Arrestanten steungroep Woonopstand 17 oktober

Nieuws, gepost door: AG★Rotterdam op 17/10/2021 10:11:33

Wanneer: 17/10/2021 - 10:33

Tijdens de landelijke woondemo van Woonopstand op zondag 17 oktober zullen wij een arrestanten steungroep faciliteren. Er is een advocaat die klaar staat mochten mensen onverhoopt geconfronteerd worden met politierepressie. De komende dagen zullen we bereikbaar zijn zodat we, mocht dat nodig zijn, mensen kunnen bijstaan en informatie kunnen verzamelen over eventueel politiegeweld. Op die manier kunnen we, zowel praktisch als juridisch, gezamenlijk onze verdediging organiseren.

In het verleden was er vaak vaste arrestanten steungroep gedurende protesten en directe acties. Gezien de repressie op o.a. het recente Woonprotest in Amsterdam denken wij dat het belangrijk is om ons als beweging weer actiever op te stellen in het organiseren van praktische en juridische ondersteuning. Met de steeds explosievere woningnood en de totale onwil van politici om hier iets aan te doen ligt het in de lijn der verwachting dat er nog vele protesten en directe acties nodig zullen zijn om onze eis voor betaalbare woonruimte voor iedereen ingewilligd te zien. Dat kunnen we alleen als we de repressie samen, als beweging, dragen en er staan voor elkaar en met elkaar.

Er zijn signalen dat de politie in Rotterdam erg nerveus is over deze woondemonstratie. In Amsterdam waren we getuige van een duidelijk vooropgezet plan om de bredere woonbeweging te scheiden van 'radicale elementen' ofwel krakers. Naast bewust escalerend politieoptreden had de politie Amsterdam zelfs al een heel mediatoneelstukje voorbereid om de demonstranten verder tegen elkaar uit te spelen. Het laat zien dat de politiek en het politieapparaat zich duidelijk ten doel heeft gesteld om de woonbeweging tandeloos te maken en zo snel mogelijk te marginaliseren.

De advocaat voor het protest van zondag is Jaantje Kramer van kantoor Jebbink & Soeteman advocaten, te bereiken op +31642056685. Mocht je gearresteerd worden, vraag dan om deze advocaat. Als de advocaat je komt bezoeken, vraag dan om haar kaartje, hier dient Jebbink & Soeteman advocaten op te staan. Verhoor door de politie is er enkel op gericht om bewijs te verzamelen tegen jou en/of je medeactivisten. Je bent niet verplicht iets te verklaren dus maak daar dan ook gebruik van! Een verhoor is niet de plek om een discussie te voeren of een punt te maken.

Wij zullen de komende tijd bereikbaar zijn op ag_rotterdam [at] riseup [dot] net. Mocht je direct praktische steun nodig hebben of informatie over een arrestant door willen geven, bel ons dan op +31687604689. Denk eraan dat je goed nadenkt over wat je ons telefonisch vertelt of per e-mail stuurt; zorg ervoor dat daar geen juridisch gevoelige informatie tussen zit en noem geen namen! Maak bij voorkeur gebruik van PGP-versleuteling voor de e-mails die je ons stuurt. Onze PGP public key vind je onder dit bericht. Mocht je gearresteerd zijn, laat ons dan per mail weten waar en waarvoor je een schikkingsvoorstel of dagvaarding hebt ontvangen.

Tot zondag! Onze solidariteit is sterker dan hun repressie!

Als laatste nog enkele leestips met betrekking tot repressie en security culture:
- Het arrestantenboek - https://burojansen.nl/pdf/arrestantenhandleiding.pdf
- What is security culture - https://nl.crimethinc.com/2004/11/01/what-is-security-culture
- How to use OpenPGP - https://riseup.net/en/security/message-security/openpgp

P.S.
Wij staan los van de organisatie van de Woonopstand-demonstratie, maar zien onszelf als integraal deel van de beweging voor betaalbare huisvesting en algehele maatschappelijke solidariteit.Wie: 
AG★Rotterdam

During the housing demonstration of Woonopstand on Sunday 17 October, we will facilitate an arrest support group. There is a joint lawyer available if people unexpectedly get confronted by police repression. The support group will also be available in the days following the demonstration so that, if needed, we can provide practical and legal assistance to those who have been arrested or have otherwise faced repression, and to gather information about potential police violence.

In the past, there often was a permanent arrest support structure during protests and direct actions. In view of the repression on, among others, the recent Woonprotest in Amsterdam, we believe it’s important to take a more active stance again as a movement in organising practical and legal support. With the increasingly explosive housing shortage and the total unwillingness of politicians to do something about it, it is expected that many more protests and direct actions will be needed to see our demand for affordable housing for everyone met. We can only do that if we bear the repression together, as a movement, and stand up for each other and with each other.

There are already signs that the police in Rotterdam are very nervous about this housing demonstration. In Amsterdam we witnessed a clearly preconceived plan to separate the broader housing movement from 'radical elements' or, in other words, squatters. In addition to the deliberately escalating police action, the Amsterdam police had even prepared an entire media play to further play the demonstrators off against each other. It shows that politicians and the police apparatus have clearly set themselves the goal of making the housing movement toothless and marginalising it as quickly as possible.

Our lawyer for Sunday’s protest is Jaantje Kramer from the office of Jebbink & Soeteman Advocaten. Her phone number is +31642056685. In case you get arrested, ask for this lawyer. If the lawyer comes to visit you, ask for her card, it should read Jebbink & Soeteman Advocaten. Police interrogation is only aimed at gathering evidence against you and/or your fellow activists. You are not obliged to declare anything, so make use of it! An interrogation is not the place to have a discussion or make a point.

We will be reachable on ag_rotterdam [at] riseup [dot] net in the coming days. If you need immediate practical support or want to pass on information about a detainee, please call us on +31687604689. Remember to think carefully about what you tell us by phone or email; make sure that no legally sensitive information is included and do not say names! Preferably use PGP encryption for the emails you send us. You can find our PGP public key at the bottom of this message. If you have been arrested, please let us know by email where this occurred, and if applicable, what was in your summons or settlement proposal.

Finally, some reading tips regarding repression and security culture:
- Het arrestantenboek (in Dutch) - https://burojansen.nl/pdf/arrestantengids.pdf
- What is security culture - https://nl.crimethinc.com/2004/11/01/what-is-security-culture
- How to use OpenPGP - https://riseup.net/en/security/message-security/openpgp

See you on Sunday! Our solidarity is stronger than their repression!

----------
We are not connected to the organisation of the Woonopstand demonstration, but see ourselves as an integral part of the movement for affordable housing and general social solidarity.Wie: 
AG★Rotterdam

PGP PUBLIC KEY AG Rotterdam

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
xsFNBGFoDlcBEAC1eQOp/TK+N0YyAKmRm10RhTbxFSYUBNRKjFdHJQCJ5bXe
uV2vRCwPPUeE9uI0YSVYXj6GRDSsthQ0PzEa4jAbmhNMpQxxC4BW1gfR9zJW
ooyWV2eziox7igzmCIkKWoTThDdQY7T71OsEqxYlboe7IVWrX1KkMsHsbAlp
PrDJv6R59DCMJ1FejaWZIi5O4PQ/PsowVoLyNVf9nWcV+jqEwKk++EV6CMUh
o1krHZXeLkE6t3z7JJDY3DayTVAc65g08RIWlm0BlYFBnw8M39/kSKLSkOq7
l8NaO4JlDZCTNYiEByEIsccKuX6X2ZRHgBvPJVOHLSzbUZ8YZP9QrS7eZvDX
K5GAsUdtGL+LcWu+AJBOOZi3WZgQuAoi3s4dZkpVUDuP1b+yVr8JPm9Wv47g
HP76OnxticH0KABMeq2zF1St4zm8j1CPK5cUVnMRKPaFsnNl93SwBRi4rbKB
M1jyFzfggkx6xhY7zvXYAxTurUNB4xwnmwYkAhv3Qq+FNx0Wl0x42C9QXOpb
LXGPcAKeec44YCmLkBGxra6JBi6TI6GmyZNZr7ZzasEhVytuiXx8hJDlEExu
N9l/UDpgIJdlJslzUioPaeho8cv7GHLHh33firqXLZdENBRZCkYfdcbmmV5k
wtET0QfeP3lHBc2vnCfp+Ex2wXw7Rzn9bMfokwARAQABzSZBRyBSb3R0ZXJk
YW0gPGFnX3JvdHRlcmRhbUByaXNldXAubmV0PsLBdQQQAQgAHwUCYWgOVwYL
CQcIAwIEFQgKAgMWAgECGQECGwMCHgEACgkQsOen/qW39Rw/Fw//WZrAvnF0
5HBxA/cf9FXDQ2f9hojhZeOI9e1RnN0EoL0q0tjPG2lgVMPl8K8NaaRl4aUx
83wsd7bjzZ0zeGZ8bc2Jdx7o1CYjT1bH2duYjIRjaDf8f8F578BsA65W0kdg
At3o3Pfh7L/2Yh61bRbl1lM0U/feKy9NTDqzxDwLYdpno3mcf1xisJOvWNVK
Qnz+nKBctieWCkv65Pe8yjfyCaxZcpLUbTUcPMlxhCUtbi7sRN98lYP7/3Jb
596kcUtR2Qo6S8d9Y2UY1HA0b8jw4qxIUzW9//G+A9ZXb7pqRYPzcz8N8N3R
Vmjn2moNRILUmy3uLbNGplyHTco8rIftCfkThUiotiVsb9aC3y+Nf+p4iYHd
Igyv7snnSEJ9fz8jifvIRKumqnS7gnFNn4g1p5heG3fkckfzwspDASv0YmP3
w2EO1fg4Jj82o08iW7UVncNjH16/bERsup6q5R4fRfXcqk1Af0qaRRwn+4X3
Ak6poKERw7Jcek7rAb6uVcNezcXeD+BPB+sviEQMke7Y5Atn16ZvZ2E/PyGB
Fl/bVOEU8a5bU7lcSTFl+QjvcYIQOoDMnJHFsE0ewDHzpmBCA0B5b4gu3VFp
Aj0OReB9DL67PIoLL6/1eO4PD4gzWVyAesuNt1ZqYIbWxMC+h5iJidRIsbAu
HMEruLF6C05aX6HOwU0EYWgOVwEQAI5sjk53BGwa9JkFcyryeowm8OLyWDzh
/cIUHo+VbahcSBpEqFxIIeTU1qMlW1zw27QnQhplwaPUYHYNU5B48mAML4On
reSPBtenuz5IbJkYsJTxt2w9wM0Pfi9E5N4iRouXWGa9GHHuJCxlCEt+y81H
H8FIzx6UQcVLTg1cwoqETf1Axnxp+ppH/z4td8A/KcMRgTJ5PevFNV7V8CIg
pS9lAc/ZKHIKOSSVm5034mCECZ5p+smJjSt1HPvwdoHtbxW40k4biX3NTKk4
uwp2X9FDwLtCG5rG0AZtRr1nofZdDQxjtoAHcs3k5rhmsBO/H8tETYW5DJ/w
R6y6DjwJKg5aco7AvzqDYm9Hz+expqtyo3CT3i+JjYKNGWx+w8Iw8Sl2BmMB
ctNOyIT+tmE2MfMjTNVsTxaN534ZvzQR2u4j7G4PYcqnCvYmVYmlO7mbqkPa
GJL1MUUtW0w6SYFHTrxiSe/kHq59ULJN7MMlYC72Prn34lzG5ASkG+UWkpxS
qWJGL+P3QKJ8hgBYRsQr199uh1lIceYPjMzZm2q1O0bfvFBGFfKGwpKPvAt7
bx1cyr6GZytkX3JPqzWlalIguN59kbS8t3EW9Q6DoVb+pwkrhf/AtewmckC5
2t9oFqAC7FVVL3rs6ZDQLRkg66K2SIWgNWPx6PIfWgkJFJwMF7mbABEBAAHC
wV8EGAEIAAkFAmFoDlcCGwwACgkQsOen/qW39RzDfw//QA0gQLFh16k3V438
s55D6xLhIX/gsPBEHxM8d9QfeyeePixf+BqmZWuwQKdYbCxARF8VgFm8pkhh
Hn4Ti1kC3g/BYtOb+xwZtUMKlER4h2d5zsbw0+e3A8KHi7Y2divws1ZuagQR
DplBC8RzpI8Hm6Av/PzuEst4S2rLbelaq7VgOgx7cqdJLw6c+qOLu+pMPDkZ
k8aEMPLLa2n4nZoa0kdVRPtqVeVUvbmqzqACmWw1XowJ6Tqun8n+cXzTONOa
dWM6SJ2EMIYWfMEyzVFoAUJ/LxkADrveshdngt7OijasrzFda1fc/QCNzCq8
y8lzdvKs7qdPAL5xHDyEUK0mSpDRpD6hg3T95E2PgSQcFiXBSpbJwPN0LwwK
idbc0s1g5Jx3lFaM/KaJvBWdwaK7tdo6lFKjoxWRha8qYreUcsX8QwVV6HAt
5Ofr6ANH76l01mJKIlktUBG1EsJ/4d91JJH8njnwdh44r4pD32sl1lfuNKdc
Ha6uuGl0bMPFQf4yFsl2gi57ABTSvxVCTYqxlh/c9fiVTtz5W5RqqtZzjWei
5bZcI8y/vW29cckIWNeeXBQ/IoVLAHckBa33+3sAgxbrUl0tfAksuTNW08Hn
zLciAOQh23HWToUuvTdK3h/Y114Tp9S3ImcS/YuOr6ymPxDU1YVNMANP+NKX
0xlZBBI=
=A1pK
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----Wie: 
AG★Rotterdam

Vandaag, op de dag van de Woonopstand, zijn we - net als op het Woonprotest in Amsterdam - getuige geweest van disproportioneel politiegeweld. De demonstratie begon rustig met speeches in het Afrikaanderpark, maar toen de demonstratie ging lopen, was het al duidelijk dat de politie op zoek was naar redenen om de boel te escaleren.
Het deelnemende anarchoblok werd omringd door veel stillen, die in kluitjes zeer dicht op de demonstranten in het zwart bewogen. Al voordat dit blok de Erasmusbrug had bereikt, werd duidelijk dat de politie zich gereedmaakte voor escalatie. Bij de afslag naar de Wilhelminakade stelden ze zich op om de weg te blokkeren zodra het blok langsliep. Op deze hoogte ontstond er een opstootje vanuit het niks, waarbij meerdere agenten op de groep doken en hieruit minimaal twee mensen arresteerde.
Niet veel later werd het hele anarchoblok, met hierin naar schatting 200 mensen, met veel geweld op de Erasmusbrug ingesloten en in elkaar geslagen door de Mobiele Eenheid. Zo zijn er mensen met een gebroken neus of glas in hun oog, en was er iemand dusdanig hard geslagen dat hij hechtingen nodig had. Uiteindelijk werden hier minstens twee personen direct op straat gearresteerd en werden er zo’n 80 mensen in trams geladen en afgevoerd naar een locatie in de buurt. Deze mensen zijn in de tram geïdentificeerd, gefotografeerd en er werd hen verteld dat ze werden verdacht van wapenbezit. Ook binnen trams schuwde de politie geweld niet. Het merendeel van de arrestanten is weer vrijgelaten; een klein deel werd echter toch gearresteerd.
De rest van de demonstratie verklaarde zich solidair met het anarchistische blok en weigerde verder te lopen totdat het blok zich weer zou mogen aansluiten bij de demonstratie. De ME probeerde afstand te creëren tussen de kettle en de rest van de demonstratie en probeerde de rest langs het blok te leiden om zodoende het blok in de steek te laten. Dit werd geweigerd, waarna er wederom een opstootje ontstond waarbij de politie hevige charges met paarden uitvoerde.

Er zitten nog een aantal mensen vast. We zijn actief bezig om te zorgen dat deze mensen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Heb je informatie over politiegeweld of andere dingen die je met ons wil delen? Dat kun je ons bereiken op ag_rotterdam@riseup.net (PGP key in de comments) of telefonisch / via signal op +31687604689.Wie: 
nn

Gisteren vond de Woonopstand-demonstratie plaats in Rotterdam. Vooraf hebben wij uit verschillende bronnen vernomen dat de politie erg nerveus was over deze demonstratie. Daarop hebben wij besloten dat het noodzakelijk was een arrestantensteungroep op te zetten mocht het onverhoopt zover komen dat mensen te maken krijgen met repressie.

Zoals wij in ons vorige statement al aangaven, lijkt het er sterk op dat de politiek en het politieapparaat alles op alles wil zetten om een groep, die in deze context voornamelijk de kraakbeweging vertegenwoordigd, te isoleren van de rest van de woonstrijddemonstranten. De politie neemt hier een positie in waarin zij voor de woonstrijddemonstranten meent te mogen bepalen welke groepen of individuen deel uit mogen maken van de beweging.

Waar we het vorige woonprotest in Amsterdam nog zagen dat de politie een poging tot kraken gebruikte als excuus om tientallen mensen in elkaar te slaan en te arresteren, zien we ze in Rotterdam zonder enige schaamte dit vooropgezete plan zonder enige aanleiding ten uitvoer brengen. De intentie daartoe was al zichtbaar met de tientallen agenten in burger die zich vanaf het begin van de demonstratie tussen de demonstranten mengden. Opvallend daarbij was dat ze vaak borden van het protest bij zich droegen, stickers op hun jassen hadden geplakt, gemaskerd waren en meededen met de slogans die door andere demonstranten geroepen werden.

Wat uitermate opvallend is, is dat de politie vooraf aan de organisatie heeft aangegeven dat zij bang zijn voor de aanwezigheid van “antifa”. Dat “antifa” als beweging verder niks te maken heeft met deze demonstratie is evident. Het politiekorps Rotterdam staat al bekend om de talloze voorbeelden van buitensporig geweld en racistische “incidenten” die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden. Nu blijkt dat wederom, nota bene in de top van dit politiekorps, beleid wordt gevormd op basis van Trumpiaanse angstpolitiek met “antifa” als boeman. Het ingrijpen van de politie gisteren had dan ook als zodanig geen juridische maar juist een politieke grondslag.

Gisteravond laat zijn de eerste mensen vrijgekomen. Momenteel zit er nog een handvol mensen vast en zijn we samen met de advocaat bezig om te zorgen dat zij de steun krijgen die ze nodig hebben. Ook zijn er meerdere mensen gewond geraakt, enkelen moesten zelfs behandeld worden in het ziekenhuis.

Ben je slachtoffer geworden van politiegeweld en wil je juridische stappen ondernemen? Ook daarmee kan de advocaat je helpen.

Was je gearresteerd maar ben je inmiddels weer vrijgelaten? Laat het ons alsjeblieft weten via de onderstaande contactgegevens. Heb je een schikkingsvoorstel meegekregen? Betaal deze niet maar overleg eerst met onze advocaat. Besef je ook dat het betalen van een strafbeschikking betekent dat je schuld erkent.

In beide gevallen is het verstandig om je ervaringen op te schrijven zodat je ze niet vergeet. Een eventuele zaak laat namelijk vaak lang op zich wachten. Documenteer ook je verwondingen of andere zaken die relevant kunnen zijn. En als je vragen hebt over iets kun je die altijd aan ons stellen via de onderstaande kanalen.

Laat het ons ook even weten als je nog iemand mist die mogelijk is gearresteerd.

Advocaat Jaantje Kramer
Tel: +31642056685

Arrestanten steungroep
Tel/Signal: +31687604689
Email: AG_Rotterdam [at] riseup [dot] net (PGP key: https://indymedia.nl/node/50645)
woonopstandWie: 
AG R-dam

We gaan er vanuit dat iedereen weer vrij is.

We hebben van verschillende mensen gehoord en bevestigd dat ze op zondag avond of maandag gedurende de dag zijn vrij gelaten. Van sommige arrestanten hebben we nog geen beeld, maar van hun verwachten we wel dat ze al vrij zijn.

Ben je gearresteerd geweest of ken je iemand, neem alsnog even contact op met de AG.

Tot de volgende weer!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech