Rechtszaak+ demo ID-kaart zonder vingerafdrukken NU!

Aankondiging, gepost door: Burgerrechtenvereniging Vrijbit op 29/05/2012 05:10:08

Waar: rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, vrouwe Justitiaplein 1, Utrecht, Netherlands (GPS lat: 52.085779 lon: 5.116225)
Wanneer: 30/05/2012 - 21:50

De voorzitter van Burgerrechtenvereniging Vrijbit verzoekt de bestuursrechter om het besluit te vernietigen van de burgemeester om geen ID-kaart te verstrekken zolang daarvoor geen vingerafdrukken worden afgegeven.


Zitting rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht
Procedure nr: 12/ 415 BESLU V 37
Locatie: Vrouwe Justitiaplein 1, Utrecht
Tijd: 15:15 uur

Inzet van het geding is dat Wijnberg de bestuursrechter vraagt om de twee (!) verschillende besluiten van de burgemeester te vernietigen, waarin hij weigert om haar een identiteitsbewijs te verstrekken zolang zij daarvoor haar vingerafdrukken niet afgeeft.

Eiser heeft zowel op principiële gronden als vanwege de veiligheidsrisico’s bezwaar gemaakt tegen het gebruik van biometrie voor paspoorten en ID-kaarten.

• Het opeisen van vingerafdrukken door de Staat, voor het verkrijgen van een ID-kaart, weigert zij aan mee te werken omdat dit in strijd is met de fundamentele mensenrechten tot bescherming van het privé leven en de lichamelijke integriteit.
• Het opslaan van biometrische data en het BSN in de ID-kaart document acht zij onwettig.
• De manier waarop de reisdocumentenadministratie van de overheid is georganiseerd, acht zij onveilig.
• Doodeng vind ze dat de biometrische gegevens van de hele bevolking gebruikt kunnen worden door nationale en internationale veiligheids- inlichtingendiensten en door de fabrikant, de Franse defensie- security bedrijf, Morpho.

ID-kaart zonder vingerafdrukken toegezegd, maar afgifte vingerafdrukken blijft verplicht

De idiote situatie doet zich momenteel voor dat de overheid zelf, bij monde van de minister, toegeeft geen enkel belang te hebben bij de afname van vingerafdrukken, omdat deze met een foutmarge van 20 à 25% nergens voor gebruikt kunnen worden.

Maar omdat het in de wet staat, blijft het afgeven van vingerafdrukken verplicht. Zelfs het feit dat de vorige minister van BZK, al meer dan een jaar geleden, aankondigde dat de wet gewijzigd gaat worden en de vingerafdruk verplichting voor ID-kaarten daarbij komt te vervallen, brengt daar tot op heden geen verandering in.

Sinds juli 2011 heeft Wijnberg geen enkel geldig identiteitsbewijs meer, wat haar voor grote problemen stelt.

Zij wil daarom desnoods, op grond van gewetensbezwaren (EVRM art. 9) en met het oog op een faire rechtsgang (EVRM art.6) genoegen nemen met de uitgifte van een tijdelijke ID-kaart voor de duur van 1 jaar. Hiervoor biedt de Paspoort Uitvoeringsregeling, die de burgemeester gehouden is uit te voeren een mogelijkheid op grond van de uitzonderingsclausule bij ‘tijdelijke belemmering’ tot afgifte van biometrische gegevens.

Demonstratie: Van 14 - 17 uur zal op het plein, voor de rechtbank, op ludieke wijze aandacht gevraagd worden voor de onrechtmatigheid van vingerafdrukken en gezichtsscans in de paspoorten en ID-kaarten.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech