Lützerath Leeft!

Nieuws, gepost door: ZAD Lützerath op 04/10/2021 10:06:52

Waar: Lützerath, Germany
Wanneer: 04/10/2021 - 16:43

De ZAD Lützerath wordt met ontruiming bedreigd. Het kapseizoen is op 1 oktober begonnen en er wordt verwacht de autoriteiten begin november beginnen met de ontruiming van het actiedorp. Extra solidariteit is daarom zeer welkom!


Oproep voor de verdediging van Lützerath

Al meer dan een jaar wonen en protesteren activisten (m/v) in Lützerath, een klein dorp op de rand van de bruinkoolgroeve van Garzweiler in het Duitse Rijnland. Wat er nog over is van Lützerath dreigt deze herfst ten prooi te vallen aan de kapitalistische, destructieve razernij van het RWE zodat dit elektriciteitsbedrijf door kan gaan met het verstoken van bruinkool.

Klinkt dat bekend? Dat is het ook!

Veel van ons streden in het Hambacher Forst en hebben er voor gezorgd dat het behouden bleef. Nu is het weer aan ons om er voor te zorgen dat RWE en de manier waarop dit bedrijf te werk gaat worden gestopt. Als ze Lützerath willen vernietigen dan krijgen ze te maken met een actiebeweging die zich niet meer laat stoppen. We staan aan de vooravond van de eindstrijd tegen het gebruik van steen- en bruinkool in het Rijnland!

En hier hebben we jullie voor nodig!
 
We hebben hier een plek voor opstandig leven gecreëerd. Hier proberen we onszelf zonder kapitalistische prestatiedwang te scholen en onze autonome idealen in de praktijk te brengen. Dit te verdedigen gebied hebben we naar het Franse voorbeeld “Zone a defendre”, oftewel ZAD genoemd. Lützerath wordt aangevallen door RWE en de politie en daarom verdedigen we het. Vanaf oktober kunnen hier machines aankomen om de bomen de kappen en weg te slepen. Kom dus langs, dan zorgen we samen dat de ZAD Rijnland behouden blijft. We hebben Hambi verdedigd - we zullen ook Lützerath verdedigen! De klimatologische grens van de anderhalve graad loopt langs Lützerath en we zullen er voor zorgen dat hij niet wordt overschreden. We hebben al elektriciteitscentrales lamgelegd, wat RWE miljoenen heeft gekost, en we hebben meermaals duidelijk gemaakt wat we denken van een staat en systeem dat winst belangrijker vindt dan mensen. In de bomen of in het huttendorp onderhandelen we niet meer omdat de klimaatcrisis ook geen compromis kent.

Dus: pak je klimspullen en gereedschap in en bereid je voor op een opstandige herfst. Denk je dat je de juiste skills mist? Geen probleem; Lützerath is een plek waar we voor elkaar zorgen en van elkaar leren. Samen staan we sterker.
 
Dus kom hier naartoe en sluit je bij ons aan!

Ga voor meer informatie naar de site van Lützerath leeft.

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Call for the defense of Lützerath

For more than a year, Aktivist_innen have been living and fighting in Lützerath, a small village right on the edge of the Garzweiler open-pit mine in the Rhineland. What is left of Lützerath is to fall victim to RWE's capitalist destructive rage this autumn so that the company can continue to burn lignite.

Sounds familiar? It is!
Many of us fought in the Hambach Forest and made sure that it was preserved. Now it is up to us again to put the company and its exploitation logic in its place. If they want to destroy Lützerath this autumn, they are taking on a movement that can no longer be stopped. We are facing the last showdown for coal in the Rhineland!

And for that we need you now!
We have created a place for rebellious life. Here we try to form ourselves without capitalist performance constraints and to put our autonomy into practice. We call this area to be defended "Zone a defendre", or ZAD, following the example of French battles. Because Lützerath is threatened and is attacked by RWE and police. From October, Tree cutting and clearing machines come here. That's why we say - let's defend the ZADRheinland together. We defended the Hambi – we will also defend Lützerath! The 1.5 degree limit runs in front of Lützerath and we will enforce its compliance here. We have already paralyzed power plants, cost RWE millions and shown more than once what we think of a state and system that puts profits above people. We no longer negotiate in the trees or in the hut village, because the climate crisis knows no compromises.

So: pack your climbing harness and tools and prepare for an autumn of resistance. Are you missing the skills? No problem; Lützerath is a place of joint learning, of looking after each other and of further education.

So come here and join us!

for more infoWie: 
nn

Een bos in de herfst is mooi. Ga er heen!

Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech