civiele rechtzaak ontruiming vluchtelingenkamp ter apel

Nieuws, gepost door: nn op 29/05/2012 05:06:34

Wanneer: 29/05/2012 - 17:29

Op di 29 mei 2012 vanaf 15:00 diende de civiele rechtzaak omtrent de ontruiming van het vluchtelingenkamp Ter Apel. Dit tentenkamp in Ter Apel werd woensdag 23 mei 2012 met veel politievertoon ontruimd. In een eerder aangespannen kort geding op do 24 mei 2012 tegen deze ontruiming achte de voorzieningenrechter zich niet bevoegd uitspraak te doen omtrent de ontruiming; wel noemde deze rechter het ingezette middel, een noodverordening, disproportioneel. Om alsnog een uitspraak omtrent de ontruiming zelf te verkrijgen, is er een civiele rechtzaak opgestart.

Het nu volgend twitterverslag omtrent deze rechtzaak is afkomstig van Occupy Groningen:

Advocaat van de gemeente = Rens Snel
Advocaat van de actievoerders = Marcel Schuckink Koolvoor

Rechtszitting terapel begonnen. Dagvaarding COA en gemeente wordt voorgelezen.

Aanklacht: ingezette middelen door politie/gemeente veel te zwaar gezien omstandigheden in kamp.

Op 14mei jl. Heeft gemeente terapel al noodverordening voorbereid! Op 23mei werd gezegd dat de volgende stap nog niet bekend was.

Ontruiming terapel blijkt al van tevoren gepland te zijn. Daarna pas werden argumenten GGD aangevoerd om echt te ontruimen.

Gemeente terapel voert aan: grond is van COA dus privaatrecht geldt. Grond is echter pas op laatste moment overgedragen aan COA!

Gemeente terapel probeert uitspraak voorzieningenrechter weerleggen: bewijs was niet voorhanden. Demonstratie is toch legaal tot tegendeel is bewezen?!

Gemeente terapel voert aan: aanpak kan niet disproportioneel zijn als de apv wordt nageleefd.

Mensen in en rondom kamp terapel zouden zich op 'de weg' begeven waardoor gevaarlijk. Maar welke weg dan?

Gemeente terapel: noodbevel lag er in december al. "je moet immers voorbereid zijn als dit soort situaties zich voordoen."

Gemeente terapel: "er waren duidelijke signalen dat mensen suïcidaal waren" Jerrycans benzine zijn ingenomen dus: "zie je wel!"

Gemeente terapel: "politie is met gevaar voor eigen leven gaan onderhandelen in tentenkamp" Ik zeg het niet snel, maar: leugenaar!

COA aan het woord: we willen voorkomen dat tentenkamp terapel terugkomt.

COA heeft toevallig terrein in bruikleen gekregen per 1mei 2012. Oprotten dus, wij (COA) willen uitbreiden in terapel!

COA: mensen in terapel hebben aanbod tot (gedwongen) vrijwillige terugkeer naar eigen land afgewezen.

COA: "het is duidelijk dat sympathisanten het gebied terapel opnieuw willen bezetten." Privaatrechtelijk mag dat niet... Blablabla

COA doet nu echt huiliehuilie: "het kan toch niet zo zijn dat art11 UVVRM 'ons' privaatrecht doorkruist!"

Reactie aanklager op gemeente terapel en COA: het blijft een welles-nietes spelletje: grondwet wel overtreden – nietes!

Onrechtmatigheid van plaatsen hekken is gevolg van onrechtmatige beslissing van gemeente terapel om grondrecht demonstratie te schenden.

Aanklager: "hoofdreden was dat veiligheid in geding was. Nu is het ineens handhaving van de wet"

Benzine jerrycans kamp terapel waren voor aggregaat.Niet elke wanhopige vluchteling is van plan zichzelf in brand te steken!

Er waren messen aanwezig. Gemeente terapel blijkbaar verbaasd dat deze mensen ook hun brood smeren.

Rechter: wat is nu precies de juridische grondslag voor de aanklacht? Gemeente #terapel is nog steeds eigenaar van grond. Dus #burgerrechten en #mensenrechten gelden nog steeds. Verder heeft elk stuk grond wel een eigenaar; bijv. Malieveld. Ook daar hebben mensen het recht om zich te manifesten.

Belangrijkste vraag die COA en gemeente terapel proberen te benadrukken is of het terrein nu wel of niet openbaar is.

Eiser: wens van COA legitiem? COA zegt slechts dat het terrein van hun is. Het was voorheen ook gewoon een manifestatieterrein terapel

Rechtszaak 'menselijkheid vs gemeente terapel nu bijna 2,5 uur onderweg.

Gemeente terapel: "ik beklaag me aan de toonzetting van eiser dat burgemeester 'haha ik heb jullie'-achtige praktijken beoefende".

Gemeente terapel boos huiliehuilie. Emotietroef wordt gespeeld: "Ik betreur het erg dat burgemeester wordt weggezet als boosaardig"

Gemeente terapel is voor opkomen voor mensenrechten: Als dat maar via het boekje verloopt!

COA: "wij hebben alle mogelijke aanbiedingen gedaan om mensen terapel onderdak te bieden." Enige voorwaarde is dat mensen terug moeten...

COA praat met name over artikelen WB en recht op manifestatie. Herhaling van eerder genoemde: afblijven, het terrein is van ons!

Rechtszaak terapel ten einde. Uitspraak donderdagmiddag 15u.Wie: 
nn

naam advo moet mr Marcel Schuckink Kool zijn (van advo kantoor VoorRecht) ipv "Marcel Schuckink Koolvoor".Wie: 
nn

Een half uur na de rechtszaak...een nabespreking met advocaat Marcel Schuckink Kool en Marianne Bathoorn, zie filmpje:

http://www.youtube.com/watch?v=eG_B1mB7k0o&feature=youtu.be

En ook de main stream media doet weeral goed haar best om de publieke opinie te manipuleren, hier bijvoorbeeld:

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/339923/Asielzoekers-tentenka...

en hier:

http://www.nu.nl/binnenland/2822043/asielzoekers-apel-dreigden-met-zelfm...

...dit terwijl die benzine was voor de aanwezige aggregaat. De aggregaat was bijna leeg en mediatent had ook dringend stroom nodig. Door roadblocks zijn vrijwilligers uit het kamp door de velden gerend om brandstof voor bijna leeg aggregaat te halen; niet voor zelfmoordacties; hier zijn hopen getuigen van!

En dan over main stream media gesproken, "Groningen dichtbij" vond het nodig om dit artikel te blokkeren: http://groningen.dichtbij.nl/stad-en-regio/artsen-ter-apel-medische-zorg...

...het volledig artikel "Medische zorg illegalen schokkend slecht" is echter hier te vinden:

http://meedogenloos.nl/2012/05/29/artsen-ter-apel-medische-zorg-voor-men...Wie: 
nn

De situatie van mensen in de AZC's nu:

mogen de gemeentegrens niet over
medische zorg: nada!

http://marritanne.wordpress.com/2012/05/29/van-de-wal-in-de-sloot-tenten...Wie: 
nn

Update woensdag 30 mei vluchtelingen tentenkamp Ter Apel

• Rechtbank Groningen beslist uiterlijk morgen, 31 mei, 15 uur, of hekken om terrein tentenkampactie wegmoeten of niet. Lang verslag van de zitting in de bijlage, kort verslag hieronder ergens.
• Diezelfde dag vindt om 15.30 een Kamerdebat plaats over Ter Apel.
• De gearresteerde vluchtelingen (52 mensen) die in de VBL in Vught zitten, blijven weigeren dagelijks te stempelen en lopen risico op straat gezet te worden. Ze wensen dezelfde behandeling als de anderen die in AZC's zitten en willen ook niet als criminelen behandeld worden.
• Vrijdag 1 juni Raad van State in Den Haag, zitting over (on)mogelijke uitzetting naar Somalië
• Twee Somaliërs onder paraplu voor AC Ter Apel... zie bericht hieronder ergens
• Leers in Kenia op dit moment, niet zeker of hij contact legt met TFG ivm de door hem gewenste terugkeerdeal

COA en burgemeester wijzen naar andere plekken om te demonstreren
“Plaatsing hekken onrechtmatige daad”

GRONINGEN 29 mei 2012 - Nadat de rechtbank in Groningen vorige week liet weten dat de ontruiming van het tentenkamp van vluchtelingen in Ter Apel, 23 mei, niet had mogen gebeuren, de tenten en vluchtelingen waren toen al weg, werden hekken om het terrein neergezet. Vandaag stond bij de Groningse rechtbank de vraag centraal of de hekken kunnen blijven staan. Uiterlijk morgen doet de rechtbank uitspraak in dit kort geding.
Zowel het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), die de hekken had laten plaatsen, als de gemeente Vlagtwedde, waren gedagvaard en kwamen om 15 uur op de zitting in Groningen, met in hun kielzog een batterij aan figuren van politie, brandweer en IND.
Wat was er nu gebeurd? Nadat vorige week de voorzieningenrechter de toepassing van het noodbevel van de gemeente Vlagtwedde ‘disproportioneel’ had genoemd, liet burgemeester Kompier weten dat de noodverordening die nog voor onbepaalde tijd geldde, gehandhaafd zou blijven. Die verordening bepaalde dat niemand het terrein mocht betreden die daar geen toestemming voor had. Op diezelfde avond van de 24e mei, liet het COA hekken rond het manifestatieterrein plaatsen. De dag erna trok de burgemeester de noodverordening in.
Maar een hek kan weer afgebroken worden. De advocaat van het tentenkamp betoogt dat de ontruiming van het tentenkamp een onrechtmatige daad is geweest en dat er misbruik is gemaakt van de omstandigheden, en de hekken daar dus ook onrechtmatig zijn geplaatst. Het belang van de actievoerders van het tentenkamp is fundamenteel, namelijk het belang van de bescherming van hun grondrechten om te manifesteren, om hun mening vrij te kunnen uiten. De gekozen vorm om die mening te uiten is het tentenkamp.

Zie in de bijlage een uitgebreid verslag van onze verslaggever.

Uitspraak donderdag 31 mei om 15.00

www.tweedekamer.nl > plenaire vergaderingen:
Donderdag 31 mei, 15.30 uur - Dertigledendebat over de situatie in Ter Apel
----
Uit de krant:

Twee Somaliërs bivakkeren in berm Ter Apel

DVHN | Gepubliceerd op 30 mei 2012, 15:55
Laatst bijgewerkt op 30 mei 2012, 18:37

TER APEL - Twee Somaliërs hebben met slaapzakken en paraplu's postgevat in de berm voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldde RTV Noord vanmiddag. Nasir Ali Omar en Mouhamed Abukar Ali zijn afgelopen vrijdag vanuit azc's in Dronten en Baexem naar Ter Apel gestuurd, omdat ze zijn uitgeprocedeerd. Eenmaal in het centrum vroegen ze een nieuwe asielprocedure aan.
Naar hun zeggen zei de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) dat het twee maanden kan duren voor die in behandeling wordt genomen. In de tussentijd mogen ze niet in het centrum blijven en moeten ze zelf voor onderdak zorgen. Daarom werden ze zondag naar buiten gestuurd. Ze zeggen dat ze echt nergens terecht kunnen en in Ter Apel blijven, omdat ze eten en drinken krijgen van mensen in het aanmeldcentrum.

AttachmentSize
hekkenrechtbank.pdf85.73 KB


Wie: 
nn

Van de Facebook van SHUV uit Emmen:

Uitgezette asielzoeker moet terug

De IND moet een asielzoeker terughalen (ANP)

Toegevoegd: woensdag 30 mei 2012, 17:44

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND moet een asielzoeker terughalen naar Nederland omdat de man naar het verkeerde land is uitgezet. De uitzetting is daardoor onrechtmatig, heeft de rechtbank in Haarlem bepaald.

De Somaliër Abdullahi was in de asielprodedure afgewezen. Omdat hij in het bezit was van een paspoort uit Tanzania werd hij naar dat land uitgewezen.

De man had tijdens de asielprocedure steeds gezegd dat hij Somaliër was. Hij had ook een taalanalyse gedaan waaruit bleek dat hij uit Mogadishu kwam. De honorair consul van Tanzania had ook verklaard dat het een vals paspoort was, en toch werd hij naar Tanzania teruggestuurd, aldus zijn advocaat Jakob Wedemeijer voor de VPRO radio. "Meneer werd vergezeld door drie medewerkers van de Koninklijke Marechausse en die hebben daar gehoord dat het paspoort vals was en hebben hem desondanks toch achtergelaten."

Terug naar Nederland

Volgens Wedemeijer is de kern van de uitspraak van de rechter dat de Marechausse de man mee terug had moeten nemen naar Nederland toen bleek dat het om een vals paspoort ging. Dan had in Nederland uitgezocht kunnen worden wat er met Abdullahi moest gebeuren.

Wedemeijer heeft Abdullahi met alle stukken naar de Nederlandse ambassade in Tanzania gestuurd. Daar gaan ze kijken of hij binnen 14 dagen terug kan komen naar Nederland, want dat is volgens Wedemeijer de opdracht van de rechter.

De IND gaat nu opnieuw onderzoeken welke nationaliteit Abdullahi heeft. De man moet dan weer de reguliere asielprocedure volgen.

Een woordvoerder van minister Leers stelt dat het helemaal niet duidelijk was dat het Tanzaniaanse paspoort vals was. Het ministerie legt zich bij de uitspraak van de rechter neer en zal de man terughalen.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech