Anarcha Feminist Group Amsterdam kraakt een lege ruimte in Amsterdam Oost

Aankondiging, gepost door: Anarcha Feminist Group Amsterdam op 13/11/2021 11:05:49

Wanneer: 13/11/2021 - 16:34

AFGA kraakt een lege ruimte in Oost Amsterdam. Anarcha Feminist Group Amsterdam squats a place in Amsterdam East.


ENGLISH

Since some days now we have been residing at ringdijk 8. We have decided to expropriate this building because we think it is disgusting that houses are being kept empty for years while we are in a housing crisis, many people are living in precarity and homelessness has doubled in the last 10 years. 

In previous actions we have targeted big speculators such as Blackstone, squatted buildings in solidarity with sexworkers being pused out of our city and against the greenwashing and promition  colonialsers and gentrification done by NV Zeedijk in the redlight district. 

Today we take an autonomous action as part of the ongoing housing demonstrations. Just marching and hoping the government will listen to us is not enough, actually the government listened to the demands made by the housing movement and their answer has been loud and clear: no measure taken to solve the problem, but instead they sent cops to silent us, mutilating our bodies, making blacklists and arresting us.

We need to confront injustices directly whenever and wherever we see them. Today we target the housing cooperation Eigenhaard. This building, owned by eigenhaard has been squated before and has now been empty and left to rot again for a long time. 

Although these housing cooperations are suposedly there to provide affordable housing for working class people, people in need of social welfare and refugees, they often exploit those that need social housing by not adhering to their responsibilities as a housing corporation and selling off social housing to hipsters and yuppies. Tenants who try to fight the exploitation often can't find time, energy nor understand the bureaucratic language which makes them depended of care-and welfare workers that can't do the job good enough. The state doesn't provide quality care but with just enough money they provide for quantity care that leaves people in unhealty conditions. 

Eigen Haard has stated that they will demolish the building and build social housing here. This plan has however been around for years and nothing has been done so far.  Even though building social housing might initially seem like a good thing, Eigen Haard clearly does not care enough about social housing to actually do something with these buildings. We are in the midst of a housing crisis. The waiting lists for social housing in Amsterdam are more than 10 years and the prices in the so-called liberalized market are sky high. All the while, Eigen Haard purposely chooses to leave these houses empty for years and years. 

 

Moreover, Eigen Haard has been treating its tenants like shit. In many of their so-called renovation projects people are forced to reside in unlivable conditions without water, electricity and gas, as recently happened to people in Amsterdam Noord whose apartments were being  'renovated'. Furthermore, a couple of years ago Eigen Haard also 'renovated' buildings in the Wegener Sleeswijk neighborhood in Geuzenveld where they forced tenants to live in their homes during the renovation. In this project Eigen Haard showed their true nature. The renovations implemented in the project were done as cheap as possible, leaving the renters afterwards with houses that were worse than before. In some cases mice were coming out of the walls, and in almost all cases the balconies were made smaller, since Eigen Haard did not bother to replace the old walls but merely put a new wall on the old wall, thereby taking space away from the renters. 

 Housing corporations like Eigen Haard do not care about their renters or making housing accessible to the working class and people that need it. They merely care about making money and extorting their renters. Housing corporations have been selling off social housing for years, and renters are forced to pay ridiculous amounts of so-called service costs without actually getting any service from these housing corporations. 

 We will continue to take direct action  against those that attack our livelihoods. Real change needs to come from below. Freedom has never been handed to us, we have to fight for it. 

 

 We stand in solidarity with our comrades from bond precaire woonvormen who have been offering practical and legal support to precarious renters in their fight against leaching landlords and our comrades from niet te koop who have been fighting against social housing being sold of privately. We stand in solidarity with everyone who cannot find housing, everyone who fights for a better world without police, detention centres and private property.

 

 Refugees and migrants In 

 Yuppen and tourists out

NEDERLANDS

Sinds enige tijd verblijven wij aan de Ringdijk 8. We hebben besloten om dit gebouw in gebruik te nemen omdat we het belachelijk vinden dat huizen voor meerdere jaren leegstaan terwijl we in het midden van een woningcrisis zitten. In de afgelopen 10 jaar is de dakloosheid verdubbeld en is het aantal mensen dat in een preciaire woningsituatie zit buitenproportioneel toegenomen.

tijdens onze vorige acties hebben we ons vizier gericht op grote speculanten zoals Blackstone, maar ook hebben we in solidariteit met sekswerkers panden gekraakt. Verder hebben we ons verzet tegen de gentrificatie, het kolonialisme en greenwashing van de NV Zeedijk door een pand te kraken op de Wallen.

Vandaag doen we een autonome actie als onderdeel van de huidige woningprotesten. Het is niet genoeg om alleen te demonstreren en te hopen dat de overheid naar ons luistert. De overheid heeft al eerder antwoord gegeven op de eisen van de woonbeweging. Het antwoord was luid en duidelijk: ze hebben geen oplossingen gegeven, maar hebben agenten gestuurd om ons  neer te slaan, zwarte lijsten te maken met onze namen en ons te arresteren.

We moeten ongelijkheid aanpakken wanneer we het zien. Daarom nemen wij vandaag actie tegen woningcorporatie Eigen Haard. Dit gebouw op de Ringdijk 8 is al eerder gekraakt en staat nog steeds weg te rotten. Hoewel woning corporaties er zogenaamd zijn om voor betaalbare huisvesting voor hen die het nodig hebben te zorgen, zoals migranten en de werkende klasse, exploiteren zij in werkelijkheid juist vaak de mensen die hen zo hard nodig hebben. Woningcorporaties verkopen stelselmatig sociale huur aan hipster en yuppies en huurders die wel proberen om deze exploitatie aan de kaak te stellen hebben vaak niet de tijd en energie om dit gevecht aan te gaan, of hebben moeite met bureacratische taal. 

 De staat zorgt niet voor kwaliteitszorg maar denkt louter aan kwantiteit door mensen net genoeg geld te geven om te overleven, maar wat er wel voor zorgt dat ze gedwongen zijn in deze omstandigheden te leven.

 

 Eigen Haard heeft gesteld dat zij van plan zijn dit gebouw te slopen en hier sociale huur te bouwen. Dit plan ligt echter al jaren op tafel, en tot nu toe is er niets gebeurd. Hoewel het bouwen van sociale huur initieel een goed plan lijkt te zijn, is het pijnlijk duidelijk dat Eigen Haards niet genoeg om sociale huur geeft om deze gebouwen daadwerkelijk te verbouwen tot sociale huur. Dat alles terwijl we midden in een woningcrisis zitten en de wachtlijsten voor sociale huur in Amsterdam meer dan 10 jaar lang zijn en ook de vrije sector onbetaalbaar is. Intussen kiest Eigen Haar er bewust voor om woonruimte leeg te laten staan.

Eigen Haard behandelt haar huurders als jaren als vuil. In veel van de renovatie projecten van Eigen Haard worden mensen gedwongen om in onmenselijke omstandigheden te leven, in sommige gevallen zelfs zonder water, elektriciteit en gas, zoals recentelijk voorkwam bij een renovatie project in Amsterdam Noord. Een aantal jaar geleden "renoveerde" Eigen Haard panden in de Wegener Sleeswijk in Geuzenveld, waar zij de huurders forceerden om in het pand te blijven wonen tijdens de renovatie. Een bizarre situatie. In dit project kwam de ware aard van Eigen Haard wederom naar voren. De renovaties in Geuzenveld werden zo goedkoop als mogelijk gedaan en in veel gevallen waren de huurders na de renovatie slechter af dan ervoor. Huurders beschreven muizen die uit de "gerenoveerde" muren kwamen, en balkons werden kleiner gemaakt omdat Eigen Haard in haar zogenaamde duurzaamheidsproject niet de moeite had genomen om de buitenmuur daadwerkelijk te vervangen of te verstevigen, maar voor de goedkope oplossing had gekozen om een extra muur bovenop de oude te plaatsen.

Zoals de bovenstaande voorbeelden aantonen geven woningcorporaties als Eigen Haard niets om hun huurders of het toegankelijk maken van de huizenmarkt voor mensen die het nodig hebben. Het enige waar ze om geven is geld verdienen en hun huurders exploiteren. De afgelopen jaren zijn er talloze sociale huurwoningen verkocht, en die trend zet alleen maar door. Intussen worden huurders gedwongen tot het betalen van belachelijke hoge "service kosten"  voor service die ze nooit zien.

Het is dus nodig om actie te nemen tegen dit soort woningcorporaties en hun malafide praktjken. Wij gaan daarom door met het doen van directe actie tegen hen die ons bestaan aanvallen. Echte verandering komt van onder. Vrijheid wordt niet gegeven, maar wordt genomen. Vandaag staan wij in solidariteit met onze kameraden van de Bond Precaire Woonvormen die al jaren praktische en juriidsche hulp aan huurders verstrekken. Daarnaaast staan we in solidariteit met onze kameraden van Niet te Koop die ook al jaren actie nemen om de verkoop van sociale huurwoningen tegen te gaan. Wij verklaren ons solidair met een ieder die geen woning kan vinden, en met een ieder die vecht voor een wereld zonder politie, detentie en privebezit. 

Vluchtelingen en migranten welkom, yuppen en toeristen weg! 

Tags: kraak

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech