RWE/CREA 14 Nov: Politieke Economie Anarchisme / The Political Economy of Anarchism

Aankondiging, gepost door: RWE op 07/11/2011 11:12:30

Waar: CREA, Turfdraagsterpad1 17, Amsterdam, Netherlands (GPS lat: 52.370216 lon: 4.895168)
Wanneer: 14/11/2011 - 12:30

De Politieke Economie van het Anarchisme: Utopisch of realistisch?
Maandag 14 november 20:00 CREA Amsterdam

(English version at bottom)


De Politieke Economie van het Anarchisme: Utopisch of realistisch?

Maandag 14 november
20:00 CREA Amsterdam

Anarchisten zijn zeer zichtbaar aanwezig bij alle protesten rond economische thema's in de afgelopen tien jaar. De A met de kring eromheen en de rode en zwarte waren vaak vooraan te vingen bij de globaliseringsprotesten en recenter protesten tegen de opgelegde bezuinigingsmaatregelen in Europa en de VS. Minder bekend zijn de anarchistische ideeen over visie op de economie. Wat hebben anarchistische theoretici bijgedragen aan ideeen over de organisatie en het management van economische productie? Hoe zijn die ideeen ontwikkeld sinds de geruchtmakende debatten in de 1e Internationale gedurende de tweede helft van de 19e eeuw? En vooral: hoe zien tegenwoordige anarchisten de taken die momenteel door het staatsapparaat worden vervuld, in een anarchistische economie vervuld worden?

Deze vragen zullen centraal staan op deze Real World Economics avond. Ze wijzen op een aantal heikele punten, met name omdat veel van de strijd tegen de nare kanten van globalisering en meer recent de bezuinigingsmaatregelen. gericht zijn op het tegenhouden van privatisering van publieke diensten, of eisen dat transnationale bedrijven meer belasting gaan betalen. Stelt dit anarchisten voor een dilemma, die immers traditioneel de staat als een even groot probleem zien als de rol die kapitaal speelt?

Op 14 november zullen er inleidingen verzorgd worden door Bert Altena, historicus aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, gespecialiseerd in de geschiedenis van arbeidersbewegingen, met nadruk op revolutionair syndicalisme en anarchisme in Nederland en Belgie; Dennis de Lange, actief in de anarchistische Groep Amsterdam (AGA) en schrijver van boek over volgelingen van Tolstoy in Nederland, dat vorig jaar uitkwam; en Angela Wigger, Lecturer Global Political Economy aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en lid van Real World Economics die recent onderzoek heeft gedaan naar de verschillende opvattingen van Marxisten en anarchisten over de rol van concurrentie. Gespreksleider: Kees Hudig (globalinfo.nl en RWE). De spreektaal op de avond is Engels

Maandag 14 november , CREA, 20:00 Turfdraagsterpad 17 Amsterdam
Toegang gratis voor studenten, anderen 5,-
meer informatie: http://www.crea.uva.nl/agenda.php?agenda_id=965
en http://www.globalinfo.nl/tag/real-world-economics/

Meer in het Engels hieronder

----------------------------

14 November – Real World Economics

The political economy of anarchism: a viable or utopian avenue for the future?

Anarchists have been very visibly present in many of the protests and actions around economic issues during the past ten years. The circled A and the red and black flags were often at the forefront of alter-globalist venues, and more recently the protests against the imposed austerity measures in Europe and the US. Less visible however are anarchist ideas about the outlook of the economy. What have anarchist writers contributed theoretically about the organization and management of economic production? How have anarchist ideas evolved in this regard since the legendary debates in the 1st International during the second half of the 19th century? Moreover, how do contemporary anarchists envision the tasks currently fulfilled by the state apparatus to take shape in an anarchic economy?

These questions will stand central during this Real World Economics evening. They raise a few critical points, in particular as many of the battles against the detrimental downsides of globalization, and more recently against the austerity measures, aim at stopping the privatisation of public services, and demand increased taxes for transnational corporations. Does this put anarchists in a dilemma, who traditionally considered the state as large of a problem as the role of capital?

On November 14 at CREA we will have introductions by: Bert Altena, historian at the Erasmus University Rotterdam, specialized in the history of labour movements, especially of revolutionary syndicalism and anarchism in the Netherlands and Belgium; Dennis de Lange, who is active in the anarchist group AGA and published a book last year on the followers of Tolstoy in the Netherlands; and Angela Wigger, Lecturer Global Political Economy at Radboud University in Nijmegen, and member of RWE, who recently did research on the different approaches by Marxists and anarchists on the role of competition. Moderator: Kees Hudig (globalinfo.nl and RWE). English spoken throughout the evening.

Monday November 14, 20:00 CREA, Turfdraagsterpad 17 Amsterdam
Access is free for students, others pay 5,-
More information: http://www.crea.uva.nl/agenda.php?agenda_id=965
http://www.globalinfo.nl/tag/real-world-economics/Wie: 
nn

[spam deleted]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech