Join the anti-capitalist bloc at the 2021 Climate March (Nov. 6th)

Aankondiging, gepost door: nn op 29/10/2021 10:01:54

Waar: Beursplein, Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 06/11/2021 - 12:30

[Dutch follows English] The climate crisis is not a problem that can be tackled within the same system that created it. We need to do away with false neoliberal “solutions” and instead build a mass movement that can stop the exploitative and destructive economic system, working towards democratizing the economy and bringing justice to frontline communities. The anti-capitalist bloc meets 12:30 @ Beursplein, fom there we will move to Dam square where the demo starts at 1 PM.


SATURDAY, 6 NOVEMBER 2021
The anti-capitalist bloc meets 12:30 @ Beursplein
From there we will move to Dam square where the demo starts at 1 PM.
www.Klimaatmars2021.nl

On Saturday the 6th of November the 2021 climate march will take place in Amsterdam, organised by a broad coalition of social organisations and movements. While politicians will be meeting in Glasgow at the 26th COP (UN climate conference), we will take the streets once again to make our demand for global climate justice be heard loud and clear. The COPs so far have led only to declarations and broken promises; companies keep polluting and profiteering like there is no tomorrow even though the last IPCC report (UN climate report) calls for ever more radical action. For us, these past failures to seriously address the catastrophic climate crisis that is currently unfolding cannot be separated from the economic system we are living under.

This is why we are organising as an anti-capitalist bloc during the climate march.

Capitalism is an economic and social system that is driven by a profit-oriented logic and is built on exploitation, extraction and endless growth. It lets corporations and the 1% owners amass massive wealth in the process, while the majority of people on this planet make barely enough to live. It is these large corporations who are responsible for spurring the climate crisis, with 100 companies alone being responsible for over 70% of global CO2 emissions. These corporations exploit workers, steal resources and land, pollute ecosystems and many environmental defenders have died opposing them. Despite what their deceitful greenwashing campaigns may claim, corporations have neither the plans nor the will to change for the better. In all of this, politicians have failed to demand change from corporations to protect affected peoples and communities and our planetary future.

The reason why organising an anti-capitalist bloc in the Netherlands is particularly important is the extremely damaging role this country plays in supporting the global system of exploitation and corporate greed that is capitalism. This reaches from its long colonial history, to being the home of Shell (MustFall), to remaining one of most important tax havens in the world. At the same time, the Dutch government continues to invest in ever deadlier borders and permanent wars.

The climate crisis is not a problem that can be tackled within the same system that created it. We need to do away with false neoliberal “solutions” and instead build a movement that addresses the problem at its root, working towards democratizing the economy and bringing justice to frontline communities. Only a mass movement can stop the exploitative and destructive economic system that values profit over human lives and nature, and can bring justice everywhere!

March with us if you want to build a radical mass movement to stop climate chaos!

Organised by
Code Rood
Extinction Rebellion
Internationale Socialisten
Rhythms of Resistance
Transnational Institute (TNI)

---

Op zaterdag 6 november vindt in Amsterdam de klimaatmars 2021 plaats, georganiseerd door een brede coalitie van maatschappelijke organisaties en bewegingen. Terwijl politici elkaar ontmoeten in Glasgow tijdens de 26e COP (VN-klimaatconferentie), gaan we opnieuw de straat op om onze eis voor wereldwijde klimaatrechtvaardigheid luid en duidelijk te laten horen. De COP's hebben tot nu toe alleen geleid tot verklaringen en gebroken beloften; bedrijven blijven vervuilen en profiteren alsof er geen morgen is, ook al roept het laatste IPCC-rapport (VN-klimaatrapport) op tot steeds radicalere actie. Voor ons kunnen deze mislukkingen in het verleden om de catastrofale klimaatcrisis die zich momenteel ontvouwt serieus aan te pakken, niet worden gescheiden van het economische systeem waarin we leven.

Daarom organiseren we ons als antikapitalistisch bloc tijdens de klimaatmars.

Het kapitalisme is een economisch en sociaal systeem dat wordt aangedreven door een op winst gerichte logica en is gebouwd op uitbuiting, extractie en eindeloze groei. Het laat bedrijven en de 1% eigenaren enorme rijkdom vergaren in het proces, terwijl de meerderheid van de mensen op deze planeet nauwelijks genoeg verdient om van te leven. Het zijn deze grote bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het aanwakkeren van de klimaatcrisis, waarbij 100 bedrijven alleen al verantwoordelijk zijn voor meer dan 70% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Deze bedrijven exploiteren arbeiders, stelen bronnen/middelen en land, vervuilen ecosystemen en veel milieubeschermers zijn omgekomen in hun verzet. Ondanks wat hun bedrieglijke greenwashing-campagnes beweren, hebben bedrijven noch de plannen noch de wil om ten goede te veranderen. Bij dit alles zijn politici er niet in geslaagd om verandering van bedrijven te eisen om de getroffen volkeren en gemeenschappen en onze planetaire toekomst te beschermen.

De reden waarom het organiseren van een anti-kapitalistisch bloc in Nederland bijzonder belangrijk is, is de extreem schadelijke rol die dit land speelt bij het ondersteunen van het wereldwijde systeem van uitbuiting en hebzucht van bedrijven dat kapitalisme is. Dit strekt zich uit van zijn lange koloniale geschiedenis tot de thuisbasis van Shell (MustFall), tot een van de belangrijkste belastingparadijzen ter wereld. Tegelijkertijd blijft de Nederlandse overheid investeren in steeds dodelijkere grenzen en permanente oorlogen.

De klimaatcrisis is geen probleem dat kan worden aangepakt binnen hetzelfde systeem dat het heeft veroorzaakt. We moeten af van valse neoliberale 'oplossingen' en in plaats daarvan een beweging opbouwen die het probleem bij de wortel aanpakt, werken aan democratisering van de economie en gerechtigheid brengen aan gemeenschappen in de frontlinie. Alleen een massabeweging kan het uitbuitende en destructieve economische systeem stoppen dat winst boven mensenlevens en de natuur waardeert, en kan overal gerechtigheid brengen!

Loop met ons mee als je een radicale massabeweging wilt opbouwen om de klimaatchaos te stoppen!

Innitiatiefnemers:
Code Rood
Extinction Rebellion
Internationale Socialisten
Rhythms of Resistance
Transnational Institute (TNI)


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech