eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung vor.

Wir haben in diesen Monaten viel erreicht: Fast jede Woche haben wir Voku gemacht, so dass Dutzende von Menschen zugängliche vegane Mahlzeiten bekommen konnten. Wir haben Treffen von radikalen Reitern, anarchistischen Buchklubs und Aktivistengruppen veranstaltet. Wir haben das feministische Netzwerk von Groningen zu einem Antirassismus-Abend eingeladen. Wir haben Filmabende und Solidaritätsveranstaltungen organisiert. Wir haben unsere Tür als soziales Zentrum für Menschen geöffnet, die etwas trinken, sich unterhalten, lernen, unsere Bibliothek und unseren Freeshop nutzen und einfach nur chillen wollen, ohne die Werte und Normen des Systems zu konsumieren und sich daran zu halten. Für viele Menschen ist Kraaienest das erste besetzte Haus, das sie in ihrem Leben betreten haben. Außerdem bot uns dieses Gebäude ein Zuhause, nachdem wir aus dem vorherigen Haus von Patrimonium rausgeschmissen wurden.
Es ist wichtig, Erfolge zu feiern! Wir können es immer noch besser machen, und wir haben noch nicht die Welt erreicht, die wir uns wünschen, aber jeder Schritt nach vorn, der sich auszahlt, motiviert uns, weiterzumachen.

Es ist erstaunlich, all die Solidarität aus Groningen, dem ganzen Land und über die Grenzen hinaus zu sehen. Hausbesetzer sind nie allein, wir sind eine Bewegung. Was auch immer sie sagen, Hausbesetzungen werden bleiben! Kraken gaat door!

Unser Radar Hausbesetzung: https://radar.squat.net/en/groningen/kraaienestWie: 
kraaienest

Hi all,

We decided to postpone the music/concerts to the friday after the court case instead of the tuesday. That could be a nice combination for those going to the PL weekend. Stay updated about our events on our Radar Squat/Instagram. We hope to see a lot of you at the Soli-demonstration in Leeuwarden the 31st! Thanks again for all the solidarity and fun the past months. Kraaienest blijft!

Nederlands:

We hebben besloten om de muziek/het concert uit te stellen naar de vrijdag na de rechtszaak in plaats van dinsdag. Dat kan een goeie combinatie zijn voor degenen die naar de PL gaan. Onze evenementen zijn te vinden op Radar Squat/Instagram. We hopen veel van jullie te zien bij de soli-demo in Leeuwarden de 31e! Nogmaals bedankt voor alle solidariteit en plezier de afgelopen maanden. Kraaienest blijft!

Kraaienest, Groningen


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech